Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 797/10 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2011-05-27

I ACa 1787/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

decyzja dekretowa, urząd dzielnicowy, decyzja kierownika wydziału geodezji, grunt urzędu, wydział geodezji i gospodarki, nieodwracalny skutek prawny, wniosek dekretowy, samorządowe kolegium odwoławcze, gospodarka gruntami, własność czasowa, nieważność, sprzedaż lokali, pozwany skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja dekretowa, urząd dzielnicowy, decyzja kierownika wydziału geodezji, grunt urzędu, wydział geodezji i gospodarki, nieodwracalny skutek prawny, wniosek dekretowy, samorządowe kolegium odwoławcze, gospodarka gruntami, źródło szkody, nieważność z powodu, własność czasowa, nieważność, dekret, użytkowanie, sprzedaż lokali, naczelnik urzędu dzielnicowego, ustanowienie prawa, stwierdzenie nieważności decyzji dekretowej, pozwany skarb państwa
Zobacz»

I C 751/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 września 2017

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

kierownik wydziału geodezji, wydział geodezji i gospodarki, grunt urzędu, urząd dzielnicowy, gospodarka gruntami, prezydent, lokal, pozwany skarb państwa, przedawnienie, samorządowe kolegium odwoławcze, własność czasowa, decyzja o sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • kierownik wydziału geodezji, wydział geodezji i gospodarki, grunt urzędu, urząd dzielnicowy, gospodarka gruntami, odszkodowanie za wydanie, biegły sądowy rzeczoznawca majątkowy, prezydent, lokal, decyzja administracyjna, pozwany skarb państwa, przedawnienie, samorządowe kolegium odwoławcze, wojewoda, wydanie z naruszeniem prawa, orzeczenie administracyjne, własność czasowa, decyzja o sprzedaży, próby ugodowe, budynek
Zobacz»

V ACa 55/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2018

Data publikacji: 23 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

decyzja dekretowa, decyzja kierownika wydziału geodezji, własność czasowa, nieodwracalny skutek prawny, nieważność, decyzja naczelnika dzielnicy, sprzedaż lokali, wydział geodezji i gospodarki, grunt urzędu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja dekretowa, decyzja nieodwracalna, decyzja kierownika wydziału geodezji, grunt o ogólnej powierzchni, prawo własności czasowej, budynek, własność czasowa, decyzja administracyjna, trzeci akt, nieodwracalny skutek prawny, nieważność, decyzja naczelnika dzielnicy, część gruntu, decyzja ministra gospodarki komunalnej, sprzedaż lokali, wydział geodezji i gospodarki, użytkowanie wieczyste do udziału, nieważność z powodu, grunt urzędu, szkoda
Zobacz»

I C 69/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 października 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

nieodwracalny skutek prawny, samorządowe kolegium odwoławcze, decyzja naczelnika dzielnicy, sprzedaż, nieważność, decyzja kierownika wydziału geodezji, lokal, grunt urzędu, urząd dzielnicowy, wydział geodezji i gospodarki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieważność z powodu, nieodwracalny skutek prawny, samorządowe kolegium odwoławcze, ostateczna decyzja, decyzja naczelnika dzielnicy, podstawa decyzji, sprzedaż, nieważność, powierzchnia, decyzja z dni, ograniczone prawo, naruszenie prawa, decyzja kierownika wydziału geodezji, nieruchomość, lokal, grunt urzędu, prawo rzeczowe, urząd dzielnicowy, użytkowanie gruntów, wydział geodezji i gospodarki
Zobacz»

I ACa 557/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2012

Data publikacji: 12 maja 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

własność czasowa, wydział geodezji i gospodarki, decyzja kierownika wydziału geodezji, prezydent, gospodarka gruntami, decyzja o sprzedaży lokali, pozwany skarb państwa, samorządowe kolegium odwoławcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność czasowa, wydział geodezji i gospodarki, wydanie niezgodne z prawem, decyzja kierownika wydziału geodezji, przyznanie prawa własności czasowej, prezydent, gospodarka gruntami, prawo decyzji administracyjnych, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, dekret, decyzja o sprzedaży lokali, odmowa przyznania prawa własności, pozwany skarb państwa, samorządowe kolegium odwoławcze, numer hipoteczny, wydanie decyzji nadzorczej, nieruchomość gruntowa o numerze, status strony w postępowaniu
Zobacz»

I C 511/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2013

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

lokal, grunt urzędu, wydział geodezji i gospodarki, gospodarka gruntami, decyzja naczelnika dzielnicy, nieodwracalny skutek prawny, samorządowe kolegium odwoławcze, kierownik wydziału geodezji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • urząd dzielnicy, lokal, grunt urzędu, wydział geodezji i gospodarki, decyzja nieodwracalna, odpis zwykły, gospodarka gruntami, ogół mieszkańców, oddanie udziału, nieważność z powodu, decyzja naczelnika dzielnicy, wspólny użytek, wspólna część budynku, nieodwracalny skutek prawny, minister infrastruktury, decyzja ministra gospodarki komunalnej, użytkowanie wieczyste, samorządowe kolegium odwoławcze, kierownik wydziału geodezji, forma aktu notarialnego
Zobacz»

I C 737/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 czerwca 2012

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

grunt urzędu, kierownik wydziału geodezji, urząd dzielnicowy, wydział geodezji i gospodarki, samorządowe kolegium odwoławcze, lokal, gospodarka gruntami, decyzja, sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • grunt urzędu, kierownik wydziału geodezji, urząd dzielnicowy, wydział geodezji i gospodarki, samorządowe kolegium odwoławcze, oddanie w użytkowanie wieczyste, zastępca kierownika wydziału, lokal, gospodarka gruntami, budynek, decyzja, obligatoryjne prawo, prawo najmu, sprzedaż, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, naruszanie prawa, dołączony akt, grunt o ogólnej powierzchni, sprzedaż i oddanie, równoczesne oddanie
Zobacz»

I ACa 211/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 października 2019

Data publikacji: 3 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

decyzja kierownika wydziału, nieodwracalny skutek prawny, samorządowe kolegium odwoławcze, lokal, sprzedaż, decyzja naczelnika dzielnicy, nieważność, grunt, własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja kierownika wydziału, nieważność z powodu, nieodwracalny skutek prawny, samorządowe kolegium odwoławcze, lokal, sprzedaż, decyzja naczelnika dzielnicy, ostateczna decyzja, podstawa decyzji, nieruchomość, dekret, nieważność, powierzchnia, budynek, prawo i roszczenie, powodowa spółka, użytkowanie gruntów, gospodarka lokalami, grunt, własność
Zobacz»

V ACa 586/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 lipca 2018

Data publikacji: 14 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

samorządowe kolegium odwoławcze, sprzedaż lokali, własność czasowa, decyzja dekretowa, decyzja o sprzedaży, decyzja kierownika wydziału geodezji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • budynek, samorządowe kolegium odwoławcze, sprzedaż lokali, własność czasowa, służący do wspólnego użytku, ogół mieszkańców, prawo własności czasowej, nieruchomość, decyzja dekretowa, wojewoda, decyzja o sprzedaży, użytkowanie wieczyste do udziału, prawa decyzja, zarząd miejski, orzeczenie administracyjne, utrata prawa, stosowna umowa, część działki, decyzja kierownika wydziału geodezji, szkoda
Zobacz»

I ACa 621/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 listopada 2013

Data publikacji: 22 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

własność czasowa, urząd dzielnicowy, samorządowe kolegium odwoławcze, sprzedany lokal, grunt, sprzedaż, nieodwracalny skutek prawny, kierownik wydziału geodezji, wydział geodezji i gospodarki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność czasowa, wojewoda, budynek, poprzedniczka prawna powoda, użytkowanie wieczyste, decyzja nieodwracalna, urząd dzielnicowy, samorządowe kolegium odwoławcze, sprzedany lokal, przyznanie prawa własności czasowej, grunt, sprzedaż, nieodwracalny skutek prawny, nieważność z powodu, rada narodowa, decyzja administracyjna, kierownik wydziału geodezji, działanie wojenne, ułamkowa część, wydział geodezji i gospodarki
Zobacz»

I C 594/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 lutego 2013

Data publikacji: 2 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

samorządowe kolegium odwoławcze, nieodwracalny skutek prawny, sprzedany lokal, sprzedaż, naczelnik dzielnicy, urząd dzielnicowy, decyzja kierownika wydziału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • część odszkodowania, samorządowe kolegium odwoławcze, nieodwracalny skutek prawny, urząd dzielnicy, ostateczna decyzja administracyjna, sprzedany lokal, budynek, wojewoda, nieruchomość, sprzedaż, lokal i oddanie, naczelnik dzielnicy, urząd dzielnicowy, grunt w użytkowanie wieczyste, część gruntu, nabywca w użytkowanie wieczyste, spadek, decyzja kierownika wydziału, poprzednik prawny powódki, akt notarialny
Zobacz»

I ACa 1145/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

samorządowe kolegium odwoławcze, grunt, decyzja naczelnika dzielnicy, decyzja dekretowa, nieodwracalny skutek prawny, nieważność, własność, wniosek dekretowy, sprzedaż, sprzedany lokal
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja nieodwracalna, samorządowe kolegium odwoławcze, grunt, decyzja naczelnika dzielnicy, decyzja dekretowa, nieważność z powodu, źródło szkody, zabudowany grunt, nieodwracalny skutek prawny, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, nieważność, lokal i część, przyznanie prawa użytkowania wieczystego, własność, wniosek dekretowy, sprzedaż, sprzedany lokal, odmowna decyzja dekretowa, wieloczłonowy związek przyczynowy, część gruntu
Zobacz»

I C 1048/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 stycznia 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

decyzja naczelnika dzielnicy, własność czasowa, samorządowe kolegium odwoławcze, nieodwracalny skutek prawny, nieważność, decyzja o sprzedaży lokali, sprzedany lokal
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja naczelnika dzielnicy, własność czasowa, samorządowe kolegium odwoławcze, koc, nieodwracalny skutek prawny, nieważność z powodu, wydanie z naruszeniem prawa, prawa decyzja, przyznanie prawa własności czasowej, nieważność, decyzja o sprzedaży lokali, budynek, decyzja administracyjna, podstawa decyzji, wywołanie, odmowa przyznania prawa własności, szkoda, nieruchomość, użytkowanie wieczyste, sprzedany lokal
Zobacz»

I C 1375/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2016

Data publikacji: 1 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

własność czasowa, lokal, wydział geodezji i gospodarki, gospodarka gruntami, decyzja kierownika wydziału geodezji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność czasowa, nieruchomość, lokal, orzeczenie administracyjne, obligatoryjne prawo, prawo własności czasowej, prawo najmu, wydział geodezji i gospodarki, budynek, uwzględnienie obciążenia, decyzja ministra infrastruktury, szkoda, gospodarka gruntami, prezydium rady, decyzja kierownika wydziału geodezji, dekret, wadliwa decyzja, prawo użytkowania wieczyste, rada narodowa, właściciel
Zobacz»

I ACa 857/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2013

Data publikacji: 24 marca 2014

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

decyzja kierownika, samorządowe kolegium odwoławcze, własność czasowa, przedawnienie, sprzedany lokal, nieodwracalny skutek prawny, decyzja o sprzedaży lokali, nieważność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja kierownika, samorządowe kolegium odwoławcze, odmowa przyznania odszkodowania, własność czasowa, przedawnienie, dekret, nieważność z powodu, sprzedany lokal, przyznanie prawa własności czasowej, nieodwracalny skutek prawny, decyzja o sprzedaży lokali, przyczyna opóźnienia, zarzut przedawnienia, użytkowanie wieczyste, wydanie decyzji o sprzedaży, dotychczasowy właściciel, nieważność, termin przedawnienia, decyzja administracyjna, szkoda
Zobacz»

I C 448/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 16 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

wniosek dekretowy, decyzja naczelnika dzielnicy, decyzja dekretowa, lokal, samorządowe kolegium odwoławcze, własność czasowa, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wniosek dekretowy, decyzja naczelnika dzielnicy, decyzja dekretowa, lokal, budynek, publiczna gospodarka, gospodarka lokalami, wojewoda, samorządowe kolegium odwoławcze, przedmiotowa nieruchomość, dawny właściciel, własność czasowa, przyznanie prawa użytkowania wieczystego, grunt, szkoda, przepis dekretu, prawa decyzja, data sporządzenia opinii, przyznanie prawa własności czasowej, rejestr wniosków
Zobacz»

I C 126/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 marca 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

własność czasowa, numer, ponowne rozpoznanie wniosku dekretowego, pozwany skarb państwa, sprzedany lokal, decyzja o sprzedaży lokali, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • budynek, centralny zarząd, własność czasowa, numer, dekret, ponowne rozpoznanie wniosku dekretowego, wojewoda, odbudowa, koc, użytkowanie, pozwany skarb państwa, nieruchomość, terenowy organ, odszkodowanie, wadliwa decyzja, sprzedany lokal, powództwo główne, decyzja o sprzedaży lokali, nakład, przedawnienie
Zobacz»

I C 133/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

przedawnienie, własność czasowa, decyzja o sprzedaży lokali, prezydent, decyzja kierownika, sprzedany lokal, dzielnica, samorządowe kolegium odwoławcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, prawo własności czasowej, własność czasowa, urząd dzielnicy, decyzja o sprzedaży lokali, budynek, decyzja kierownika urzędu, ministerstwo gospodarki komunalnej, wadliwa decyzja, prezydent, prezydent miasta, decyzja kierownika, roszczenie, decyzja administracyjna, zarzut przedawnienia, odbudowa, nadużycie prawa, sprzedany lokal, dzielnica, samorządowe kolegium odwoławcze
Zobacz»

I ACa 8/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 września 2015

Data publikacji: 11 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

decyzja o sprzedaży lokali, własność czasowa, samorządowe kolegium odwoławcze, decyzja naczelnika dzielnicy, nieważność, wniosek dekretowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja o sprzedaży lokali, własność czasowa, budynek, samorządowe kolegium odwoławcze, służący do wspólnego użytku, ogół mieszkańców, prawo własności czasowej, decyzja naczelnika dzielnicy, użytkowanie wieczyste, lokal w częściach, źródło szkody, nieważność, grunt nieruchomości, gospodarka komunalna, orzeczenie administracyjne prezydium rady, administracyjne prezydium rady narodowej, właściciel, wniosek dekretowy, nieważność z powodu, decyzja ministerstwa gospodarki
Zobacz»

I C 315/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 12 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

samorządowe kolegium odwoławcze, decyzja naczelnika dzielnicy, własność czasowa, nieodwracalny skutek prawny, prezydent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • samorządowe kolegium odwoławcze, decyzja naczelnika dzielnicy, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, poprzednik prawny powódki, własność czasowa, nieruchomość, naczelnik wydziału, nieodwracalny skutek prawny, prezydent, koc, nieważność z powodu, szkoda, wojewoda, prawo użytkowania wieczyste, powierzchnia, decyzja administracyjna, użytkowanie gruntów, zwaloryzowana wartość, przyznanie prawa własności czasowej, wadliwa decyzja
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Sierpińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Alicja Fronczyk
Data wytworzenia informacji: