Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 56/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-05-30

I C 1302/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 9 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa, ważny powód, wypowiedzenie, pozwany, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa, ważny powód, badanie profilaktyczne, wartość umowy, wypowiedzenie, pakiet podstawowy, pozwany, ministerstwo finansów, odstąpienie od umowy, kontrakt, oferta, zapłata kary umowna, miarkowanie kary umownej, prawo zamówień publicznych, wysokość zastrzeżonej kary, maksymalna wartość, prawo odstąpienia, wysokość kary umowna, służba celna, przedwczesne zakończenie
Zobacz»

VIII Ga 434/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 lutego 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

zlecenie, pozwany, wypowiedzenie umowy, zapłata kary umowna, ważny powód
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zlecenie, umowa przewozu, przewoźnik, wysokość frachtu, załadunek, zastrzeżenie kary umownej, przyjęcie zlecenia, pozwany, wypadek odstąpienia od umowy, nienależyte wykonanie, zgoda zleceniodawcy, wypowiedzenie umowy, zapłata kary umowna, wykonanie umowy, kara umowna na wypadek, wykonanie zlecenia, transport, zlecenie transportowe, ważny powód, zleceniobiorca
Zobacz»

I ACa 1310/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 30 grudnia 2015

Data publikacji: 23 marca 2016

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wypowiedzenie, rozwiązanie umowy, ważny powód, pozwany, zlecenie, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, renowacja, metoda bezwykopowa, rurociąg, wdrażanie nowych technologii, inwestycja, rozwiązanie umowy, ważny powód, pozwany, zleceniodawca, okres wypowiedzenia, kierowanie robotami, nowy profil, zlecenie, zapłata kary umowna, profil działalności, wypowiedzenie zlecenia, prawo budowlane, pełnienie funkcji kierownika budowy, zarzut miarkowania kary
Zobacz»

X GC 353/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 grudnia 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, pozwany, współpraca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, pozwany, współpraca, wiadomość poczty elektronicznej, nowy zarząd, przesłuchanie prezesa zarządu, sporna kara umowna, prezes zarządu powódki, wyłączność, teza z uzasadnienia wyroku, mail, e, zeznanie świadków, przesłuchanie członka zarządu, określona sieć, współpraca z powódką, produkt, przekroczenie umocowania, świadczenie wyrównawcze
Zobacz»

I ACa 847/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lutego 2016

Data publikacji: 9 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, zlecenie, rozwiązanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, koszula, pozwany, trzęsienie ziemi, umundurowanie, termin dostawy, zlecenie, rozwiązanie umowy, zamówienie cząstkowe, zwłoka, odstąpienie od umowy, naliczanie kary umownej, partia, opóźnienie, część umowy, zastrzeżenie kary umownej, zamówienie publiczne, produkcja, wartość brutto, sztuka
Zobacz»

V ACa 779/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 października 2012

Data publikacji: 6 marca 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, współpraca, pozwany, wyliczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, mewa, współpraca, umowa o współpracy, mała elektrownia wodna, umowa z dna, rozdzielnica, energia, pozwany, przygotowanie i realizacja inwestycji, przedłużenie umowy, wybudowanie, zapis, urządzenie, wyliczenie, wysokość utraconych korzyści, warunek funkcjonowania, pismo z dna, umowa o realizacji inwestycji
Zobacz»

I ACa 799/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 28 września 2018

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

pozwany, umowa, zapłata kary umowna, zobowiązanie niepieniężne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • pozwany, lokal, umowa, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda, umowa najmu, oferent, wysokość zastrzeżonej kary, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, kosztorys ofertowy
Zobacz»

XIII Ga 102/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 27 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, wypowiedzenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, wypowiedzenie, pozwany, świadczenie stałe, stała obsługa prawna, postępowanie uproszczone, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, uprawnienie do odstąpienia, nienależyte wykonanie, prawo odstąpienia od umowy, zastrzeżenie kary umownej, pozwana kara umowna, nałożenie kary umownej, umowa w dniach, niewypłacone wynagrodzenie, oświadczenie o odstąpienia, świadczenie pieniężne, wypadek odstąpienia
Zobacz»

XVI GC 1973/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, zobowiązanie, rozwiązanie umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, faktura zaliczkowa, usługa promocji, produkt, zobowiązanie, nota obciążeniowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, rozwiązanie umowy, pozwany, faktura korygująca, weksel, rok obowiązywania, wykonanie zobowiązania pieniężnego, kwota kary umowna, litr, znaczenie szerokie, odsetka, zarzut od nakazów zapłaty, umowa ze skutkiem natychmiastowym, brak spłaty zobowiązania
Zobacz»

I C 434/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 8 listopada 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, pozwany, zapłata kary, zobowiązanie niepieniężne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, termin rozpoczęcia, warunki atmosferyczne, zapłata kary, brakująca część opłaty, dłużnik, zobowiązanie niepieniężne, kontynuowanie prac, etap prac, realizacja robót, kopia aneksu, istnienie umowy łączącej strony, wierzyciel, modyfikacja reguł, zaprzestanie dalszych prac, fakt zastrzeżenia kary umownej, istnienie zobowiązań wobec powoda
Zobacz»

V ACa 1/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 19 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa, zapłata kary umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa, zapłata kary umowna, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody
Zobacz»

XIII Ga 241/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 października 2016

Data publikacji: 4 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa, zapłata kary umowna, pozwany, zobowiązanie, zlecenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, usługi prawne, umowa, umowa usługi, wierzytelność, zleceniobiorca, zleceniodawca, dłużnik, umowa o windykację, zapłata kary umowna, powodu kara, uzasadniające miarkowanie, pozwany, zobowiązanie, obowiązek zapłaty kosztów, odpowiedź na sprzeciw, zastępstwo procesowe, zlecenie, współdziałanie, niepieniężne świadczenie
Zobacz»

III Ca 1275/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 stycznia 2015

Data publikacji: 2 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa, zapłata kary umowna, pozwany, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa, pierwszy etap prac, etap prac budowlanych, odstąpienie od umowy, postanowienie umowne, zapłata kary umowna, podstawa odbioru, pozwany, fundament, nienależyte wykonanie zobowiązania, wstrzymanie realizacji, zastrzeżenie kary umownej, sztuka budowlana, etap umowy, zobowiązanie, system przedpłat, grupę zdarzeń, ustalenie intencji, wykonanie uprawnienia do odstąpienia, strona postanowienia
Zobacz»

I C 2157/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 3 marca 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa, pozwany, zapłata kary umowna, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa, konsument, pozwany, umowa przedwstępna, lokal, zapłata kary umowna, podpisanie umowy, zwłoka, warunek kredytowania, usunięcie zapisów, cena brutto, kredyt, strona, opóźnienie w zawarciu umowy, równowartość odsetek ustawowych, kolejny etap inwestycji, niedozwolone postanowienie umowne, budowa kolejna, wykonanie zobowiązania, zobowiązanie
Zobacz»

I ACa 991/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 czerwca 2015

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, umowa, wypowiedzenie, współpraca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, kierowca, pozwany, podpis, umowa, pracownik powoda, godzina pracy, reprezentant pozwanej spółki, załącznik do umowy, wypowiedzenie, podstęp, spółka prawa szwedzkiego, zeznanie powoda, współpraca, umowa z dniem, raport, praca w ilości, ustna umowa, odpowiednia ilość godzin, oświadczenie
Zobacz»

VIII Ga 588/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 lutego 2018

Data publikacji: 27 marca 2018

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, rozwiązanie umowy, zobowiązanie, współpraca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa partnerska, kara umowna, mieszalnik, pozwany, partner, zakup produktu, tajemnica handlowa, poziom zakupów, faktura, rabat, towar, obowiązywanie umowy, wartość, zarzut potrącenia, lakier, nienależyte wykonanie, rozwiązanie umowy, zawarcie umowy, zobowiązanie, współpraca
Zobacz»

V GC 350/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 20 marca 2018

Data publikacji: 17 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, rozwiązanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, terminal, karta, termin zapłaty, twierdzenie powoda o okolicznościach, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, strona kontraktu, równowaga kontraktowa, weksel in blanco, nienależyte wykonanie zobowiązania, wyrok w sprawie, faktura, rozwiązanie umowy, wypadek odstąpienia od umowy, umowa w trybie natychmiastowym, naliczenie kary umownej, dokument księgowy, przepis kodeksu postępowania cywilnego, pozwany weksel
Zobacz»

I ACa 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

zapłata kary umowna, zobowiązanie, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zapłata kary umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, zobowiązanie, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej
Zobacz»

XIII Ga 173/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 lipca 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

zapłata kary umowna, wypowiedzenie umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zapłata kary umowna, intencja stron umowy, obowiązek zapłaty kary umownej, żądanie kary umownej, wypowiedzenie umowy, kara umowna w sytuacji, zapis, umowa z przyczyn niezależnych, prawo do żądania, usługa sprzętowa, przyczyna niezależna od wykonawcy, brzeg, kara umowna w razie, rozważenie zebranego materiału dowodowego, bezumowne korzystanie ze sprzętu, pozwany, wynagrodzenie umowne, brak wszechstronnego rozważenia, prawo do naliczania, wykonanie zadania
Zobacz»

X GC 726/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 grudnia 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

pozwany, umowa o świadczenie usługi, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • usługa pralnicza, brak ustanowienia, umowa o dzieło, gwarancja ubezpieczeniowa, przesłanka miarkowania, pozwany, interes wierzyciela, pranie, przedawnienie, zabezpieczenie, możliwość miarkowania kary umownej, umowa o świadczenie usługi, redukcja, nota księgowa, zapłata kary umowna, dłużnik, oświadczenie, wyprana bielizna, kryterium, odbiorca
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Chłopecka
Data wytworzenia informacji: