Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1087/11 - wyrok Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-02-21

I ACa 850/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 marca 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprzęt, zakup sprzętów, część dofinansowania, zakup urządzenia, wniosek o dofinansowanie, realizacja projektu, zarządzanie flotami, modyfikacja, umowa o dofinansowanie, oprogramowanie, producent, aplikacja, płatność pośrednia, pozwany, wydatek kwalifikowalny, system monitorowania, kategoria wydatków, płatność końcowa, cena przeciętna, umowa
Zobacz»

VII AGa 1092/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • objęcie wsparciem, realizacja projektu, płatność, wniosek o płatność pośrednią, wniosek o dofinansowanie, beneficjent, umowa, etap projektu, zalecenie pokontrolne, płatność końcowa, harmonogram, informacja pokontrolna, kwota dofinansowania, adres, rozwiązanie umowy o dofinansowanie, korespondencja, pozwany, informacja i wyjaśnienie, pierwszy etap, temat realizacji
Zobacz»

VI ACa 811/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2012

Data publikacji: 25 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • realizacja projektu, porozumienie o partnerstwie, utracone korzyści, krajowa izba gospodarcza, ramy projektów, partner w projekcie, zawarcie umowy o dofinansowanie, zadanie, podwykonawca, ramami realizacji, podpisanie umowy o dofinansowanie, pozwany, charakter partnera, środków projektów, zagwarantowany budżet, rola partnerów, kwota wyegzekwowanego świadczenia, umowa, bezprawne korzystanie, refundacja
Zobacz»

I ACa 158/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 23 września 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • realizacja projektu, umowa o dofinansowanie, zaliczka, wydłużenie terminów, beneficjent, umowa, oferta, budżet ogólny, zwrot dofinansowania, europejski fundusz, termin rozliczenia, finansowa realizacja, wniosek o płatności, prośba o wydłużenie, najlepszy efekt, pozwany, dofinansowanie projektów, dźwig samochodowy, założenie projektu, środki europejskie
Zobacz»

I ACa 1187/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 lutego 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • innowacja, wniosek o dofinansowanie, umowa partnerska, realizacja projektu, pozwany, bibliografia, umowa, transfer, program operacyjny kapitał ludzki, naruszenie prawa autorskiego, wersja wniosków, transza, zwrot zaliczki, zarząd województwa, wydatek, kwalifikowaniu wydatków, opracowanie eksperckie, przygotowanie, wersja robocza, ministerstwo rozwoju regionalnego
Zobacz»

VIII GC 375/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2020

Data publikacji: 4 czerwca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o płatności, wniosek o dofinansowanie, umowa, transakcja handlowa, karta, drugi etap, odzyskiwanie należności, faktura, usta, umowa o dofinansowanie, sieć światłowodowa, rata wynagrodzenia, dodatkowa usługa, płatność, transakcja, wypowiedzenie umowy, realizacja projektu, przygotowywanie wniosków, zarzut potrącenia, pozytywna rekomendacja
Zobacz»

V GC 357/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 8 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • projekt, światłowód, umowa o dofinansowanie, pozwolenie na budowę, konkurs, usunięcie kolizji, inwestor, dotacja, umowa, projekt wykonawczy, pozwany, projekt zamienny, przebudowa sieci, wykonanie projektów, inwestycja, wypłata premii, projekt architektoniczny, projekt budowlany, nienależyte wykonanie zobowiązania, czas i koszt
Zobacz»

I C 503/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 20 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie zobowiązania, odpowiedzialność kontraktowa, związek przyczynowy, naprawienie poniesionej szkody, docieplenie budynków, otwarcie rozprawy, zamknięcie rozprawy, wniosek dowodowy, pozwany, wierzyciel, nieuiszczony koszt sądowy przejmując, warstwa tynku, przewodniczący w trybie, konstrukcja umowy o dzieło, zgłaszane twierdzenie, negatywna konsekwencja procesowa, gwarancja na wykonane prace, sprzeciw od przedmiotowego nakazu, rękojmia, przeszkoda do zgłoszenia
Zobacz»

II Ca 589/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2018

Data publikacji: 4 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa powierzenia, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, long, odpowiedzialność kontraktowa, kradzież pojazdu, samochód służbowy, komentarz red, parking, powierzony samochód, pozwany, umowa, ewentualne uszkodzenie, zabezpieczenie samochodu, użytkowanie samochodu, nieprawidłowa ocena materiału dowodowego, wykonanie zobowiązania przez dłużnika, zachowanie należytej staranności, zleceniobiorca, dłużnik obowiązany
Zobacz»

VIII GC 72/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konkurs, analiza finansowa, urząd marszałkowski, inwestycja, dotacja unijna, otrzymanie dotacji, pozwany, wniosek aplikacyjny, realizacja projektu, rachunek przepływów, biznesplan, wniosek o dofinansowanie, doradztwo, regionalny program operacyjny województwa, przepływ pieniężny, nienależyte wykonanie zobowiązania, etap oceny, dokumentacja, wydział wdrażania, ocena wniosków
Zobacz»

III Ca 16/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 marca 2018

Data publikacji: 8 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • klaser, biurko, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, przesłanka odpowiedzialności kontraktowej, mieszkanie powoda, wydatek związany z wynagrodzeniem, pozwany, szkoda, wynagrodzenie biegłego, ponosić odpowiedzialność, środek skarbu państwa, obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa, działanie i zaniechanie, współuczestnictwo, bliższa data, kolekcja monet, ustawa o terminach, ocena zachowania dłużnika, uzasadniona podstawa do przypisania
Zobacz»

II Ca 1277/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 sierpnia 2014

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • płatność rolnośrodowiskową, pakiet, płatność, nienależyte wykonanie zobowiązania, wniosek o przyznanie płatności, użytek zielony, trwały użytek, pozwany, dłużnik, łąka i pastwisko, wypełnienie wniosku, ośrodek doradztwa rolniczego, plan, matka powódki, płatność obszarowa, sporządzenie wniosków, odpowiedzialność kontraktowa, należyta staranność, wysokość płatności, szkoda
Zobacz»

I1 C 2279/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 30 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie zobowiązania, podstawa do odmowy dania, pozwany, opłata od pozwów, te sprawy, przegranie sprawy, pełnomocnik, uwzględnienie profesjonalnego charakteru, zaniedbanie i błąd, szkoda, udzielenie pełnomocnictwa procesowego, wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, należyta staranność, adwokat i radca prawny, umowa, zeznanie powoda, opłata skarbowa, prowadzenie sprawy, sprawa powodów, potrzebę słuchania
Zobacz»

VI ACa 1204/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 marca 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wzniesienie, nieruchomość, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, szkoda, budynek do stanu, majątek powodów, stan zgodny z umową, projekt, ubezpieczenie pomostowe, wykonanie umowy, własność, odszkodowanie, czas wpisania, koszt rozbiórki, dom mieszkalny, dwukrotne aneksowanie, projekt budowlany, podwyższone oprocentowanie
Zobacz»

XX GC 326/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2011

Data publikacji: 1 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja, transakcja terminowa i pochodna, kurs, rozliczenie transakcji, zawarcie transakcji, regulamin, rynek walutowy, rachunek rozliczeniowy, transakcja na rynku, zakres transakcji, umowa dodatkowa transakcji walutowych, waluta, przypadek naruszenia umowy, wykonanie transakcji, umowa ramowa o współpracy, blokada, zlecenie, środek konieczny, umowa, ryzyko
Zobacz»

XIII Ga 425/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 listopada 2019

Data publikacji: 28 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wycena kosztów naprawy, nabycie wierzytelności, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa ubezpieczenia, prywatna kalkulacja, sporządzenie kalkulacji, dłużnik, adekwatny związek przyczynowy, koszt opinii prywatnej, ubezpieczenie autocasco, wydatek, przedmiotowy wydatek, prywatna wycena, cesja wierzytelności, szkoda częściowa, koszt naprawy pojazdu, legitymacja do dochodzenia, ubezpieczyciel, kalkulacja kosztów naprawy, pozwany
Zobacz»

I ACa 668/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 12 stycznia 2016

Data publikacji: 29 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • beneficjent, zbycie przedsiębiorstwa, umowa, region, mająca siedziba, mikroprzedsiębiorstwo, spółka, realizacja projektu, rozumienie umowy, umowa z dniem, środek publiczny, podmiot, traktat, rynek wewnętrzny, wewnętrznych unii, pozwany, data zbycia, odstąpienie od umowy, zmiana beneficjenta, województwo
Zobacz»

I C 219/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 27 lipca 2015

Data publikacji: 28 sierpnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • realizacja projektu, kapitała własna, niepowodzenie projektów, kapitał własny, część dotacji, finansowe przedsiębiorstwa, wypłata dotacji, płynność, biznesplan, produkcja pasz, kredyt, źródło finansowania, bank, nieterminowe wypłaty, olej rzepakowy, rzepak, transza dotacji, inwestycja, pozwana agencja, wypłacalność
Zobacz»

II Ca 994/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 6 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, apelacja w postępowaniu, nieprawdziwe oświadczenie, polisa, postępowanie uproszczone, temat szkód, dokładne zweryfikowanie, odpowiedzialność dłużnika, pełny podpis, bezszkodową jazdę, warunek ubezpieczenia, pozwany, naprawienie szkody wynikłej, powodowy ubezpieczyciel, prawidłowość wyliczenia należności, udowodnienie przez wierzyciela, późniejsze wykrycie okoliczności faktycznych, zweryfikowanie informacji, odpowiedzialność kontraktowa
Zobacz»

I C 577/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 8 marca 2017

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • schody, płytka, nienależyte wykonanie zobowiązania, sufit, parapet, umowa o roboty budowlane, ujawniona usterka, orzeczenie techniczne, naprawa podłogi, pozwany, usunięcie usterki, fuga, dłużnik, obiekt, żel, koszt naprawy, umowa, dzieło, zakres odpowiedzialności odszkodowawczej, nienależyte wykonanie umowy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Stawicka-Moryc
Data wytworzenia informacji: