Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1110/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2017-10-31

VI GC 45/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 6 lipca 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

pozwana spółka, członek zarządu, zysk, współpraca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, członek zarządu, kapitał zapasowy, zysk, spedytor, przewóz, giełda transportowa, zlecenie, firma, wynik finansowy, udziałowiec, strata, spółka jawna, zaskarżona uchwała, większościowy wspólnik, pracownik, obrót, działalność, wynagrodzenie członka zarządu, współpraca
Zobacz»

I C 1229/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 15 listopada 2016

Data publikacji: 27 września 2018

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

członek zarządu, pozwana spółka, kontrakt, urządzenie, zysk, prowizja, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • członek zarządu, pozwana spółka, kontrakt, negocjacja, kalkulacja, urządzenie, tytan, oferta, szkoda, zysk netto, oświadczenie o potrąceniu, uchwała, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stanowisko dyrektora handlowego, poprzedniczka prawna, zysk, prowizja, prezes zarządów, umowa, działanie powodów
Zobacz»

I ACa 1259/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 21 marca 2013

Data publikacji: 14 maja 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

pozwana spółka, umowa, członek zarządu, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, przelew, umowa, członek zarządu, nieruchomość, królestwo hiszpanii, udzielenie absolutorium, przetarg, szkoda, strona powodowa, cena, pożyczka, kwiecień, przedawnienie, audyt, transakcja, milion, rejestr przedsiębiorców, pozorność, wynagrodzenie
Zobacz»

XVI GC 4422/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 września 2016

Data publikacji: 14 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

członek zarządu, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • członek zarządu, pozwana spółka, umowa spółki, forma spółki cywilnej, składanie oświadczenia, zarząd wieloosobowy, wspólnik spółki, rozporządzanie prawami, cały zarząd, prawo w przypadku, prowadząca działalność gospodarcza, zobowiązanie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, towar, własne imię, faktura, istnienie między stronami, stosunek zewnętrzny, largo, sposób reprezentacji
Zobacz»

I ACa 671/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2013

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

pozwana spółka, zysk, członek zarządu, interes spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, rozwiązanie spółki, drugi wspólnik, dopłata, zysk, stosunek spółki, osiągnięcie celu spółki, funkcjonowanie spółki, uczestnictwo w spółce, wspólnik większościowy, uchwała, dyrektor zarządu, cela spółki, członek zarządu, konflikt pomiędzy wspólnikami, wspólnik pozwanej spółki, zarząd pozwanej spółki, konflikt między wspólnikami, pokrzywdzenie wspólnika, interes spółki
Zobacz»

I ACa 801/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 1 marca 2018

Data publikacji: 17 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, szkoda, spółka jawna w likwidacji, egzekucja z majątku, dokumentacja medyczna, odmowa zawieszenia, faktura, badanie podstawowe, odpowiedzialność wspólnika, nienależyte wykonanie zobowiązania, roszczenie, naruszenie więzi obligacyjnej, powszechnie obowiązujący nakaz, termin przedawnienia, zasady współżycia społecznego, wierzyciel, wspólnik spółki jawnej, sprzeczność ustaleń z treścią, bezskuteczność, przestępstwo
Zobacz»

IV K 179/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 1 lipca 2016

Data publikacji: 6 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, montaż rozdzielni, prefabrykacja, oszustwo, podwykonawca spółki, kara umowna, szpital, demontaż, zamiar wywiązania, należność od spółki, mienie w łącznej wysokości, ustna umowa, pomoc podwykonawcy, umowa, osiągnięcie korzyści majątkowych, strona spółki, należność wynikająca z faktury, niekorzystne rozporządzenie mienia, teren, współpraca
Zobacz»

I ACa 189/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 lipca 2017

Data publikacji: 15 maja 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

spółka, pozwany, członek zarządu, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, powodowa spółka, pozwany, członek zarządu, usługa, umowa, umowa dzierżawy samochodu, faktura, dyrektor generalny, najem samochodu, prowizja od sprzedaży, ważna umowa, zgromadzenie wspólnika, rzeczoznawstwo, siedziba, większościowy wspólnik, poznanie, holenderska spółka, biegły ekonomista, płatność
Zobacz»

XVI K 95/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 7 marca 2016

Data publikacji: 26 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, pożyczka, nieruchomość, zarząd, uchwała rady nadzorcza, kredyt, zobowiązanie, oskarżyciel subsydiarny, umowa, zarząd spółki, uchwała zgromadzenia, poręczenie spłaty, umowa najmu, rodzina, porozumienie, teren, rur preizolowanych, produkcja rur, działalność spółki, świadek
Zobacz»

I ACa 746/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 lutego 2017

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

pozwana spółka, członek zarządu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, członek zarządu, powodowa spółka, zakup udziału, podwyższenie kapitału zakładowego, nowo utworzony udział, wpłata na kapitał, udział o wartości nominalnej, kapitał zapasowy, konto, wkład gotówkowy, syndyk, pierwsza instancja, przelew kwot, inwestycja, kserokopia wydruku, apelacja pozwanej spółki, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała, wielkość majątku
Zobacz»

I ACa 830/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 16 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

pozwana spółka, zysk, członek zarządu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, osiągnięcie celu spółki, zysk, stosunek spółki, konflikt pomiędzy wspólnikami, filtr, trwały konflikt, członek zarządu, działalność serwisowa, ważna przyczyna rozwiązania spółki, odmienna wizja, oferowanie, zgromadzenie wspólnika, technologia, kryzys finansowy, strategia, organ spółki, sprzęt telekomunikacyjny, nowe przedsięwzięcie, twierdzenie członków
Zobacz»

VIII GC 314/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 7 sierpnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

spółka, pozwany, członek zarządu, kontrakt menadżerski, umowa, kontrakt menedżerski, kopia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, wierzytelność, pozwany, członek zarządu, kontrakt menadżerski, umowa, leasing, aneks, zawezwanie do próby ugodowej, roszczenie, wniosek o zawezwanie, umowa o prace, rada nadzorcza, kontrakt menedżerski, umowa przelewu, zgromadzenie wspólników powodowej spółki, przedawnienie, szkoda, kopia, uchwała
Zobacz»

I ACa 920/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 listopada 2013

Data publikacji: 13 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

pozwana spółka, członek zarządu, interes spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, interwenient uboczny, prezes zarządów, kurator procesowy, kapitał zakładowy spółki, sprzeczność interesów spółki, członek zarządu, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, rozwiązanie spółki, umowa spółki, interwencja uboczna, postacią własności, interes spółki, całość wkładu, oświadczenie w imieniu spółki, składanie oświadczeń w imieniu, przedłożenie pełnomocnictwa, łączny obszar, drugi wspólnik, wkład niepieniężny
Zobacz»

I ACa 1164/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, sporządzenie bilansów, rozliczenie wierzytelności, całościowe rozliczenie, nadpłata, porozumienie, wierzytelność spółki, ugoda, wartość przedsiębiorstwa, rozliczenie powódki, spółka jawna, rozliczenie stanu, wspólnik pozwanej spółki, kwota, stawka minimalna wynagrodzenia pełnomocników, zysk, związek z rozliczeniami, sprzedaż zapasów magazynowych, stan magazynowy, przedmiot zgłoszonych roszczeń
Zobacz»

VI GC 323/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2017

Data publikacji: 5 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

pozwany, raport, umowa, interes spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • inwestycja, raport kasowy, umowa spółki, urząd marszałkowski, ważny powód, pozwany, rozwiązanie spółki, sprawa spółki, książka przychodów i rozchodów, raport, budowa stacji, kontrola pojazdów, stacja diagnostyczna, gotówka, korekta sprzedaży, umowa, myjnia samochodowa, interes spółki, umowa o dofinansowanie, pożyczka
Zobacz»

I C 373/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 10 września 2018

Data publikacji: 10 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

spółka, zarząd, kontrakt, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, spółka prawa cypryjskiego, zarząd, strata, kontrakt, połączenie, wkład niepieniężny, milion złoty, negocjacja, bilans, udział, sprawozdanie finansowe spółki, wydruk, umowa, świadek, oświadczenie o przystąpieniu, kapitał zakładowy spółki, wniosek o otwarcie, wniosek o ogłoszenie upadłości, postępowanie układowe
Zobacz»

V ACa 444/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 8 listopada 2013

Data publikacji: 30 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

członek zarządu, zysk, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie spółki, członek zarządu, zysk, dywidenda, doradca podatkowy, przedsiębiorstwo produkcji, osiągnięcie celu spółki, zgromadzenie wspólnika, pożyczka, pozwana spółka, kapitał, głos, konflikt, uchwała, finansowanie aktywów, zakres płynności, działanie zarządów, struktura finansowania, strata, szkoda spółki
Zobacz»

III K 125/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 16 czerwca 2014

Data publikacji: 4 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, spółka partnerska, lokal, faktura, aga, kontrakt, czynsz, rachunek spółki, gabinet, pomieszczenie, dyspozycja przelewu, pieniądz spółki, czyn, przywłaszczenie, partner, umowa najmu, powierzchnia, pacjent, rachunek bankowy, biopsja
Zobacz»

VI GC 225/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 6 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

pozwana spółka, członek zarządu, zysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, wspólnik większościowy, kapitał zapasowy, członek zarządu, uchwała, ładunek, przewóz towaru, oferta, umowa spółki, spedytor, zysk, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, charakter strony, zgromadzenie wspólników z dniem, działalność spółki, sprawozdanie, osiągnięcie celu spółki, protokół rozprawy, powództwo o rozwiązanie spółki, firma
Zobacz»

I ACa 375/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 22 października 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

spółka, członek zarządu, pozwany, klient, umowa
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, członek zarządu, rada nadzorcza, konkurencyjny podmiot, postanowienie umowy spółki, pozwany, klient, zakaz konkurencji, zaniechanie sprzeczne z prawem, odpowiedzialność, główny udziałowiec, likwidowana spółka, funkcja, pracownik, umowa, spółka szkody, dotychczasowy likwidator, powołanie władz, nakłanianie, powództwo o naprawienie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Hagiemajer
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Eliza Nowicka-Skowrońska
Data wytworzenia informacji: