Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 195/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Legnicy z 2013-04-12

II Ca 670/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 13 marca 2014

Data publikacji: 25 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykonalność, cena nieruchomości, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, treść aktów notarialnych, przesłanka do uwzględnienia powództwa, pozbawienie wykonalności, zakres egzekucji, zapłata reszty ceny, pozwany, osnowa dokumentów, kupno, sprzedaż samochodu, egzekucja, zobowiązanie do zapłaty, dowodzenie, zaprzeczenie treści, umowa kupna przedmiotowej nieruchomości, umowa, akt notarialny ceny
Zobacz»

IX Ca 887/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 27 stycznia 2015

Data publikacji: 11 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • potrącenie, wierzytelność, sprowadzenie pojazdu, gotówka, samochód, nakaz zapłaty, pozwany, faktura, prekluzja materiału, tytuł wykonawczy, wykonalność, pożyczka, zakup pojazdu, materiał faktyczny, samochód z niemiec, zarzut spełnienia świadczenia, opatrzona klauzula wykonalności, zamknięcie rozprawy, skutek prawomocności, powództwo
Zobacz»

I ACa 901/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 16 stycznia 2014

Data publikacji: 25 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozwany, akt notarialny, wykonalność, umowa przedwstępna, sprzedaż, pieniądz, zadatek, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, kwota, sprzedaż nieruchomości, wykonawcza wykonalność, cena, spełnienie świadczenia przez dłużnika, długi męża, tytuł egzekucyjny, kredyt, rozliczenie długu, sprawa o pozbawienie, cała należność
Zobacz»

I C 607/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 18 marca 2016

Data publikacji: 25 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • komornik, tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy przy sądzie, tytuł egzekucyjny, wykonalność, egzekucja, ściągnięcie należności, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, kolejny wniosek o wszczęcie, odsetki umowne, wykonawcza wykonalność, koszt egzekucji, wynik egzekucji, należność, koszt egzekucyjny, brak możliwości pozyskania, klauzula wykonalności postanowienia, warszawa w sprawie, postępowanie egzekucyjne w sprawie
Zobacz»

VI GC 448/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 23 maja 2014

Data publikacji: 27 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonalność, wykonawcza wykonalność, dłużnik, zobowiązanie powoda, nakaz zapłaty, pozwany, nota uznaniowa, wygaśnięcie zobowiązania, przedmiot leasingu, odstąpienie od ugody, umowa, maszyna, możliwość egzekwowania, powodu urządzeń, działanie egzekucyjne, sprzedaż urządzenia, pozbawienie wykonalności, frezarka, zdarzenie
Zobacz»

II Ca 1039/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2015

Data publikacji: 28 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

wykonalność, sprzedaż, cena samochodu, pozwany, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, wykonalność, sprzedaż, umowa kredytów, cena samochodu, pokrzywdzenie dłużnika, koszt windykacji, pozwany, sprzedaż pojazdów, salon samochodowy, wycena, tytuł wykonawczy, wierzytelność banku, pełna cena, zwiększenie kosztów, istniejące zobowiązanie, pojazd za cenę, pojazd za kwotę, wartość, klauzula wykonalności
Zobacz»

I ACa 1003/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 marca 2016

Data publikacji: 12 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pozwany, akt notarialny, tytuł wykonawczy, oświadczenie woli, wykonalność, wyrok rozwodowy, egzekucja, udział w nieruchomości, liczne zobowiązania, czynność prawna, dług, błędne oświadczenie, sprzedaż udziału, zarzut potrącenia, kredyt, spłata przez powódkę, pomoc finansowa, cena sprzedaży, woli z powodu
Zobacz»

I C 520/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 1 października 2014

Data publikacji: 23 marca 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dowód wpłaty, kwota odsetki, odręczny zapis, należność, wydział gospodarczy, następująca należność, tytuł wykonawczy, cyfra, komornik sądowy przy sadzie, pozwana gotówka, wniosek egzekucyjny, suma odsetek, ciągłość cyklu, zapis słowny, podłoże, ustawowa kwota, nadpłata, ślad przerobienia, dłużnik wpłaty, wykonalność
Zobacz»

III Ca 67/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 czerwca 2015

Data publikacji: 10 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, należność główna, wykonalność, należność, wykonawcza wykonalność, postępowanie egzekucyjne, akt egzekucyjny, należność uboczna, rejonowy lublin, zachód, całość odsetek, spełnienie części świadczenia, spłacona należność, koszt i odsetka, kwota, świadczenie główne, zakresie całości, postępowanie o pozbawienie, zakres zgłoszonego żądania, zobowiązanie powoda
Zobacz»

VIII Ca 290/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2013

Data publikacji: 12 września 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut spełnienia świadczenia, wykonawcza wykonalność, tytuł wykonawczy, wykonalność, kredyt, podstawa powództwa opozycyjnego, wspólnik spółki, bank, pośrednik kredytowy, postępowanie rozpoznawcze, przedmiot rozpoznania w sprawie, przedmiotowy samochód, weksel powoda, stan techniczny samochodów, zajęty przedmiot spod egzekucji, oznaczenie przedmiotu sprawy, zwolnienie zajętego przedmiotu, brak uznania, technicznych samochodów, nakaz zapłaty
Zobacz»

II C 1832/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 stycznia 2016

Data publikacji: 9 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonalność, wykonawcza wykonalność, notariusz, przedmiotowa nieruchomość za kwotę, umowa sprzedaży, małżonek, postępowanie egzekucyjne, tytuł egzekucyjny, egzekucja, sprzedaż, klauzula wykonalności postanowienia, powództwo opozycyjne, komornik sądowy przy sądzie, cała należność, współwłaściciel, część ceny, zastępstwo adwokackie w egzekucji, strona powodowa, prawo w odrębnym postępowaniu
Zobacz»

III Ca 1686/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 marca 2016

Data publikacji: 24 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie egzekucyjne, komornik, należność, tytuł wykonawczy, odsetka ustawowa od należności, egzekucja, wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym, wykonalność, koszt nadania, klauzula wykonalności, część należności główna, koszt zastępstwa adwokackiego, strona pozwana w odpowiedzi, kwota kosztów, data wszczęcia postępowania egzekucyjnego, egzekucja w przedmiotowej sprawie, wniosek o wszczęcie, kwota wyegzekwowana przez komornika, podstawa do twierdzenia, sposób zaliczenia wpłaty
Zobacz»

I C 1284/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 21 stycznia 2016

Data publikacji: 15 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • komornik, komornik sądowy przy sądzie, tytuł wykonawczy, pozwany komornik sądowy, postępowanie egzekucyjne, wykonalność, wniosek wierzyciela, należność, sprawa egzekucyjna, pozbawienie wykonalności, egzekucja, opłata egzekucyjna, całość należności główna, pełnomocnik dłużniczki, klauzula wykonalności, wierzyciel skarbu państwa, pozwany, całkowita spłata zadłużenia, kontynuowanie egzekucji, wydatek gotówkowy
Zobacz»

I C 1431/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 31 października 2014

Data publikacji: 25 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonalność, komornik, komornik sądowy przy sądzie, klauzula wykonalności, egzekucja, wykonawcza wykonalność, wierzyciel, dłużnik, dopuszczalne prowadzenie, egzekucja przez komornika sądowego, akt komornika sądowego, postępowanie egzekucyjne, prawo do wytoczenia, powództwo przeciwegzekucyjne, wierzytelność, powództwo opozycyjne, wytoczenie powództwa, badanie zasadności, tytuł egzekucyjny
Zobacz»

X P 714/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonalność, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, komornik, wyrok sądu rejonowy, dłużnik, krzyk, wykonawcza wykonalność, egzekucja, śródmieście, czynność komorników, komornik sądowy przy sądzie, obrona formalna, błąd w ocenie stanu, powództwo, całkowita spłata należności, postanowienie sądu o nadaniu, sąd polubowny
Zobacz»

I C 515/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 16 czerwca 2015

Data publikacji: 31 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • komornik, egzekucja, postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, kapitał pożyczki, tytuł wykonawczy, odsetka od kapitału, zadłużenie powodów, poprzednia egzekucja, dłużnik, wykonalność, raport spłaty, akt sprawy egzekucyjnej, sporządzenie odpowiedzi na pozew, odsetki umowne, wartość odsetek, komornik sądowy, wszczęcie egzekucji, kolejna egzekucja, zajęcie wynagrodzenia za prace
Zobacz»

V GC 211/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 13 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonalność, postępowanie egzekucyjne, komornik, konina, klauzula wykonalności, nakaz zapłaty, wierzyciel, świadczenie okresowe, śródmieście w łodzi, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, komornik sądowy przy sądzie, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przedmiotowy akt, egzekucja, odsetka od kwoty należności, wszczęcie egzekucji, zarzut przedawnienia odsetek, pozwany
Zobacz»

I C 1073/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 21 stycznia 2016

Data publikacji: 14 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • część ceny sprzedaży nieruchomości, sprzedaż, pozwany, tytuł wykonawczy, wykonalność, cena nabycia nieruchomości, dzień podpisania aktu notarialnego, umowa sprzedaży nieruchomości, notariusz, częściowe zeznanie świadka, cała cena, brakująca część ceny, obecność syna, kancelaria notarialna, sprzedaż nieruchomości za cenę, rozprawa w dniach, klauzula wykonalności, zeznanie powoda, umowa, cena za działki
Zobacz»

I C 706/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 24 października 2016

Data publikacji: 15 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonalność, komornik sądowy, zarzut spełnienia świadczenia, komornik, nakaz zapłaty, wierzyciel, wierzytelność, tytuł egzekucyjny, odsetki umowne, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, referendarz, pozew, dłużnik, niespłacony kapitał, akt sprawy egzekucyjnej, zarzut braku legitymacji procesowej, brak legitymacji procesowej biernej, następująca kwota
Zobacz»

I C 1753/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2017

Data publikacji: 26 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonalność, wyrok sądu rejonowy, następująca kwota, tytuł egzekucyjny, akt egzekucyjny, koncie suma, dług, kserokopia dowodu wpłaty, suma depozytowa, przesłanka do uwzględnienia powództwa, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, pozbawienie wykonalności, komornik, postępowanie egzekucyjne, wyrok wydany przez sąd, odsetki ustawowe, egzekucja, kserokopia pisma powoda, kserokopie zawiadomień
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Wilk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosława Polak-Pawlaczek
Data wytworzenia informacji: