Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Co 8/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-02-18

IV Co 202/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2015

Data publikacji: 18 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

rezerwacja częstotliwości, udzielenie zabezpieczenia, aukcja, pasmo, wnioskodawca, interes prawny, prezes, częstotliwość z zakresu, zakazanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • rezerwacja częstotliwości, udzielenie zabezpieczenia, aukcja, pasmo, blok, pasmo częstotliwości, widmo, wnioskodawca, interes prawny, udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem, bezprzedmiotowość, prezes, przedmiot zabezpieczenia, częstotliwość z zakresu, wynik aukcji, moc nowa, skonstruowany wniosek, rozporządzenie ministra administracji, wszczęcie postępowań, zakazanie
Zobacz»

I ACz 2081/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 23 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, plagiat, zabezpieczenie roszczenia, interes prawny, projekt realizowany przez powódkę, zastąpienie zasady swobodnej oceny, film, naruszenie dobra osobiste, osiągnięcie cel, prawo autorskie, rozpowszechnianie informacji, brak zabezpieczenia, zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego, sposób zabezpieczenia roszczenia, postępowanie w przypadku, etap sprawy, pozwana informacja, ocena dowolna, festiwal w latach, informacja na temat produkcji
Zobacz»

VII Pz 27/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 19 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, środek uprawdopodobnienia, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, wynagrodzenie za prace, wniosek o zabezpieczenia, zabezpieczenie roszczenia, przeprowadzenie rozprawy, postępowanie zabezpieczające, uprawdopodobnienie roszczenia, pismo kwot, rozpoznanie wniosków, kwota i data, roszczenie o wynagrodzenie, niezdolność pracownika do pracy, zabezpieczenie dowodów, istnienie stosunków pracy, oświadczenie, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, kodeks postępowania cywilnego
Zobacz»

I Co 585/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 stycznia 2014

Data publikacji: 14 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, udzielenie zabezpieczenia, pozbawienie wykonalności, krzyk, zakończenie postępowania w przedmiocie, sądowe postępowanie egzekucyjne, zabezpieczenie przed wszczęciem, upadek zabezpieczenia, interes prawny, egzekucja sądowa, wnioskodawca, tytuł egzekucyjny, droga powództwa, wykonawcza wykonalność, roszczenie pieniężne, prawomocne zakończenie, osiągnięcie cel, zamiar wytoczenia, sentencja postanowienia, powództwo poprzez zawieszenie
Zobacz»

I Cz 258/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 1 października 2013

Data publikacji: 25 października 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, interes prawny, brak podstaw do kontynuowania, zgłoszenie zarzutu potrącenia, zabezpieczenie powództwa, pozbawienie wykonalności, złożony pozew, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, istnienie roszczenia, zażalenie powódki, postanowienie referendarza sądowego, faktyczna ania prawna, fakt zgłoszenia, wierzytelność z wierzytelności, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, regulację materialnoprawną, dłużnik, czynność egzekucyjna, zdarzenie zależne od woli
Zobacz»

VIII Gz 137/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 lipca 2016

Data publikacji: 12 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sposób zabezpieczenia, udzielenie zabezpieczenia, korzystanie z lokali, interes prawny, syndyk, zaspokojenie roszczenia, grożąca szkoda, kolejna osoba, uprawnienie do władania, władanie rzeczą, czas postępowań, wydanie lokali, zabezpieczenie roszczenia, podnajemca, masa upadłości, przekazanie lokalu, zdanie pierwsze, zażalenie, umowa użyczenia, centrum
Zobacz»

I ACz 1781/13

postanowienie

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 4 listopada 2013

Data publikacji: 27 marca 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • oznaczenie producenta, zegarek, udzielenie zabezpieczenia, wniosek o zabezpieczenia, producent produktów, renoma, kres, nazwa, używanie oznaczenia, zakazanie, oznaczenie produktu, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, produkt strony, interes prawny w zabezpieczeniu, jakość produktów, konfuzja, uprawdopodobnienie, prawo ochronne, forum, znaki towarowe
Zobacz»

XXV Co 179/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 stycznia 2017

Data publikacji: 4 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa o dofinansowanie, interes prawny, zabezpieczenie, powództwo o ustalenie, ustalenie stosunku prawnego, wnioskodawca, żądanie zabezpieczenia, powództwo o świadczenie, wypowiedzenie umowy, realizacja gwarancji bankowa, dodatkowe zabezpieczenie wykonania umowy, zakazanie, suma gwarancyjna, gwarant, zakończenie realizacji projektu, przesłanka merytoryczna powództwa, dodatkowa gwarancja, ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia, interes prawny w żądaniu, ustalenie nieistnienia prawa
Zobacz»

I ACz 1198/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, sposób zabezpieczenia, roszczenie ewentualne, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, wykonanie zastępcze na koszt, zabezpieczenie roszczenia, czynność na koszt dłużnika, uprawniony sposób, granice wniosków, zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego, powództwo z roszczeniem, wnioskodawca, koszt przeprowadzonych prac, upoważnianie, roszczenie zasadnicze, wierzyciel, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, obowiązana spółka, usterka, współwłasność wnioskodawcy
Zobacz»

V ACz 928/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 19 listopada 2012

Data publikacji: 1 grudnia 2012

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wnioskodawca, udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, żądanie zabezpieczenia, wykonawcza wykonalność, powództwo pod rygorem upadku, powództwo przeciwegzekucyjne, postępowanie egzekucyjne, sposób wydania, wzmianka o wykonalności, egzekucja, własność udziałów w nieruchomości, sprzedaż udziału w nieruchomości, interes prawny, sosnowiec, przeniesienie własności udziału, uczestnik, odpis postanowienia, upadek zabezpieczenia, zażalenie
Zobacz»

I ACz 124/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 stycznia 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • własność spornego lokalu, interes prawny, umowa przedwstępna, udzielenie zabezpieczenia, roszczenie powodów, informacja o stronie, zabezpieczanie powództwa, istotne pokrzywdzenie, roszczenie ujawnione w księdze, zabezpieczenie powództwa, dokonanie zbycia lokalu, trzecia własność, odpowiedni udział w częściach, obecny etap sporu, zażalenie, księga wieczysta roszczenia, część wspólna, udział w nieruchomości gruntowej, odniesienie do form, postanowienie o zabezpieczeniu powództwa
Zobacz»

IV Cz 618/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 23 października 2013

Data publikacji: 30 października 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, klucz do lokalu, roszczenie niepieniężne, zabezpieczenie roszczenia, niekorzystny skutek, uzyskanie zabezpieczenia, negatywne następstwo, opieka rodzicielska, proceduralna zasada, sfera rozwoju, złożone zażalenie, uprawdopodobnienie roszczenia, wniesione żądanie, prawo i obowiązek uczestników, tymczasowe uregulowanie, intelektualny rozwój, wynik ostatecznego rozstrzygnięcia, dowodzenie na zasadach, ośrodek życiowy, uprawdopodobnienie żądania
Zobacz»

III Cz 384/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2014

Data publikacji: 5 marca 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, hajduk, interes prawny, obniżenie alimentów, zasiłek stały, uprawdopodobnienie interesu prawnego, dąbek, zabezpieczenie powoda, komornik, wniosek o zabezpieczenia, kodeks postępowania cywilnego, sprawa orzeczenia, egzekucja alimentów, obowiązek alimentacyjny, małoletni, dochód powodów, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, akt sądu okręgowego, elektroniczny wydruk, orzekanie rozwodów
Zobacz»

I ACz 966/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 17 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obligacja, udzielenie zabezpieczenia, posiadanie pozwanej spółki, certyfikat uczestnictwa, zabezpieczenie roszczenia, instrument finansowy, nakazanie wpisania, zbywania prawa, finansowa pozwana spółka, instrumentum finansowy, akcja, ustanowienie zakazu zbywania, stwierdzenie nieważności, zabezpieczenie przez ustanowienie, program emisji, obligatariusz, sposób zabezpieczenia roszczenia, nieważność uchwały, roszczenie o charakterze niepieniężnym, sprawa programu
Zobacz»

III C 233/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 lutego 2020

Data publikacji: 4 czerwca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nabywca wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, sposób zabezpieczenia, pobrana składka, umowa kredytów, interes prawny, składka ubezpieczenia, tytuł wykonawczy, kurs waluty, wykonalność, pozwany bank, udzielenie zabezpieczenia, wniosek o zabezpieczenia, żądanie ustalenia nieważności umowy, powództwo o ustalenie, przeniesienie wierzytelności, dłużnik, zabezpieczenie roszczenia, komornik sądowy przy sądzie, klauzula
Zobacz»

VIII Gz 99/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 października 2015

Data publikacji: 29 października 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, owoc i warzywo, przyjęcie poglądów, pozwany, zabezpieczenie roszczenia, giełda, działalność, konsekwencja wprowadzenia, charakter poważny, brak zabezpieczenia, bardzo lakoniczne uzasadnienie, przesłanka proceduralna, kwestia uprawdopodobnienia interesu prawnego, poważne utrudnienie osiągnięcia celu, konieczna przesłanka udzielenia zabezpieczenia, trudna sytuacja finansowa, zażalenie dokumentów, zasadność udzielenia zabezpieczenia, wprowadzenie do obrotu prawnego
Zobacz»

I Co 249/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 maja 2013

Data publikacji: 21 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, akt notarialny, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, umowa poręczenia, udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, interes prawny, komornik sądowy, klauzula wykonalności, wszczęcie egzekucji, brak zabezpieczenia, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, repertorium, uprawdopodobnienie, zbycie akcji, upadek zabezpieczenia, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, wniosek o wszczęcie, postępowanie zabezpieczające
Zobacz»

XXVI GCo 3/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2013

Data publikacji: 18 lutego 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, zabezpieczenie roszczenia, uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, skorzystanie z zabezpieczenia, zabezpieczenie roszczenia, osiągnięcie cel, upadłość układowa, uprawdopodobnienie roszczenia, gwarancje kontraktowe, brak zabezpieczenia, sposób zabezpieczenia, zabezpieczenie roszczenia o ustalenie, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, przyszła egzekucja, warunek udzielenia zabezpieczenia, nieistnienie, uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie, kształt, postępowanie zabezpieczające, zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego, wykazanie interesu
Zobacz»

I ACz 2002/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2012

Data publikacji: 7 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sporna nieruchomość, udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie roszczenia, księga wieczysta ostrzeżenia, interes prawny, zabezpieczenie roszczenia poprzez ustanowienie, realny charakter, działanie rękojmi, ustanowienie zakazu zbywania nieruchomości, ewentualny nabywca, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, zażalenie, ochronne działanie, rzeczywisty stan prawny, wychowanie czwórki, interes w zabezpieczeniu roszczenia, rodzinne przedsięwzięcie, sposób zabezpieczenia, zakaz zbycia nieruchomości, ostrzeżenie o prowadzeniu
Zobacz»

II Cz 732/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 maja 2014

Data publikacji: 20 maja 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udostępnienie nieruchomości, udzielenie zabezpieczenia, kłódka, interes prawny, brama, część kary pozbawienia wolności, roszczenie o przywrócenie posiadania, posiadanie nieruchomości, użytek codzienny, przedterminowe zwolnienie z odbywania, zachód, warunkowe przedterminowe zwolnienie, ochrona posiadania, wydanie kluczy, zabezpieczenie powództwa, komplet kluczy, rzeczona nieruchomość, możliwość korzystania z nieruchomości, grożąca szkoda, nakazanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Sierpińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Antosiewicz
Data wytworzenia informacji: