Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 164/16 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Jarosławiu z 2016-04-18

I C 67/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 14 marca 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, kserokopia, przepis kodeksu postępowania cywilnego, umowa kredytów, dokument w rozumieniu przepisów, zgodność z oryginałem, odbitka, konstytucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, ewidencja analityczna, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel pierwotny, wyciąg z elektronicznego załącznika, kserokopia, pozwany, przepis kodeksu postępowania cywilnego, umowa kredytów, załącznik do umowy cesji, skuteczny przelew, dokument w rozumieniu przepisów, zgodność z oryginałem, odbitka, siedziba, konstytucja
Zobacz»

I C 1338/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 4 marca 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, kserokopia, przepis kodeksu postępowania cywilnego, dokument w rozumieniu przepisów, zgodność z oryginałem, odbitka, konstytucja, ksero
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, ewidencja analityczna, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel pierwotny, wyciąg z elektronicznego załącznika, kserokopia, przepis kodeksu postępowania cywilnego, pozwany, załącznik do umowy cesji, dokument w rozumieniu przepisów, zgodność z oryginałem, odbitka, siedziba, konstytucja, należność główna, ksero
Zobacz»

I C 57/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 2 maja 2016

Data publikacji: 28 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, kserokopia, przepis kodeksu postępowania cywilnego, dokument w rozumieniu przepisów, zgodność z oryginałem, odbitka, konstytucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, prokura, ewidencja analityczna, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, kserokopia, pozwany, pożyczka, przepis kodeksu postępowania cywilnego, siedziba, załącznik do umowy cesji, dokument w rozumieniu przepisów, zgodność z oryginałem, odbitka, system elektroniczny, konstytucja, należność główna
Zobacz»

I Ca 329/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2019

Data publikacji: 12 września 2019

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, załącznik do umowy, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, numery abonenckie, ugoda, cesja, kserokopia umowy przelewu, umowa o numerze, umowa przelewu, załącznik do umowy, wysokość roszczenia, przelew wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wysokość i wymagalność, sprawa wyciągów, merytoryczne stanowisko w sprawie, cedent, dowód na okoliczność istnienia, dokument urzędowy
Zobacz»

I C 1345/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 22 lutego 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie powoda o okolicznościach, prawdziwe twierdzenie powoda, wydanie wyroku zaocznego, uzasadniona wątpliwość, pozew, konstytucja, załącznik do umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, ewidencja analityczna, umowa bankowa, wyciąg z elektronicznego załącznika, wierzyciel pierwotny, załącznik do umowy cesji, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie powoda o okolicznościach, prawdziwe twierdzenie powoda, wydanie wyroku zaocznego, pozwany, uzasadniona wątpliwość, stosunek zobowiązaniowy, pozew, konstytucja, załącznik do umowy, należność główna
Zobacz»

I C 54/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 26 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy, umowa kredytów, wyrok zaoczny, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, ewidencja analityczna, zawarta umowa kredytu, sprzedaż portfela, portfel wierzytelności, przedmiot przelewu, załącznik do umowy, umowa kredytów, dokonana cesja wierzytelności, wyrok zaoczny, stan dowodów, zbywca, pozew, istnienie i wysokości
Zobacz»

I C 1336/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 30 marca 2016

Data publikacji: 28 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, kserokopia, przepis kodeksu postępowania cywilnego, dokument w rozumieniu przepisów, zgodność z oryginałem, odbitka, konstytucja, umowa kredytów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, ewidencja analityczna, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel pierwotny, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa bankowa, kserokopia, przepis kodeksu postępowania cywilnego, umowa kredytu o numerze, pozwany, załącznik do umowy cesji, dokument w rozumieniu przepisów, zgodność z oryginałem, odbitka, konstytucja, należność główna, umowa kredytów
Zobacz»

I C 314/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 26 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy, sprzedaż wierzytelności, wyrok zaoczny, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z elektronicznego załącznika, cesja wierzytelności, załącznik do umowy cesji, umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedmiot przelewu, załącznik do umowy, dokonana cesja wierzytelności, sprzedaż wierzytelności, wyrok zaoczny, ewidencja analityczna, wierzyciel pierwotny, stan dowodów, dokument umowy, obowiązek spełnienia świadczenia, umowa sprzedaży wierzytelności, pozew, transakcji sekurytyzacji
Zobacz»

I C 217/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 18 maja 2018

Data publikacji: 26 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy, sprzedaż wierzytelności, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z elektronicznego załącznika, cesja wierzytelności, ewidencja analityczna, umowa przelewu wierzytelności, załącznik do umowy cesji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedmiot przelewu, załącznik do umowy, dokonana cesja wierzytelności, sprzedaż wierzytelności, wyrok zaoczny, pieczęć towarzystwa, zarządzający funduszu, termin rozprawy, wierzyciel pierwotny, moc prawna dokumentu urzędowego, stan dowodów, opatrzona pieczęć
Zobacz»

I C 107/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 14 marca 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, sprzedaż wierzytelności, kserokopia, przepis kodeksu postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wezwanie do dokonywania potrąceń, wierzytelność i wezwanie, umowa przelewu wierzytelności, ewidencja analityczna, umowa bankowa, wierzyciel pierwotny, zajęcie wynagrodzenia za prace, sprzedaż wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, pozwany, potrącenie w sprawie, kserokopia, przepis kodeksu postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne z wniosków, umowa cesji, umowa sprzedaży wierzytelności
Zobacz»

I C 449/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 4 marca 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyrok zaoczny, wyciąg z księgi rachunkowej, zgodność z oryginałem kserokopii, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, strona powodowa, wyrok zaoczny, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa bankowa, termin przedawnienia, zgodność z oryginałem kserokopii, bieg przedawnienia, umowa przelewu wierzytelności, kserokopia umowy, roszczenie, dotychczasowy wierzyciel, obowiązek spełnienia świadczenia, należność, śląskie, postępowanie cywilne, sprzeciw od wyroku zaocznego, dowód istnienia
Zobacz»

I C 844/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2017

Data publikacji: 3 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyrok zaoczny, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, ewidencja analityczna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, dokonana cesja wierzytelności, wyrok zaoczny, termin rozprawy, pozew, przedmiot przelewu, stan dowodów, obowiązek spełnienia świadczenia, strona powodowa, dłużnik, rok umowy, postanowienie umowy przelewu
Zobacz»

I C 837/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2017

Data publikacji: 12 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyrok zaoczny, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, ewidencja analityczna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, dokonana cesja wierzytelności, wyrok zaoczny, termin rozprawy, pozew, przedmiot przelewu, stan dowodów, obowiązek spełnienia świadczenia, strona powodowa, dłużnik, rok umowy, postanowienie umowy przelewu
Zobacz»

I C 222/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2018

Data publikacji: 16 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyrok zaoczny, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, ewidencja analityczna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, dokonana cesja wierzytelności, wyrok zaoczny, termin rozprawy, pozew, przedmiot przelewu, stan dowodów, obowiązek spełnienia świadczenia, strona powodowa, dłużnik, rok umowy, postanowienie umowy przelewu
Zobacz»

I C 223/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2018

Data publikacji: 16 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyrok zaoczny, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, ewidencja analityczna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, dokonana cesja wierzytelności, wyrok zaoczny, termin rozprawy, pozew, przedmiot przelewu, stan dowodów, obowiązek spełnienia świadczenia, strona powodowa, dłużnik, rok umowy, postanowienie umowy przelewu
Zobacz»

I C 1847/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 21 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, wyrok zaoczny, umowa kredytów, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, wyrok zaoczny, umowa kredytów, strona powodowa, ewidencja analityczna, umowa przelewu wierzytelności, sprzeciw od wyroku zaocznego, opłata od sprzeciwu, cesjonariusz, przedmiotowa umowa kredytu, umowa bankowa, powodowy fundusz, zakup węgla, pozwany, konkretna wierzytelność, moc prawna dokumentu urzędowego, umowa cesji, należność, opłata należna
Zobacz»

I C 911/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 18 września 2014

Data publikacji: 22 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, cesja wierzytelności, konstytucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, istnienie wierzytelności, ewidencja analityczna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, moc prawna dokumentu urzędowego, dłużnik, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, oświadczenie cedenta, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, pieczęć towarzystwa, zarządzający funduszu, oświadczenie w zakresie praw, osoba upoważniona do składania, wierzyciel pierwotny, konstytucja, zbywca
Zobacz»

I C 647/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 18 sierpnia 2017

Data publikacji: 5 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyrok zaoczny, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, ewidencja analityczna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, dokonana cesja wierzytelności, wyrok zaoczny, pozew, termin rozprawy, wierzyciel pierwotny, forma papierowa, należność główna, przedmiot przelewu, stan dowodów, nabywca, obowiązek spełnienia świadczenia
Zobacz»

I C 2031/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 1 grudnia 2014

Data publikacji: 23 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, cesja wierzytelności, konstytucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie wierzytelności, ewidencja analityczna, przelew, moc prawna dokumentu urzędowego, dłużnik, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, oświadczenie cedenta, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, pieczęć towarzystwa, zarządzający funduszu, oświadczenie w zakresie praw, osoba upoważniona do składania, wierzyciel pierwotny, konstytucja, zbywca
Zobacz»

I C 1478/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 6 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, cesja wierzytelności, konstytucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, istnienie wierzytelności, ewidencja analityczna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, moc prawna dokumentu urzędowego, prokura, dłużnik, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, oświadczenie cedenta, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, pieczęć towarzystwa, zarządzający funduszu, oświadczenie w zakresie praw, osoba upoważniona do składania, wierzyciel pierwotny, konstytucja
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewelina Galicka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Jarosławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Agnieszka Gaca-Turzyńska
Data wytworzenia informacji: