Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 133/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2017-01-12

Sygn. akt III K 133/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 stycznia 2017r.

Sąd Okręgowy w Białymstoku, III Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Wiesław Żywolewski

Protokolant: Marta Kruk

przy udziale Prokuratora Wiesławy Sawośko - Grębowskiej

po rozpoznaniu dnia 12.01.2017r. w B.

w sprawie o wydanie wyroku łącznego wobec:

A. S. , urodzonego dnia (...) roku w B.

syna (...) zd. S.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie o sygn. akt III K 93/99, za czyny z art. 280 kk w zw. z art. 64§1 kk, art. 310§2 kk w zw. z art. 64§1 kk, art. 45 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani popełnione w dniach 30 czerwca 1998r., w czerwcu i lipcu 1998 r. i w bliżej nieustalonych datach 1997r. i 1998r., na kary jednostkowe 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności i grzywnę 40 stawek dziennych po 50 złotych, karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; orzeczono karę łączną w wymiarze 5 (pięciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

2.Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2001r., wydanym w sprawie o sygn. akt III K 3553/96, za czyny z art. 208 kk w zw. z art. 60 § 1 kk i art. 58 kk, popełniony w dniach 3 i 12 marca 1996r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

3. Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 18 października 2001r. w sprawie o sygn. akt III K 1091/01, za czyn z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk popełniony 29 listopada 2000r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

4.Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 9 listopada 2001r. w sprawie o sygn. akt III K 1626/01, za czyn z art. 284§1 kk w zw. 64§1 kk popełniony 20 listopada 2000r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 4 (cztery) lata. Postanowieniem z dnia 10.12.2003r. zarządzono wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności.

5. wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 15.02.2007r. w sprawie o sygn. III K 10/07 (zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2007 r. sygn. akt II AKa 79/07) kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach:

- Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2001 r. sygn. akt III K 93/99

- Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2001 r. sygn. akt III K 3553/96

- Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 18 października 2001 r. sygn. akt III K 1091/01

- Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 9 listopada 2001 r. sygn. akt III K 1626/01

Zostały połączone karą łączną pozbawienia wolności w wymiarze 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności.

Na poczet orzeczonej kary zaliczono okresy odbytych kar pozbawienia wolności: od 13 marca 1996r. do 4 września 1996r., od 25 grudnia 1996r. do 21 sierpnia 1997r. i od 14 października 1998r. do 14 października 2000r.

6. Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 21.02.2007r. w sprawie o sygn. akt III K 4448/06 za czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 15.04.2002r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 18.09.2002r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; z art. 270 § 1 kk popełniony w nieustalonej bliżej dacie w latach 2004-2005 na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono wobec oskarżonego karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; na mocy art. 46 § 1 kk orzeczono wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody;

7. Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 02.08.2007r. w sprawie o sygn. akt II K 530/06 (zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 17.10.2007r.) za czyny: z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 28.06.2004r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 18.02.2005r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; orzeczono wobec oskarżonego karę łączną w wymiarze 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności.

8. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 14.10.2008r. w sprawie o sygn. II K 275/08 kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach:

- Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 21.02. 2007 r. sygn. akt III K 4448/06

- Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 02.08.2007r. sygn. akt II K 530/06

zostały połączone karą łączną pozbawienia wolności w wymiarze 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

9. Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 30.03.2012r. w sprawie o sygn. akt VII K 770/11 za czyn popełniony w dniu 19.05.2011r. z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk skazany na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności; na mocy art. 46 § 1 kk orzeczono obowiązek naprawienia szkody.

10. Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 24.11.2014 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VII K 29/12, za czyny popełnione w dniach 05.10.2010r., 23.10.2010r., 9.12.2010r., 14.09.2010r., 11.10.2010r., 1.12.2010r., z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. skazany na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; za czyn popełniony 3.11.2010r. z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. skazany na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; na mocy art. 91 § 2 k.k. orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; na mocy art. 63 § 1 k.k. na poczet oczonej kary pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 21.01.2011r. do dnia 11.05.2011r. ; na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeczono wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych.

11. Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 8.12.2014r., wydanym w sprawie o sygn. akt XV K 1093/14, za czyn popełniony w dniu 07.01.2014r. z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk, na karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 10 (dziesięciu) złotych’ na mocy art. 44 § 1 kk orzeczono o przepadku dowodu rzeczowego.

12. Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 29.10.2015r., wydanym w sprawie o sygn. akt VII K 858/14, za czyn 1 popełniony w dniu 4.01.2012r. z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za czyn2 popełniony w okresie od 30.12.2011r. do 21.08.2014r. z art. 209 § 1 kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na mocy art. 85 § 1 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 kk orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; na mocy art. 46 § 1 kk orzeczono o obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego.

13. Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 06.09.2016r. , wydanym w sprawie o sygn. akt XV K 509/16, za czyn z art. 286§1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 3.12.2013r. , na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

Orzeka:

I. Na podstawie art. 91 § 2 kk, art. 86 § 1 i 4 k.k. łączy skazanemu A. S.:

- karę pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie o sygn. akt VII K 770/11 Sądu Rejonowego w Białymstoku w wymiarze 4 (czterech) lat pozbawienia wolności,

- karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie o sygn. akt VII K 29/12 Sądu Rejonowego w Suwałkach wymiarze 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

- karę pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie o sygn. akt VII K 858/14 Sądu Rejonowego w Białymstoku w wymiarze 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

- karę pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie o sygn. akt XV K 509/16 Sądu Rejonowego w Białymstoku w wymiarze 1 (jednego) roku pozbawienia i orzeka wobec skazanego karę łączną w wymiarze 7 (siedmiu) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

II. Na mocy art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w punkcie I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy odbytych kar w sprawach podlegających łączeniu oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach od 21.01.2011r. do 11.05.2011 r. (w sprawie sygn. VII K 29/12 Sądu Rejonowego w Suwałkach).

III. W pozostałym zakresie wyroki jednostkowe w sprawach podlegających łączeniu pozostawia do odrębnego wykonania.

IV. Na mocy art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w przedmiocie orzeczenia kary łącznej w zakresie kar pozbawienia wolności orzeczonych: wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie o sygn. akt III K 10/07, wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Zambrowie w sprawie o sygn. akt II K 275/08 oraz w zakresie kary grzywny orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku sprawie o sygn. XV K 1093/14.

V. Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. E. K. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) oraz 23% podatku VAT od tej kwoty w kwocie 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy), tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną z urzędu skazanemu.

VI. Zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych i obciąża nimi Skarb Państwa.

SSO Wiesław Żywolewski

Sygn. akt III K 133/16

UZASADNIENIE

A. S. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1.Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie o sygn. akt III K 93/99, za czyny z art. 280 kk w zw. z art. 64§1 kk, art. 310§2 kk w zw. z art. 64§1 kk, art. 45 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani popełnione w dniach 30 czerwca 1998r., w czerwcu i lipcu 1998 r. i w bliżej nieustalonych datach 1997r. i 1998r., na kary jednostkowe 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności i grzywnę 40 stawek dziennych po 50 złotych, karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; orzeczono karę łączną w wymiarze 5 (pięciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

2.Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2001r., wydanym w sprawie o sygn. akt III K 3553/96, za czyny z art. 208 kk w zw. z art. 60 § 1 kk i art. 58 kk, popełniony w dniach 3 i 12 marca 1996r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

3. Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 18 października 2001r. w sprawie o sygn. akt III K 1091/01, za czyn z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk popełniony 29 listopada 2000r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

4.Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 9 listopada 2001r. w sprawie o sygn. akt III K 1626/01, za czyn z art. 284§1 kk w zw. 64§1 kk popełniony 20 listopada 2000r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 4 (cztery) lata. Postanowieniem z dnia 10.12.2003r. zarządzono wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności.

5. wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 15.02.2007r. w sprawie o sygn. III K 10/07 (zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2007 r. sygn. akt II AKa 79/07) kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach:

- Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2001 r. sygn. akt III K 93/99

- Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2001 r. sygn. akt III K 3553/96

- Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 18 października 2001 r. sygn. akt III K 1091/01

- Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 9 listopada 2001 r. sygn. akt III K 1626/01

Zostały połączone karą łączną pozbawienia wolności w wymiarze 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności.

Na poczet orzeczonej kary zaliczono okresy odbytych kar pozbawienia wolności: od 13 marca 1996r. do 4 września 1996r., od 25 grudnia 1996r. do 21 sierpnia 1997r. i od 14 października 1998r. do 14 października 2000r.

6. Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 21.02.2007r. w sprawie o sygn. akt III K 4448/06 za czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 15.04.2002r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 18.09.2002r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; z art. 270 § 1 kk popełniony w nieustalonej bliżej dacie w latach 2004-2005 na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono wobec oskarżonego karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; na mocy art. 46 § 1 kk orzeczono wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody;

7. Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 02.08.2007r. w sprawie o sygn. akt II K 530/06 (zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 17.10.2007r.) za czyny: z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 28.06.2004r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 18.02.2005r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; orzeczono wobec oskarżonego karę łączną w wymiarze 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności.

8. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 14.10.2008r. w sprawie o sygn. II K 275/08 kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach:

- Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 21.02. 2007 r. sygn. akt III K 4448/06

- Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 02.08.2007r. sygn. akt II K 530/06

zostały połączone karą łączną pozbawienia wolności w wymiarze 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

9. Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 30.03.2012r. w sprawie o sygn. akt VII K 770/11 za czyn popełniony w dniu 19.05.2011r. z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk skazany na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności; na mocy art. 46 § 1 kk orzeczono obowiązek naprawienia szkody.

10. Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 24.11.2014 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VII K 29/12, za czyny popełnione w dniach 05.10.2010r., 23.10.2010r., 9.12.2010r., 14.09.2010r., 11.10.2010r., 1.12.2010r., z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. skazany na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; za czyn popełniony 3.11.2010r. z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. skazany na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; na mocy art. 91 § 2 k.k. orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; na mocy art. 63 § 1 k.k. na poczet oczonej kary pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 21.01.2011r. do dnia 11.05.2011r. ; na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeczono wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych.

11. Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 8.12.2014r., wydanym w sprawie o sygn. akt XV K 1093/14, za czyn popełniony w dniu 07.01.2014r. z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk, na karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 10 (dziesięciu) złotych’ na mocy art. 44 § 1 kk orzeczono o przepadku dowodu rzeczowego.

12. Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 29.10.2015r., wydanym w sprawie o sygn. akt VII K 858/14, za czyn 1 popełniony w dniu 4.01.2012r. z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za czyn2 popełniony w okresie od 30.12.2011r. do 21.08.2014r. z art. 209 § 1 kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na mocy art. 85 § 1 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 kk orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; na mocy art. 46 § 1 kk orzeczono o obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego.

13. Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 06.09.2016r. , wydanym w sprawie o sygn. akt XV K 509/16, za czyn z art. 286§1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 3.12.2013r. , na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

Aktualnie wobec A. S. podlegają wykonaniu (k. 107):

1.  kara pozbawienia wolności orzeczona w sprawie o sygn. akt VII K 770/11 Sądu Rejonowego w Białymstoku w wymiarze 4 (czterech) lat,

2.  kara łączna pozbawienia wolności orzeczona w sprawie o sygn. akt VII K 29/12 Sądu Rejonowego w Suwałkach w wymiarze 2 (dwóch) lat,

3.  kara łączna pozbawienia wolności orzeczona w sprawie o sygn. akt VII K 858/14 Sądu Rejonowego w Białymstoku w wymiarze 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy,

4.  kara pozbawienia wolności orzeczona w sprawie o sygn. akt XV K 509/16 Sądu Rejonowego w Białymstoku w wymiarze 1 (jednego) roku.

A. S., 29 czerwca 2016 roku (data wpływu) złożył do Sądu Rejonowego w Białymstoku wniosek o wydanie wobec niego wyroku łącznego obejmującego skazania wyrokami: Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 14.10.2008r. w sprawie o sygn. II K 275/08, Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 15.02.2007r. w sprawie o sygn. III K 10/07, Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 30.03.2012r. w sprawie o sygn. akt VII K 770/11, Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 24.11.2014 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VII K 29/12, Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 29.10.2015r., wydanym w sprawie o sygn. akt VII K 858/14.

Skazany wskazał w uzasadnieniu swojego wniosku, iż żałuję popełnionych przestępstw i ma krytyczny stosunek do swojej przeszłości. Podkreślił, iż odbywając karę pozbawienia wolności pracuje w zakładzie karnym jako glazurnik i wykończeniowiec wnętrz. Rozpoczął również spłacanie zasądzonych od niego na rzecz pokrzywdzonych obowiązków naprawienia wyrządzonej szkody. Zaznaczył, iż jest w związku, z którego ma małoletnią córkę.

Postanowieniem z 12 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku uznał się niewłaściwym i przekazał sprawę według właściwości Sądowi Okręgowemu w Białymstoku.

Jednocześnie, o możliwości wydania wobec A. S. wyroku łącznego zasygnalizował Sądowi Rejonowemu w Białymstoku Areszt Śledczy w B.. Po wszczęciu postępowania i tą sprawę, postanowieniem z 26 października przekazano Sądowi Okręgowemu w Białymstoku jako właściwemu.

Na rozprawie ustanowiony obrońca poparł wniosek o wydanie wyroku łącznego oraz wniósł o zastosowanie zasady pełnej absorpcji.

Sąd zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należało rozważyć zastosowanie właściwej ustawy materialnej – kodeksu karnego, według której należy orzekać w sprawie. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.396) - która weszła w życie 1 lipca 2015 r. - przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego w brzmieniu nadanym tą ustawą nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie ustawy, chyba, że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie ustawy.

Sąd podziela przy tym pogląd przedstawiony przez prof. dr hab. J. M. w publikacji pt. "Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015" (opublikowany: LEX, 2015), w którym autor wskazuje, iż w myśl art. 19 ust. 1 in fine noweli z dnia 20 lutego 2015 r. przepisy rozdziału IX w nowym brzmieniu mogą znaleźć zastosowanie do kar prawomocnie orzeczonych przed 1 lipca 2015 r. tylko wtedy, gdy „zachodzi potrzeba" orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po tym dniu. Oceny, czy zachodzi potrzeba, o której mowa, należy naturalnie dokonywać według przepisów rozdziału IX w nowym brzmieniu.

A. S. został skazany wyrokami: Sądu Rejonowego w Białymstoku z 29 października 2015 roku czyn 1 popełniony w dniu 4.01.2012r. i za czyn 2 popełniony w okresie od 30.12.2011 r. do 21.08.2014 r. (sygn. akt VII K 858/14) oraz 6 września 2016 roku za czyn popełniony w dniu 3.12.2013 r. (sygn. akt XV K 509/16). Została więc spełniona przesłanka pozytywna pozwalająca na stosowanie nowych przepisów. Do sytuacji będącej przedmiotem postępowania nie odnosi się natomiast przesłanka negatywna, wyartykułowana w art. 85 § 3 k.k.

A więc następnie, mając na uwadze to, że czyny osądzone przez Sąd Rejonowy zostały popełnione przed 1.07.2015 r. należało ocenić, czy korzystniejsze dla skazanego będzie zastosowanie przepisów obowiązujących przed tą datą, czy też aktualnych.

W myśl art. 85 k.k., w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015 roku, Sąd wymierza karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy, chociażby nieprawomocny wyrok skazujący za którekolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju.

Daty wydania wszystkich wyroków opisanych w karcie karnej dotyczącej skazanego, daty i okresy realizacji ujętych w nich przestępstw wskazują, iż stosując przepisy kodeksu karnego w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015 roku, należałoby wydać wyrok łączny, którym orzeczono by dwie kary łączne obejmujące:

1.  wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 30.03.2012r. w sprawie o sygn. akt VII K 770/11 za czyn popełniony w dniu 19.05.2011r. z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk - kara 4 (czterech) lat pozbawienia wolności

2.  wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 24.11.2014 r., wydany w sprawie o sygn. akt VII K 29/12:

a.  za czyny popełnione w dniach 05.10.2010r., 23.10.2010r., 9.12.2010r., 14.09.2010r., 11.10.2010r., 1.12.2010r., z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. - kara 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

b.  za czyn popełniony 3.11.2010r. z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. - kara 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

3.  wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 29.10.2015r., wydany w sprawie o sygn. akt VII K 858/14, za czyn 1 popełniony w dniu 4.01.2012r z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk kara 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

oraz

1.  wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 29.10.2015r., wydany w sprawie o sygn. akt VII K 858/14, za czyn 2 popełniony w okresie od 30.12.2011r. do 21.08.2014r. z art. 209 § 1 kk - kara 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 06.09.2016r. , wydany w sprawie o sygn. akt XV K 509/16, za czyn z art. 286§1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 3.12.2013r. - kara 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

W pozostałym zakresie postępowania należałoby umorzyć.

Inaczej sytuacja przedstawia się przy stosowaniu obecnie obowiązującego art. 85 k.k. Zgodnie z § 1 tego przepisu jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, należy orzec karę łączną. Zgodnie z § 2 jej podstawę stanowić mogą tylko kary wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Przy stosowaniu obecnie obowiązującego uregulowania art. 85 k.k. łączeniu podlegają wszystkie wyżej wskazane wyroki, a więc w realiach niniejszej sprawy przepisy nowe są względniejsze dla skazanego, skoro Sąd mógł orzec jedną karę łączną.

Wymiar kary pozbawienia wolności, jaka mogła być orzeczona wyrokiem łącznym zakreśla art. 86 k.k. Możliwym zatem było orzeczenie kary łącznej w wymiarze nie niższym niż najsurowsza z orzeczonych kar (granica dolna), ale nie wyższym niż suma kar (granica górna). Ta ostatnia korygowana jest górnymi granicami dla danego rodzaju kary.

Zgodnie z art. 85a k.k. orzekając karę łączną, Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Przepis ten określa tzw. ogólne dyrektywy wymiaru kary łącznej, a mianowicie dyrektywy prewencji indywidualnej (szczególnej) oraz dyrektywy prewencji generalnej (ogólnej). W odniesieniu do A. S. istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzeczeniem kary łącznej surowszej niż wynikałoby to z dyrektywy absorpcji jest całokształt jego przestępczej działalności. Wskazuje on, iż skazany przez wiele lat (od 1994 do 2014 roku) dopuszczał się różnych przestępstw. Wielość przestępczych zachowań w długim odcinku czasowym świadczy o notorycznym naruszaniu porządku prawnego, lekceważeniu toczących się postępowań przygotowawczych i sądowych, a także samych wyroków.

Przy ustalaniu wysokości kary łącznej znaczenie mają m. in. elementy, składające się na związek przedmiotowy i podmiotowy zbiegających się realnie przestępstw. Im związek ten jest ściślejszy, tym bardziej przeważa absorbowanie poszczególnych kar, im luźniejszy - ich kumulacja, to jest sumowanie. Należy zwrócić uwagę, że związek przedmiotowy zbiegających się realnie przestępstw ocenia się według tożsamości lub podobieństwa dóbr naruszonych poszczególnymi przestępstwami oraz na podstawie zwartości czasowej i miejscowej ich popełnienia. Związek podmiotowy rozumie się jako podobieństwo rodzaju winy i zamiarów (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 14 marca 2007 roku o sygn. II AKa 44/07, KZS 2007/4/27).

Przestępstwa, objęte karą łączną zostały popełnione przez A. S. na dość dużej przestrzeni czasowej (od 5.10.2010 r. do 21.08.2014). Zaznaczenia wymaga ponadto, iż czyny te godziły w różne dobra prawne: życie i zdrowie, mienie (wielokrotnie), wiarygodność dokumentów, rodzina i opieka. Większość przestępstw została popełniona w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Powyższe nie może stanowić więc argumentu uzasadniającego stosowanie przy wymierzaniu kary łącznej zasady absorpcji. Podkreślić trzeba, iż szkoda wyrządzona ww. przestępstwami została przez skazanego naprawiona jedynie w minimalnym zakresie, aczkolwiek na pozytywną aprobatę i wyróżnienie zasługuje fakt podjęcia przez A. S. starań zmierzających do wywiązania się z zasądzonych obowiązków.

Na wymiar kary łącznej niewątpliwie wpływ natomiast ma również proces resocjalizacji skazanego, który jak wynika z opinii uzyskanej z Aresztu Śledczego w B. (k. 108) przebiega prawidłowo. Niewątpliwie należy zauważyć, iż A. S. stara się wykorzystać jak najlepiej czas, który musi spędzić w izolacji. Był on 78 nagradzany w związku z wzorowym zachowaniem i wykonywaną pracą. Nie był przy tym karany dyscyplinarnie. W grupie współosadzonych funkcjonuje bezkonfliktowo. Nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej. Od listopada 2014 roku włączony do pracy w warsztacie remontowym. Jest chwalony za staranność i zaangażowanie przy jej wykonywaniu. W październiku 2015 roku przystąpił do systemu programowego oddziaływania, jednak wywiązuje się z nałożonych obowiązków jedynie w sposób umiarkowany.

Sąd wziął pod uwagę również to, że skazany jest ojcem małoletniego dziecka oraz to, że wykazuje krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw. Należy jednak zaznaczyć, że nie mogą być to okoliczności na tyle istotne aby zadecydowały o zastosowania zasady absorpcji.

Przenosząc wszystkie wskazane wyżej kryteria, w tym przede wszystkim wyszczególnione w art. 85 a k.k., odpowiednią i sprawiedliwą jest kara łączna w wymiarze 7 (siedmiu) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

Przy ustalaniu tego wymiaru Sąd zastosował metodę mieszaną – asperacji. Metoda ta jest niejako rozwiązaniem pośrednim, łączącym w sobie elementy dwóch innych reguł: absorpcji i kumulacji. Jest to metoda preferowana zarówno na gruncie doktryny, jak też orzecznictwa, zaś pozostałe metody dają się zastosować jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Zastosowana reguła wymiaru kary łącznej pozwala uniknąć konsekwencji w postaci kumulacji dolegliwości wynikającej z orzeczonych kar, a tym samym naruszenia zasady racjonalności wymiaru kary i zasady humanitaryzmu stosowania kar i środków karnych, do czego prowadzi oparcie wymiaru kary łącznej na dyrektywie kumulacji. Z drugiej strony wybrana przez Sąd metoda pozwala również uniknąć nieuzasadnionego premiowania sprawcy popełniającego wiele przestępstw, do czego prowadzi zasada absorpcji oznaczająca w istocie wymiar kary za jedno z pozostających w zbiegu przestępstw oraz praktyczną bezkarność w zakresie pozostałych. W związku z tym, iż więcej argumentów przemawiało za zastosowaniem zasady kumulacji niż absorpcji, Sąd zadecydował o zbliżeniu wymiaru kary łącznej do sumy kar.

Na mocy art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w punkcie I kary łącznej pozbawienia wolności należało zaliczyć skazanemu okresy odbytych kar w sprawach podlegających łączeniu oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach od 21.01.2011r. do 11.05.2011 r. (w sprawie sygn. VII K 29/12 Sądu Rejonowego w Suwałkach).

Na mocy art. 572 k.p.k. należało umorzyć postępowanie w przedmiocie orzeczenia kary łącznej w zakresie kar pozbawienia wolności orzeczonych: wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie o sygn. akt III K 10/07 oraz wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Zambrowie w sprawie o sygn. akt II K 275/08, albowiem pierwsza z tych kar została wykonana 3 stycznia 2017 roku, natomiast druga 26 marca 2016 roku (k. 107). Nie było również możliwości objęcia węzłem kary łącznej kary grzywny orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku sprawie o sygn. XV K 1093/14.

O kosztach obrońcy z urzędu orzeczono na podstawie § 17 ust. 5, § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1801), uznając, iż zasądzona kwota jest adekwatna do nakładu pracy.

W oparciu o art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił skazanego od kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego, uznając, iż jego aktualna sytuacja związana z pozbawieniem wolności, sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwi mu ich uiszczenie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Andrzej Wiszowaty
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Okręgowego Wiesław Żywolewski
Data wytworzenia informacji: