Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2500/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z 2016-04-13

I C 880/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 19 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

opłata roczna, udział w użytkowaniu wieczystym, użytkowanie wieczyste gruntu, użytkownik wieczysty, pozwany, gospodarka nieruchomościami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, wysokość opłaty rocznej, udział w użytkowaniu wieczystym, prawo użytkowania wieczyste, użytkowanie wieczyste gruntu, użytkownik wieczysty, strona powodowa, zbycie, lokal, dotychczasowa opłata, udział w prawie użytkowania, skapitalizowana odsetka, aktualizacja opłaty, wypowiedzenie, pozwany, gospodarka nieruchomościami, opłata za okresy, pismo z dni, ustawa o gospodarce, samorządowe kolegium odwoławcze
Zobacz»

II C 50/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 31 marca 2016

Data publikacji: 28 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, opłata roczna, użytkownik wieczysty, księga wieczysta, zapłata opłaty, gospodarka nieruchomościami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, opłata roczna, użytkownik wieczysty, księga wieczysta, użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste, nabywca prawa użytkowania wieczystego, wieczysta przedmiotowa nieruchomość, dokonanie wpisu, stosunek użytkowania wieczystego, zapłata opłaty, okres roku kalendarzowego, gospodarka nieruchomościami, wpis nabywcy, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, wpis w księdze wieczystej, współużytkownik wieczysty, nieruchomość gruntowa, stosowna część opłaty, termin oznaczony w dniach
Zobacz»

II C 74/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 30 czerwca 2015

Data publikacji: 31 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, użytkowanie wieczyste gruntu, księga wieczysta, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkownik wieczysty, komunalizacja, przedmiotowa nieruchomość, gospodarka nieruchomościami, kserokopia, ustawa o gospodarce, użytkowanie wieczyste gruntu, decyzję komunalizacyjną, księga wieczysta, prawo własności budynków, prawo i roszczenie, miasto, naniesienie budowlane, dotychczasowy użytkownik, prawo użytkowania wieczystego gruntu, postanowienie o przeniesieniu, pozwany, legitymacja procesowa, nabycie
Zobacz»

V Ca 4045/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 września 2014

Data publikacji: 10 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, użytkowanie wieczyste gruntu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, użytkowanie wieczyste gruntu, aktualizacja opłaty, jednorazowa opłata, użytkowanie wieczyste nieruchomości, ustalenie braku obowiązku, pierwotny użytkownik, wartość nieruchomości, brak obowiązku uiszczania, wysokość opłaty rocznej, opłata roczna za użytkowanie, dowód z opinii rzeczoznawcy, uiszczanie opłat rocznych, oddalenie wniosku o odroczenie, prawo użytkowania wieczyste, odroczenie rozprawy, opinia rzeczoznawców majątkowa
Zobacz»

XXIV C 782/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2017

Data publikacji: 8 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkownik wieczysty, użytkowanie wieczyste gruntu, nieruchomość, księga wieczysta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkownik wieczysty, prawo przejazdu, użytkowanie wieczyste gruntu, prześwit, umowa o ustanowienie użytkowania, warszawa, uiszczanie opłat rocznych, nieruchomość, księga wieczysta, pasaż, ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu, odrębny akt, grunt i sprzedaż, prawo użytkowania wieczyste, służebność gruntowa, żądanie pozwu, wysokość opłaty rocznej, użytkownik wieczysty nieruchomości, prawo opłaty rocznej
Zobacz»

III Ca 1823/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 marca 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, opłata roczna, użytkownik wieczysty, księga wieczysta, gospodarka nieruchomościami, wieczyste grunty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, opłata roczna, użytkownik wieczysty, księga wieczysta, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, nabywca, gospodarka nieruchomościami, opłata za użytkowanie wieczyste, część opłaty rocznej, wpis w księdze wieczystej, stosunek użytkowania wieczystego, wpis do ksiąg wieczysty, wieczyste grunty, okres roku kalendarzowego, oddanie nieruchomości gruntowej, rzeczywisty okres, stosowna część opłaty, świadczenie niepodzielne, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wieczysta przedmiotowa nieruchomość
Zobacz»

I1 C 458/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 21 października 2016

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkownik wieczysty, użytkowanie wieczyste gruntu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkownik wieczysty, użytkowanie wieczyste gruntu, opłata za użytkowanie wieczyste, wysokość opłaty za użytkowanie, wezwanie i zawiadomienie, czas trwania użytkowania wieczystego, następne opłaty, wcześniejsze wezwanie, część opłaty rocznej, grunty gmin, umowa użytkowania wieczystego gruntu, uiszczenie opłaty rocznej, podana wysokość, oferta przyjęcia, charakter świadczenia okresowego, wysokość dotychczasowej opłaty, chwilą zbycia, pozwany, wysokość opłaty rocznej
Zobacz»

V Ca 553/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2012

Data publikacji: 17 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkownik wieczysty, nieruchomość, użytkowanie wieczyste gruntu, zmiana użytkownika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkownik wieczysty, czynsz symboliczny, nieruchomość, prawo miejscowe, użytkowanie wieczyste gruntu, obowiązek uiszczenia opłaty rocznej, stanowiąca działka gruntu, użytkowanie wieczyste za rok, umowa o oddanie, opłata za użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczyste, przedmiotowa nieruchomość, oddanie gruntu w użytkowanie, zmiana użytkownika, część w nieruchomości, miasto, zmiana prawa, grunt w użytkowanie wieczyste, sprzeciw
Zobacz»

II C 4544/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 11 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

opłata roczna, udział w użytkowaniu wieczystym, gospodarka nieruchomościami, użytkownik wieczysty, pozwany, wieczyste grunty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkowanie wieczyste za rok, udział w użytkowaniu wieczystym, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty, opłata za użytkowanie wieczyste, obowiązek uiszczenia opłaty rocznej, ustawa o gospodarce, współużytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste nieruchomości, nieruchomość gruntowa, pozwany, zaległa opłata, wysokość opłaty rocznej, wieczyste grunty, opóźnienie, obowiązek uiszczania opłaty rocznej, zbycie prawa użytkowania wieczystego, dzień zapłaty
Zobacz»

I C 1160/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 17 września 2014

Data publikacji: 1 grudnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, opłata roczna, wieczyste grunty, użytkownik wieczysty, zapłata opłaty, gospodarka nieruchomościami, część gruntu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, opłata roczna, współużytkowanie wieczyste gruntu, wieczyste grunty, użytkownik wieczysty, korzystanie z prawa użytkowania, część opłaty rocznej, ułamkowa część gruntu, rzeczywiste korzystanie, zbycie prawa użytkowania wieczystego, grunt skarbu państwa, rok kalendarzowy, lokal mieszkalny wraz, budynek, zapłata opłaty, gospodarka nieruchomościami, część gruntu, opłata proporcjonalna, własność lokali mieszkalnych, stosowna część opłaty
Zobacz»

I ACa 1494/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 listopada 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, opłata roczna, użytkownik wieczysty, księga wieczysta, gospodarka nieruchomościami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, opłata roczna, użytkownik wieczysty, droga publiczna, księga wieczysta, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, opłata roczna za użytkowanie, ustalenie opłaty, użytkowanie wieczyste nieruchomości, potrącenie, grunt wydzielony pod drogi, gospodarka nieruchomościami, opłata za użytkowanie wieczyste, podział nieruchomości, aktualizacja opłaty, nieruchomość rolna skarbu państwa, ustawa o gospodarce, brak zastosowania, droga gminna, wysokość opłaty
Zobacz»

I C 735/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 1 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkowanie wieczyste gruntu, użytkownik wieczysty, nieruchomość, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, wysokość opłaty rocznej, użytkowanie wieczyste gruntu, użytkownik wieczysty, starosta, opłata roczna za użytkowanie, nieruchomość gruntowa, nieruchomość, pozwany, aktualizacja, stanowiąca własność skarbu państwa, gmina, odrębna własność budynku, dotychczasowa wysokość, samorządowe kolegium odwoławcze, nakaz zapłaty, sprzeciw, nowa wysokość opłaty, odsetka ustawowa za opóźnienie, zapłata
Zobacz»

VIII GC 324/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2018

Data publikacji: 13 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, zmiana użytkownika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, zmiana użytkownika, wniosek o wpis, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, obowiązek zapłaty opłaty rocznej, nabywca prawa użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty działki, wygaśnięcie użytkowania wieczystego, wynik przeniesienia, rozliczanie opłat, użytkowanie wieczyste za rok, własność budynków, fotokopia, rok kalendarzowy, podstawa prawna świadczenia, wieczysta nieruchomość
Zobacz»

II Ca 1408/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2016

Data publikacji: 2 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, opłata roczna, użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, opłata roczna, użytkownik wieczysty, opłata za użytkowanie wieczyste, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, gospodarka nieruchomościami, właściciel nieruchomości, ustawa o gospodarce, zbycie prawa użytkowania wieczystego, opłata roczna za użytkowanie, cała opłata, strona powodowa, okres korzystania z nieruchomości, buła, część opłaty rocznej, czas trwania użytkowania wieczystego, własność, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, okres użytkowania wieczystego, obowiązek uiszczenia opłaty
Zobacz»

XVI C 2346/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 29 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkowanie wieczyste gruntu, miasto stołeczne, użytkownik wieczysty, zapłata opłaty za użytkowanie, nieruchomość, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, opłata za użytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste gruntu, miasto stołeczne, użytkownik wieczysty, skarga kasacyjna, opłata roczna za użytkowanie, zapłata opłaty za użytkowanie, roszczenie o zapłatę opłaty, prawo własności lokali, użytkowanie wieczyste za rok, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomość, pozwany, dotychczasowa wysokość opłaty rocznej, podstawa do zawieszenia, odsetka ustawowa za opóźnienie, nowa opłata, efekt, udzielenie bonifikaty
Zobacz»

I C 911/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2018

Data publikacji: 26 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkownik wieczysty, użytkowanie wieczyste gruntu, gospodarka nieruchomościami, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, użytkowanie wieczyste gruntu, opłata za użytkowanie wieczyste, dyrektor spółki, monit, pozwana spółka, gospodarka nieruchomościami, gospodarowanie majątkiem, ustawa o gospodarce, pozwany, wydział prawa, wypowiedzenie stawki, odsetka, w prawo, opóźnienie, urząd miasta, dotychczasowa opłata roczna, departament
Zobacz»

I ACa 3/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 5 października 2018

Data publikacji: 21 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, księga wieczysta, gospodarka nieruchomościami, zmiana użytkownika, zapłata opłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkowanie wieczyste, opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty, spółka mieszkaniowa, wysokość opłaty rocznej, prawo użytkowania wieczyste, strona powodowa, księga wieczysta, gospodarka nieruchomościami, zapłata opłaty roczna, zmiana użytkownika, użytkowanie wieczyste nieruchomości, ustawa o gospodarce, zapłata opłaty, użytkowanie wieczyste działki, opłata za użytkowanie wieczyste, zmiana oznaczenia, zmiana powierzchni, zbycie
Zobacz»

III Ca 103/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 marca 2018

Data publikacji: 9 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, opłata roczna, gospodarka nieruchomościami, użytkownik wieczysty, księga wieczysta, zapłata opłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, opłata roczna, gospodarka nieruchomościami, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty, obowiązek zapłaty opłaty rocznej, zbycie prawa użytkowania wieczystego, wpis do księgi, rok kalendarzowy, ustawa z dniem, księga wieczysta, możliwość korzystania przez użytkownika, dzień sporządzenia aktu notarialnego, zapłata opłaty, korzystanie przez użytkownika wieczystego, postępowanie uproszczone, czas trwania użytkowania wieczystego, miasto, trwania prawa, ustalenie wysokości opłaty rocznej
Zobacz»

I ACa 1367/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 listopada 2017

Data publikacji: 10 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, grunt, gospodarka nieruchomościami, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, grunt, gospodarka nieruchomościami, należna opłata roczna, oddanie gruntu w użytkowanie, właściciel, pozwana spółka, grunt w użytkowanie wieczyste, aktualizacja opłaty, prawo użytkowania wieczyste, sfera imperium, umowa o oddanie gruntu, pozwany, wydanie warunków zabudowy, korzystanie przez użytkownika wieczystego, wieczysta nieruchomość, kolegium, skwer
Zobacz»

I Ca 295/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2017

Data publikacji: 19 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, księga wieczysta, użytkownik wieczysty, zapłata opłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkowanie wieczyste, wniosek o wpis prawa, gospodarka nieruchomościami, księga wieczysta, użytkownik wieczysty, oddanie nieruchomości gruntowej, nabywca, złożenie wniosku o wpis, wymagalność opłat, zapłata opłaty, obowiązek zapłaty opłaty rocznej, prawo w drodze umowy, zbycie prawa użytkowania wieczystego, zbywca, użytkowanie wieczyste i przeniesienie, zmiana podmiotu, opóźnienie w spełnieniu świadczenia, starosta, ustawa o gospodarce
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Kopczyńska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Julita Wyrębiak-Romero
Data wytworzenia informacji: