Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1546/14 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Sokółce z 2014-10-09

Sygn. Akt I Ns 1546/14

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 7.05.2014r. (k.2-3) H. W. wystąpiła o stwierdzenie nabycia spadku po N. B. i S. B..

Uczestnicy postępowania K. S., A. R. i E. B. przychylili się do wniosku (k.22-23, 29).

Sąd ustalił i zważył co następuje:

N. B., córka J. i H. zmarła 31.07.2008r. w miejscowości N. i tam przed śmiercią zamieszkiwała. Spadkodawczyni nie sporządziła testamentu. W dacie śmierci N. B. była wdową. Z kręgu spadkobierców ustawowych spadkodawczyni pozostawiła po sobie dzieci: E. B., H. W., S. B. zmarłego w dniu 21.01.2014r., A. S. (1), zmarłą 20.02.2011r.. Pozostałe dzieci spadkodawczyni w osobach A. B. i J. B. zmarły przed N. B. nie pozostawiając po sobie zstępnych.

S. B., syn T. i N. zmarł 21.01.2014r. w S., przed śmiercią zamieszkiwał w miejscowości N.. Spadkodawca testamentu nie sporządził. S. B. w chwili śmierci był bezdzietnym kawalerem. Jego rodzice zmarli przed spadkodawcą. Z kręgu spadkobierców ustawowych S. B. pozostawił po sobie rodzeństwo w osobach E. B. i H. W., nadto zaś dzieci zmarłej przed spadkodawcą (w dniu 20.02.2011r.) siostry A. S. (1) w osobach A. S. (2) i K. S.. Pozostałe rodzeństwo spadkodawcy, to jest A. B., J. B. zmarło bezpotomnie przed S. B..

Tak po N. B. jak i po S. B. nie były składane oświadczenia o przyjęciu, tudzież odrzuceniu spadku, nie były również zawierane ze spadkodawcami notarialne umowy o zrzeczenie dziedziczenia, nie toczyło się także w odniesieniu doi któregokolwiek ze spadkobierców postępowanie sądowe o uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Powyższy stan faktyczny ustalony przez sąd na podstawie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (k.4-12), a ponadto w oparciu o treść złożonego przez H. W. zapewnienia (k.23-24) nie budził jakichkolwiek wątpliwości i pozostawał poza sporem.

Stosownie do treści art.931k.c., normującego tzw. ustawowy porządek dziedziczenia, w pierwszej kolejności powołane z ustawy do spadku są dzieci spadkodawcy, jak też jego małżonek. Wszyscy w/w spadkobiercy nabywają spadek w częściach równych z tym, iż udział współmałżonka nie może być mniejszy aniżeli 1/4 spadku. Mając na względzie tę okoliczność, iż w dacie otwarcia spadku N. B. była wdową spadek po niej na podstawie art.931k.c. przypadał jej dzieciom, to jest E. B., H. W., a nadto żyjącym jeszcze wówczas S. B. i A. S. (1) z równymi i wynoszącymi po 1/4 części udziałami. Mając wskazane okoliczności na względzie sąd orzekł jak w punkcie I sentencji postanowienia.

Krąg spadkobierców nabywających w kolei spadek po S. B. obejmował natomiast, stosownie do treści art.932§4i5k.c., rodzeństwo spadkodawcy w osobach E. B. i H. W., jak też zstępnych (dzieci) zmarłej przed spadkodawcą A. S. (1) (A. R. i K. S.), albowiem to w/w w braku dzieci i małżonka spadkodawcy, nadto zaś wobec wcześniejszej śmierci rodziców spadkodawcy nabywają spadek po zmarłym bracie/wujku.

Żaden ze spadkobierców S. B. w wynikającym z treści art.1015k.c. terminie nie złożył oświadczenia o odrzuceniu spadku po spadkodawcy, stąd też z upływem wynikającego z kolei z art.1026k.c. terminu sąd orzekł jak w punkcie II sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art.520§1k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Brechun
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sokółce
Data wytworzenia informacji: