Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 974/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-06-06

I C 1163/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2013

Data publikacji: 12 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

minister gospodarki, przymusowy zarząd państwowy, przedsiębiorstwo, orzeczenie przewodniczącego komitetu, odszkodowanie, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, szkoda, wadliwa decyzja administracyjna, własność państwa, przejście na własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • minister gospodarki, przymusowy zarząd państwowy, przedsiębiorstwo, centralny urząd, orzeczenie przewodniczącego komitetu, odszkodowanie, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, wejście w życie konstytucji, szkoda, przejście na własność państwa, wadliwa decyzja administracyjna, orzeczenie nacjonalizacyjne, własność państwa, zarządzenie prezesa, szkoda rzeczywista, opłata skarbowa od dokumentu, sprawa ustanowienia, pozwany skarb państwa, przejście na własność, nieważność
Zobacz»

I C 140/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lutego 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

przedsiębiorstwo, przymusowy zarząd państwowy, własność państwa, maszyna, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, minister gospodarki, przejście na własność, odszkodowanie, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorstwo, przymusowy zarząd państwowy, własność państwa, przedmiotowe przedsiębiorstwo, spółka jawna, zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem, maszyna, centralny urząd, przejście na własność państwa, spółka cywilna, rejestr handlowy, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, minister gospodarki, majątek, spadkobierca, przejście na własność, odszkodowanie, ustanowienie zarządu przymusowego, decyzja nacjonalizacyjna, szkoda
Zobacz»

I C 1120/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 października 2016

Data publikacji: 10 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przedsiębiorstwo, orzeczenie przewodniczącego komitetu, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, własność państwa, minister gospodarki, przejście na własność, składnik, przymusowy zarząd państwowy, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorstwo, zużycie, orzeczenie przewodniczącego komitetu, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, młyn motorowy, zarządzenie ministra skupu, własność państwa, minister gospodarki, przedsiębiorstwo młyńskie, przejście na własność, protokół elektroniczny, przejście na własność państwa, składnik, przymusowy zarząd państwowy, przejście przedsiębiorstwa na własność, stwierdzenie przejścia na własność, szkoda, przedsiębiorstwo na własność państwa, decyzja ministrów, składnik ruchomy
Zobacz»

I C 1288/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 marca 2016

Data publikacji: 24 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

własność państwa, przedsiębiorstwo, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, przejście na własność, minister gospodarki, protokół zdawczo-odbiorczy, składnik, szkoda, orzeczenie przewodniczącego komitetu, minister przemysłu drobnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność państwa, przedsiębiorstwo, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, przejście na własność państwa, budynek młyna, przejście na własność, minister gospodarki, składnik przedsiębiorstwa, protokół zdawczo-odbiorczy, przejęcie, decyzja ministra gospodarki, minister rozwoju, składnik, szkoda, stwierdzenie przejścia na własność, nieruchomość, orzeczenie przewodniczącego komitetu, minister handlu wewnętrznego, minister przemysłu drobnego, odsiewacz
Zobacz»

I ACa 812/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 7 lutego 2013

Data publikacji: 22 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przymusowy zarząd państwowy, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, orzeczenie przewodniczącego komitetu, poprzednik prawny powodów, decyzja nadzorcza, odszkodowanie, własność państwa, przedsiębiorstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przymusowy zarząd państwowy, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, orzeczenie przewodniczącego komitetu, poprzednik prawny powodów, nieruchomość, interes państwa, miejska rada narodowa, decyzja nadzorcza, przedmiotowe przedsiębiorstwo, odszkodowanie, zwrot kosztów sądowych, decyzja prezydium miejskiej rady, skarb państwa, przejście na własność skarbu, przejęcie fabryki, własność państwa, nieważność decyzji prezesa, stwierdzająca nieważność, kwalifikowane naruszenie, przedsiębiorstwo
Zobacz»

V ACa 694/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 marca 2019

Data publikacji: 30 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

przedsiębiorstwo, orzeczenie przewodniczącego komitetu, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, minister, poprzednik prawny powodów, własność państwa, przymusowy zarząd państwowy, składnik, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorstwo, zarządzenie ministra skupu, młyn, orzeczenie przewodniczącego komitetu, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, minister, poprzednik prawny powodów, własność państwa, przymusowy zarząd państwowy, decyzja ministrów, przejście przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo na własność, składnik, skarb państwa, źródło szkody, przejęcie przedsiębiorstwa, szkoda, ustanowienie zarządu przymusowego, nieważność, zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem
Zobacz»

I C 34/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2012

Data publikacji: 1 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

przymusowy zarząd państwowy, minister gospodarki, przedsiębiorstwo, odszkodowanie, szkoda, wadliwa decyzja administracyjna, maszyna, minister przemysłu drobnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wejście w życie konstytucji, przymusowy zarząd państwowy, minister gospodarki, przedsiębiorstwo, minister gospodarki i pracy, budynek i budowla, szkoda rzeczywista, odszkodowanie, szkoda, zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem, wadliwa decyzja administracyjna, utracone korzyści, wyrok trybunału konstytucyjny, urządzenie i wyposażenie, maszyna, minister przemysłu drobnego, cena, wpis od pozwu, wartość maszyn i urządzeń, wartość nieruchomości budynkowej
Zobacz»

I C 1068/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 listopada 2013

Data publikacji: 30 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

przedsiębiorstwo, przymusowy zarząd państwowy, minister gospodarki, zarządzenie ministra przemysłu, szkoda, maszyna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorstwo, przymusowy zarząd państwowy, zarządzenie ministra przemysłu lekkiego, minister gospodarki, dekret, zarządzenie ministra przemysłu, odlewnia, budynek, właściciel, spółka, skład przedsiębiorstwa, szkoda, ustanowienie zarządu przymusowego, własność czasowa, wartość maszyny, prawa własność, maszyna, zarządca państwowy, przejście przedsiębiorstwa, stwierdzenie nabycia spadku
Zobacz»

I ACa 71/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 maja 2018

Data publikacji: 9 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

przedsiębiorstwo, poprzednik prawny powodów, własność państwa, przymusowy zarząd państwowy, przejście na własność, minister, szkoda, składnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorstwo, poprzednik prawny powodów, zarządzenie ministrów, własność państwa, przymusowy zarząd państwowy, przejście na własność, przejście przedsiębiorstwa na własność, młyn, minister, przejście na własność państwa, szkoda, składnik, decyzja ministrów, zarzut przedawnienia, przedsiębiorstwo na własność państwa, zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem, pozwany skarb państwa, nieruchomość, składnik ruchomy, decyzja nacjonalizacyjna
Zobacz»

I C 966/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2013

Data publikacji: 8 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

przedsiębiorstwo, minister gospodarki, przymusowy zarząd państwowy, przejście na własność, maszyna, wartość, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorstwo, minister gospodarki, akt sprawy, wyposażenie biura, minister rolnictwa i rozwoju wsi, przymusowy zarząd państwowy, pas transmisyjny, metoda odtworzeniowa, przejście na własność, nieruchomość, maszyna, wartość, przejęte przedsiębiorstwo, przejście na własność państwa, utracone korzyści, wycena, odszkodowanie, akt administracyjny, wartość maszyn i urządzeń, minister skupu
Zobacz»

I C 745/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2017

Data publikacji: 1 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

przedsiębiorstwo, przymusowy zarząd państwowy, własność państwa, szkoda, minister, wadliwa decyzja, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorstwo, przymusowy zarząd państwowy, własność państwa, decyzja nacjonalizacyjna, zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem, ustanowienie zarządu przymusowego, decyzja o ustanowieniu, przemysł i handel, szkoda, miasto, właściciel, przejście przedsiębiorstwa na własność, minister, dekret, przejęcie na własność państwa, zarządca państwowy, gałąź gospodarki, minister rozwoju, wadliwa decyzja, odszkodowanie
Zobacz»

I ACa 151/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 czerwca 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

przymusowy zarząd państwowy, przedsiębiorstwo, poprzednik prawny powodów, odszkodowanie, własność państwa, szkoda, przejście na własność, minister
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • młyn, przymusowy zarząd państwowy, przedsiębiorstwo, poprzednik prawny powodów, nieruchomość, zarządzenie, odszkodowanie, własność państwa, prawne mienie, przejście na własność państwa, szkoda, uregulowanie stanów, prezydium, sprawa ustanowienia, przejście na własność, ministerstwo, minister, pozwany skarb państwa, nieodwracalny skutek prawny, źródło szkody
Zobacz»

I C 216/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2014

Data publikacji: 22 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

minister przemysłu drobnego, przymusowy zarząd państwowy, minister gospodarki, rzemiosło, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, własność państwa, zarządzenie ministra przemysłu, przejście na własność, decyzja nadzorcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, minister przemysłu drobnego, przymusowy zarząd państwowy, minister gospodarki, geodeta miejski, prawo użytkowania wieczyste, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, rzemiosło, przejście na własność państwa, użytkownik wieczysty, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, działanie rękojmi, własność państwa, zarządzenie ministra przemysłu, przejście na własność, nieważność, zasada rękojmi, skarb państwa, decyzja nadzorcza, stwierdzenie przejścia
Zobacz»

I ACa 443/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2013

Data publikacji: 16 października 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

minister gospodarki, własność państwa, decyzja nadzorcza, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, odszkodowanie, minister przemysłu, orzeczenie przewodniczącego komitetu, przedsiębiorstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • minister gospodarki, własność państwa, decyzja nadzorcza, przejęcie na własność państwa, młyn, decyzja ministra gospodarki, zatwierdzenie protokołów, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, postępowanie administracyjne, odszkodowanie, minister przemysłu i handlu, ministerstwo gospodarki, minister przemysłu, orzeczenie przewodniczącego komitetu, stosunek do powoda, termin przedawnienia, mienie na własność państwa, nacjonalizacja, roszczenie odszkodowawcze, przedsiębiorstwo
Zobacz»

I ACa 130/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 24 lutego 2016

Data publikacji: 23 marca 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, minister przemysłu drobnego, minister gospodarki, rzemiosło, odszkodowanie, orzeczenie przewodniczącego komitetu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, minister przemysłu drobnego, decyzja ministra gospodarki, minister gospodarki, rzemiosło, odszkodowanie, niedokonanie wszechstronnej oceny, udział w prawie własności, starosta, orzeczenie przewodniczącego komitetu, nieruchomość o obszarze, odszkodowanie za nieruchomość, kodeks cywilny, składnik majątkowy, młyn motorowy, ostateczna decyzja administracyjna, pozę swobodną, przedmiotowy młyn, zmiana ustawy, stwierdzenie przejścia na własność
Zobacz»

I ACa 167/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

przedsiębiorstwo, minister, decyzja nadzorcza, szkoda, przymusowy zarząd państwowy, własność państwa, przejście na własność, odszkodowanie, wadliwa decyzja, poprzednik prawny powodów, decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorstwo, minister, decyzja nadzorcza, częsty udział, szkoda, przymusowy zarząd państwowy, własność państwa, część udziałów, cegielnia, przejście na własność państwa, zarzut przedawnienia, wejście w życie konstytucji, przejście na własność, zwrot wydatków, odszkodowanie, wadliwa decyzja, poprzednik prawny powodów, decyzja administracyjna, związek przyczynowy, grunt klasy
Zobacz»

I C 855/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lipca 2012

Data publikacji: 2 września 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

przedsiębiorstwo, odszkodowanie, składnik, własność państwa, szkoda, maszyna, urządzenie, przymusowy zarząd państwowy, minister, gospodarka, wartość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorstwo, odszkodowanie, przedmiotowe przedsiębiorstwo, składnik, własność państwa, szkoda, minister gospodarki komunalnej, maszyna, urządzenie i materiał, spis składników, wskaźnik zmiany cen, wycena składników, urządzenie, przymusowy zarząd państwowy, minister, gospodarka, wartość, decyzja ministra infrastruktury, wartość budynku, ruchomość
Zobacz»

I ACa 143/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 września 2012

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

maszyna, urządzenie, przedsiębiorstwo, decyzja nadzorcza, orzeczenie przewodniczącego komitetu, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, przymusowy zarząd, szkoda, własność państwa, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • maszyna, urządzenie, zniszczenie maszyn i urządzeń, przedsiębiorstwo, decyzja nadzorcza, przejęcie, orzeczenie przewodniczącego komitetu, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, przymusowy zarząd, mienie na własność państwa, szkoda, wartość maszyn i urządzeń, minister skupu, ostateczna decyzja nadzorcza, własność państwa, odszkodowanie, młyn motorowy, stopień zużycia maszyn, urządzenie w dacie, chwilą zwrotu
Zobacz»

I ACa 423/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 października 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

odszkodowanie, przymusowy zarząd państwowy, minister gospodarki, przejście na własność, wartość przedsiębiorstwa, orzeczenie przewodniczącego komitetu, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, własność państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • młyn, odszkodowanie, dzień zapłaty, minister rolnictwa i rozwoju wsi, ustawowe odsetki, przymusowy zarząd państwowy, minister gospodarki, przejście na własność państwa, data wyrokowania, wartość przedsiębiorstwa według cen, zarządzenie ministra skupu, przejście na własność, wartość przedsiębiorstwa, orzeczenie przewodniczącego komitetu, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, ustalenie odszkodowania, własność państwa, cena aktualna, wskaźnik wzrostu cen towarów, cena z chwili wyrokowania
Zobacz»

II C 693/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 października 2013

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, własność państwa, minister gospodarki, orzeczenie przewodniczącego komitetu, odszkodowanie, przejście na własność, przedsiębiorstwo, przymusowy zarząd państwowy, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, własność państwa, właściciel drukarni, minister gospodarki, stwierdzenie przejścia na własność, zarządzenie prezesa, przejście na własność państwa, orzeczenie przewodniczącego komitetu, przejęcie, odszkodowanie, przejście na własność, ustanowiony zarząd, wadliwe orzeczenie administracyjne, przedsiębiorstwo, majątek, ówczesny właściciel, przymusowy zarząd państwowy, szkoda, ojciec powoda, sprawa stwierdzenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Bajak
Data wytworzenia informacji: