Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1648/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-05-08

I C 59/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 23 października 2019

Data publikacji: 21 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie usterki, brama wjazdowa, protokół, pozwany, usunięcie wady, nieterminowe usunięcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usunięcie usterki, czujnik, podwykonawca, wymóg bezpieczeństwa, drzwi, czujka, dzień zwłoki, naprawa, okres rękojmi, brama wjazdowa, protokół, przegląd gwarancyjny, wykonanie placu, pozwany, usunięcie wady, nieterminowe usunięcie, brama garażowa, plac manewrowy, zmiarkowanie
Zobacz»

I C 93/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 14 listopada 2017

Data publikacji: 18 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

brama, kara umowna, wada, usunięcie usterki, nieterminowe usunięcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • brama, kara umowna, przegląd, drzwi, samozamykacz, projekt, pomieszczenie, łańcuch, parapet zewnętrzny, urządzenie, skraplanie, montaż, producent, protokół z dni, wada, usunięcie usterki, rura, niewłaściwe używanie, nieterminowe usunięcie, pozwana spółka
Zobacz»

V ACa 133/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, opóźnienie, usunięcie wady, przedmiot umowy, pozwany, odbiór końcowy, wada stwierdzona przy odbiorze, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, opóźnienie, usunięcie wady, przedmiot umowy, opóźnienie w usunięciu wady, pozwany, opóźnienie w przekazaniu przedmiotu, przekazanie przedmiotu umowy, zakończenie roboty, odbiór końcowy, kara umowna za opóźnienie, wykonanie pracy, termin zakończenia, wada stwierdzona przy odbiorze, teren zielony, inżynier kontraktu, nierówność, dokumentacja projektowa, skarpa, termin
Zobacz»

I ACa 646/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 października 2013

Data publikacji: 19 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, umowa, usunięcie wad i usterek, termin, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • mur oporowy, praca zewnętrzna, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, protokół, balustrada, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pomieszczenie piwnicy, roboty zewnętrzne, projekt
Zobacz»

I ACa 1119/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 5 marca 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

usterka, protokół, strona powodowa, pozwany, przedmiot umowy, odbiór robót, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • usterka, protokół, strona powodowa, konsorcjum, część biurowa, pozwany, przedmiot umowy, usuwanie wad, protokół odbioru robót, odbiór robót, wada przedmiotu umowy, wykonanie i przekazanie, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, prawo zamówień publicznych, przekazanie przedmiotu umowy, treść spornej umowy stron, opóźnienie, opóźnienie w usuwaniu
Zobacz»

I ACa 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 maja 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, wada i usterka, pozwany, usunięcie wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, wada i usterka, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pozwany, osad, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, zgłaszanie usterek, usunięcie wady, minimalny nakład, zasadność miarkowania, rozmiar obowiązków, osiągnięcie celu umowy, praca naprawcza, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nakład kosztów, sposób wykonania prac, należne pozwane wynagrodzenie
Zobacz»

I ACa 307/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 lipca 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie wady, usunięcie usterki, pozwany, inspektor nadzoru, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, separator, usunięcie wady, obiekt, nadzór autorski, rękojmia, usunięcie usterki, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, robota budowlana, budowa, obniżenie wynagrodzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego, projekt budowlany, inwestor, studnię wodomierzową, pozwolenie, inspektor nadzoru, umowa, nienależyte wykonanie
Zobacz»

X GC 595/11

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 stycznia 2016

Data publikacji: 24 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie wady, strona powodowa, usunięcie usterki, pozwany, nieterminowe usunięcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usunięcie wady, strona powodowa, okres gwarancji, pęknięcie, umowa o roboty budowlane, dzień zwłoki, usunięcie usterki, pozwana spółka, pozwany, budynek, wada przedmiotu umowy, protokół z przeglądu gwarancyjnego, wyprawa tynkarska, opinia techniczna, elewacja, nieterminowe usunięcie, wykryta wada, piętro, etap prac
Zobacz»

I ACa 223/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2015

Data publikacji: 31 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, przedmiot umowy, termin usunięcia wad, opóźnienie, miarkowanie kary, wada stwierdzona przy odbiorze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, ekspander, usterka, nadmierne drgania, przedmiot umowy, termin usunięcia wad, opóźnienie, rurociąg, opóźnienie w usunięciu wady, miarkowanie kary, amplituda, kara umowna za opóźnienie, należna kara, użytkowanie przedmiotu, wada stwierdzona przy odbiorze, umowa strony, możliwość odbioru przedmiotu, naliczenie kary umownej, doprowadzający gaz, definicja
Zobacz»

V ACa 810/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 7 maja 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, opóźnienie, usunięcie wad i usterek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, okres gwarancyjny, pozwany, zarzut potrącenia, opóźnienie w usunięciu, przedmiot potrącenia, dzień opóźnienia, opóźnienie, wierzytelność, okres gwarancji, usunięcie wad i usterek, powodu kara, usuwanie usterki, kaucja, podwykonawca, przegląd gwarancyjny, zarzut przedawnienia, naliczenie kary, kara umowna za opóźnienie, reakcja powoda
Zobacz»

I ACa 707/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 stycznia 2015

Data publikacji: 26 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

usunięcie usterki, usunięcie wady, pozwany, gotowość do odbioru, termin odbioru, miarkowanie kary umownej, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • drut, usunięcie usterki, usunięcie wady, pozwany, gotowość do odbioru, komisja, zwłoka w usunięciu wady, odbiór prac, kara umowna za zwłokę, wykonanie zobowiązania, termin odbioru, miarkowanie kary umownej, wadliwy materiał, wykonanie pracy, wysokość kary umowna, zgłoszenie gotowości do odbioru, siatka ogrodzeniowa, wyznaczenie terminu odbioru, protokół, okres gwarancyjny
Zobacz»

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie wady, pozwany, usunięcie usterki, nieterminowe usunięcie, umowa, odbiór końcowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usunięcie wady, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary
Zobacz»

V GC 10/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 lutego 2018

Data publikacji: 28 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

usunięcie wady, odbiór końcowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, protokół, usunięcie usterki, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, stwierdzone usterki, zastrzeżenie kary umownej, usunięcie wady, odbiór końcowy, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, odbiór końcowy inwestycji, protokół, protokół odbioru końcowy, studnia, usunięcie usterki, budowa, ubytek betonu, przedmiot umowy, redukcja
Zobacz»

I C 123/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 30 września 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, usunięcie wady, protokół, usunięcie usterki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, protokół z przeglądu gwarancyjnego, pomieszczenie, usuwanie wad, pozwany, praca naprawcza, usunięcie wady, protokół, usunięcie usterki, zwłoka w usuwaniu, ościeżnica, stolarka okienna, płytka, pismo powódki, budynek, kwiecień, nowa wada, okno, uczelnia, zawilgocenie ściany
Zobacz»

VIII GC 392/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 października 2016

Data publikacji: 9 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, protokół, pozwany, usunięcie wad i usterek, opóźnienie, odbiór końcowy, umowa, nieterminowe usunięcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, piaskowanie, protokół wady, protokół, pozwany, prezes zarządu komplementariusza, usunięcie wad i usterek, opóźnienie, odbiór końcowy, protokół odbioru końcowego robót, aneks, kolumna, praca przy elewacjach, umowa, nieterminowe usunięcie, opóźnienie w usuwaniu, zakres roboty, niezgodność, opaska
Zobacz»

I AGa 294/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 grudnia 2018

Data publikacji: 22 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, usunięcie usterki, protokół, pismo, umowa, usunięcie wady, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, usunięcie usterki, przegląd gwarancyjny, protokół przeglądów, protokół, instalacja, elewacja, pismo, umowa, termin na usunięcie, parapet, rura kanalizacji, gwarancja, usunięcie wady, termin, centralne ogrzewanie, rękojmia, protokół z dni, zamówienie publiczne
Zobacz»

I ACa 623/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 5 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie wady, umowa, usunięcie usterki, pozwany, protokół, wada i usterka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • trybuna, kara umowna, usunięcie wady, umowa, zwłoka w usunięciu wady, lodowisko, usunięcie usterki, pozwany, stosowny protokół, okres rękojmi, protokół, protokół z kontroli inwestycji, wstępny raport, wada i usterka, nasyp, wartość ogrodzenia, obiekt, termin do usunięcia usterek, zakres usterek, nienależyte wykonanie
Zobacz»

VIII GC 273/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 10 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie usterki, usunięcie wady, pozwany, termin, przedmiot umowy, odbiór końcowy, protokół, wada stwierdzona przy odbiorze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nadleśnictwo, usunięcie usterki, usunięcie wady, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, termin, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej
Zobacz»

X Ga 331/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 stycznia 2014

Data publikacji: 5 marca 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie usterki, protokół, pozwany, usunięcie wady, nieterminowe usunięcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usunięcie usterki, protokół odbioru, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół, pozwany, usunięcie wady, zapłata kary umowna, brak i usterka, nieterminowe usunięcie, fakt wystąpienia szkody, dłużnik z obowiązku, termin usunięcia, usuwanie usterki, żądanie kary umownej, odbiór techniczny, roszczenie o zapłatę kary, guz, poniesienie przez powódkę szkody
Zobacz»

VIII GC 140/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 marca 2014

Data publikacji: 11 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, protokół, pozwany, opóźnienie, usunięcie wad i usterek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, boisko, przegląd robót, protokół przeglądów, okres gwarancji, protokół, pozwany, drzwi, protokół usunięcia, opóźnienie, protokół z dni, sufit, obrzeże, robota budowlana, krawężnik, obniżenie nawierzchni, usunięcie wad i usterek, nienależyte wykonanie zobowiązania, chodnik, naprawa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Śmigiel
Data wytworzenia informacji: