Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Ga 6/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2017-03-13

VIII Ga 29/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 marca 2018

Data publikacji: 5 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, pozwany, prawo autorskie, projekt zamienny, treść porozumienia, kara umowna za odstąpienie, zadanie, reprezentant powódki, wykonanie projektów, nowa umowa, potrącenie, oświadczenie, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, pozwany, prawo autorskie, centrum, projekt zamienny, treść porozumienia, kara umowna za odstąpienie, zadanie, wypadek odstąpienia od umowy, reprezentant powódki, oświadczenie woli, wykonanie projektów, dalsza praca projektowa, nowa umowa, potrącenie, przywrócenie terminów, termin do wniesienia sprzeciwu, oświadczenie, dodatkowy termin, wynagrodzenie
Zobacz»

VI GC 400/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 marca 2014

Data publikacji: 10 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, pozwany, miarkowanie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, uznanie kary za rażąco, wykończenie robót, przypadek odstąpienia, wynagrodzenie umowne, dochodzona kara umowna, skuteczność odstąpienia od umowy, żądanie zapłaty kary umownej, ukończenie dzieła, prawo do odstąpienia, umowa strony, uprawnienie do odstąpienia, skuteczne odstąpienie, skuteczność oświadczenia, miarkowanie kary umownej, umowa prawa, skorzystanie z uprawnienia, inwestor
Zobacz»

I ACa 324/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2015

Data publikacji: 2 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, kara umowna, potrącenie, pozwany, budowa, projekt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, potrącenie, opóźnienie, pierwszy etap, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, konsorcjum, etap inwestycji, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa, wypadek odstąpienia od umowy, termin zakończenia, budowa, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, robota budowlana, projekt, realizacja prac, łącząca strona
Zobacz»

VI ACa 354/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2013

Data publikacji: 7 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, pozwany, miarkowanie kary umownej, potrącenie, kara umowna za odstąpienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik, kara umowna za odstąpienie
Zobacz»

V ACa 881/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 grudnia 2017

Data publikacji: 18 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpienia, pozwany, potrącenie, miarkowanie kary umownej, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, zastępca szefów, oświadczenie o odstąpienia, krzesło, pozwany, osoba funkcyjna, potrącenie, fotel, część dostawy, złożenie oświadczenia o odstąpieniu, opóźnienie, część kary umownej, umocowanie, wykonanie części umowy, część wynagrodzenia, oświadczenie o potrąceniu, ciągłość działania, zrealizowana część, miarkowanie kary umownej, wierzytelność
Zobacz»

I ACa 682/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 lutego 2014

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, etap, budowa, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, etap, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, wynagrodzenie, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót
Zobacz»

XIII Ga 747/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 listopada 2018

Data publikacji: 3 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, budowa, kara umowna za odstąpienie, potrącenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, pozwany, plac budowy, oświadczenie o odstąpienia, zlecenie, pisemna wersja, protokół negocjacji, brak podpisu, brak frontu robót, wino powoda, budowa, zeznanie świadków strony, kara umowna za odstąpienie, potrącenie, nienależyte wykonanie, termin realizacji, pełnomocnictwo, podpis strony, protokół finansowy, wykazanie zawinienia
Zobacz»

I AGa 47/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 14 lutego 2018

Data publikacji: 30 września 2020

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, miarkowanie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność, nota obciążeniowa, pracownik powoda, oświadczenie powodów, dalszy podwykonawca
Zobacz»

III Ca 1512/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, budowa, pozwany, miarkowanie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane, zgoda wykonawcy
Zobacz»

XIII Ga 102/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 27 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie, pozwany, świadczenie stałe, stała obsługa prawna, postępowanie uproszczone, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, uprawnienie do odstąpienia, nienależyte wykonanie, prawo odstąpienia od umowy, zastrzeżenie kary umownej, pozwana kara umowna, nałożenie kary umownej, umowa w dniach, niewypłacone wynagrodzenie, oświadczenie o odstąpienia, świadczenie pieniężne, wypadek odstąpienia
Zobacz»

V ACa 1/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 19 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, prawo autorskie, naliczenie kary, etap
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin, modyfikacji przesłanki
Zobacz»

I ACa 318/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 9 września 2015

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, projekt, pozwolenie na budowę, oświadczenie o odstąpienia, pozwany, miarkowanie kary, naliczenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, projekt aranżacji wnętrza, projekt, zmiana pozwolenia na budowę, pozwolenie na budowę, oświadczenie o odstąpienia, pozwany, realizacja umowy, inwestor, miarkowanie kary, dostarczenie projektów, naliczenie kary umownej, prawo odstąpienia, decyzja o zmianie, postanowienie umowy, projekt budowlany, zobowiązanie, termin, realizacja robót, obiekt
Zobacz»

V ACa 922/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 maja 2014

Data publikacji: 29 maja 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

pozwany, budowa, odstąpienie od umowy, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • nowy wykonawca, pozwany, budowa, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część, opóźnienie, instalacja
Zobacz»

I ACa 729/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 7 listopada 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, umowa z dniem, miarkowanie kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, dalsza praca, pozwany, zgoda na rozpoczęcie, umowa z dniem, rozmowa telefoniczna, wartość umowy, realizacja przedmiotu umowy, dodatkowy termin, wykonanie zobowiązania, wypadek odstąpienia od umowy, podzielność świadczenia, oświadczenie woli, miarkowanie kary, wysokość kary umowna, zmniejszenie kary umownej, upadłość, syndyk, komenda
Zobacz»

V ACa 555/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 marca 2018

Data publikacji: 9 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

projekt, etap, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie, naliczenie kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • projekt, etap, opóźnienie, etap prac, dzieło, rejestr zabytków, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, etap umowy, odsetka, trzeci etap, wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie, naliczenie kary, dostosowanie obiektu, kurtyna, dokumentacja projektowa, przekroczenie terminów, podstawa naliczenia kary umownej
Zobacz»

VII Ga 411/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 29 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, odstąpienie od umowy, pozwany, porozumienie, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, odstąpienie od umowy, pozwany, płatność, dzień odstąpienia od umowy, porozumienie, odsetka od nieterminowych wpłat, zaległa faktura, opóźnienie w zapłacie faktur, wprowadzenie na plac budowy, przyczyna odstąpienia, poprzednia umowa, naliczona kara umowna, budowa, dłużnik, żądanie miarkowania kary umownej, oddalenie roszczenia o zapłatę, przedmiot porozumienia, zapłata kary umowna, zaległe odsetki
Zobacz»

XI GC 76/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2016

Data publikacji: 29 maja 2020

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, wynagrodzenie, nota obciążeniowa, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła, przedmiot odbioru
Zobacz»

I ACa 675/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 15 listopada 2016

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, kara umowna, potrącenie, wierzytelność, projekt, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, projektant, opóźnienie, harmonogram, potrącenie, wierzytelność, dokumentacja projektowa, upadłość, okno, projekt, pozwana gmina, inwestor, zmiana terminów, wykonanie przedmiotu umowy, konstrukcja sufitu, pozwany, przedszkole, nowy wykonawca, strop
Zobacz»

I C 134/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 9 grudnia 2016

Data publikacji: 5 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, budowa, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, miarkowanie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, gmina, budowa, pozwany, dach sali, harmonogram, kserokopia pisma powoda, gwarancja ubezpieczeniowa, publiczne gimnazjum, należyte wykonanie kontraktu, oświadczenie o odstąpienia, prace budowlane, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, wykonanie zobowiązania, budowa sali gimnastyczna, ekspektatywa wierzytelności, inspektor nadzoru inwestorskiego, dziennik budowy, wysokość kary
Zobacz»

VI GC 974/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

projekt, miarkowanie kary umownej, umowa, pozwany, naliczenie kary umownej, pozwolenie, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • projekt, miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Witkowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Sałamaj,  Anna Budzyńska
Data wytworzenia informacji: