Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 134/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2016-12-19

Sygn. akt III K 134/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział III Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Beata Brysiewicz

Protokolant: Justyna Szmurło

przy udziale prokuratora : Wiesławy Sawośko- Grębowskiej

po rozpoznaniu w dniu 7 i 19 grudnia 2016 roku,

s p r a w y:

A. K., syna H. i T. zd. P. urodzonego (...) w B.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Okręgowego w Białymstoku dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie III K 67/12 za czyny popełnione: okresie od 21 marca do 16 kwietnia 2003 roku z art.55ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 12kk na karę 6 ( sześciu) lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100(stu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 100( stu) zł, w bliżej nieustalonych datach w okresie od marca do 14 maja 1998roku z art. 56ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu sprzed 09.12.2011r. w zw z art. 12kk w zw z art.65§1kk na karę 2( dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 50( pięćdziesięciu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 100( stu) zł, w bliżej nieustalonej dacie we wrześniu lub październiku 2002roku z art. 56ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu sprzed 09.12.2011r. w zw z art. 12kk w zw z art.64§1kk na karę 2( dwóch) lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 50( pięćdziesięciu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 100( stu) zł ; na mocy art. 85kk, art.86§1i2kk wymierzono karę łączną 7( siedmiu) lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 100(stu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 100( stu) zł ; na mocy art.45§1kk orzeczono o przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa, orzeczono o kosztach.

2.  Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 6 października 2015roku w sprawie IIIK 23/10 za czyny popełnione: 1. w bliżej nieustalonym okresie od stycznia 2006roku do maja 2007roku z art. 258§3kk na karę 2( dwóch) lat pozbawienia wolności; 2. w okresie od lutego 2006roku do 10 marca 2006roku z art.286§1kk w zw z art.294§1kk w zb z art.297§1kk w zb z art.270§1kk w zw z art.64§1kk w zw z art.65§1kk w zw z art. 33§2 i 3kk na karę 3( trzech ) lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100( stu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 50( pięćdziesięciu) zł; 3. w okresie od 8 marca 2006 roku do dnia 10 marca 2006 roku z art. 299§1,5 i 6 kk w zw z art.64§1kk w zw z art.65§1kk w zw z art. 33§2 i 3kk na karę 1( jednego) roku i 6( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 80( osiemdziesięciu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 50(pięćdziesięciu) zł; 4.w okresie od czerwca 2006 roku do grudnia 2006 roku z art.286§1kk w zw z art.294§1kk w zb z art.297§1kk w zb z art.270§1kk w zw z art.64§1kk w zw z art.65§1kk w zw z art.12kk w zw z art. 33§2 i 3kk na karę 3( trzech ) lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100( stu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 50( pięćdziesięciu) zł; 5. w okresie od 2 stycznia 2007 roku do 12 lutego 2007 roku z art.286§1kk w zw z art.294§1kk w zb z art.297§1kk w zb z art.270§1kk w zw z art.64§1kk w zw z art.65§1kk w zw z art.12kk w zw z art. 33§2 i 3kk na karę 4( czterech ) lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 150( stu pięćdziesięciu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 50( pięćdziesięciu) zł; 6. w dniu 5 marca 2007 roku z art. 13§1kk w zw z art.286§1kk w zb z art.297§1kk w zb z art.18§1kk w zw z art.271§3kk w zw z art. 64§1kk w zw z art.65§1kk w zw z art. 33§2 i 3kk na karę 1( jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 80( osiemdziesięciu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 50(pięćdziesięciu) zł; na mocy art. 85 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. orzeczono karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 250 (dwieście pięćdziesiąt) stawek dziennych po 50 (pięćdziesiąt) złotych każda, orzeczono o obowiązku naprawienia szkody oraz o kosztach.

3.  Wyrokiem Łącznym Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 7 czerwca 2005roku w sprawie IIIK 1900/05 na karę 4 ( czterech) lat pozbawienia wolności obejmującym wyroki ze spraw:

- Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie IIIK 2798/98 z dnia 4 lipca 2008roku za czyn z art. 291§1kk w zb z art.270§1kk w zb z art.272kk w zb z art. 275§1kk w zw z art.33§2kk popełniony w okresie od 7 grudnia 1995roku do 4 grudnia 1996roku na karę 1( jednego) roku i 6( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, karę grzywny w wysokości 100( stu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 30( trzydziestu) zł, za czyn popełniony w okresie od nieustalonego dnia do dnia 13 marca 1998roku z art.270§3kk na karę 6( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn popełniony w dniu 20 marca 1998roku z art. 4§1 Ustawy z dnia 12 października 1994roku o ochronie obrotu gospodarczego w zw z art.199§1dkk w zw z art. 36§2i3dkk na karę 10( dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 2100( dwa tysiące sto) zł, za czyn popełniony w okresie od daty nieustalonej do dnia 14 maja 1998roku z art. 270§3kk na karę 6( sześciu) miesięcy) pozbawienia wolności, za czyn popełniony w okresie od daty nieustalonej do dnia 14 maja 1998roku z art.276kk na karę 6( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, wymierzono karę łączną 2( dwóch) lat i 3( trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 140( stu czterdziestu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 30( trzydziestu) zł, na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, orzeczono o dowodach rzeczowych i kosztach;

- Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie IIIK 3056/00 z dnia 29 marca 2002roku za czyny popełnione w dniu 2 maja 2000roku: z art.189§1kk na karę 1 ( jednego) roku pozbawienia wolności i z art.280§1kk na karę 2( dwóch) lat pozbawienia wolności, wymierzono karę łączną 2 ( dwóch) lat i 6( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet kar łącznej zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, orzeczono o kosztach i opłacie.

4. Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie IIIK 2739/04 za czyny popełnione: w okresie od września 2003roku do dnia 10 grudnia 2003roku z art. 204§2kk w zw z art.65§1kk w zw z art.64§1kk na karę 2( dwóch) lat pozbawienia wolności, od bliżej nieustalonej daty do dnia 11 grudnia 2003roku z art. 270§3kk na karę 8( ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono karę łączną na mocy art.85kk, art.86§1kk w wymiarze 2( dwóch) lat pozbawienia wolności, orzeczono o kosztach.

I.  Na mocy art. 85§1i 2 k.k., art. 86 § 1i 2 k.k., łączy skazanemu A. K. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach:

Sądu Okręgowego w Białymstoku o sygnaturze akt III K 23/10 i III K 67/12 i wymierza karę łączną: 12( dwunastu) lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 300( trzystu ) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 70( siedemdziesięciu) zł.

II.  W pozostałym zakresie nie objętym wyrokiem łącznym wyroki jednostkowe opisane w pkt.I podlegają odrębnemu wykonaniu;

III.  Na poczet kary łącznej orzeczonej w punkcie I wyroku łącznego zalicza okres dotychczas odbytej kary przez skazanego w sprawach jednostkowych podlegających łączeniu oraz okresy tymczasowego aresztowania podlegające zaliczeniu na poczet orzeczonych kar w wyrokach jednostkowych.

IV.  Na mocy art. 572kpk w zw z art. 85§2kk umarza postępowanie odnośnie wydania wyroku łącznego w sprawach Sądu Rejonowego w Białymstoku: IIIK 1900/05 i IIIK 2739/04 .

V.  Zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych.

III K 134/16

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. K. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Okręgowego w Białymstoku dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie III K 67/12 za czyny popełnione: okresie od 21 marca do 16 kwietnia 2003 roku z art.55ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 12kk na karę 6 ( sześciu) lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100(stu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 100( stu) zł, w bliżej nieustalonych datach w okresie od marca do 14 maja 1998roku z art. 56ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu sprzed 09.12.2011r. w zw z art. 12kk w zw z art.65§1kk na karę 2( dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 50( pięćdziesięciu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 100( stu) zł, w bliżej nieustalonej dacie we wrześniu lub październiku 2002roku z art. 56ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu sprzed 09.12.2011r. w zw z art. 12kk w zw z art.64§1kk na karę 2( dwóch) lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 50( pięćdziesięciu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 100( stu) zł ; na mocy art. 85kk, art.86§1i2kk wymierzono karę łączną 7( siedmiu) lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 100(stu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 100( stu) zł ; na mocy art.45§1kk orzeczono o przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa, orzeczono o kosztach.

4.  Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 6 października 2015roku w sprawie IIIK 23/10 za czyny popełnione: 1. w bliżej nieustalonym okresie od stycznia 2006roku do maja 2007roku z art. 258§3kk na karę 2( dwóch) lat pozbawienia wolności; 2. w okresie od lutego 2006roku do 10 marca 2006roku z art.286§1kk w zw z art.294§1kk w zb z art.297§1kk w zb z art.270§1kk w zw z art.64§1kk w zw z art.65§1kk w zw z art. 33§2 i 3kk na karę 3( trzech ) lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100( stu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 50( pięćdziesięciu) zł; 3. w okresie od 8 marca 2006 roku do dnia 10 marca 2006 roku z art. 299§1,5 i 6 kk w zw z art.64§1kk w zw z art.65§1kk w zw z art. 33§2 i 3kk na karę 1( jednego) roku i 6( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 80( osiemdziesięciu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 50(pięćdziesięciu) zł; 4.w okresie od czerwca 2006 roku do grudnia 2006 roku z art.286§1kk w zw z art.294§1kk w zb z art.297§1kk w zb z art.270§1kk w zw z art.64§1kk w zw z art.65§1kk w zw z art.12kk w zw z art. 33§2 i 3kk na karę 3( trzech ) lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100( stu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 50( pięćdziesięciu) zł; 5. w okresie od 2 stycznia 2007 roku do 12 lutego 2007 roku z art.286§1kk w zw z art.294§1kk w zb z art.297§1kk w zb z art.270§1kk w zw z art.64§1kk w zw z art.65§1kk w zw z art.12kk w zw z art. 33§2 i 3kk na karę 4( czterech ) lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 150( stu pięćdziesięciu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 50( pięćdziesięciu) zł; 6. w dniu 5 marca 2007 roku z art. 13§1kk w zw z art.286§1kk w zb z art.297§1kk w zb z art.18§1kk w zw z art.271§3kk w zw z art. 64§1kk w zw z art.65§1kk w zw z art. 33§2 i 3kk na karę 1( jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 80( osiemdziesięciu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 50(pięćdziesięciu) zł; na mocy art. 85 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. orzeczono karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 250 (dwieście pięćdziesiąt) stawek dziennych po 50 (pięćdziesiąt) złotych każda, orzeczono o obowiązku naprawienia szkody oraz o kosztach.

5.  Wyrokiem Łącznym Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 7 czerwca 2005roku w sprawie IIIK 1900/05 na karę 4 ( czterech) lat pozbawienia wolności obejmującym wyroki ze spraw:

- Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie IIIK 2798/98 z dnia 4 lipca 2008roku za czyn z art. 291§1kk w zb z art.270§1kk w zb z art.272kk w zb z art. 275§1kk w zw z art.33§2kk popełniony w okresie od 7 grudnia 1995roku do 4 grudnia 1996roku na karę 1( jednego) roku i 6( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, karę grzywny w wysokości 100( stu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 30( trzydziestu) zł, za czyn popełniony w okresie od nieustalonego dnia do dnia 13 marca 1998roku z art.270§3kk na karę 6( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn popełniony w dniu 20 marca 1998roku z art. 4§1 Ustawy z dnia 12 października 1994roku o ochronie obrotu gospodarczego w zw z art.199§1dkk w zw z art. 36§2i3dkk na karę 10( dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 2100( dwa tysiące sto) zł, za czyn popełniony w okresie od daty nieustalonej do dnia 14 maja 1998roku z art. 270§3kk na karę 6( sześciu) miesięcy) pozbawienia wolności, za czyn popełniony w okresie od daty nieustalonej do dnia 14 maja 1998roku z art.276kk na karę 6( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, wymierzono karę łączną 2( dwóch) lat i 3( trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 140( stu czterdziestu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 30( trzydziestu) zł, na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, orzeczono o dowodach rzeczowych i kosztach;

- Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie IIIK 3056/00 z dnia 29 marca 2002roku za czyny popełnione w dniu 2 maja 2000roku: z art.189§1kk na karę 1 ( jednego) roku pozbawienia wolności i z art.280§1kk na karę 2( dwóch) lat pozbawienia wolności, wymierzono karę łączną 2 ( dwóch) lat i 6( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet kar łącznej zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, orzeczono o kosztach i opłacie.

4. Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie IIIK 2739/04 za czyny popełnione: w okresie od września 2003roku do dnia 10 grudnia 2003roku z art. 204§2kk w zw z art.65§1kk w zw z art.64§1kk na karę 2( dwóch) lat pozbawienia wolności, od bliżej nieustalonej daty do dnia 11 grudnia 2003roku z art. 270§3kk na karę 8( ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono karę łączną na mocy art.85kk, art.86§1kk w wymiarze 2( dwóch) lat pozbawienia wolności, orzeczono o kosztach.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: dokumentów znajdujących się w aktach sprawy na k. 9-11, 15-22, 24-30, 31- 37, 41-62, 75-78, 80-81, 83-85, 87, dokumentów znajdujących się w aktach spraw: Sądu Rejonowego w Białymstoku o sygn. III K 2798/98, III K 3056/00, III K 2739/04 i III K 1900/05 i Sądu Okręgowego w Białymstoku o sygn. III K 23/10 i III K 67/12.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 85 § 1 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. § 2 przytoczonego przepisu stanowi natomiast, iż podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.396) - która weszła w życie 1 lipca 2015 r. - przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego w brzmieniu nadanym tą ustawą (a więc m.in. przepisów art. 85 § 1 i 2 k.k. w przytoczonym wyżej brzmieniu) nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie ustawy, chyba, że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie ustawy. W przedmiotowej sprawie tego rodzaju sytuacja zaistniała, wyrok w sprawie III K 23/10 Sądu Okręgowego w Białymstoku zapadł po 1 lipca 2015 r. (6 października 2015 r.), natomiast wyrok w sprawie III K 67/12 Sądu Okręgowego w Białymstoku uprawomocnił się w dniu 24 września 2015 roku.

W przypadku skazanego A. K. istnieją obecnie dwie wymierzone i podlegające wykonaniu kary pozbawienia wolności (obie będące karami łącznymi): kara 7 lat pozbawienia wolności wymierzona w sprawie III K 67/12 Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz kara 6 lat pozbawienia wolności wymierzona w sprawie III K 23/10 Sądu Okręgowego w Białymstoku; oraz dwie wymierzone i podlegające wykonaniu kary grzywny (również będące karami łącznymi): 100 stawek dziennych (przy przyjęciu jednej stawki za równoważną kwocie 100 zł) wymierzona w sprawie III K 67/12 Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz 250 stawek dziennych (przy przyjęciu jednej stawki za równoważną 50 zł) w sprawie III K 23/10 Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Połączeniu, zgodnie z dyspozycją art. 85 § 1 i 2 k.k. podlegają wszystkie wymienione kary. Z treści art. 85 § 2 k.k. a contrario wynika natomiast w sposób nie budzący wątpliwości, iż objęte węzłem kary łącznej nie mogą być kary nie podlegające wykonaniu, którymi to karami są m.in. kary już wykonane. Z informacji o pobytach i orzeczeniach skazanego wynika, iż poza karami orzeczonymi w sprawach III K 67/12 i III K 23/10 Sądu Okręgowego w Białymstoku wszystkie inne wyroki karne wydane wobec A. K. zostały wykonane.

Analizując sytuację skazanego w zakresie niezbędnym do wydania wyroku łącznego Sąd miał również na uwadze, iż w postępowaniu o wydanie takiego wyroku zastosowanie znajduje również art. 4 § 1 k.k., zgodnie z którym jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą uprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. W przedmiotowej sprawie w ocenie Sądu brak było jednak podstaw do uznania, iż w przypadku zastosowania ustawy starej, a więc przepisów rozdziału IX kodeksu karnego obowiązujących w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 roku sytuacja skazanego byłaby lepsza tj. wymierzona zostałyby mu kara łączna w niższej wysokości. Zdaniem Sądu w przypadku A. K. brak jest bowiem podstaw do wymierzenia kary łącznej przy zastosowaniu zasady absorpcji( o co wnosiła obrońca skazanego w kontekście art.4§1kk), która to zasada w procesie wymierzania kary łącznej znajduje zastosowanie jedynie wyjątkowo. Charakter czynów przypisanych skazanemu, stosunkowo niedługie okresy pomiędzy ich popełnieniem i wysokość orzeczonych kar (w zakresie podlegających połączeniu na mocy starych przepisów kar orzeczonych w sprawach III K 2739/04, częściowo IIIK 23/10 oraz częściowo III K 67/12) wskazuje, że w rzeczywistości górna granica kary łącznej (wymierzonej z zastosowaniem zasady asperacji) byłaby znacznie wyższa niż kara wymierzona skazanemu na podstawie przepisów po nowelizacji.

Sąd stwierdzając przesłanki do połączenia kar wymierzonych wyrokami skazującymi A. K. zobowiązany był do dokonania analizy wysokości tych kar i podjęcia decyzji odnośnie wysokości kary łącznej. Zgodnie z art. 86 § 1 k.k. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając określonych w wyżej wymienionym przepisie wartości.

Sąd miał na uwadze, iż w obecnym stanie prawnym ustawodawca sformułował podstawową dyrektywę wymiaru kary łącznej, która określona została w art. 85a k.k. Zgodnie z tym przepisem orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa- jest to więc dyrektywa prewencji indywidualnej (szczególnej) oraz prewencji generalnej (ogólnej). W ocenie Sądu wymierzenie kar łącznych w wysokości 12 lat pozbawienia wolności oraz 300 stawek dziennych grzywny wskazując przy tym jedną stawkę dzienna na kwotę 70 zł pozwoli na wypełnienie wskazanych wyżej celów. W pierwszej kolejności wskazać bowiem należy, iż zgodnie z opinią Dyrektora Aresztu Śledczego w B. w trakcie dotychczasowego pobytu skazanego (od dnia 4 października 2016 roku) nie odnotowano przypadków naruszenia dyscypliny lub porządku. Skazany nie przejawia cech świadczących o problemach natury adaptacyjnej. W trakcie pobytu stara się stosować do przepisów i zachowywać w sposób zdyscyplinowany. W grupie współosadzonych skazany funkcjonuje prawidłowo, nie odnotowano zachowań aspołecznych i negatywnie wpływających na innych osadzonych. Treść opinii wskazuje, że zachowanie A. K. co do zasady jest poprawne. Jednocześnie jednak administracja AŚ wskazała, iż skazany nie jest zainteresowany kształceniem i pracą, prezentuje bezkrytyczny stosunek do popełnionych przestępstw. W ocenie Sądu nie sposób również pominąć, iż w/w w warunkach izolacji przebywa dopiero od października 2016 roku, a więc ocena jego zachowania tylko i wyłącznie na tej podstawie nie byłaby całkowicie miarodajna.

Sąd wymierzając karę łączną nie mógł również (w zakresie prewencji indywidualnej) pominąć, iż A. K. był już w przeszłości wielokrotnie karany sądownie. Premiowanie skazanego przy wymiarze kary przez zastosowanie zasady absorpcji nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia- jedynie surowa kara pozbawienia wolności jest w stanie w sposób realny wpłynąć na zmianę zachowania skazanego- przy czym pamiętać należy, iż w/w odbywał już przecież w przeszłości kary pozbawienia wolności, co jednak nie zmieniło jego zachowania i nie powstrzymało go od popełnienia kolejnych przestępstw. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż orzeczenie kary z zastosowaniem w/w zasady miałoby zdecydowanie negatywne konsekwencje w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, stanowiłoby bowiem sygnał, iż osoba wielokrotnie karana (również za poważne przestępstwa), co do której nie istnieją żadne szczególne okoliczności uzasadniające jej szczególnie łagodne potraktowanie, może uzyskać znaczne ograniczenie wysokości orzeczonej kary na skutek wydania wyroku łącznego- a nie taki jest przecież cel stosowanej instytucji. Z drugiej strony jednak należało mieć na uwadze, iż skazany od 2007 roku nie popełniał przestępstw, co może wskazywać, iż od tamtego okresu czasu jego zachowanie uległo zmianie, poprawie- co musiało znaleźć odzwierciedlenie w wysokości kar łącznych orzeczonych wobec A. K..

Rozważając wszystkie okoliczności mające wpływ na wymiar kary łącznej Sąd podzielił również w pełni stanowisko Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wyrażone w wyroku z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie II AKa 25/16, w którym to orzeczeniu Sąd Apelacyjny wskazał, iż przepis art. 85a k.k. nie zawiera enumeratywnego katalogu przesłanek decydujących o wymiarze kary łącznej, a z kolei użycie zwrotu "przede wszystkim" pozwala stosować dotychczasowe poglądy doktryny i judykatury. Zatem o zastosowaniu zasady absorpcji, asperacji bądź kumulacji decyduje określenie bliskości - związek przedmiotowo-podmiotowy łączący analizowane czyny oraz w jakich odstępach czasu zostały one popełnione. Godny podzielenia jest też pogląd, że rozwiązania skrajne, a więc zasady absorpcji i kumulacji powinny być rozstrzygnięciami wyjątkowymi. W konsekwencji kara łączna jako szczególna kara wymierzana niejako "na nowo" winna stanowić syntetyczną całościową ocenę zachowań sprawcy, będąc właściwą, celową z punktu widzenia prewencyjnego reakcją na popełnione przez niego czyny i jako taka nie może i nie powinna być postrzegana jako instytucja mająca działać na korzyść skazanego, ale jako instytucja gwarantująca racjonalną politykę karania w stosunku do sprawcy wielu przestępstw.

W przedmiotowej sprawie brak jest bliskiego związku czasowego pomiędzy wszystkimi popełnionymi przez skazanego przestępstwami. Czyny objęte sprawą Sądu Okręgowego w Białymstoku III K 67/12 popełnione zostały w 1998 roku, październiku 2002 roku i marcu oraz kwietniu 2003 roku, natomiast czynu objęte sprawą Sądu Okręgowego w Białymstoku III K 23/10 popełniane były od stycznia do 2006 roku do marca 2007 roku. Pomiędzy popełnieniem przestępstw w obu w/w sprawach występowała więc istotna przerwa, w trakcie której skazany mógł przecież przeanalizować swoje zachowanie, odstąpić od popełnienia dalszych przestępstw czego jednak nie zrobił, nie zmienił swojego nagannego i sprzecznego z prawem postępowania. Jednocześnie Sąd nie mógł pominąć, iż przestępstwa objęte sprawą III K 67/12 naruszały inne dobra prawne (zdrowie publiczne), niż przestępstwa objęte sprawcą III K 23/10 (ochrona mienia i obrotu gospodarczego). Pomiędzy tymi czynami brak jest w zasadzie związku przedmiotowego, co w ocenie Sądu świadczy o szczególnym braku poszanowania skazanego dla różnego rodzaju dóbr i wartości chronionych prawem karnym.

Reasumując Sąd wymierzył skazanemu kary łączne (zarówno pozbawienia wolności, jak i grzywny) przy zastosowaniu zasady asperacji, które z określonych wyżej przyczyn znacznie bliższe były sumie kar podlegających łączeniu, niż najwyższej z kar podlegających łączeniu.

Sąd wymierzając skazanemu karę łączna w pozostałym zakresie nie objętym wyrokiem łącznym pozostawił wyroki jednostkowe do odrębnego wykonania.

Na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczono skazanemu okres dotychczas odbytej kary w sprawach podlegających łączeniu oraz okresy tymczasowego aresztowania podlegające zaliczeniu na poczet orzeczonych kar w wyrokach jednostkowych.

Sąd w pozostałym zakresie tj. spraw IIIK 1900/05 i IIIK 2739/04 Sadu Rejonowego w Białymstoku umorzył postępowanie, albowiem kary orzeczone we wskazanych sprawach zostały wykonane w całości.

O kosztach sądowych orzeczono w trybie art. 624 § 1 k.p.k.- ich uiszczenie przez skazanego w świetle orzeczenia długoletniej kary pozbawienia wolności nie byłoby realne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Andrzej Wiszowaty
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Brysiewicz
Data wytworzenia informacji: