Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 126/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2014-12-15

Sygn. akt III K 126/14

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 grudnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Szczęsny Szymański

Protokolant: Beata Wojno

przy udziale prokuratora Elżbiety Korwell

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2014 roku sprawy M. Z. urodzonego dnia (...) w B., syna Z. i L. z domu O.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie sygn. akt XIII K 1113/03 za czyn popełniony z 5/6 kwietnia 2003r. na podstawie art. 279 § 1 k.k., na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 2 k.k. i art. 73 § 2 k.k. wykonanie orzeczonej wobec skazanego kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 4 (czterech) lat tytułem próby i oddano go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego; postawieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 5 lipca 2005r. zarządzono wykonanie ww. kary pozbawienia wolności;

2.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 12 listopada 2003r. w sprawie sygn. akt XIII K 2543/03 za czyny popełnione w nocy z 23/24 czerwca 2003r. i w dniu 14 lipca 2003r., na podstawie art. 279 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 i 2 k.k., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; za czyn popełniony w dniu 27 czerwca 2003r. na podstawie art. 178a § 1 k.k. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 2 k.k. i art. 73 § 2 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 4 (czterech) lat tytułem próby i oddano skazanego pod dozór kuratora sądowego; na podstawie art. 33 § 2 k.k. orzeczono wobec skazanego karę 242 (dwustu czterdziestu dwóch) stawek dziennych grzywny ustalając, że wysokość jednej stawki dziennej jest równa kwocie 10 zł (dziesięciu złotych); na podstawie art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat; na podstawie art. 49a § 1 i 2 k.k. orzeczono świadczenie pieniężne; na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono na poczet orzeczonej kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie; orzeczono obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem; postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku zaliczono na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 14 lipca 2003r. do 12 listopada 2003r.; postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 10 maja 2005r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

3.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2004r. w sprawie sygn. akt III K 1640/03 za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w okresie od 30 kwietnia 2003r. do dnia 5 maja 2003r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 2 k.k. i art. 73 § 2 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 4 (czterech) lat tytułem próby i oddano skazanego pod dozór kuratora sądowego; postawieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 17 maja 2006r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

4.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 5 maja 2005r. w sprawie sygn. akt III K 5129/04 za czyn popełniony w dniu 26 października 2004r. na podstawie art. 284 § 1 k.k. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

5.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 16 września 2004r. w sprawie sygn. akt III K 1493/04 za czyn popełniony w dniu 4 stycznia 2004r. na podstawie art. 280 § 1 k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; za czyny popełnione w dniach 10 i 12 stycznia 2004r. na podstawie art. 279 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzono karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 30 stycznia 2004r. do 26 maja 2004r.;

6.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 23 września 2004r. w sprawie sygn. akt III K 3323/04 za czyn popełniony w dniu 1 czerwca 2004r. na podstawie art. 279 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; za czyn popełniony w dniu 1 czerwca 2004r. na podstawie art. 278 § 1 k.k. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 1 czerwca 2004r. do 23 września 2004r.;

7.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 19 lipca 2005r. w sprawie sygn. akt III K 2511/04 za czyn popełniony w okresie od 9 do 11 stycznia 2004r. na podstawie art. 279 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 7 grudnia 2004r. do 4 stycznia 2005r.;

Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie sygn. akt III K 5005/05 na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. połączono skazanemu M. Z. kary orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Białymstoku wydanymi w sprawach o sygn. akt III K 1493/04, III K 3323/04 oraz III K 2511/04, i wymierzono skazanemu karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okresy odbytych kar w sprawach podlegających łączeniu; w pozostałym zakresie wyroki jednostkowe podlegające łączeniu pozostawiono do odrębnego wykonania; umorzono postępowanie w pozostałym zakresie; kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa;

Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie sygn. akt III K 1836/07 na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. połączono skazanemu M. Z. kary orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Białymstoku wydanymi w sprawach o sygn. akt XIII K 1113/03, XIII K 2543/03 oraz III K 1640/03, i wymierzono skazanemu karę łączną 3 (trzech) lat i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okresy dotychczasowego pozbawienia wolności w sprawach podlegających łączeniu; umorzono postępowanie w zakresie połączenia kar orzeczonych wyrokami wydanymi w sprawach III K 2511/04, III K 3323/04, III K 1493/04 i III K 5129/04; w pozostałym zakresie wyroki jednostkowe podlegające łączeniu pozostawiono do odrębnego wykonania; kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa;

8.  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie II K 850/10 za czyn popełniony w dniu 9 kwietnia 2010 r. na podstawie art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 25 maja 2010 roku do dnia 15 września 2010 roku przyjmując jeden dzień faktycznego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

9.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie VII K 747/10 za przestępstwo popełnione w dniu 10 maja 2010 roku z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 10 maja 2010 roku do dnia 13 maja 2010 roku przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

10.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 26 września 2011 roku w sprawie VII K 109/11 za przestępstwo popełnione w dniu 13 października 2010 roku oraz przestępstwo popełnione w dniu 21 października 2010 roku przyjmując że stanowią one ciąg przestępstw na podstawie art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności, za przestępstwo popełnione w dniu 17 października 2010 roku z art. 281 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, na mocy art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 91 § 2 k.k. orzeczono karę łączną w wymiarze 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 20 maja 2011 roku do dnia 26 września 2011 roku przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

11.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie VII K 1256/12 za przestępstwo popełnione w dniu 8 listopada 2012 roku z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; na mocy art. 42 § 2 k.k. orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

12.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie XV K 420/13 za przestępstwo popełnione w dniu 22 lutego 2013 roku z art. 178a § 4 k.k. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; na mocy art. 42 § 2 k.k. orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat;

13.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie XV K 645/13 za przestępstwo popełnione w dniu 22 lutego 2013 roku oraz w dniu 28 lutego 2013 roku przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k., z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 90 § 2 k.k. orzeczono łączny środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 lat;

14.  Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 18 października 2013 roku w sprawie III K 95/13 zmienionym przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie II AKa 269/13 za przestępstwo popełnione w dniu 23 stycznia 2013 roku z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. z art. 11 § 2 k.k. na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu dzień zatrzymania w sprawie w dniu 24 stycznia 2013 roku.

15.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 24 października 2013 roku w sprawie XV K 1252/13 za przestępstwo popełnione w dniu 12 czerwca 2013 roku z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, za przestępstwo popełnione w okresie od lutego 2013 roku do 8 czerwca 2013 roku oraz przestępstwo popełnione w okresie od 20 czerwca do 28 czerwca z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo popełnione w okresie od 20 czerwca 2013 roku do dnia 28 czerwca 2013 roku z art. 193 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo popełnione w dniu 20 czerwca 2013 roku z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 91 § 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. wymierzono karę łączną 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności.

orzeka

I.  Na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy skazanemu M. Z. jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawie II K 850/10 i Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie V II K 747/10 i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Na poczet kary łącznej orzeczonej w punkcie I zalicza skazanemu okresy odbytych kar w sprawach podlegających łączeniu, w tym okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 850/10 od dnia 25 maja 2010 roku do dnia 15 września 2010 roku, od dnia 30 października 2010 roku do dnia 27 września 2012 roku oraz od dnia 28 czerwca 2013 roku do dnia 9 grudnia 2013 roku oraz w sprawie VII K 747/10 od dnia 10 maja 2010 roku do dnia 13 maja 2010 roku.

III.  Na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy skazanemu M. Z. kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach Sądu Rejonowego w Białymstoku VII K 1256/12 i Sądu Okręgowego w Białymstoku III K 95/13 i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

IV.  Na poczet kary łącznej orzeczonej w punkcie II zalicza skazanemu okresy odbytych kar w sprawach podlegających łączeniu, w tym okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie III K 95/13 - dzień zatrzymania 24 stycznia 2013 roku.

V.  Na podstawie art. 91 § 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy skazanemu M. Z. kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach Sądu Rejonowego w Białymstoku XV K 420/13 oraz XV K 645/13 i wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

VI.  Na podstawie art. 91 § 2 k.k. w zw. art. 90 § 2 k.k. łączy środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczone wobec skazanego M. Z. w sprawach Sądu Rejonowego w Białymstoku XV K 420/13 oraz XV K 645/13 i orzeka łącznie środek karny w postaci zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 8 (ośmiu) lat.

VII.  W pozostałym zakresie wyroki podlegające łączeniu pozostawia do odrębnego wykonania;

VIII.  Na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w zakresie połączenia kar orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawach: XIII K 1113/03, XIII K 2543/03, III K 1640/03, III K 5129/04, III K 1493/04, III K 3323/04, III K 2511/04, VII K 109/11 i XV K 1252/13.

IX.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. R. kwotę 147,60 zł (sto czterdziestu siedmiu złotych i sześćdziesięciu groszy) tytułem kosztów obrony z urzędu, w tym kwotę 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) podatku VAT.

X.  Zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych.

Sygn. akt III K 126/14

UZASADNIENIE

Na podstawie zgromadzonego i ujawnionego w toku przewodu Sądowego materiału dowodowego Sąd ustalił, co następuje:

M. Z. został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie sygn. akt XIII K 1113/03 za czyn popełniony z 5/6 kwietnia 2003r. na podstawie art. 279 § 1 k.k., na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 2 k.k. i art. 73 § 2 k.k. wykonanie orzeczonej wobec skazanego kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 4 (czterech) lat tytułem próby i oddano go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego; postawieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 5 lipca 2005r. zarządzono wykonanie ww. kary pozbawienia wolności;

2.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 12 listopada 2003r. w sprawie sygn. akt XIII K 2543/03 za czyny popełnione w nocy z 23/24 czerwca 2003r. i w dniu 14 lipca 2003r., na podstawie art. 279 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 i 2 k.k., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; za czyn popełniony w dniu 27 czerwca 2003r. na podstawie art. 178a § 1 k.k. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 2 k.k. i art. 73 § 2 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 4 (czterech) lat tytułem próby i oddano skazanego pod dozór kuratora sądowego; na podstawie art. 33 § 2 k.k. orzeczono wobec skazanego karę 242 (dwustu czterdziestu dwóch) stawek dziennych grzywny ustalając, że wysokość jednej stawki dziennej jest równa kwocie 10 zł (dziesięciu złotych); na podstawie art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat; na podstawie art. 49a § 1 i 2 k.k. orzeczono świadczenie pieniężne; na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono na poczet orzeczonej kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie; orzeczono obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem; postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku zaliczono na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 14 lipca 2003r. do 12 listopada 2003r.; postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 10 maja 2005r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

3.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2004r. w sprawie sygn. akt III K 1640/03 za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w okresie od 30 kwietnia 2003r. do dnia 5 maja 2003r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 2 k.k. i art. 73 § 2 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 4 (czterech) lat tytułem próby i oddano skazanego pod dozór kuratora sądowego; postawieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 17 maja 2006r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

4.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 5 maja 2005r. w sprawie sygn. akt III K 5129/04 za czyn popełniony w dniu 26 października 2004r. na podstawie art. 284 § 1 k.k. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

5.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 16 września 2004r. w sprawie sygn. akt III K 1493/04 za czyn popełniony w dniu 4 stycznia 2004r. na podstawie art. 280 § 1 k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; za czyny popełnione w dniach 10 i 12 stycznia 2004r. na podstawie art. 279 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzono karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 30 stycznia 2004r. do 26 maja 2004r.;

6.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 23 września 2004r. w sprawie sygn. akt III K 3323/04 za czyn popełniony w dniu 1 czerwca 2004r. na podstawie art. 279 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; za czyn popełniony w dniu 1 czerwca 2004r. na podstawie art. 278 § 1 k.k. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 1 czerwca 2004r. do 23 września 2004r.;

7.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 19 lipca 2005r. w sprawie sygn. akt III K 2511/04 za czyn popełniony w okresie od 9 do 11 stycznia 2004r. na podstawie art. 279 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 7 grudnia 2004r. do 4 stycznia 2005r.;

Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie sygn. akt III K 5005/05 na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. połączono skazanemu M. Z. kary orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Białymstoku wydanymi w sprawach o sygn. akt III K 1493/04, III K 3323/04 oraz III K 2511/04, i wymierzono skazanemu karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okresy odbytych kar w sprawach podlegających łączeniu; w pozostałym zakresie wyroki jednostkowe podlegające łączeniu pozostawiono do odrębnego wykonania; umorzono postępowanie w pozostałym zakresie; kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa;

Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie sygn. akt III K 1836/07 na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. połączono skazanemu M. Z. kary orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Białymstoku wydanymi w sprawach o sygn. akt XIII K 1113/03, XIII K 2543/03 oraz III K 1640/03, i wymierzono skazanemu karę łączną 3 (trzech) lat i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okresy dotychczasowego pozbawienia wolności w sprawach podlegających łączeniu; umorzono postępowanie w zakresie połączenia kar orzeczonych wyrokami wydanymi w sprawach III K 2511/04, III K 3323/04, III K 1493/04 i III K 5129/04; w pozostałym zakresie wyroki jednostkowe podlegające łączeniu pozostawiono do odrębnego wykonania; kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa;

8.  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie II K 850/10 za czyn popełniony w dniu 9 kwietnia 2010 r. na podstawie art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 25 maja 2010 roku do dnia 15 września 2010 roku przyjmując jeden dzień faktycznego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

9.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie VII K 747/10 za przestępstwo popełnione w dniu 10 maja 2010 roku z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 10 maja 2010 roku do dnia 13 maja 2010 roku przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

10.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 26 września 2011 roku w sprawie VII K 109/11 za przestępstwo popełnione w dniu 13 października 2010 roku oraz przestępstwo popełnione w dniu 21 października 2010 roku przyjmując że stanowią one ciąg przestępstw na podstawie art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności, za przestępstwo popełnione w dniu 17 października 2010 roku z art. 281 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, na mocy art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 91 § 2 k.k. orzeczono karę łączną w wymiarze 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 20 maja 2011 roku do dnia 26 września 2011 roku przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

11.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie VII K 1256/12 za przestępstwo popełnione w dniu 8 listopada 2012 roku z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; na mocy art. 42 § 2 k.k. orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

12.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie XV K 420/13 za przestępstwo popełnione w dniu 22 lutego 2013 roku z art. 178a § 4 k.k. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; na mocy art. 42 § 2 k.k. orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat;

13.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie XV K 645/13 za przestępstwo popełnione w dniu 22 lutego 2013 roku oraz w dniu 28 lutego 2013 roku przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k., z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 90 § 2 k.k. orzeczono łączny środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 lat;

14.  Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 18 października 2013 roku w sprawie III K 95/13 zmienionym przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie II AKa 269/13 za przestępstwo popełnione w dniu 23 stycznia 2013 roku z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. z art. 11 § 2 k.k. na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu dzień zatrzymania w sprawie w dniu 24 stycznia 2013 roku.

15.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 24 października 2013 roku w sprawie XV K 1252/13 za przestępstwo popełnione w dniu 12 czerwca 2013 roku z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, za przestępstwo popełnione w okresie od lutego 2013 roku do 8 czerwca 2013 roku oraz przestępstwo popełnione w okresie od 20 czerwca do 28 czerwca z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo popełnione w okresie od 20 czerwca 2013 roku do dnia 28 czerwca 2013 roku z art. 193 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo popełnione w dniu 20 czerwca 2013 roku z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 91 § 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. wymierzono karę łączną 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności.

Skazany złożył wniosek o wydanie wyroku łącznego i połączenia kar pozbawienia wolności orzeczonych następującymi wyrokami:

-

Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie II K 850/10;

-

Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie VII K 747/10;

-

Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie sygn. akt III K 1836/07;

-

Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 26 września 2011 roku w sprawie VII K 109/11;

-

Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie VII K 1256/12.

Ponadto wnosił o wymierzenie kary łącznej przy zastosowaniu zasady absorpcji.

Sąd zważył co następuje:

Wniosek skazanego jest częściowo zasadny. Na wstępie należy zaznaczyć, że jeden z wyroków wskazanych we wniosku skazanego – wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie sygn. akt III K 1836/07 to wyrok łączny. Zgodnie z art. 85 k.k. Sąd orzeka karę łączną biorąc pod uwagę kary jednostkowe orzeczone za poszczególne przestępstwa a nie kary łączne. Wskazanie przez skazanego we wniosku wyroku łącznego Sąd potraktował jako działanie zmierzające do rozważenia, czy nie zachodzą przesłanki połączenia kar jednostkowych, o połączeniu których orzeczono wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie III K 1836/07 z karami wymierzonymi później wydanymi wyrokami. Dlatego Sąd prowadził postępowanie również w zakresie połączenia kar orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego w Białymstoku wydanymi w sprawach o sygn. akt XIII K 1113/03, XIII K 2543/03, III K 1640/03, III K 2511/04, III K 3323/04, III K 1493/04 i III K 5129/04.

Ponadto Sąd z urzędu prowadził postępowanie w zakresie połączenia kary orzeczonej wyrokiem nie wskazanym we wniosku skazanego – czyli kary orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 18 października 2013 r. w sprawie III K 95 r.

Odnośnie orzeczonych kar łącznych

Zgodnie z art. 85 k.k. sąd orzeka karę łączną jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw. W realnym zbiegu pozostają więc jedynie przestępstwa popełnione przed wydaniem pierwszego chronologicznie wyroku, który dotyczy chociażby jednego z nich. Przestępstwa popełnione później mogą pozostawać w kolejnym zbiegu, co skutkuje wymierzeniem kolejnej kary łącznej. Z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

M. Z. popełnił dwa przestępstwa rozboju kwalifikowane na podstawie art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. Pierwsze z nich miało miejsce 9 kwietnia 2010 r. drugie 10 maja 2011 r. Za pierwszy z wyżej wymienionych czynów został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie II K 850/10. Jest to chronologicznie pierwszy wyrok dotyczący tych przestępstw. Oba czyny zostały popełnione przed jego wydaniem, więc pozostają w realnym zbiegu. Za każdy z tych czynów wymierzono karę pozbawienia wolności. Zostały więc spełnione wszystkie przesłanki obligujące Sąd do wymierzenia kary łącznej.

Wymierzając karę pozbawienia wolności Sąd zastosował zasadę asperacji. Sąd miał przy tym na uwadze przede wszystkim rodzaj przestępstw pozostających w realnym zbiegu, odstęp czasu w jakim zostały popełnione oraz cele kary w zakresie prewencji indywidualnej.

Skazany dopuścił się dwóch rozbojów, czyli przestępstw skierowanych zarówno przeciwko mieniu, jak i przeciwko dobrom osobistym. Drugie z przestępstw zostało popełnione ponad rok po popełnieniu pierwszego. Przestępstw tych nie łączy więź czasowa. Fakt naruszenia dóbr osobistych różnych osób sprzeciwiał się wymierzeniu kary łącznej przy zastosowaniu zasady absorpcji. Zastosowaniu zasady absorpcji sprzeciwił się również fakt, że M. Z. popełnił oba przestępstwa w warunkach recydywy określonej w art. 64 § 1 k.k.

W świetle opinii Dyrektora Aresztu Śledczego w B. M. Z. jest osobą w znacznym stopniu zdemoralizowaną i całkowicie bezkrytyczną w odniesieniu do popełnionych przestępstw.

Mając na uwadze potrzeby w zakresie zapobieżenia powrotowi skazanego do przestępstwa należało orzec karę łączną w oparciu o zasadę asperacji. Dlatego Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 4 lat pozbawienia wolności.

Skazany odbył część kar podlegających połączeniu. Dlatego Sąd zaliczył na poczet orzeczonej wobec niego kary łącznej okresy rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 25 maja 2010 roku do dnia 15 września 2010 roku, od dnia 30 października 2010 roku do dnia 27 września 2012 roku oraz od dnia 28 czerwca 2013 roku do dnia 9 grudnia 2013 roku (odbyte w sprawie w sprawie II K 850/10) oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie VII K 747/10 od dnia 10 maja 2010 roku do dnia 13 maja 2010 roku.

W realnym zbiegu pozostają również dwa przestępstwa popełnione przez M. Z. w dniach 8 listopada 2012 r. i 23 stycznia 2013 r. Pierwsze z tych przestępstw to występek polegający na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, kwalifikowany na podstawie art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. Drugie to przestępstwo rozboju, kwalifikowany na podstawie art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. z zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. Pierwszy wyrok skazujący dotyczący jednego z tych przestępstw to wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie VII K 1256/12.

Oba wymienione wyżej przestępstwa zostały popełnione już po wydaniu wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie II K 850/10. Ponadto przestępstwa te zostały popełnione również po wydaniu wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 26 września 2011 roku w sprawie VII K 109/11 za przestępstwo popełnione w dniu 13 października 2010 roku. Przestępstwa te pozostają w realnym zbiegu ze sobą i zarazem nie pozostają w realnym zbiegu z żadnym z wcześniej popełnionych przestępstw.

Wymierzając karę łączną Sąd miał na uwadze, że przestępstwa, choć popełnione w krótkim odstępie czasu, godziły w różne dobra prawne – pierwsze było skierowane przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drugie przeciwko mieniu i zdrowiu. Oba przestępstwa zostały popełnione w warunkach recydywy, o której mowa w art. 64 § 1 k.k.

Na niekorzyść skazanego przemawia również treść opinii z Aresztu Śledczego w B., którą przytoczono powyżej.

Okoliczności związane z popełnionymi przestępstwami oraz właściwości osobiste skazanego powodują, że wymierzenie kary łącznej przy zastosowaniu zasady absorpcji byłby całkowicie nieuzasadnione. Kierując się powyższymi przesłankami Sąd obostrzył surowszą z wymierzonych skazanemu kar jednostkowych wymierzając mu karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Skazany był zatrzymany w sprawie III K 95/13 Sądu Okręgowego w Białymstoku. Zatrzymanie trwało 1 dzień – 24 stycznia 2013 r. Ten dzień rzeczywistego pozbawienia wolności zaliczono skazanemu na poczet kary łącznej.

Kolejne dwa przestępstwa M. Z. popełnił 22 lutego 2013 r., zaś trzecie 28 lutego 2013 r. Wszystkie były kwalifikowane na podstawie art. 178a § 4 k.k. Pierwszy wyrok skazujący dotyczący tych przestępstw to wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie XV K 420/13. Przestępstwa te pozostają więc w realnym zbiegu.

Jednocześnie wymienione wyżej przestępstwa nie pozostają w realnym zbiegu z wcześniejszymi, ponieważ pierwszy wyrok dotyczący wcześniej popełnionych przez skazanego przestępstw został wydany w dniu 25 stycznia 2013 roku. Był to wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie VII K 1256/12.

Przestępstwa popełnione przez skazanego za które został skazany wyrokami Sadu Rejonowego w Białymstoku w sprawach XV K 420/13 i XV K 645/13 wchodziły w skład ciągu przestępstw, o którym mowa w art. 91 § 1 k.k. i jednie fakt rozpoznawania spraw o trzy przestępstwa w dwóch różnych postępowaniach spowodował, że zostały za nie wymierzone kary jednostkowe. Zachodzi więc sytuacja, o której mowa w art. 91 § 3 k.k. skazania dwoma lub więcej wyrokami za przestępstwa należące do tego samego ciągu przestępstw.

Przestępstwa, które popełnił skazany miały miejsce w krótkim odstępie czasu i były skierowane przeciw temu samemu dobru prawnemu. Można je potraktować jako jedno zdarzenie. Jednak wymierzeniu kary przy zastosowaniu zasad absorpcji sprzeciwia się fakt powrotu skazanego do przestępstwa oraz jego właściwości osobiste – znaczny stopień demoralizacji i brak krytycyzmu wobec popełnionych przestępstw. Dlatego Sąd wymierzył karę łączną obostrzając najsurowszą z wymierzonych kar jednostkowych o 6 miesięcy.

Skazanemu za wszystkie popełnione przestępstwa wymierzono środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Orzeczono środki karne są tego samego rodzaju więc, zgodnie z art. 90 § 2 k.k. należało je połączyć. Wymierzając M. Z. środek karny Sąd miał na uwadze potrzeby w zakresie zapobieżenia kolejnym nieodpowiedzialnym zachowaniom skazanego jako uczestnika ruchu drogowego. Skazany kilkakrotnie już prowadził pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu i czynił to pomimo zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dotychczasowe nieodpowiedzialne zachowanie skazanego skłaniało Sąd do orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na długi okres czasu. Dlatego Sąd również w tym przypadku zastosował zasadę asperacji i orzekł ten środek karny na okres 8 lat.

W ocenie Sądu wszystkie orzeczone wobec skazanego kary łączne są wystarczająco dolegliwe, aby uświadomić mu naganność jego postępowania oraz konieczność poszanowania dóbr innych osób. Wymiar tych kar sprawia, że skazany odbywając je kolejno będzie przez długi okres czasu pozbawiony wolności i poddawany oddziaływaniom resocjalizacyjnym. Jednak jego dotychczasowy sposób życia i postawa w trakcie obywania kar pozbawienia wolności w pełni to uzasadniają.

Zgodnie z art. 576 § 1 k.k. w zakresie nie dotyczącym kar pozbawienia wolności i grzywny wyroki podlegające łączeniu pozostawiono do odrębnego wykonania.

Odnośnie umorzenia

Sąd umorzył postępowanie w zakresie połączenia kar orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawach: XIII K 1113/03, XIII K 2543/03, III K 1640/03, III K 5129/04, III K 1493/04, III K 3323/04, III K 2511/04, VII K 109/11 i XV K 1252/13.

W odniesieniu do kar orzeczonych w sprawach XIII K 1113/03, XIII K 2543/03, III K 1640/03, III K 5129/04, III K 1493/04, III K 3323/04, III K 2511/04 należy wskazać, że M. Z. wymierzono je za przestępstwa popełnione w latach 2003 – 2004. Ostatni z wyroków skazujących za te przestępstwa został wydany w dniu 19 lipca 2005r. (wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie sygn. akt III K 2511/04). Przestępstwa, za które skazano M. Z. wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawie II K 850/10, Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie III K 95/13 i Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawach VII K 747/10, VII K 109/11, VII K 256/12, XV K 420/13, XV K 645/13, XV K 1252/13 zostały popełnione po tej dacie i nie pozostają w realnym zbiegu z przestępstwami popełnionymi wcześniej. O karze łącznej za przestępstwa popełnione w latach 2003-2004 orzekł Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem łącznym z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie III K 1836/07 i nie ma podstaw do ingerencji w treść tego wyroku.

Odmiennie przedstawia się sytuacja, gdy chodzi o przestępstwa, za które M. Z. został skazany wyrokami Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawach VII K 109/11 i XV K 1252/13.

Pierwsze z wymienionych wyżej przestępstw zostało popełnione 13 października 2010 r. Kolejne 17 października 2010 r. zaś następne 21 października 2010 r. M. Z. skazano za nie wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie VII K 109/11.

Oba przestępstwa miały miejsce po wydaniu wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie II K 850/10. Przestępstwa te nie pozostają w realnym zbiegu z przestępstwami wcześniej popełnionymi przez skazanego. Wszystkie kolejne przestępstwa M. Z. popełnił w latach 2012 i 2013, czyli po wydaniu wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie VII K 109/11. Przestępstwa popełnione przez skazanego w październiku 2010 r. nie pozostają również w realnym zbiegu z później popełnionymi przestępstwami. Kary wymierzone za te przestępstwa nie podlegają połączeniu z karami wymierzonymi za inne przestępstwa.

Ostatnie przestępstwo M. Z. popełnił 12 czerwca 2013 r. Został za nie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 24 października 2013 roku w sprawie XV K 1252/13. Czyn ten został popełniony już po wydaniu wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie VII K 1256/12, który to wyrok przegradza wcześniej popełnione przestępstwa z jego ostatnim czynem zabronionym . Dlatego również to przestępstwo nie pozostaje w realnym zbiegu z wcześniejszymi i nie może być za nie orzeczona kara łączna. Wobec powyższego postępowanie w zakresie połączenia kary pozbawienia wolności orzeczonej tym wyrokiem należało umorzyć.

Odnośnie kosztów

O kosztach obrony z urzędu orzeczono na mocy § 14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tj. Dz.U.2013.461).

Skazany odbywa karę pozbawienia wolności, nie pracuje i nie posiada majątku. Nie mógłby zatem ponieść kosztów sądowych. Dlatego zgodnie z art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił go od ich ponoszenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Gąsowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Szczęsny Szymański
Data wytworzenia informacji: