Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1296/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2014-01-29

VIII C 761/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 22 listopada 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • alimenty, komornik sądowy, córka, rachunek bankowy, elektroniczny protokół rozprawy, egzekucja, postępowanie egzekucyjne, pozwany, rachunek bankowy powoda, wierzyciel, obowiązek zwrotu korzyści, dłużnik, pełnoletniość, przelew, płatność, wniosek o umorzenie, zasady współżycia społecznego, opóźnienie, kwota, surogat
Zobacz»

I ACa 1021/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 marca 2013

Data publikacji: 16 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, komornik sądowy, wierzyciel, postępowanie egzekucyjne, egzekucja, część wierzytelności, warszawa, przedstawiciel spółdzielni, rachunek wierzyciela, zaświadczenie komornika sądowego, wierzyciel należności, świadczenie nienależne, spełnione świadczenie, siedziba, wyłączenie obowiązku zwrotu nienależnego, przelanie na rachunek komornika, kwota, wyłączenie obowiązku zwrotu świadczenia, zwrot świadczenia nienależnego, pozwany
Zobacz»

VI GC 42/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 29 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozwany, zajęcie wierzytelności, zakaz wypłat, komornik sądowy, zawiadomienie o zajęciu, pozbawienie wykonalności, postępowanie egzekucyjne, ręka komornika, akt egzekucyjny, zmniejszenie długów, zajęcie rachunków bankowych, szereg postępowań egzekucyjnych, pozbawienie pozwanej możności obrony, rachunek bankowy, wyegzekwowanie świadczenia, udzielenie wyjaśnień, dokonanie zajęcia, egzekucja, fakt przekazania
Zobacz»

I ACa 976/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 19 marca 2015

Data publikacji: 20 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • majątek osobisty, nakład, pozwany, rodzic, remont mieszkania, wykończenie mieszkania, rachunek bankowy, darowizna, lokal, bezpodstawne wzbogacenie, wyciąg z rachunków bankowy, bieżące utrzymanie rodziny, mieszkanko, lokata, przelew, parkiet, szafa, rachunek bankowy strony, środek pieniężny, mebel
Zobacz»

I Ca 394/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 30 grudnia 2014

Data publikacji: 28 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zapłata długów, pozwany, konto komornika, zamiejscowy wydział cywilny, transfer, wypadek bezpodstawnego wzbogacenia, świadczenie nienależne, zapłata, matka powodów, zajęcie wynagrodzenia za prace, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, naruszenie przepisu prawa, koszt majątku, dłużnik, postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy przy sądzie, powodowa szkoda, spełnienie świadczenia, spełnione świadczenie
Zobacz»

I Ca 114/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 8 maja 2019

Data publikacji: 21 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • egzekucja, postępowanie egzekucyjne, depozyt sądowy, tytuł wykonawczy, świadczenie wynikające z postanowień, dalsza egzekucja, drugie postępowanie egzekucyjne, dłużniczka, odsetka ustawowa za opóźnienie, pierwsza egzekucja, data wszczęcia, odsetka, rachunkowość, należność, sprawa o zniesienie współwłasności, komornik sądowy przy sądzie, miesiąc od daty uprawomocnienia, postanowienie w sprawach, kwota, lokal
Zobacz»

I ACa 393/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 maja 2017

Data publikacji: 23 października 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rachunek bankowy, pozwany, dyrektor, wewnętrzna regulacja, przelew, bank, waluta, siedziba, historia rachunków, przypadek nienależnego świadczenia, szewczyk, korzyść, postępowanie egzekucyjne, waluta obca, przedmiotowa kwota, zajęcie rachunków bankowych, oddział, egzekucja, kwota, przesunięcie wartości
Zobacz»

I C 1447/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2017

Data publikacji: 2 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akt sprawy o sygnaturze, postępowanie egzekucyjne, adres, egzekucja, postępowanie egzekucyjne na kwotę, nakaz zapłaty, komornik sądowy przy sądzie, podstawa prawna świadczenia, świadczenie, bezpodstawne wzbogacenie, pozwany, przymus, pobyt stały, tytuł wykonawczy, należność, spełnienie świadczenia, transport powoda, akt komornika sądowego, karta rozliczeniowa, pobyt czasowy
Zobacz»

I C 356/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 7 grudnia 2015

Data publikacji: 12 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akt egzekucyjny, wydział rodzinny, uniknięcie przymusu, komornik sądowy, nieletni, pracodawca powoda, korzyść, alimenty, bezpodstawne wzbogacenie, obowiązek alimentacyjny, egzekucja, moc ugody, zwrot nienależnego świadczenia, przesunięcie majątkowe, karta rozliczeniowa, odpadnięcie, postępowanie egzekucyjne w sprawie, przymus państwowy, świadczenie nienależne, pozwany
Zobacz»

I C 1718/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 lutego 2017

Data publikacji: 13 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powstanie korzyści, postępowanie egzekucyjne, wniosek egzekucyjny, komornik sądowy przy sądzie, zaświadczenie o dokonanych wpłatach, egzekucja, karta rozliczeniowa, pozwany, współzależność, majątek, tytuł wykonawczy, egzekucja alimentów, postanowienie sądu apelacyjnego, bezpodstawne wzbogacenie, uszczerbek, odsetka w razie opóźnienia, zwrot kwot, skarga wierzycielki, orzeczeń stałych, marzec
Zobacz»

II Ca 235/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 8 czerwca 2015

Data publikacji: 17 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, pełnomocnictwo, nowy pełnomocnik, reprezentowanie powoda, postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy, nienależne świadczenie, postępowanie upominawcze, świadczenie, przesunięcie korzyści, przesłanka bezpodstawnego wzbogacenia, prawomocne orzeczenie sądowe, akt szkodowy, zakończenie postępowania likwidacyjnego, pozwany, majątek, tytuł wykonawczy, zapłata, zobowiązanie wobec powodów, podstawy prawne
Zobacz»

II C 965/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 16 listopada 2015

Data publikacji: 19 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rachunek bankowy, powodowy bank, środek pieniężny, nieruchomość, miasto, nienależne świadczenie, kopia, pozwany, obowiązek zwrotu, suma pieniężna, wypłata środków pieniężnych, posiadacz rachunków, prowadzenie rachunku, rachunki pomocnicze, kopia pisma, administracja zasobów, podmiot, zużycie korzyści, przepis ustawowy, aneks
Zobacz»

II Ca 980/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 10 marca 2020

Data publikacji: 2 czerwca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • majątek osobisty, pozwany, ustawowa odsetka za opóźnienie, nienależne świadczenie, podstawa rozliczenia stron, odbiorca świadczenia, rozdzielność majątkowa, bieżąca potrzeba rodziny, świadczenie, zaspokojenie bieżących potrzeb, wadliwe przyjęcie, przedmiotowy kredyt, rata, zaspokajanie potrzeb rodziny, zamierzony cel świadczenia, część nieuiszczonych kosztów, wpłata na rachunek, nieruchomość, rachunek bankowy, spłata kredytów
Zobacz»

I C 1382/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2 lutego 2016

Data publikacji: 28 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • egzekucja, nakaz zapłaty, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, rejonowy lublin, skuteczne wniesienie sprzeciwu, umorzenie egzekucji, postępowanie egzekucyjne, ustalenie kosztów egzekucji, odpadnięcie podstawy, zachód, akt komorniczy, komornik sądowy przy sądzie, kopia dokumentów, twierdzenie i zarzut, zapłata, powodów wykorzystania, sprawy fachowe, odpowiedź na sprzeciw, moc nakazu, przedmiot umorzenia
Zobacz»

VI ACa 1582/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2014

Data publikacji: 19 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • komornik, pozwany, odsetka, zapłata, świadczenie nienależne, prawomocne postanowienie komornika, zwrot wyegzekwowanych kwot, egzekucja, nieprawomocny nakaz zapłaty, nieprawomocne orzeczenie, odsetka skapitalizowana, termin, koszt egzekucyjny, podstawa prawna świadczenia, zwrot nienależnego świadczenia, kwota, złożenie załączników, pozbawienie strony możności, wezwanie do zapłaty, data nadania
Zobacz»

II Ca 351/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 listopada 2018

Data publikacji: 4 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, macocha, umowa pożyczki, nakaz zapłaty, postępowanie egzekucyjne, świadczenie, komornik, zasada bezpośredniości, rachunek, cofnięcie pozwu i umorzenie, należność, czynność egzekucyjna, konto, egzekucja, termin do wniesienia sprzeciwu, upadek podstawy, nabycie nieruchomości, koszt egzekucji, zaspokojenie świadczenia, postępowanie upominawcze
Zobacz»

I C 1464/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Wołominie

Data orzeczenia: 9 października 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • praga w warszawie, warszawa, porozumienie, egzekucja, komornik sądowy, postępowanie egzekucyjne, siedziba, radca prawny, pozwana spółka, podstawa świadczenia, zastępstwo prawne, pozwany, otrzymanie zawiadomienia o przyjęciu, bezpodstawne wzbogacenie, skarga kasacyjna, korzyść, literalna treść, zgodny zamiar stron, nienależne świadczenie, koszt postępowania egzekucyjnego
Zobacz»

II Ca 254/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, rachunek bankowy, córka, ówczesna narzeczona, równowartość, pieniądz, rachunek powoda, ślub i wesele, samochód powoda, kwota, żona, rozliczenie wpłaty, dalsza kolejność, ubezpieczenie samochodów, dzień doręczenia odpisu pozwu, przelew kwot, grudzień, kurs, zięć, kraj w dniach
Zobacz»

II Ca 1114/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 marca 2018

Data publikacji: 18 maja 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • centrum, tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności postanowienia, wierzyciel, naczelnik drugiego urzędu skarbowego, komornik sądowy, postanowienie sądu rejonowego szczecin, bankowy tytuł egzekucyjny, egzekucja, podstawa prawna świadczenia, nienależne świadczenie, dłużniczka, świadczenie, opłata egzekucyjna, dowód z przesłuchania strony, postępowanie egzekucyjne w sprawie, odpadnięcie podstawy, nakaz zapłaty w postępowaniu, postępowanie upominawcze
Zobacz»

III Ca 468/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 czerwca 2017

Data publikacji: 4 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • komornik, baza prawna, egzekucja, wynagrodzenie brutto, wyrok sądu pracy, zaliczka na podatek, danina publicznoprawna, wynagrodzenie pracownicze, odsetka, zmiana powództwa, zaległe wynagrodzenie, podatek dochodowy, korzyść, pozwany, składka na ubezpieczenia zdrowotne, odpowiedzialność komornika, zaniechanie komornika, bezpodstawne wzbogacenie, należność, roszczenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Górny
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Harasimiuk
Data wytworzenia informacji: