Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI ACa 458/12 - wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2012-09-06

XVII AmC 355/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 stycznia 2012

Data publikacji: 1 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

opłata likwidacyjna, wzorzec umowny, dobry obyczaj, realizacja wykupów, interes konsumentów, prawo i obowiązek konsumentów, stan rachunku podstawowego, postanowienie wzorca umowy, wykup polisy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • opłata likwidacyjna, wzorzec umowny, dobry obyczaj, realizacja wykupów, interes konsumentów, prawo i obowiązek konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, stan rachunku podstawowego, główne świadczenie strony, klauzula, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, wykup polisy, świadczenie usług ubezpieczeniowych, dysproporcja praw, ochrona konkurencji i konsumentów, częstotliwość pobierania, naruszenie interesu konsumenta, uznanie postanowienia, rzetelność kontraktowa
Zobacz»

III Ca 654/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 maja 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

opłata likwidacyjna, interes konsumentów, wzorzec umowy, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, dobry obyczaj, postanowienie wzorców
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • opłata likwidacyjna, obsługa umowy, prawo krajowe, interes konsumentów, kontynuowanie umowy, niedozwolone postanowienie wzorca, wzorzec umowy, prawo unijne, postanowienie umowne w świetle, ochrona konsumenta, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, koszt manipulacyjny, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, klauzula umowna, umowa ubezpieczenia na życie, postanowienie umowy, ubezpieczyciel kosztów, strona ubezpieczyciela, odpowiednie normy
Zobacz»

VI ACa 12/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 7 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowy wzorzec
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, wzorzec umowny, przewidywany termin, postanowienie wzorca umowy, konsument ryzyka, niemożliwość dostarczenia, przedsiębiorca, naruszenie interesu konsumenta, termin odbioru, strata czasu, przypadek niemożliwości, rozwiązanie umowy, uznanie postanowienia, przedmiotowy wzorzec, klauzula, życzenie, zapis wzorca, nieterminowe dostarczenie, sporny wzorzec umowny
Zobacz»

XVI C 2840/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 7 lutego 2018

Data publikacji: 6 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

opłata likwidacyjna, ubezpieczenie na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, składka regularna, umowa, wzorzec, dobry obyczaj, wykup, interes konsumentów, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • opłata likwidacyjna, ubezpieczenie na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, umowa ubezpieczenia na życie, składka regularna, umowa, wzorzec, ubezpieczyciel, subkonto składek regularnych, jednostka uczestnictwa, ogólny warunek ubezpieczenia, klauzula, dobry obyczaj, postanowienie umowne, wysokość opłaty likwidacyjnej, agent, rozwiązanie umowy ubezpieczenia, wykup, interes konsumentów, pozwany
Zobacz»

V Ca 859/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 stycznia 2017

Data publikacji: 31 października 2017

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

opłata likwidacyjna, konsument, ubezpieczenie na życie, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • opłata likwidacyjna, konsument, ubezpieczenie na życie, poprzedniczka prawna powoda, umowa ubezpieczenia na życie, agent, ogólny warunek ubezpieczenia, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, rejestr klauzul, ubezpieczyciel, poprzednik prawny powodów, postanowienie wzorca umowy, warszawa, przeciętny konsument, typowy konsument, warunek ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, pozwany, indywidualna kontrola
Zobacz»

XVII AmC 5533/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 15 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

interes konsumentów, wzorzec umowny, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, prawo i obowiązek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, wzorzec umowny, dobry obyczaj, zryczałtowana opłata, postanowienie wzorca umowy, kowalik, pisemne wezwanie, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów, prawo i obowiązek, prezes, główne świadczenie strony, wysłanie wezwania do zapłaty, kwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne, niedozwolony charakter, konkretne postanowienie wzorca, kontrola wzorca umownego, równowaga kontraktowa stron, sposób prawy
Zobacz»

I C 2223/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 24 października 2017

Data publikacji: 7 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

opłata likwidacyjna, konsument, umowa, ubezpieczenie na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, wykup, wzorzec
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • opłata likwidacyjna, konsument, umowa, ubezpieczenie na życie, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, umowa konsumencka, wykup, nieuczciwy warunek, postanowienie uzgodnione indywidualnie, wzorzec, naliczenie opłaty, wartość rachunku, składka, polisa, ogólny warunek ubezpieczenia, pobrana opłata, postanowienie umowne, klauzula generalna, wysokość opłaty likwidacyjnej
Zobacz»

VI ACa 1324/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2013

Data publikacji: 13 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

opłata likwidacyjna, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, treść wzorca, składka regularna, obowiązek konsumentów, wzorzec umowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • rocznica polisy, opłata likwidacyjna, dobry obyczaj, odstąpienie od umowy ubezpieczenia, postanowienie wzorca umowy, treść wzorca umowy, interes konsumentów, treść wzorca, subkonto składek regularnych, ochrona ubezpieczeniowa, składka regularna, uwzględnienie pełnej treści wzorca, obowiązek konsumentów, klauzula, niewykorzystany okres, niedozwolone postanowienie umowne, wartość rachunku, wzorzec umowny, błędna kwalifikacja, ubezpieczenie towarzystwa
Zobacz»

VI ACa 15/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 6 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

interes konsumentów, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, przedsiębiorca, podwyższenie standardu, decyzja producentów, naruszenie interesu konsumenta, cena, indywidualny interes konsumenta, rejestr klauzul, konsument prawa odstąpienia, wzorzec umowny, przyznanie konsumentowi, przedmiotowe postanowienie, odstąpienie od umowy, producent samochodu, ochrona konkurencji i konsumentów, prawo i obowiązek konsumentów, stosowanie wzorca, zmiana w przypadku
Zobacz»

VI ACa 1581/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2013

Data publikacji: 18 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, dobry obyczaj, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, odbiór lokalu, przedsiębiorca, klauzula, kara umowna, dobry obyczaj, nowy wzorzec, zwracana kwota, kontrola abstrakcyjna, pozwany, ochrona konkurencji i konsumentów, nabywca lokali, postanowienie umowne, kontrola incydentalna, stosowanie wzorca, odmowa podpisania protokołu odbioru, odbiór z powodu, nowy projekt
Zobacz»

VI ACa 169/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2014

Data publikacji: 18 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, dobry obyczaj, prawo i obowiązek konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, dobry obyczaj, odstąpienie od umowy, oświadczenie sprzedawcy, kwestionowane postanowienie wzorca umowy, odbiór samochodu, omawiane postanowienie, dzień odbioru, jednostka redakcyjna, przedsiębiorca, naruszenie interesu konsumenta, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie, strona odpowiedzialności, prawo odstąpienia, zaliczka, świadczenie wzajemne, klauzula generalna, zapis
Zobacz»

VI ACa 819/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2013

Data publikacji: 10 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • opłata instalacyjna, interes konsumentów, dobry obyczaj, wzorzec umowny, główne świadczenie strony, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, kwestionowane postanowienie, uznanie postanowienia, jednorazowa opłata, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, pozwany wzorzec, przyłączenie do sieci, rażące naruszenie interesów konsumentów, sprzeczność z dobrymi obyczajami, pozwany, rozwiązanie umowy, konsument postanowień, zakwestionowane postanowienie, klauzula
Zobacz»

XVII AmC 1996/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2012

Data publikacji: 6 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

dobry obyczaj, wzorzec umowny, interes konsumentów, postanowienie wzorca umowy, prawo i obowiązek konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • regulamin, dobry obyczaj, wzorzec umowny, platforma, interes konsumentów, dowolny moment, jednostronna zmiana, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, klauzula umowna, kontrola wzorca, równowaga kontraktowa, stosunek obligacyjny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, niedozwolone postanowienie umowne, sporny wzorzec, zaskarżone postanowienie wzorca, rzetelność kontraktowa, prawo do zmiany
Zobacz»

V Ca 1694/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2017

Data publikacji: 25 maja 2017

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

opłata likwidacyjna, konsument, ubezpieczenie na życie, umowa, składka regularna, dobry obyczaj, wzorzec, pozwany, wykup
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • opłata likwidacyjna, konsument, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie na życie, polisa, umowa, ubezpieczyciel, składka regularna, postanowienie umowne, klauzula, dobry obyczaj, wzorzec, agent ubezpieczeniowy, przeciętny konsument, pośrednik, warszawa, typowy konsument, upadek podstawy, pozwany, wykup
Zobacz»

XVII AmC 1135/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 marca 2015

Data publikacji: 4 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, przedsiębiorca, konto sprzedawcy, odstąpienie od umowy, zachowanie konsumenta, automatyczne rozwiązanie, podany termin, główne świadczenie strony, niedozwolone postanowienie umowne, dodatkowe oświadczenie, strony konsumentów, termin strony, konieczność składania, brak wpływu, zaliczka, oświadczenie woli konsumenta
Zobacz»

XVII AmC 2974/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 6 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

dobry obyczaj, wzorzec umowny, interes konsumentów, postanowienie wzorca umowy, prawo i obowiązek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, wzorzec umowny, interes konsumentów, regulamin, postanowienie wzorca umowy, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, przypadek rezygnacji, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, koszt dostawy, ochrona konkurencji i konsumentów, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca, rzetelność kontraktowa, warszawa, słabsza strona umowy, błędne przekonanie
Zobacz»

XVII AmC 1136/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 marca 2015

Data publikacji: 4 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, przedsiębiorca, odstąpienie od umowy, zachowanie konsumenta, automatyczne rozwiązanie, główne świadczenie strony, odbiór faktury, niedozwolone postanowienie umowne, dodatkowe oświadczenie, strony konsumentów, konieczność składania, pozwany, oświadczenie woli konsumenta, potraktowanie zachowania, sprzeczność z dobrymi obyczajami, publikacja prawomocnego wyroku
Zobacz»

XVII AmC 2976/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 7 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

dobry obyczaj, wzorzec umowny, interes konsumentów, postanowienie wzorca umowy, prawo i obowiązek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, wzorzec umowny, interes konsumentów, regulamin, przypadek wycofania, postanowienie wzorca umowy, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, zadatek, zamówienie na towary, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca, rzetelność kontraktowa, warszawa, słabsza strona umowy, błędne przekonanie
Zobacz»

XVII AmC 1391/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 24 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, prawo i obowiązek konsumentów, postanowienie wzorca umowy, pozwany, postanowienie wzorca umownego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, kasa, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, postanowienie wzorca umownego, opłata za czynność
Zobacz»

VI ACa 1609/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2015

Data publikacji: 22 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, interes konsumentów, wzorzec umowy, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, telegram, interes konsumentów, dealer, przedsiębiorca, gotowość do przekazania, wzorzec umowy, dobry obyczaj, zadatek, klauzula, adnotacja urzędu pocztowego, kwestionowane postanowienie, naruszenie interesu konsumenta, uznanie postanowienia umownego, odbiór samochodu, sprzeczność z dobrymi obyczajami, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie, uzasadniające zatrzymanie, przesłanka uznania postanowienia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Hydzik
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: