Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 976/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-02-27

I C 356/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2018

Data publikacji: 12 sierpnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

dawna nieruchomość, orzeczenie administracyjne, rada narodowa, prezydium rady, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja administracyjna, wojewoda, dekret, grunt, uprawnienie do przyznania prawa, szkoda, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • dawna nieruchomość, orzeczenie administracyjne, rada narodowa, prezydium rady, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja administracyjna, wojewoda, dekret, grunt, częsty spadek, część spadku, uprawnienie do przyznania prawa, szkoda, woli w warszawie, własność gmin, ustrój miasta, odmowa przyznania, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, odszkodowanie, użytkowanie wieczyste
Zobacz»

I C 1153/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, orzeczenie administracyjne, wojewoda, prezydium rady, odmowa przyznania prawa własności, dekret, własność i użytkowanie gruntów, rada narodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, orzeczenie administracyjne, wojewoda, prezydium rady, odmowa przyznania prawa własności, dekret, prawo użytkowania wieczyste, celów użyteczności, ogólny plan zabudowania, cela użyteczności, wywłaszczenie, własność i użytkowanie gruntów, rada narodowa, użytkowanie gruntów na obszarze, samorządowe kolegium odwoławcze, nieważność orzeczenia administracyjnego, ustanowienie prawa, plan zagospodarowania przestrzennego, obowiązujący plan zagospodarowania
Zobacz»

I C 1162/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

nieruchomość, orzeczenie administracyjne, dekret, grunt, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja administracyjna, wojewoda, użytkowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, orzeczenie administracyjne, dekret, grunt, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja administracyjna, dotychczasowy właściciel, ustanowienie prawa, wojewoda, użytkowanie wieczyste, spadkobierca, plan, wadliwe orzeczenie administracyjne, nieważność, właścicielka nieruchomości, wniosek dekretowy, parcelacja, następca, użytkowanie, posiadanie gruntu
Zobacz»

I ACa 833/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2012

Data publikacji: 9 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja dekretowa, odmowa przyznania prawa własności, dekret, użytkowanie, szkoda, orzeczenie administracyjne, decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja dekretowa, odmowa przyznania prawa własności, dekret, plan zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość, minister budownictwa, użytkowanie, szkoda, orzeczenie administracyjne, przeznaczenie, wadliwa decyzja dekretowa, dochodzona szkoda, miasto stołeczne, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, rozdysponowanie gruntu, decyzja administracyjna, prezydent, wydanie decyzji
Zobacz»

I ACa 150/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2018

Data publikacji: 16 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

dekret, orzeczenie administracyjne, nieruchomość, prezydium rady, rada narodowa, decyzja administracyjna, przyznanie prawa własności czasowej, użytkowanie, szkoda, grunt, wojewoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • dekret, orzeczenie administracyjne, nieruchomość, prezydium rady, rada narodowa, decyzja administracyjna, orzeczenie prezydium rady narodowej, przyznanie prawa własności czasowej, użytkowanie, odmowa przyznania własności czasowej, własność województwa, szkoda, samorządowe kolegium odwoławcze, prawo użytkowania wieczyste, wydanie wadliwych decyzji administracyjnych, roszczenie dekretowe, grunt, wojewoda, wywłaszczenie, orzeczenie administracyjne prezydium rady
Zobacz»

I C 1177/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 maja 2013

Data publikacji: 12 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

dekret, nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, odszkodowanie, orzeczenie administracyjne, własność i użytkowanie gruntów, szkoda, uprawnienie do przyznania prawa, wojewoda, decyzja, prezydium rady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • dekret, nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, odszkodowanie, orzeczenie administracyjne, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, szkoda, uprawnienie do przyznania prawa, powierzchnia, wojewoda, wadliwa decyzja, decyzja, prawo użytkowania wieczyste, prezydium rady, cena aktualna, ustalanie odszkodowania, decyzja nadzorcza, część nieruchomości, ustanowienie prawa
Zobacz»

I C 3/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 grudnia 2013

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

użytkowanie, grunt, przyznanie prawa własności czasowej, dekret, decyzja administracyjna, prezydium rady, urząd mieszkalnictwa i rozwoju, rozwój miasta, prezes urzędu mieszkalnictwa, rada narodowa, orzeczenie administracyjne, szkoda, dawna nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • użytkowanie, grunt, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja ministerstwa gospodarki komunalnej, dekret, dawny właściciel, prawo użytkowania wieczyste, decyzja administracyjna, prezydium rady, urząd mieszkalnictwa i rozwoju, rozwój miasta, prezes urzędu mieszkalnictwa, rada narodowa, zagospodarowanie przestrzenne, orzeczenie administracyjne, ogólny plan zabudowania, plan zagospodarowania, szkoda, dawna nieruchomość, grunt nieruchomości
Zobacz»

I ACa 917/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 października 2015

Data publikacji: 3 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

decyzja administracyjna, rada narodowa, przyznanie prawa własności czasowej, prezydium rady, odszkodowanie, grunt, wydanie z naruszeniem, wojewoda, szkoda, dawna nieruchomość, dekret
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja administracyjna, wniosek o ponowne rozpatrzenie, rada narodowa, ponowne rozpatrzenie sprawy, przyznanie prawa własności czasowej, prezydium rady, odszkodowanie, terenowy organ, grunt, wniosek o ponowne rozpoznanie, przedawnienie roszczeń, wydanie z naruszeniem, administracyjny tok instancji, wojewoda, wniosek dekretowy, samorządowe kolegium odwoławcze, część droga, szkoda, dawna nieruchomość, dekret
Zobacz»

I ACa 546/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 listopada 2013

Data publikacji: 4 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

nieruchomość, dekret, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja, użytkowanie, prezydium rady, budownictwo i gospodarka, rada narodowa, gospodarka morska, minister transportu, odmowa przyznania prawa własności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, dekret, przyznanie prawa własności czasowej, ustanowienie prawa własności czasowej, lokalizacja szczegółowa, decyzja, prawo użytkowania wieczyste, użytkowanie, prezydium rady, celów użyteczności, cela użyteczności, budownictwo i gospodarka, rada narodowa, ministerstwo gospodarki komunalnej, gospodarka morska, decyzja nadzorcza, tryb wywłaszczania nieruchomości, minister transportu, odmowa przyznania prawa własności, budowa szkoły
Zobacz»

I C 870/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 września 2015

Data publikacji: 23 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

nieruchomość, rada narodowa, dekret, decyzja administracyjna, prezydium rady, odszkodowanie, wojewoda, użytkowanie, przyznanie prawa własności czasowej, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, rada narodowa, dekret, wywłaszczenie, decyzja administracyjna, prezydium rady, odszkodowanie, nieruchomość zamienna, wojewoda, numer hipoteczny, wadliwa decyzja, terenowy organ, użytkowanie, przyznanie prawa własności czasowej, bezprawna decyzja, użytkowanie wieczyste, szkoda, wariant wyceny, metr kwadratowy, decyzja prezydium rady
Zobacz»

II C 160/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 listopada 2012

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

dekret, przyznanie prawa własności czasowej, prezydium rady, użytkowanie, rada narodowa, nieważność decyzji, odszkodowanie, nieruchomości hipoteczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • ustanowienie prawa własności czasowej, dekret, przyznanie prawa własności czasowej, budowa szkoły, lokalizacja szczegółowa, prezydium rady, wadliwa decyzja, prawo użytkowania wieczyste, użytkowanie, rada narodowa, odmowa ustanowienia prawa, ministerstwo gospodarki komunalnej, nieważność decyzji, celów użyteczności, cela użyteczności, odszkodowanie, orzeczenie prezydium rady narodowej, nieruchomości hipoteczne, decyzja z naruszeniem, ustawy wywłaszczeniowe
Zobacz»

I C 569/10

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2012

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

nieruchomość, użytkowanie, przyznanie prawa własności czasowej, dekret, orzeczenie administracyjne, decyzja administracyjna, decyzja dekretowa, prezydium rady, grunt, szkoda, rada narodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, użytkowanie, przedmiotowa nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, minister budownictwa, dekret, orzeczenie administracyjne, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, wadliwa decyzja, plan zagospodarowania przestrzennego, rozdysponowanie gruntu, decyzja administracyjna, decyzja dekretowa, prezydium rady, prezydent, zarzut braku związku przyczynowego, trwałe rozdysponowanie, grunt, szkoda, rada narodowa
Zobacz»

V ACa 584/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 września 2018

Data publikacji: 22 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

prawo własności czasowej, nieruchomość, użytkowanie, prezydium rady, rada narodowa, decyzja dekretowa, szkoda, przyznanie własności czasowej, grunt, decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo własności czasowej, nieruchomość, użytkowanie, prezydium rady, rada narodowa, decyzja prezydium rady narodowej, decyzja dekretowa, szkoda, przyznanie własności czasowej, grunt, odmowa przyznania, samorządowe kolegium odwoławcze, prawo użytkowania wieczyste, bezumowne korzystanie, związek przyczynowy, praga w warszawie, własność budynków, decyzja administracyjna, utracona nieruchomość, nieruchomość gruntowa
Zobacz»

I ACa 1330/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 października 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

przyznanie prawa własności czasowej, nieważność decyzji, nieruchomość, użytkowanie, dekret, grunt, rada narodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przyznanie prawa własności czasowej, decyzja o sprzedaży lokali, urząd likwidacyjny, nieważność decyzji, nieruchomość, stwierdzająca nieważność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, samorządowe kolegium odwoławcze, właściciel, dekret, wadliwa decyzja o odmowie, stwierdzenie przedawnienia, grunt, nieważność orzeczenia, skutek wadliwych decyzji, warszawa, ustanowienie własności czasowej, lokal i ustanowienie, rada narodowa
Zobacz»

I C 832/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 maja 2019

Data publikacji: 13 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

prezydium rady, wojewoda, rada narodowa, grunt, użytkowanie, dekret, przyznanie prawa własności czasowej, szkoda, nieruchomość, odszkodowanie, decyzja administracyjna, urząd mieszkalnictwa i rozwoju, nieważność decyzji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • ministerstwo gospodarki komunalnej, prezydium rady, wojewoda, wartość rynkowa prawa własności, cena aktualna, rada narodowa, orzeczenie prezydium rady narodowej, grunt, użytkowanie, dekret, przyznanie prawa własności czasowej, szkoda, nieruchomość, odszkodowanie, prezydent, użytkowanie wieczyste w udziale, decyzja administracyjna, następca prawny poprzednich właścicieli, urząd mieszkalnictwa i rozwoju, nieważność decyzji
Zobacz»

I ACa 565/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 stycznia 2014

Data publikacji: 16 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

prawo własności czasowej, dekret, szkoda, własność i użytkowanie gruntów, orzeczenie administracyjne, decyzja, prezydium rady, rada narodowa, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo własności czasowej, dekret, szkoda, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, wniosek dekretowy, związek przyczynowy, orzeczenie administracyjne, decyzja, prezydium rady, wydanie nieważnej decyzji, ustanowienie prawa własności czasowej, poprzednik prawny powodów, rada narodowa, nieruchomość, konstytucja, bezprawna sprzedaż, wydanie decyzji z naruszeniem, nieważność, budynek
Zobacz»

I ACa 113/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 września 2012

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

użytkowanie, nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, prezydium rady, rada narodowa, szkoda, grunt, decyzja administracyjna, dekret, wojewoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • użytkowanie, nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, prezydium rady, rada narodowa, szkoda, wadliwa decyzja, prawa decyzja, plan zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość, nieuchronność wywłaszczenia, grunt, izba, decyzja administracyjna, dekret, postępowanie o stwierdzenie nieważności, własność czasowa gruntu, wojewoda, poprzednik prawny powodów
Zobacz»

V ACa 112/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2019

Data publikacji: 3 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dekret, nieruchomość, prawo własności czasowej, rada narodowa, orzeczenie administracyjne, grunt, użytkowanie, prezydium rady, decyzja, przyznanie własności czasowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • dekret, nieruchomość, prawo własności czasowej, rada narodowa, wniosek dekretowy, decyzja nadzorcza, orzeczenie administracyjne, grunt, użytkowanie, plan zagospodarowania przestrzennego, rozbiórka, prezydium rady, decyzja, użyteczność publiczna, użytkowanie wieczyste, decyzja ministrów, przyznanie własności czasowej, celów użyteczności, minister transportu i budownictwa, prawo użytkowania
Zobacz»

V ACa 178/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

prawo własności czasowej, nieruchomość, prezydium rady, rada narodowa, dekret
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo własności czasowej, nieruchomość, ustanowienie prawa własności czasowej, koszt zamieszkiwania, prezydium rady, rada narodowa, konieczność wynajmowania, objęciem budynków, wejście w życie konstytucji, korzystanie z rzeczy, dekret, poprzednik prawny, wynagrodzenie za korzystanie, utracony majątek, roszczenie, przedawnienie, wniosek o ustanowienie prawa, złożenie wniosku o ustanowienie, grunt nieruchomości, wadliwa decyzja
Zobacz»

V ACa 280/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 marca 2019

Data publikacji: 30 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

decyzja dekretowa, szkoda, prawo własności czasowej, dekret, nieruchomość, nieważność decyzji, decyzja administracyjna, prezydium rady, własność i użytkowanie gruntów, prezes urzędu mieszkalnictwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja dekretowa, szkoda, prawo własności czasowej, dekret, decyzja o sprzedaży lokali, wadliwa decyzja, źródło szkody, nieruchomość, nieważność decyzji, użytkowanie wieczyste, decyzja administracyjna, ministerstwo gospodarki komunalnej, związek przyczynowy, właściciel, prezydium rady, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, wniosek dekretowy, prezes urzędu mieszkalnictwa, prawa decyzja
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Chłopecka
Data wytworzenia informacji: