Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 143/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku z 2018-06-08

I C 583/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, dalsze roszczenie, treść ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • skutek ugody, pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, strona ugody, zawarta ugoda, dalsze roszczenie, terminologia prawnicza, treść ugody, projekt ugody, związek ze szkodą, ugoda powoda, ubezpieczyciel, dodatkowe świadczenie, spotkanie w siedzibie, kość, opinia medyczna, oświadczenie o uchylenie, sprawca wypadku, dalsze roszczenie odszkodowawcze
Zobacz»

I C 40/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

ugoda, śmierć, roszczenie, zadośćuczynienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, śmierć, roszczenie, ugoda sądowa, roszczenie wynikające z wypadku, przyszłe roszczenia, zgoda sądu opiekuńczego, uprawnione dziecko, zadośćuczynienie, zasady współżycia społecznego, sytuacja życiowa, śmierć ojca, pozwany, kolejny proces, związek ze śmiercią, osnowa ugody, ważność ugody, roszczenie związane z wypadkiem, odszkodowanie za pogorszenie, poznanie
Zobacz»

I ACa 558/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 15 listopada 2018

Data publikacji: 20 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zadośćuczynienie, zawarcie ugody, roszczenie związane ze szkodą, ustępstwo, treść ugody, śmierć osoby
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zadośćuczynienie, ugoda pozasądowa, zawarcie ugody, roszczenie związane ze szkodą, data zawarcia ugody, roszczenie o zadośćuczynienia, postępowanie likwidacyjne, ustępstwo, treść ugody, śmierć osoby najbliższej, zadośćuczynienie za naruszenie dobra, dobra osobiste, śmierć osoby, ugodzona kwota, wygaśnięcie stosunku prawnego, zakres roszczenia, zawarta ugoda, definitywne zakończenie, syn powodów, zarzut powagi
Zobacz»

I ACa 938/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 marca 2015

Data publikacji: 13 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zadośćuczynienie, krzywda, zawarcie ugody, pozwany, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zadośćuczynienie, koszt opieki, skutek wypadku, powstanie w przyszłości, krzywda, akt szkody, zawarcie ugody, samodzielna egzystencja, nieważność ugody, pozwany, osoba druga, powodu krzywdy, możliwość pogorszenia, ubezpieczyciel, zmysł smaku, stan zdrowia powodów, ślepota, zawieranie ugody, nerw, roszczenie
Zobacz»

I C 394/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

zawarcie ugody, treść ugody, ustępstwo, pozwany, nieważność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • postanowienie ugody, ugoda sądowa, podział majątku wspólnego, zawarcie ugody, składnik, treść ugody, przedmiotowa ugoda, darowizna nieruchomości, wykonanie ugody, ustępstwo, wspólne dziecko, samochód, dom, powierzchnia, ustalenie nieważności ugody, pozwany, wzajemne ustępstwa, sprawa o podział majątku, darowanie nieruchomości, nieważność
Zobacz»

I C 335/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 18 lipca 2017

Data publikacji: 9 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

pozwany, treść ugody, ustępstwo, wola, zawarcie ugody, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • oda, skutek prawny ugody, pozwany, odszkodowanie, zleceniobiorca, błędne wyobrażenie, zleceniodawca, wpływ błędów, ugoda strony, treść ugody, ustępstwo, wola, rozliczenie umowy, zawarcie ugody, umowa, możliwość uchylenia, powodowa kwota, oświadczenie o uchylenie, skutek oświadczenia, należny powód
Zobacz»

I C 39/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

ugoda, śmierć, roszczenie, zadośćuczynienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda sądowa, zgoda sądu opiekuńczego, śmierć, roszczenie, roszczenie wynikające z wypadku, przyszłe roszczenia, stare miasto w poznaniu, zezwolenie sądu opiekuńczego, śmierć ojca, uprawnione dziecko, postanowienie sądu rejonowego poznań, zadośćuczynienie, zasady współżycia społecznego, sytuacja życiowa, pozwany, ojciec powoda, pierwsza ugoda, matka powodów, związek ze śmiercią
Zobacz»

VIII Ga 321/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 24 stycznia 2020

Data publikacji: 17 marca 2020

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

oświadczenie woli, treść ugody, zawarcie ugody, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • szkoda, pierwsze wezwanie do zapłaty, oświadczenie woli, tekst ugody, treść ugody, zawarcie ugody, draft, umowa, intencja strony, pozwany, rozmowa, najem pojazdu zastępczego, zdanie drugie, podpisanie ugody, załącznik, ostateczny tekst, zamiar strony, bezpośrednia likwidacja, zgodny zamiar, zapis
Zobacz»

VIII Pa 74/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 13 października 2014

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

treść ugody, ustępstwo, zawarcie ugody, oświadczenie woli, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • treść ugody, ustępstwo, skapitalizowana renta wyrównawcza, zawarcie ugody, zawarta ugoda, odsetka, wzajemne ustępstwa, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda sądowa, ugoda strony, wygaśnięcie stosunku prawnego, wyrok częściowy, oświadczenie woli, smycz, skutek ugody, pająk, błąd, stosunek prawny łączący strony, warunek ugody, roszczenie
Zobacz»

IV Ca 509/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2 października 2019

Data publikacji: 20 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

zawarcie ugody, zadośćuczynienie, treść ugody, roszczenie, ustępstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, zawarcie ugody, zawarta ugoda, zadośćuczynienie, treść ugody, roszczenie, zawieranie ugody, stosunek prawny, następstwo wypadku, sprawca szkody, stan zdrowia powódki, dzień zawarcia ugody, udar, wypadek komunikacyjny, opinia uzupełniająca biegłego okulisty, niepewność, zgłoszone zastrzeżenie do opinii, ustępstwo, strona ugody, sitowie
Zobacz»

I ACa 518/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

treść ugody, zawarcie ugody, nieważność, ustępstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • bielsko podlaskie, ugoda sądowa, treść ugody, ustalenie nieważności ugody, akt sprawy sądu rejonowego, treść zawartej ugody, skutek prawny ugody, zawarcie ugody, podział majątku spadkowego, uznanie ugody, wada oświadczenia woli, protokół rozprawy, zasada współżycia społecznego, przesłanka uznania, zakres szacowania nieruchomości, nieważność, sprawa o dział spadku, wpływ błędów, odmienność ustaleń, ustępstwo
Zobacz»

I ACa 685/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

ustępstwo, roszczenie, zawarcie ugody, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ustępstwo, podjęcie działań windykacyjnych, rata, termin przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, wzajemne ustępstwa, wierzyciel, zapłata cała, zapis, cała należność, dłużnik, roszczenie, zawarcie ugody, ugoda strony, termin wymagalności, istniejący stosunek prawny, umowa, pozwany, płatność, harmonogram
Zobacz»

VIII Ga 213/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

treść ugody, roszczenie, pozwany, oświadczenie woli, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • usługa i dostawa, ustalenie wysokości kwot, mediator, kwota zapłaty, przedmiot ugody, treść ugody, strona ugody, pozew w sprawie, centrum, postępowanie uproszczone, roszczenie, roszczenie pomiędzy stronami, pozwany, oświadczenie woli, kaucja, zgodny zamiar, spójnik, mediacja, interpretacja ugody, umowa
Zobacz»

I ACa 474/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 26 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

zawarcie ugody, treść ugody, oświadczenie woli, czynność prawna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • uczestniczka, skutek prawny ugody, zawarta ugoda, zawarcie ugody, darowizna, nakład, strona ugody, wpływ błędów, treść ugody, przedmiotowa ugoda, spadkodawca, ugoda sądowa, wnioskodawczyni, oświadczenie woli, zawieranie ugody, prawdziwy stan rzeczy, dział spadków, zasady współżycia społecznego, nieruchomość, czynność prawna
Zobacz»

XV Ca 610/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

zawarcie ugody, pozwany, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wykonanie ugody, zawarcie ugody, dokument ugody, pozwany, pełnomocnictwo, matka, ubezpieczenie obowiązkowe, zobowiązanie do naprawienia szkody, dalsze odszkodowanie, na odwrót, pojazd, ustne porozumienie, postępowanie likwidacyjne, oczywista podstawa, ugoda na kwotę, roszczenie, kruk, zawarcie i wykonanie, pominięcie oceny, sprawca
Zobacz»

II C 141/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 31 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

ustępstwo, zawarcie ugody, zadośćuczynienie, treść ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ustępstwo, zawarcie ugody, zawarta ugoda, wzajemne ustępstwa, przesłuchanie powódki, zadośćuczynienie, skutek prawny ugody, pozwany ubezpieczyciel, rehabilitacja, dzień zawarcia ugody, dolegliwość bólowa, wypadek, zasady współżycia społecznego, treść ugody, wpływ błędów, odszkodowanie, stan zdrowia powódki, złożone oświadczenie woli, stosunek prawny, kość
Zobacz»

V ACa 233/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 października 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

zawarcie ugody, ustępstwo, treść ugody, dalsze roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ustępstwo, zgoda na zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa, warunek ugody, pełnomocnictwo, postępowanie likwidacyjne, treść ugody, mail powódki, roszczenie wobec ubezpieczyciela, umocowanie, ciocia, roszczenie na przyszłość, odszkodowanie, zeznanie powódki, uszczerbek na zdrowiu, projekt ugody, dalsze roszczenie, pełnomocnik, wypadek
Zobacz»

V ACa 938/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 21 lipca 2016

Data publikacji: 1 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

pozwany, zawarcie ugody, umowa, ustępstwo, roszczenie, oświadczenie woli, treść ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • konwencja, pozwany, zawarcie ugody, prawo właściwe, zawarcie umowy ugody, umowa, roszczenie reklamacyjne, potrącenie, wybór prawa, przedawnienie, konosament, ustępstwo, prawo polski, roszczenie, oświadczenie woli, kontener, międzynarodowa sprzedaż towarów, pełnomocnik powódki, strona, treść ugody
Zobacz»

X P 28/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 lutego 2018

Data publikacji: 23 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

treść ugody, ustępstwo, zawarcie ugody, roszczenie, oświadczenie woli, nieważność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, słuszny interes pracownika, treść ugody, ustępstwo, zawarcie ugody, ustalenie nieważności ugody, praca w nadgodzinach, wzajemne ustępstwa, roszczenie związane ze stosunkiem, skutek prawny ugody, wynagrodzenie za prace, ekwiwalent za urlopy, roszczenie, częściowe zrzeczenie, wpływ błędów, ugoda powoda, oświadczenie woli, mediator, skutek procesowy ugody, nieważność
Zobacz»

II C 1424/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 stycznia 2020

Data publikacji: 11 sierpnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

zawarcie ugody, ustępstwo, dalsze roszczenie, czynności prawne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ustępstwo, dalej idące roszczenie, powaga rzeczy, wzajemne ustępstwa, zawarta ugoda, dalsze roszczenie, idące roszczenie o zapłatę, stwierdzenie nieważności ugody, odszkodowanie, rehabilitacja i opieka, skutek wypadku, ugoda oświadczenia, stosunek prawny, interes prawny, czynności prawne, złamanie przednie, data zawarcia ugody, opieka osoby trzeciej, kość
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Basiel
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Jarosław Marek Kamiński,  Elżbieta Borowska ,  Grażyna Wołosowicz
Data wytworzenia informacji: