Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 418/11 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-08-16

V ACa 747/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 lipca 2018

Data publikacji: 15 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, decyzja prezydium rady narodowej, dekret, prawo własności czasowej, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, wojewoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, decyzja prezydium rady narodowej, dekret, prawo własności czasowej, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, prezydent, samorządowe kolegium odwoławcze, źródło szkody powódki, nieruchomości hipoteczne, wadliwa decyzja, odmawiające ustanowienie prawa, wieloczłonowy związek przyczynowy, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, powierzchnia, grunt przedmiotowej nieruchomości, wojewoda, orzeczenie administracyjne, moc decyzji
Zobacz»

I ACa 1849/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2019

Data publikacji: 25 marca 2019

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, decyzja prezydium rady narodowej, grunt, prawo własności czasowej, wojewoda, plan, dekret
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, powierzchnia, decyzja prezydium rady narodowej, grunt, prawo własności czasowej, wadliwa decyzja, odszkodowanie, opóźnienie od kwot, wojewoda, plan, rozszerzenie powództwa, decyzja administracyjna, dekret, wartość prawa, odsetka ustawowa za opóźnienie, szkoda rzeczywista, nieodwracalny skutek, złożenie opinii, nieważność decyzji
Zobacz»

I C 705/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2016

Data publikacji: 12 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

nieruchomość, częsty spadek, prawo własności czasowej, część spadku, wojewoda, dekret, grunt, decyzja prezydium rady narodowej, plan zagospodarowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, częsty spadek, prawo własności czasowej, część spadku, akt sprawy, wojewoda, ustawowa odsetka za opóźnienie, dekret, przedmiotowa nieruchomość, grunt, decyzja prezydium rady narodowej, szkoda, ilość kondygnacji, ogólny plan zabudowania, ministerstwo robót publicznych, wydanie decyzji, ustanowienie prawa własności czasowej, plan zagospodarowania, wadliwa decyzja, wywłaszczenie
Zobacz»

I C 155/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2018

Data publikacji: 22 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

nieruchomość, decyzja wojewody, prawo własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, dekret, grunt, decyzja ministra infrastruktury
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, decyzja wojewody, prawo własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, wniosek dekretowy, przyznanie prawa własności czasowej, minister rozwoju, dekret, grunt, decyzja ministra infrastruktury, decyzja administracyjna, uzasadnienie decyzji ministra, decyzja prezydenta, powodowa spółka prawa, nieważność orzeczenia administracyjnego, szkoda, odszkodowanie, nieodpłatne nabycie budynku, orzeczenie administracyjne prezydenta, wadliwa decyzja
Zobacz»

V ACa 584/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 września 2018

Data publikacji: 22 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

prawo własności czasowej, decyzja prezydium rady narodowej, warszawa, prawo użytkowania wieczyste, grunt nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo własności czasowej, decyzja prezydium rady narodowej, decyzja dekretowa, szkoda, warszawa, odmowa przyznania, samorządowe kolegium odwoławcze, prawo użytkowania wieczyste, bezumowne korzystanie, związek przyczynowy, praga w warszawie, własność budynków, decyzja administracyjna, utracona nieruchomość, nieruchomość gruntowa, wadliwa decyzja, grunt nieruchomości, przyznanie prawa własności czasowej, właściciel, odmowa ustanowienia użytkowania wieczystego
Zobacz»

II C 152/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 listopada 2017

Data publikacji: 20 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

nieruchomość, dekret, grunt, plan zagospodarowania, prawo własności czasowej, decyzja ministrów, rada narodowa, minister infrastruktury, użytkowanie wieczyste, prezydium, prawo użytkowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, dekret, grunt, plan zagospodarowania, prawo własności czasowej, odbudowa, decyzja nadzorcza, orzeczenie administracyjne, decyzja ministrów, rada narodowa, minister infrastruktury, rozbiórka, użytkowanie wieczyste, plan zagospodarowania przestrzennego, wniosek dekretowy, minister transportu i budownictwa, użyteczność publiczna, prezydium, prawo użytkowania, celów użyteczności
Zobacz»

V ACa 112/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2019

Data publikacji: 3 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dekret, nieruchomość, prawo własności czasowej, rada narodowa, plan zagospodarowania, grunt, prezydium rady, użytkowanie wieczyste, decyzja ministrów, prawo użytkowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • dekret, nieruchomość, prawo własności czasowej, rada narodowa, plan zagospodarowania, wniosek dekretowy, decyzja nadzorcza, orzeczenie administracyjne, grunt, plan zagospodarowania przestrzennego, rozbiórka, prezydium rady, użyteczność publiczna, użytkowanie wieczyste, decyzja ministrów, przyznanie własności czasowej, celów użyteczności, minister transportu i budownictwa, prawo użytkowania, decyzja dekretowa
Zobacz»

II C 803/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 lutego 2016

Data publikacji: 12 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

nieruchomość, minister infrastruktury, prawo własności czasowej, użytkowanie wieczyste, plan zagospodarowania, decyzja prezydium rady narodowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, minister infrastruktury, prawo własności czasowej, użytkowanie wieczyste, przedmiotowa nieruchomość, wadliwa decyzja, zawezwanie do próby ugodowej, przyznanie prawa własności czasowej, odszkodowanie, termin przedawnienia, plan zagospodarowania, decyzja prezydium rady narodowej, bieg przedawnienia, decyzja nadzorcza, własność skarbu państwa, wniosek o zawezwanie, wniosek dekretowy, ponowne rozpatrzenie sprawy, postępowanie administracyjne, wywłaszczenie
Zobacz»

I ACa 1968/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 18 października 2018

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

dekret, nieruchomość, plan zagospodarowania, decyzja ministrów, grunt, decyzja wojewody, prawo własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, decyzja prezydium, warszawa, faktyczna zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • dekret, nieruchomość, wadliwa decyzja dekretowa, szkoda, plan zagospodarowania, decyzja ministrów, grunt, decyzja wojewody, decyzja nadzorcza, prawo własności czasowej, decyzja uwłaszczeniowa, plan zagospodarowania przestrzennego, właściciel, prawo użytkowania wieczyste, przyznanie własności czasowej, nieważność, decyzja prezydium, warszawa, faktyczna zapłata, plany zabudowania
Zobacz»

I ACa 1877/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lipca 2015

Data publikacji: 3 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

nieruchomość, dekret, prawo użytkowania wieczyste, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, prawo własności czasowej, spadek, plan zagospodarowania, decyzja wojewody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, wniosek dekretowy, dekret, decyzja uwłaszczeniowa, prawo użytkowania wieczyste, stan nieruchomości, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, prawo własności czasowej, przedmiotowa nieruchomość, źródło szkody, spadek, nieruchomość zamienna, grunt przez gminę, odsetka ustawowa za zwłokę, przyznanie prawa własności czasowej, plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania, decyzja wojewody, ustawa o gospodarce
Zobacz»

II C 456/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2017

Data publikacji: 26 sierpnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

gospodarka komunalna, prawo użytkowania wieczystego gruntu, minister infrastruktury, prezydium rady, rada narodowa, prawo własności czasowej, decyzja ministrów, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • gospodarka komunalna, prawo użytkowania wieczystego gruntu, minister infrastruktury, prezydium rady, rada narodowa, decyzja ministerstwa gospodarki komunalnej, lokal, prawo własności czasowej, decyzja ministrów, budynek, wydanie z naruszeniem prawa, decyzja ministra gospodarki komunalnej, szkoda, orzeczenie prezydium rady narodowej, decyzja administracyjna, orzeczenie administracyjne prezydium rady, administracyjne prezydium rady narodowej, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze
Zobacz»

I C 870/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 września 2015

Data publikacji: 23 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

nieruchomość, rada narodowa, prawo własności czasowej, dekret, prezydium rady, wojewoda, decyzja, użytkowanie wieczyste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, rada narodowa, prawo własności czasowej, dekret, wywłaszczenie, decyzja administracyjna, prezydium rady, odszkodowanie, nieruchomość zamienna, wojewoda, numer hipoteczny, decyzja, wadliwa decyzja, terenowy organ, przyznanie prawa własności czasowej, bezprawna decyzja, użytkowanie wieczyste, szkoda, wariant wyceny, metr kwadratowy
Zobacz»

I C 773/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 lipca 2020

Data publikacji: 4 grudnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

prezydium rady, rada narodowa, gospodarka komunalna, decyzja ministra infrastruktury, prawo własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, grunt nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prezydium rady, rada narodowa, orzeczenie administracyjne prezydium rady, administracyjne prezydium rady narodowej, gospodarka komunalna, ministerstwo gospodarki komunalnej, decyzja ministra infrastruktury, prawo własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, decyzja ministra gospodarki komunalnej, przyznanie prawa użytkowania wieczystego, wierzba, moc orzeczenia, grunt nieruchomości, przyznanie prawa własności czasowej, udział, wadliwa decyzja, ostateczna decyzja, wydanie z naruszeniem, decyzja dekretowa
Zobacz»

I C 570/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 12 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

nieruchomość, dekret, własność czasowa, prawo użytkowania wieczyste, spadek, wojewoda, decyzja prezydium rady narodowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, dekret, poprzedniczka prawna powoda, własność czasowa, prawo użytkowania wieczyste, odszkodowanie, spadek, wydanie decyzji dekretowej, wadliwa decyzja administracyjna, szkoda, wojewoda, prawo wieczystej dzierżawy, decyzja prezydium rady narodowej, akt poświadczenia dziedziczenia, właścicielka nieruchomości, budynek, przedmiotowa nieruchomość, wycena nieruchomości, przepis kodeksu cywilnego, nieruchomość zastępczą
Zobacz»

I ACa 113/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 września 2012

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

prawo własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, decyzja, prezydium rady, rada narodowa, plan zagospodarowania, grunt, dekret
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, decyzja, prezydium rady, rada narodowa, szkoda, wadliwa decyzja, prawa decyzja, plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania, przedmiotowa nieruchomość, nieuchronność wywłaszczenia, grunt, izba, decyzja administracyjna, dekret, postępowanie o stwierdzenie nieważności
Zobacz»

II C 276/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, dekret, prezydium rady, rada narodowa, prawo własności czasowej, grunt, decyzja, warszawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, orzeczenie administracyjne, dekret, prezydium rady, rada narodowa, prawo własności czasowej, wadliwa decyzja, grunt, prawo orzeczenia, wartość prawa użytkowania wieczystego, ustanowienie prawa własności czasowej, decyzja, prezydent, zabudowa mieszkaniowa, numer hipoteczny, szkoda, przedmiotowa nieruchomość, warszawa, ulica
Zobacz»

I C 1153/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

prawo własności czasowej, nieruchomość, wojewoda, plan zagospodarowania, prezydium rady, dekret, prawo użytkowania wieczyste, własność i użytkowanie gruntów, rada narodowa, użytkowanie gruntów na obszarze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo własności czasowej, nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, wojewoda, plan zagospodarowania, prezydium rady, odmowa przyznania prawa własności, dekret, prawo użytkowania wieczyste, celów użyteczności, ogólny plan zabudowania, cela użyteczności, wywłaszczenie, własność i użytkowanie gruntów, rada narodowa, użytkowanie gruntów na obszarze, samorządowe kolegium odwoławcze, nieważność orzeczenia administracyjnego, ustanowienie prawa, plan zagospodarowania przestrzennego
Zobacz»

I C 1082/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 maja 2015

Data publikacji: 10 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dekret, nieruchomość, własność i użytkowanie gruntów, prawo własności czasowej, plan zagospodarowania, wojewoda, decyzja, prezydium rady, prawo użytkowania wieczyste, rada narodowa, spadek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • dekret, nieruchomość, dawna nieruchomość, wadliwa decyzja, plan zagospodarowania przestrzennego terenu, własność i użytkowanie gruntów, prawo własności czasowej, plan zagospodarowania, odszkodowanie, wojewoda, decyzja, szczegółowe wyliczenie kosztów, prezydium rady, postępowanie w zakresie roszczenia, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, rada narodowa, decyzja administracyjna, spadek
Zobacz»

I C 907/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

prezydium rady, prawo własności czasowej, rada narodowa, użytkowanie wieczyste, grunt, decyzja ministra infrastruktury
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prezydium rady, prawo własności czasowej, rada narodowa, minister transportu, dopisek, część gruntu, przyznanie prawa własności czasowej, ustanowienie użytkowania wieczystego, rozdysponowanie gruntu, użytkowanie wieczyste, wniosek byłych właścicieli, grunt, decyzja nadzorcza, nieokreślona część, orzeczenie administracyjne prezydium rady, decyzja ministra infrastruktury, następca prawny byłych właścicieli, administracyjne prezydium rady narodowej, budownictwo i gospodarka, prezydent
Zobacz»

I ACa 150/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2018

Data publikacji: 16 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dekret, nieruchomość, prezydium rady, rada narodowa, prawo własności czasowej, decyzja, prawo użytkowania wieczyste, grunt, wojewoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • dekret, nieruchomość, prezydium rady, rada narodowa, prawo własności czasowej, orzeczenie prezydium rady narodowej, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja, odmowa przyznania własności czasowej, własność województwa, szkoda, samorządowe kolegium odwoławcze, prawo użytkowania wieczyste, wydanie wadliwych decyzji administracyjnych, roszczenie dekretowe, grunt, wojewoda, wywłaszczenie, orzeczenie administracyjne prezydium rady, marszałek województwa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Wagner
Data wytworzenia informacji: