Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII Ga 690/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-07-25

IX GC 2508/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, umowa ubezpieczenia, odszkodowanie, sprawca szkody, odpowiedzialność, pozwany, przedmiotowa szkoda, zdarzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, umowa ubezpieczenia, odszkodowanie, sprawca szkody, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność, powstanie szkody, ubezpieczenie mieszkania, dobrowolne ubezpieczenie, ubezpieczyciel roszczenia, czyny niedozwolone, odmowa wypłaty odszkodowania, pozwany, przedmiotowa szkoda, roszczenie regresowe, zarzut przedawnienia roszczenia, zdarzenie, odszkodowanie wypłacone w związku, ponowny bieg terminu przedawnienia, ośka
Zobacz»

XIII GC 1723/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 19 lutego 2016

Data publikacji: 9 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, sprawca szkody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, odszkodowanie, zalanie lokalu, regres ubezpieczeniowy, śródmieście w łodzi, roszczenie ubezpieczyciela, płyta balkonowa, wspólnota mieszkaniowa, umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie pakietowe, świadczenie ubezpieczyciela, pierwszeństwo zaspokojenia, część szkody, sprawca szkody, wypłata odszkodowania, pozwany, zapłata, skierowanie sprawy na drogę, należność regresowa, ubezpieczona wspólnota
Zobacz»

VIII GC 1495/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 stycznia 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

przedmiotowa szkoda, odszkodowanie, sprawca, ubezpieczyciel, pozwany, odpowiedzialność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • przedmiotowa szkoda, odszkodowanie, sprawca, pożar, ubezpieczyciel, kominek, rękojmia, kompensata szkody, legitymacja procesowa czynna, dochodzenie roszczenia odszkodowawczego, pozwany, radca prawny, roszczenie regresowe, wypłacone odszkodowanie, zaistniała szkoda, odpowiedzialność, pozwane towarzystwo, ubezpieczyciel wierzytelności, pozwana odpowiedzialność, wyżej powołany dokument
Zobacz»

XVI GC 3434/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 października 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

odszkodowanie, woda opadowa, szkoda, wóda, ubezpieczyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, instalacja odpływowa, woda opadowa, zamarzanie wody, szkoda, wypłata odszkodowania, roszczenie regresowe, wóda, ubezpieczyciel, pozwany, siedziba, cofnięcie powództwa, limit odpowiedzialności, regres, obfity opad śniegu, udział w sprawach, materialna moc dowodowa dokumentu, franszyza redukcyjna, moc dowodowa dokumentu prywatnego, potwierdzenie przelewu
Zobacz»

VI Ga 313/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 5 stycznia 2017

Data publikacji: 7 marca 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, sprawca szkody, umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel sprawcy szkody, koszt holowania pojazdu, powstanie roszczenia regresowego, zwrot kosztów holowania, wypłacone odszkodowanie, holowanie uszkodzonego pojazdu, usługa, kolizja, konsekwencja oddalenia powództwa, przedawnienie, korzystanie z samochodu zastępczego, zapłata odszkodowania, kloc, roszczenie regresowe ubezpieczyciela, granica odpowiedzialności sprawcy szkody, regres, ważna umowa
Zobacz»

IX GC 3593/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 października 2018

Data publikacji: 28 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, szkoda, umowa ubezpieczenia, pozwany, odszkodowanie, odpowiedzialność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, umowa ubezpieczenia, podejmowanie interwencji, kradzież z włamaniem, dokument ubezpieczenia, system alarmowy, lokalny system, przedawnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, roszczenie, pozwany, monitorowanie, odszkodowanie, odpowiedzialność, dłużnik, osoba trzecia odpowiedzialna, zdanie drugie, przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej, obiekt
Zobacz»

VI GC 511/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 17 listopada 2016

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, szkoda, wartość netto, ubezpieczyciel, autocasco, wartość pojazdu przed szkodą, możliwość odliczenia podatku, podatek vat, roszczenie regresowe, wartość pozostałości, wypłacone odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, pojazd w stanie, prawo do obniżenia, podatnik, uszkodzony pojazd, kwota podatku, pozwany, wyliczenie kwoty odszkodowania, podatek należny
Zobacz»

IX GC 4363/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2015

Data publikacji: 10 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spółdzielnia mieszkaniowa, odpowiedzialność, administrator budynku, umowa ubezpieczenia, przyczyna powstania szkody, sprzeciw, kosztorys, nieszczelność dachu, zaciek na sufitach, nakaz zapłaty, osoba trzecia odpowiedzialna, zapłacone odszkodowanie, franszyza redukcyjna, pozwany, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność sprawcy szkody, ubezpieczenie majątkowe, strona umowy ubezpieczenia, sprawca szkody, związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem
Zobacz»

IX GC 546/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2016

Data publikacji: 4 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, przejście roszczenia, pozwany, wysokość wypłaconego odszkodowania, umowa ubezpieczenia, monit, zapłata za dostarczony towar, wypłata przez powódkę, dobrowolne spełnienie świadczenia, wypłata odszkodowania w przypadku, droga polubowna, dobrowolne uregulowanie należności, wstąpienie osoby trzeciej, stosunek do klientów, zapłata odszkodowania, ugodowe zakończenie sporu, kontrahent, ustanowione zabezpieczenie, moc prawa, możliwość finansowa
Zobacz»

I ACa 205/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawca szkody, strona powodowa, roszczenie regresowe, ubezpieczyciel, odszkodowanie, stan nietrzeźwości, bramownica, zdarzenie, rozdzielające jezdnie, fakt sporny między stronami, pozwany, regres nietypowy, nietrzeźwość sprawcy, termin przedawnienia roszczenia, posiadacz pojazdu mechanicznego, infrastruktura drogowa, bariera ochronna, osoba odpowiedzialna za szkodę, wypłacone odszkodowanie, ubezpieczenie
Zobacz»

VI GC 82/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, ubezpieczenie autocasco, regres, roszczenie regresowe, szkoda, przeprowadzenie rozprawy, ubezpieczyciel, płyta, sprawa na posiedzenie niejawne, dobrowolne ubezpieczenie, ubezpieczenie oc, pojazd, numer szkody, umowa ubezpieczenia, rozpoznanie sprawy na posiedzeniu, pozwany, odszkodowanie z ubezpieczenia, boczne zderzenie, pismo procesowe i dokument, sprzeciw
Zobacz»

I C 105/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 27 marca 2019

Data publikacji: 21 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, pozwany, odszkodowanie, szczególnie trudna sytuacja majątkowa, zasada regresu, postępowanie likwidacyjne, radio samochodowe, osoba trzecia odpowiedzialna, zgoda na rozłożenie, wyrok karny, rozłożenie zasądzonego świadczenia, kosztorys naprawy, wybicie szyb, zasądzone świadczenie na raty, zgłoszenie szkody, autocasco, dokonana zapłata, sprawca szkody, należność na raty, roszczenie regresowe
Zobacz»

I C 683/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 13 lutego 2015

Data publikacji: 21 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zalanie lokalu, lokal użytkowy, brak legitymacji, legitymacja procesowa, szkoda, kurator, miejsce pobytów, kosztorys szkody, siedziba, pozwany, spłuczka, brak legitymacji materialnej, brak legitymacji biernej, osoba trzecia odpowiedzialna, zawinione zachowanie, stan instalacji, ubezpieczyciel, występowanie w procesie, mąż i syn, strona powodowa
Zobacz»

XIII GC 2181/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2018

Data publikacji: 24 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, szkoda, spółdzielnia, grzejnik, woda z instalacji, śródmieście w łodzi, panel podłogowy, franszyza redukcyjna, data szkody, odszkodowanie, zaspokojony wierzyciel, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, siedziba, polisa, instalacja centralnego ogrzewania, ubezpieczyciel, woda, prowadzenie prac, ubezpieczycielem napraw, montaż zaworów
Zobacz»

XIII GC 3161/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 10 maja 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, zapłata od kwot, osoba współodpowiedzialna za szkodę, roszczenie regresowe, ubezpieczenie oc, pojazd, nabycie roszczenia, zadośćuczynienie za śmierć, spowodowanie wypadku, siedziba, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, osoba trzecia odpowiedzialna, dzień zapłaty odszkodowania, pełnomocnik procesowy w osobie, odsetka ustawowa za opóźnienie, ubezpieczenie, pozwany, rodzeństwo, śmierć braci
Zobacz»

VII C 1480/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 27 marca 2014

Data publikacji: 7 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, dzień zapłaty odszkodowania, termin przedawnienia, roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń, osoba wynagrodzenia, szkoda w ubezpieczonym mieniu, skutek nieszczelności, ubezpieczyciel pokryć, strona powodowa, bieg, osoba odpowiedzialna za szkodę, ściana w pokoju, pismo do powoda, osoba trzecia roszczenia, nieszczelność dachu, sufit i ściana, ogólny warunek ubezpieczenia, ograniczony termin, umowa ubezpieczenia
Zobacz»

X GC 639/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2017

Data publikacji: 10 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • motorower, ubezpieczyciel, szkoda, roszczenie regresowe, dzień zapłaty odszkodowania, ubezpieczycielowi osoby, samochód, uczestnik wypadku, pojazd, obiektywnie nieprawidłowe zachowanie, osoba trzecia odpowiedzialna, wyłączna przyczyna szkody, bieg przedawnienia roszczenia, szkoda osoby trzeciej, rachuba, przejście wierzytelności, współsprawca, spowodować wypadek, aktualność, pozwany
Zobacz»

XIV C 94/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 grudnia 2020

Data publikacji: 28 stycznia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, przewoźnik, ubezpieczyciel, zawarta umowa przewozu, świetlówka, odzysk, fracht, naczepa, przewożony towar, sprawca szkody, czajka, odbiorca w polsce, kurator, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, odpis dokumentów prywatnych, opóźnienie, regres, wydruk zdjęć, wydział ruchu drogowego, pojazd
Zobacz»

I C 2349/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2015

Data publikacji: 22 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dniowy termin zapłaty, ubezpieczyciel, zapłacone odszkodowanie, pozwany, bielsko podlaskie, wypłata odszkodowania, powództwo w zakresie kwot, szkoda towarzystwa, umowa ubezpieczenia, żądanie zasądzenia odsetek, stosunek roczny, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, odsetka za okresy, zawarta umowa odpowiedzialności cywilnej, rok ubezpieczycieli, okres do daty, spełnienie świadczenia, roszczenie ubezpieczyciela, moment wypłaty, zgoda na cofnięcie powództwa
Zobacz»

IX GC 1647/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, akt szkody na płycie, usługa, sprawca szkody, roszczenie regresowe, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, odpowiedzialność, ubezpieczyciel sprawcy szkody, dokumentacja zdjęciowa, koszt holowania uszkodzonego pojazdu, kolizja, pojazd mechaniczny, termin przedawnienia, możliwość odliczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, posiadacz pojazdu, regres, ramach ubezpieczeń, ubezpieczyciel roszczenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dżuła
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bolesław Wadowski,  Andrzej Sobieszczański
Data wytworzenia informacji: