Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 4335/17 - postanowienie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z 2017-02-07

I C 982/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 4 września 2018

Data publikacji: 4 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel, konsument
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • weksel, konsument, umowa o kredyt konsumencki, umowa pożyczki, koszt windykacji, całkowita kwota, kwota do zapłaty, zapłata zaległych rat, pożyczkodawca, interes konsumentów, rata pożyczki, koszt ubezpieczenia, pożyczkobiorca, dobry obyczaj, wezwanie do zapłaty zaległej, uprzednie wezwanie do zapłaty, weksel in blanco, postanowienie umowy, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, prawo i obowiązek
Zobacz»

VI ACa 800/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2012

Data publikacji: 25 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

konsument, przedsiębiorca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, przedsiębiorca, prawo i obowiązek konsumentów, korespondencja, interes, pozwana spółka, nowy adres, uprzywilejowana pozycja, pozwany, doręczenie zastępcze, regulamin, sporne zapisy, przedmiotowa klauzula, pismo sądowe, publikacja prawomocnego wyroku, kontrahent, warszawa, uznanie postanowienia wzorca umowy, przykład wyników
Zobacz»

I C 1840/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 27 lutego 2014

Data publikacji: 24 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

konsument, umowa konsumencka, nieuczciwy warunek, dyrektywa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, umowa konsumencka, strona powodowa, nieuczciwy warunek, częściowy wykaz wierzytelności, postanowienie uzgodnione indywidualnie, przelew wierzytelności, wzorzec, klauzula generalna, umowa abonamentowa, niedozwolone postanowienie umowne, cesja, postanowienie umowy, odbiór zawiadomienia, zawiadomienie o przelewie, prawo wewnętrzne, dyrektywa, umowa zawierana z konsumentami, organ stosujący prawo, dobry obyczaj
Zobacz»

I C 1885/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 27 lutego 2014

Data publikacji: 24 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

konsument, umowa konsumencka, nieuczciwy warunek, dyrektywa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, umowa konsumencka, strona powodowa, nieuczciwy warunek, częściowy wykaz wierzytelności, postanowienie uzgodnione indywidualnie, przelew wierzytelności, wzorzec, klauzula generalna, umowa abonamentowa, niedozwolone postanowienie umowne, cesja, postanowienie umowy, odbiór zawiadomienia, zawiadomienie o przelewie, prawo wewnętrzne, dyrektywa, rozłożenie należności na raty, umowa zawierana z konsumentami, organ stosujący prawo
Zobacz»

VI Ga 202/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa o pośrednictwo, konsument, pośrednik, weksel, kara umowna, ogólny warunek świadczenia usług, niemiecki kontrahent, pozwany, współpraca z zagranicznym kontrahentem, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, umowa z powodami, wystawca, formalności administracyjne, dysproporcja praw i obowiązków, przedsiębiorca, interes konsumentów, weksel in blanco, działalność gospodarcza, zobowiązanie wekslowe
Zobacz»

VI ACa 650/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2013

Data publikacji: 16 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

konsument, właściwość, przedsiębiorca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, właściwość ogólna, właściwość, dobry obyczaj, sporne postanowienie, klauzula, właściwość przemienna, naruszenie interesu konsumenta, umowa ramowa, pozwany bank, świadczenie usług bankowości elektronicznej, dochodzenie roszczenia przed sądem, przedsiębiorca, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie, postanowienie wzorca umowy, usługa bankowa, miejsce wykonania umowy, siedziba, pozwany
Zobacz»

XVII AmC 1554/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 5 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

konsument, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, prawa konsumenta, postanowienie wzorca umowy, koszt dostawy, bezwzględnie obowiązujący przepis ustawy, regulamin, klauzula, dobry obyczaj, przedsiębiorca, zakwestionowane postanowienie, prawo odstąpienia, sklep internetowy, koszt towarów, bezpośredni koszt, odstąpienie konsumenta od umowy, prawo i obowiązek, postanowienie nieważne, przelew bankowy na konto, wysyłka towaru, szkoda wyrządzona przez produkt
Zobacz»

I C 816/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 12 czerwca 2018

Data publikacji: 24 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

konsument, weksel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, weksel, umowa o kredyt konsumencki, umowa pożyczki, dobry obyczaj, koszt windykacji, prawo i obowiązek, weksel in blanco, rażące naruszenie interesów konsumentów, postanowienie umowy, koszt ubezpieczenia, wadliwe wypełnienie, główne świadczenie strony, zobowiązanie wekslowe, klauzula umowna, wypełnienie weksli, bezpodstawność roszczenia, postanowienie umowne, pożyczkobiorca, całkowita kwota
Zobacz»

XVII AmC 2123/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 marca 2012

Data publikacji: 26 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

konsument, przedsiębiorca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, sporna klauzula, regulamin świadczenia usług telemetrycznych, przedmiotowe postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, przedsiębiorca, pozwany, wzorzec umowny, podpisana umowa o świadczenie, prawo i obowiązek konsumentów, postanowienie wzorca umowy, nowy regulamin, utrata przez konsumenta, reklamacja konsumenta, zbiorowy interes konsumenta, dysproporcja praw i obowiązków, przypadek reklamacji
Zobacz»

XVII AmC 4003/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 października 2012

Data publikacji: 30 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

konsument, dyrektywa, nieuczciwy warunek, przedsiębiorca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, wzorzec umowny, klauzula, dyrektywa, interes konsumentów, dobry obyczaj, regulamin, prawo i obowiązek, sprzedawca, dostawca, postanowienie wzorca umowy, nagroda, organizator, nieuczciwy warunek, charakter niedozwolonego postanowienia umownego, zakwestionowane postanowienie, uczestnik konkursów, stosunek umowny, przedsiębiorca, pozwany
Zobacz»

III Ca 496/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 6 czerwca 2018

Data publikacji: 4 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

konsument, prawo krajowe, dyrektywa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, baza prawna, pożyczkodawca, umowa pożyczki, prawo krajowe, dobry obyczaj, prawo unijne, ochrona konsumenta, postanowienie umowy, strona powodowa, klauzula umowna, interes konsumentów, koszt udzielenia, wzorzec, pożyczkobiorca, pisemne wezwanie do zapłaty, równowaga kontraktowa stron, dyrektywa, przepis prawa krajowego, kredyt konsumencki
Zobacz»

VI ACa 803/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 25 marca 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

konsument, przedsiębiorca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, interes konsumentów, dobry obyczaj, utracone korzyści, abonent, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, szkoda, strata, pozwany, wzorzec umowy, postanowienie wzorca umownego, prawo i obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami, nienależyte wykonanie, sporna klauzula, istotne ograniczenie odpowiedzialności, regulamin świadczenia usług telemetrycznych, równowaga kontraktowa, przedmiotowe postanowienie
Zobacz»

III Ca 693/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lipca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

konsument, prawo krajowe, dyrektywa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, pożyczkodawca, baza prawna, umowa pożyczki, prawo krajowe, dobry obyczaj, prawo unijne, ochrona konsumenta, postanowienie umowy, strona powodowa, klauzula umowna, interes konsumentów, koszt udzielenia, wzorzec, pożyczkobiorca, pisemne wezwanie do zapłaty, równowaga kontraktowa stron, dyrektywa, przepis prawa krajowego, powodowa należność
Zobacz»

III Ca 241/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

konsument, prawo krajowe, dyrektywa, umowa konsumencka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, opłata i prowizja, pożyczka, prawo krajowe, pożyczkodawca, działalność windykacyjna, prawo unijne, ochrona konsumenta, opłata za czynności windykacyjne, interes konsumentów, opłata za utrzymanie, postanowienie umowy, pisemne upomnienie, próba obejścia przepisów, część działalności, dyrektywa, opłata miesięczna, umowa konsumencka, przepis prawa krajowego, naliczanie opłaty
Zobacz»

XVII AmC 357/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2012

Data publikacji: 8 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

konsument, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, interes konsumentów, wzorzec umowy, klauzula, komórka lokatorska, ratalną zapłatą, lokal mieszkalny wraz, usunięcie usterki, zapłata za lokal, miejsce postojowe, przedsiębiorca, cena, niedozwolone postanowienie umowne, propozycja strony, negocjacja przez strony, technologia usunięcia, usterka i wada, usunięcie wady, indywidualne ustalenie
Zobacz»

XVII AmC 1385/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 17 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

konsument, weksel, przedsiębiorca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, weksel, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, pozwany, zakwestionowane postanowienie, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba, oceniane postanowienie
Zobacz»

VI ACa 801/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2012

Data publikacji: 25 marca 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

konsument, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, klauzula, dobry obyczaj, przedsiębiorca, umowa świadczenia usług, wypowiedzenie, świadczenie usług telemetrycznych, niedozwolone postanowienie umowne, ważna przyczyna, prawo rozwiązania umowy, naruszenie interesu konsumenta, zakwestionowane postanowienie, obrót z konsumentami, przedmiotowe postanowienie, stosunek umowny, postanowienie wzorca umownego, umowa zawarta z konsumentem, prawo i obowiązek konsumentów, jednostronne rozwiązanie umowy, postanowienie wzorca umowy
Zobacz»

XVII AmC 2274/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 lutego 2012

Data publikacji: 10 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

konsument, pozwany, właściwość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, wyrok zaoczny, zakwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne, rozpatrywanie sporów, osoba fizyczna, spór wynikający z umowy, pozwany, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie wzorców, interes konsumentów, fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, przedmiotowe postanowienie, właściwość miejscowa ogólna, sprzeczność przedmiotowa, właściwość, zakład główny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony
Zobacz»

VI ACa 796/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2012

Data publikacji: 13 marca 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

konsument, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, wzorzec umowny, dobry obyczaj, interes konsumentów, przedsiębiorca, używanie terminali, wynik wyłącznej winy, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, osoba trzecia odpowiedzialności, prawo i obowiązek konsumentów, abonent, moduł i karta, urządzenie przez osoby trzecie, klauzula umowna, zapis wzorca, niekorzyść konsumentów, nienależyte wykonanie zobowiązania, wina konsumenta
Zobacz»

XVII AmC 1388/11

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 września 2012

Data publikacji: 6 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

konsument, pozwany, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, klauzula, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, windykacja, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, wzorzec umowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, obrót z konsumentami, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, rażące naruszenie interesów konsumentów, postanowienie wzorca umownego, wzorzec zachowań przedsiębiorców, oceniane postanowienie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Szymoniak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Gotowski
Data wytworzenia informacji: