Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I CG-G 7/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koninie z 2017-02-02

I CG-G 4/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 19 października 2017

Data publikacji: 18 września 2018

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

infrastruktura techniczna, eksploatacja węgla brunatnego, obszar górniczy, odkrywka, pozwany, własność, część nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • szkody górnicze
 • Ważne frazy
  • wschodnia część działki, szerokość i głębokość, infrastruktura techniczna, budowa infrastruktury technicznej, obiekt budowlany, eksploatacja węgla brunatnego, cała szerokość, obszar górniczy, teren i obszar górniczy, długość i szerokość, odkrywka, ograniczenie prawa własności, pozwany, na całego, powierzchnia, własność, część działu, część nieruchomości, nasadzenie, gmina
Zobacz»

I ACz 766/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 maja 2013

Data publikacji: 16 maja 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

prawo geologiczne i górnicze, nieruchomość, metrum, metr, eksploatacja węgla brunatnego, złoże
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • szkody górnicze
 • Ważne frazy
  • prawo geologiczne i górnicze, nieruchomość, metrum, ograniczenie prawa własności, metr, zakład górniczy, udzielenie zabezpieczenia, system studni, roszczenie o ograniczenie prawa, pozwana agencja, zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego, szkoda wywołana przez ruch, przepis kodeksu postępowania cywilnego, sposób zabezpieczenia, eksploatacja węgla brunatnego, pas o długości, złoże, metrum i szerokość, metr i szerokości, budowa systemu
Zobacz»

I ACa 679/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 października 2016

Data publikacji: 23 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transport urobku, kopalina, zakład przeróbczy, droga technologiczna, obszar górniczy, złoże, prawo geologiczne i górnicze, alternatywna droga, składowanie, zakład górniczy, koncesja, wyrobisko górnicze, wydobywanie kopaliny, plan ruchu, działalność wydobywcza, zakład przetwórczy, strona powodowa, gmina, uzyskanie koncesji, przeróbka
Zobacz»

II Ca 299/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 1 marca 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • złoże, koncesja, działka o numerach, prawo geologiczne i górnicze, wydział ksiąg wieczystych sądu, księga wieczysta sądu rejonowego, ewidencja gruntów, likwidowany zakład, likwidacja zakładu górniczego, wydobywanie kruszywa, nieruchomość, wojewoda, rekultywacja wyrobiska, koncesja na wydobycie kruszywa, plan ruchu, odzysk odpadów, złoże kruszywa naturalnego, eksploatacja złóż kruszywa, obszar i teren górniczy, pozwany
Zobacz»

II Cgg 31/11

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 grudnia 2014

Data publikacji: 10 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, nieruchomość powoda, ugoda, naprawienie szkody górniczej, jastrząb, deformacja nieciągła, zdrój, biegły sądowy, hala naprawy, postępowanie ugodowe, eksploatacja, osiadanie terenu, pozwany, naprawa szkody, przywrócenie stanu poprzedniego, działalność górnicza, ruch zakładów górniczych, możliwość przywrócenia stanu, prawo geologiczne i górnicze, odszkodowanie
Zobacz»

I ACa 4/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 października 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • eksploatacja, szkody górnicze, obszar górniczy, ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, nieruchomość powoda, nieruchomość, wpływ eksploatacji górniczej, koncesja, deformacja powierzchni, teren górniczy, powierzchnia terenów, zabezpieczenie budynków, koszt zabezpieczenia, skutek ruchu zakładu górniczego, obiekt budowlany, prawo geologiczne i górnicze, budowa, nakład, fundament, przyszłość w oparciu
Zobacz»

I C 1863/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 9 czerwca 2020

Data publikacji: 24 września 2020

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

koncesja, nieruchomość, prawo geologiczne i górnicze, obszar górniczy, złoże, węgiel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • szkody górnicze
 • Ważne frazy
  • koncesja, wykup nieruchomości, nieruchomość, wydobywanie węgla kamiennego, strona powodowa, minister środowiska, umowa o ustanowienie użytkowania, prawo geologiczne i górnicze, obszar górniczy, wykreślenie z działu, złoże, postępowanie egzekucyjne, księga wieczysta, użytkowanie wieczyste, węgiel, zamierzona działalność, uznanie powództwa, zobowiązanie sądu rejonowego, hipoteka, teren gmin
Zobacz»

III U 68/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 5 marca 2014

Data publikacji: 3 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odkrywka, praca górnicza, kopalnia, węgiel brunatny, spawacz, kopalnia węgla brunatnego, złoże, prawo do emerytury górniczej, urządzenie wydobywcze, przodek, odkrywka w kopalniach, siarka i węgiel, stanowisko montera instalacji, komisja weryfikacyjna, rok pracy, kopalina, ślusarz, zatrudnienie przy pracach, maszyna i urządzenie górnicze, minister właściwy
Zobacz»

I ACa 771/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 5 września 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

prawo geologiczne i górnicze, koncesja, złoże, kopalina, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • szkody górnicze
 • Ważne frazy
  • prawo geologiczne i górnicze, koncesja, złoże, kopalina, rekultywacja, żwir, grunt rolny i leśny, dopłaty rolnicze, wydobycie kruszywa, stan poprzedni, ochrona gruntów rolnych, pozwany, minister środowiska, złoże kruszywa, kruszywo naturalne, działalność, ruch zakładów górniczych, ustawa o ochronie gruntów, wartość transportów, wydobywanie kopaliny
Zobacz»

III U 63/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 21 marca 2014

Data publikacji: 25 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odkrywka, praca górnicza, kopalnia, węgiel brunatny, monter instalacji, kopalnia węgla brunatnego, złoże, prawo do emerytury górniczej, urządzenie wydobywcze, przodek, odkrywka w kopalniach, ślusarz, komisja weryfikacyjna, rok pracy, stanowisko montera, kopalina, zatrudnienie przy pracach, minister właściwy, kopalnia siarki i węgla, okres pracy równorzędnej
Zobacz»

I ACa 859/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 lutego 2013

Data publikacji: 12 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • złoże, eksploatacja, wartość kruszywa, granica własności, obszar górniczy, nieruchomość, eksploatacja kruszywa, rzędna, wyrobisko, kopalina, koszt rekultywacji, granica obszaru górniczego, osuwisko, granica, tona, pozwany, kruszywo z nieruchomości powodów, opinii biegłych, ruch zakładów górniczych, następna warstwa
Zobacz»

II Cgg 1/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 29 marca 2016

Data publikacji: 10 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość gruntowa powodów, szkoda w gruncie, szkody górnicze, nieruchomość gruntowa, działalność górnicza, biegły sądowy, szkoda w nieruchomości gruntowej, przywrócenie stanu poprzedniego, pompownia, wschód, wpływ górniczy, naprawienie szkody, składnik budowlany, teren, rejon, rektyfikacja, odległość, budynek gospodarczy, plan zagospodarowania przestrzennego, działka powoda
Zobacz»

II Cgg 42/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość powoda, eksploatacja, nieruchomość, fundament budynków, koszt rozbiórki, szkody górnicze, rozbiórka fundamentów, odkształcenie poziome, budynek mieszkalny, fundamentum budynku, zgłoszenie rozbiórki, utylizacja, mur fundamentowy, utrata wartości działki, prawo geologiczne i górnicze, eksploatacja górnicza, deformacja terenu, pochylenie, teren górniczy, pozwany
Zobacz»

III AUa 2245/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 30 września 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odkrywka, kopalnia, praca górnicza, nadkład, złoże, wyrobisko górnicze, roboty górnicze, węgiel brunatny, kierownik ruchu zakładu górniczego, odkrywkowy zakład górniczy, kopalina, dyrektor kopalni, kierownik działu ruchu, nadzór inwestycyjny, zastosowanie przelicznika, czas pracy na odkrywce, główny inżynier, wymiar czasu, wyrobisko odkrywkowe, kopalnia węgla
Zobacz»

I Cgg 9/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 16 czerwca 2014

Data publikacji: 28 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • deformacja nieciągła, nieruchomość, prawo geologiczne i górnicze, przedawnienie, eksploatacja, występowanie deformacji, uszkodzenie gruntu, eksploatacja górnicza, wpływ górniczy, składnik budowlany, ruch górotworu, wpływ eksploatacji, szkody górnicze, koszt zabezpieczenia, utrata wartości działki, przepis kodeksu cywilnego, wartość rynkowa, zakład górniczy, budynek mieszkalny, wycena
Zobacz»

I ACa 140/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 15 maja 2015

Data publikacji: 30 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zakład górniczy, szkody górnicze, decyzja ministra przemysłu, kopalnia węgla kamiennego, kopalnia, umowa zbycia przedsiębiorstwa, prawo geologiczne i górnicze, następca prawny, umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, minister przemysłu i handlu, organ nadzoru górniczego, węgiel, dyrektor okręgowego urzędu górniczego, działalność górnicza, sukcesja, przedsiębiorca, nabywca, zbywca, składnik materialny i niematerialny, naprawienie przedmiotowej szkody
Zobacz»

VIII Ka 166/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 września 2017

Data publikacji: 25 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • złoże, kontrola operacyjna, koncesja, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, prawo geologiczne i górnicze, złoże kruszywa, plan ruchu zakładu górniczego, teren górniczy, gmina, rada miejska, kruszywo naturalne, udokumentowane złoże, decyzja marszałka województwa, kopalina, obszar górniczy, koncesja na wydobycie, upoważnienie burmistrza, sprawa miejscowa, studium uwarunkowań i kierunków, uwarunkowanie i kierunek zagospodarowania
Zobacz»

II Cgg 9/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 19 lutego 2015

Data publikacji: 4 maja 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, zalewisko, nadbudowa, rekultywacja, eksploatacja górnicza, przebudowa drogi, modernizacja drogi, rynkowa nieruchomość powódki, szkody górnicze, zarząd dróg wojewódzkich, ruch zakładów górniczych, wartość rynkowa nieruchomości, prawo geologiczne i górnicze, osiadanie gruntu, gmina, eksploatacja, remont drogi, degradacja, cały teren, protokół z dni
Zobacz»

I ACa 844/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2017

Data publikacji: 27 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość powódki, eksploatacja górnicza, nieruchomość, geologia i górnictwo, budynek mieszkalny, pozwana eksploatacja, zakres geologii, rektyfikacja, zakres budownictwa, budynek gospodarczy, eksploatacja, szkody górnicze, obiekt budowlany, pozwany, pochodzenie, prawo geologiczne i górnicze, nawierzchnia, podmurówka betonowa, zgodność z rzeczywistym stanem, zakład górniczy
Zobacz»

I ACa 485/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 29 lipca 2014

Data publikacji: 30 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • eksploatacja górnicza, prawo geologiczne i górnicze, eksploatacja, pustki poeksploatacyjne, pozwany, wydobycie węgla, oświadczenie o zakończeniu, powodowa gmina, udział w sprawach, rozstrzygnięcie o odsetkach, obszar górniczy, podstawa skargi kasacyjna, szkody górnicze, ostatnia faktura, spełnienie świadczenia, pokład, punkt i podpunkt, kopalina, przedawnienie roszczeń, koszt procesu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Brodecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Krzyżak
Data wytworzenia informacji: