Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 722/16 - postanowienie Sąd Rejonowy w Sokółce z 2016-03-17

Sygn. akt I Ns 722/16

POSTANOWIENIE

Dnia 17 marca 2 016 r.

Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny

w osobie sędziego Sławomira Kuczyńskiego

po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2 016 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Prokuratury Rejonowej w S.

z udziałem F. B.

w przedmiocie likwidacji niepodjętego depozytu

postanawia:

na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) stwierdzić likwidację i przejście na rzecz Skarbu Państwa niepodjętego depozytu w postaci 3 (słownie: trzech) drzew (dłużyc) sosnowych o średnicy pni: 33 cm, 34 cm i 40 cm, stanowiących dowody rzeczowe, przechowywanych od dnia 30 kwietnia 2006 r. przez T. W.._ stanowiące dowody rzeczowe

Sygn. akt II Ca 427/16

POSTANOWIENIE

Dnia 8 lipca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Urszula Wynimko (spr.)

Sędziowie:

SSO Grażyna Wołosowicz

SSR del. Jolanta Klimowicz-Popławska

Protokolant:

st. sekr. sąd. Monika Gąsowska

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2016 r. w Białymstoku

na rozprawie

sprawy z wniosku Prokuratury Rejonowej w S.

z udziałem F. B.

w przedmiocie likwidacji niepodjętego depozytu

na skutek apelacji uczestnika postępowania

od postanowienia Sądu Rejonowego w S. z dnia 17 marca 2016 r. sygn. akt I Ns 722/16

postanawia:

oddalić apelację.

stanowiące dowody rzeczowe

Uzasadnienie (dot. post. SR w S-ce z 17.03.16r.)

We wniosku opatrzonym data 15 marca 2016 r. Prokuratura Rejonowa w S. zamieściła żądanie stwierdzenia likwidacji niepodjętego depozytu w postaci 3 trzech drzew (dłużyc) sosnowych o średnicy pni: 33 cm, 34 cm i 40 cm, stanowiących dowody rzeczowe.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Postanowieniem wydanym w dniu 14 grudnia 2012 r. – w sprawie o sygnaturze akt Ds. 601/06 – Prokurator Prokuratury Rejonowej w S. na mocy art. 217 § 1 k.p.k., 228 § 1 i 2 k.p.k., art. 230 k.p.k., art. 232 k.p.k., art. 323 § 1 k.p.k. oraz art. 231 § 1 k.p.k. postanowił dowody rzeczowe w postaci trzech dłużyc sosnowych o średnicy pni: 33 cm, 34 cm i 40 cm przekazać do depozytu Sądu Rejonowego w S. – z miejscem fatycznego przechowywania u T. W., zgodnie z protokołem przekazania i zobowiązania z dnia 30 kwietnia 2006 r.

Pismem z dnia 14 grudnia 2012 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w S. wezwał F. B. do odbioru dowodów rzeczowych w postaci trzech dłużyc sosnowych o średnicy pni: 33 cm, 34 cm i 40 cm przekazanych wcześniej do depozytu Sądu Rejonowego w S. – w terminie 3 lat od dnia otrzymania tegoż wezwania. F. B. został przy tym pouczona o skutkach niepodjęcia depozytu.

Wezwanie do odbioru opisanego wyżej depozytu zostało doręczone F. B. w dniu 2 stycznia 2013 r.

Wedle przepisu z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu.

Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 (przepis z art. 4 ust. 2 tej ustawy)..

W określonym przez przepis z art.4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów trzyletnim terminie opisany wyżej depozyt nie został przez uprawnionego odebrany.

W tym stanie rzeczy sąd na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów orzekł jak w sentencji postanowienia._

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Brechun
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sokółce
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Wynimko,  Grażyna Wołosowicz ,  Jolanta Klimowicz-Popławska
Data wytworzenia informacji: