Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 505/09 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-04-26

I C 1177/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 maja 2013

Data publikacji: 12 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

dekret, nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, odszkodowanie, własność i użytkowanie gruntów, szkoda, uprawnienie do przyznania prawa, powierzchnia, wojewoda, wadliwa decyzja, prawo użytkowania wieczyste, cena aktualna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • dekret, nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, odszkodowanie, orzeczenie administracyjne, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, szkoda, uprawnienie do przyznania prawa, powierzchnia, wojewoda, wadliwa decyzja, prawo użytkowania wieczyste, prezydium rady, cena aktualna, ustalanie odszkodowania, decyzja nadzorcza, część nieruchomości, ustanowienie prawa, rada narodowa
Zobacz»

I ACa 833/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2012

Data publikacji: 9 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

przyznanie prawa własności czasowej, wadliwa decyzja, dekret, plan zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, decyzja administracyjna, wydanie decyzji, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przyznanie prawa własności czasowej, wadliwa decyzja, odmowa przyznania prawa własności, dekret, plan zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość, minister budownictwa, szkoda, orzeczenie administracyjne, przeznaczenie, wadliwa decyzja dekretowa, prawo użytkowania wieczyste, dochodzona szkoda, miasto stołeczne, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, rozdysponowanie gruntu, decyzja administracyjna, prezydent, wydanie decyzji, grunt
Zobacz»

I C 569/10

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2012

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

przedmiotowa nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, dekret, wadliwa decyzja, plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja administracyjna, grunt, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przedmiotowa nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, minister budownictwa, dekret, orzeczenie administracyjne, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, wadliwa decyzja, plan zagospodarowania przestrzennego, rozdysponowanie gruntu, decyzja administracyjna, decyzja dekretowa, prezydium rady, prezydent, zarzut braku związku przyczynowego, trwałe rozdysponowanie, grunt, szkoda, rada narodowa, wadliwa decyzja administracyjna
Zobacz»

II C 250/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 października 2013

Data publikacji: 6 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

nieruchomość, prawo własności czasowej, dotychczasowy właściciel, odszkodowanie, prawo użytkowania wieczyste, decyzja administracyjna, dekret, szkoda, wadliwa decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, prawo własności czasowej, dotychczasowy właściciel, część nieruchomości, dawna nieruchomość, orzeczenie administracyjne, odszkodowanie, prawo i roszczenie, właściciel prawa własności, nieruchomość stanowiąca obecnie, prawo użytkowania wieczyste, własność komunalna, decyzja administracyjna, dekret, szkoda, przedawnienie, minister, wadliwa decyzja, nieważność, społeczne budownictwo
Zobacz»

I ACa 113/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 września 2012

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, przyznanie prawa własności czasowej, szkoda, wadliwa decyzja, plan zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość, grunt, decyzja administracyjna, dekret, wojewoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, przyznanie prawa własności czasowej, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, prezydium rady, rada narodowa, szkoda, wadliwa decyzja, prawa decyzja, plan zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość, nieuchronność wywłaszczenia, grunt, izba, decyzja administracyjna, dekret, postępowanie o stwierdzenie nieważności, własność czasowa gruntu, wojewoda, poprzednik prawny powodów, wydanie wadliwych decyzji
Zobacz»

I ACa 1764/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

nieruchomość, dekret, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, przyznanie prawa własności czasowej, cena, plan zagospodarowania przestrzennego, grunt, wydanie decyzji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, decyzja dekretowa, decyzja nadzorcza, dekret, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, decyzja uwłaszczeniowa, decyzja zezwalająca na sprzedaż, wydanie z naruszeniem prawa, przyznanie prawa własności czasowej, rynek, stan nieruchomości, przeznaczenie, cena, odmowa przyznania prawa własności, nieważność decyzji, plan zagospodarowania przestrzennego, grunt, wydanie decyzji, źródło szkody
Zobacz»

I ACa 1877/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lipca 2015

Data publikacji: 3 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

dekret, wojewoda, prawo użytkowania wieczyste, własność i użytkowanie gruntów, przedmiotowa nieruchomość, szkoda, przyznanie prawa własności czasowej, plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wniosek dekretowy, dekret, decyzja uwłaszczeniowa, wojewoda, prawo użytkowania wieczyste, stan nieruchomości, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, przedmiotowa nieruchomość, źródło szkody, spadek, szkoda, nieruchomość zamienna, grunt przez gminę, odsetka ustawowa za zwłokę, przyznanie prawa własności czasowej, plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja wojewody, decyzja, ustawa o gospodarce
Zobacz»

II C 967/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2013

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

plan zagospodarowania przestrzennego, przyznanie prawa własności czasowej, dekret, grunt, prawo użytkowania wieczyste, przedmiotowa nieruchomość, wojewoda, decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • użyteczność publiczna, celów użyteczności, cela użyteczności, plan zagospodarowania przestrzennego, przyznanie prawa własności czasowej, orzeczenie administracyjne, dekret, grunt, ogólny plan zabudowania, prawo użytkowania wieczyste, przedmiotowa nieruchomość, decyzja ministrów, wojewoda, orzeczenie dekretowe, decyzja dekretowa, przeznaczenie, wywłaszczenie, plan zabudowy, decyzja, wartość rynkowa prawa użytkowania
Zobacz»

I C 1162/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

nieruchomość, dekret, grunt, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja administracyjna, dotychczasowy właściciel, wojewoda, użytkowanie wieczyste, plan, następca prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, dekret, grunt, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja administracyjna, dotychczasowy właściciel, ustanowienie prawa, wojewoda, użytkowanie wieczyste, spadkobierca, plan, wadliwe orzeczenie administracyjne, nieważność, właścicielka nieruchomości, wniosek dekretowy, parcelacja, posiadanie gruntu, plany zabudowania, następca prawny, legitymacja czynna
Zobacz»

I C 1153/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, wojewoda, dekret, prawo użytkowania wieczyste, własność i użytkowanie gruntów, plan zagospodarowania przestrzennego, wadliwa decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, wojewoda, prezydium rady, odmowa przyznania prawa własności, dekret, prawo użytkowania wieczyste, celów użyteczności, ogólny plan zabudowania, cela użyteczności, wywłaszczenie, własność i użytkowanie gruntów, rada narodowa, użytkowanie gruntów na obszarze, samorządowe kolegium odwoławcze, nieważność orzeczenia administracyjnego, ustanowienie prawa, plan zagospodarowania przestrzennego, obowiązujący plan zagospodarowania, wadliwa decyzja
Zobacz»

I C 3/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 grudnia 2013

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

nieruchomość, grunt, przyznanie prawa własności czasowej, dekret, prawo użytkowania wieczyste, decyzja administracyjna, zagospodarowanie przestrzenne, plan zagospodarowania, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, grunt, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja ministerstwa gospodarki komunalnej, dekret, dawny właściciel, prawo użytkowania wieczyste, decyzja administracyjna, prezydium rady, urząd mieszkalnictwa i rozwoju, rozwój miasta, prezes urzędu mieszkalnictwa, rada narodowa, zagospodarowanie przestrzenne, orzeczenie administracyjne, ogólny plan zabudowania, plan zagospodarowania, szkoda, dawna nieruchomość, grunt nieruchomości
Zobacz»

I C 1082/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 maja 2015

Data publikacji: 10 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

dekret, nieruchomość, wadliwa decyzja, własność i użytkowanie gruntów, prawo własności czasowej, plan zagospodarowania przestrzennego, odszkodowanie, wojewoda, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • dekret, nieruchomość, dawna nieruchomość, wadliwa decyzja, plan zagospodarowania przestrzennego terenu, własność i użytkowanie gruntów, prawo własności czasowej, plan zagospodarowania przestrzennego, odszkodowanie, wojewoda, szczegółowe wyliczenie kosztów, prezydium rady, postępowanie w zakresie roszczenia, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, rada narodowa, decyzja administracyjna, spadek, kolegium
Zobacz»

I C 1200/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 października 2016

Data publikacji: 12 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

nieruchomość, grunt, przyznanie prawa własności czasowej, odszkodowanie, plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja administracyjna, prawo użytkowania wieczyste, właściciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, numer hipoteczny, przedwojenny właściciel, grunt, przyznanie prawa własności czasowej, plany zabudowania, minister infrastruktury, odszkodowanie, plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja administracyjna, akt postępowania administracyjnego, oznaczony numer, prezydium rady, grunt przedmiotowej nieruchomości, prawo użytkowania wieczyste, decyzja ministerstwa gospodarki komunalnej, poprzednik prawny powodów, rada narodowa, ministerstwo robót publicznych, właściciel
Zobacz»

II C 460/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2012

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, dekret, odszkodowanie, przyznanie prawa własności czasowej, wadliwa decyzja, dotychczasowy właściciel, przedmiotowa nieruchomość, własność i użytkowanie gruntów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, wartość prawa użytkowania wieczystego, dekret, odszkodowanie, przyznanie prawa własności czasowej, wadliwa decyzja, część działki ewidencyjnej, dotychczasowy właściciel, ustanowienie prawa, przedmiotowa nieruchomość, decyzja z naruszeniem prawa, nieruchomości hipoteczne, przedawnienie, zawezwanie do próby ugodowej, część działu, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, działka ewidencyjna o numerach, nieważność decyzji, samorządowe kolegium odwoławcze
Zobacz»

I ACa 278/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 maja 2017

Data publikacji: 15 marca 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

nieruchomość, dekret, plan zagospodarowania, własność czasowa, budynek, prawo użytkowania wieczyste, obowiązujący plan, wieczyste grunty, wadliwa decyzja, zagospodarowanie przestrzenne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • plany zabudowania, nieruchomość, dekret, plan zagospodarowania, orzeczenie administracyjne, własność czasowa, przeznaczenie nieruchomości, poprzednik prawny powódki, budynek, dawny właściciel, prawo użytkowania wieczyste, obowiązujący plan, wieczyste grunty, wadliwa decyzja, zagospodarowanie przestrzenne, rada narodowa, stan i przeznaczenie, opracowywany plan zagospodarowania, prezydium rady, decyzja nadzorcza
Zobacz»

I ACa 1003/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 listopada 2018

Data publikacji: 16 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

prawo własności czasowej, decyzja administracyjna, wadliwa decyzja, prawo użytkowania wieczyste, dekret, szkoda, nieruchomość, grunt, odszkodowanie, plan zagospodarowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo własności czasowej, decyzja administracyjna, wadliwa decyzja, prawo użytkowania wieczyste, dekret, naczelnik urzędu dzielnicowego, szkoda, nieruchomość, ustanowienie prawa, związek przyczynowy, wydanie wadliwych decyzji, prezydent, wadliwa decyzja administracyjna, grunt, ogólny plan, urząd dzielnicy, odszkodowanie, plan zagospodarowania, uprawnienie byłe, szkoda rzeczywista
Zobacz»

II C 781/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 września 2012

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

odszkodowanie, prawo własności czasowej, wojewoda, prawo użytkowania wieczyste, grunt, dekret, przedmiotowa nieruchomość, decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, prawo własności czasowej, wojewoda, przedawnienie, samorządowe kolegium odwoławcze, prawo użytkowania wieczyste, własność skarbu państwa, przyznanie odszkodowania, grunt, spadkobierca, grunt nieruchomości, dekret, nieważność, orzeczenie administracyjne, konstytucja, przedmiotowa nieruchomość, następca prawny byłych właścicieli, decyzja administracyjna, wartość prawa użytkowania wieczystego, własność komunalna
Zobacz»

V ACa 112/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2019

Data publikacji: 3 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

dekret, nieruchomość, prawo własności czasowej, grunt, plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja, użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • dekret, nieruchomość, prawo własności czasowej, rada narodowa, wniosek dekretowy, decyzja nadzorcza, orzeczenie administracyjne, grunt, plan zagospodarowania przestrzennego, rozbiórka, prezydium rady, decyzja, użyteczność publiczna, użytkowanie wieczyste, decyzja ministrów, przyznanie własności czasowej, celów użyteczności, minister transportu i budownictwa, prawo użytkowania, decyzja dekretowa
Zobacz»

I ACa 1968/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 18 października 2018

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wadliwa decyzja, dekret, nieruchomość, wojewoda, szkoda, grunt, prawo własności czasowej, plan zagospodarowania przestrzennego, właściciel, prawo użytkowania wieczyste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wadliwa decyzja, dekret, nieruchomość, wadliwa decyzja dekretowa, wojewoda, szkoda, decyzja ministrów, grunt, decyzja wojewody, decyzja nadzorcza, prawo własności czasowej, decyzja uwłaszczeniowa, plan zagospodarowania przestrzennego, właściciel, prawo użytkowania wieczyste, przyznanie własności czasowej, nieważność, decyzja prezydium, warszawa, faktyczna zapłata
Zobacz»

II C 152/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 listopada 2017

Data publikacji: 20 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

nieruchomość, dekret, grunt, prawo własności czasowej, użytkowanie wieczyste, plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja, prawo użytkowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, dekret, grunt, prawo własności czasowej, odbudowa, decyzja nadzorcza, orzeczenie administracyjne, decyzja ministrów, rada narodowa, minister infrastruktury, rozbiórka, użytkowanie wieczyste, plan zagospodarowania przestrzennego, wniosek dekretowy, minister transportu i budownictwa, użyteczność publiczna, prezydium, decyzja, prawo użytkowania, celów użyteczności
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dżuła
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Wagner
Data wytworzenia informacji: