Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I CG-G 4/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koninie z 2017-10-19

I CG-G 7/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 12 stycznia 2017

Data publikacji: 26 marca 2018

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kopalina, część nieruchomości, eksploatacja węgla brunatnego, odkrywka, infrastruktura techniczna, prawo geologiczne i górnicze, obszar górniczy, własność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • szkody górnicze
 • Ważne frazy
  • kopalina, minister ochrony środowiska zasobów, część nieruchomości, eksploatacja węgla brunatnego, gmina i miasto, odkrywka, infrastruktura techniczna, metr od granicy, prawo geologiczne i górnicze, metrum od granicy, koncesja, obszar górniczy, okręgowy urząd górniczy, burak, własność, zasoby naturalne, linia, pozwany, granica wschodnia, kopalnia
Zobacz»

I ACz 766/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 maja 2013

Data publikacji: 16 maja 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

prawo geologiczne i górnicze, nieruchomość, ograniczenie prawa własności, eksploatacja węgla brunatnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • szkody górnicze
 • Ważne frazy
  • prawo geologiczne i górnicze, nieruchomość, ograniczenie prawa własności, zakład górniczy, udzielenie zabezpieczenia, system studni, roszczenie o ograniczenie prawa, pozwana agencja, zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego, szkoda wywołana przez ruch, przepis kodeksu postępowania cywilnego, sposób zabezpieczenia, eksploatacja węgla brunatnego, pas o długości, złoże, metrum i szerokość, metr i szerokości, budowa systemu, zapobieganie szkodom, przedmiotowa nieruchomość
Zobacz»

II Cgg 31/11

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 grudnia 2014

Data publikacji: 10 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, nieruchomość powoda, ugoda, naprawienie szkody górniczej, teren, jastrząb, deformacja nieciągła, zdrój, biegły sądowy, hala naprawy, postępowanie ugodowe, eksploatacja, osiadanie terenu, pozwany, naprawa szkody, przywrócenie stanu poprzedniego, działalność górnicza, ruch zakładów górniczych, prawo geologiczne, możliwość przywrócenia stanu
Zobacz»

I ACa 4/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 października 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • eksploatacja, szkody górnicze, obszar górniczy, ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, nieruchomość powoda, nieruchomość, wpływ eksploatacji górniczej, koncesja, deformacja powierzchni, teren górniczy, powierzchnia terenów, zabezpieczenie budynków, teren, koszt zabezpieczenia, skutek ruchu zakładu górniczego, obiekt budowlany, prawo geologiczne i górnicze, budowa, nakład, fundament
Zobacz»

I ACa 679/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 października 2016

Data publikacji: 23 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transport urobku, kopalina, zakład przeróbczy, droga technologiczna, obszar górniczy, złoże, prawo geologiczne i górnicze, alternatywna droga, składowanie, zakład górniczy, wyrobisko górnicze, wydobywanie kopaliny, plan ruchu, działalność wydobywcza, zakład przetwórczy, strona powodowa, gmina, uzyskanie koncesji, przeróbka, koncesja na wydobywanie
Zobacz»

II Cgg 9/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 19 lutego 2015

Data publikacji: 4 maja 2016

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, zalewisko, nadbudowa, teren, rekultywacja, eksploatacja górnicza, przebudowa drogi, modernizacja drogi, rynkowa nieruchomość powódki, szkody górnicze, zarząd dróg wojewódzkich, ruch zakładów górniczych, wartość rynkowa nieruchomości, prawo geologiczne i górnicze, osiadanie gruntu, gmina, eksploatacja, remont drogi, degradacja, cały teren
Zobacz»

I ACa 844/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2017

Data publikacji: 27 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość powódki, eksploatacja górnicza, nieruchomość, geologia i górnictwo, budynek mieszkalny, pozwana eksploatacja, zakres geologii, rektyfikacja, zakres budownictwa, budynek gospodarczy, eksploatacja, szkody górnicze, obiekt budowlany, pozwany, pochodzenie, prawo geologiczne i górnicze, nawierzchnia, podmurówka betonowa, zgodność z rzeczywistym stanem, zakład górniczy
Zobacz»

II Cgg 42/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość powoda, eksploatacja, nieruchomość, fundament budynków, koszt rozbiórki, szkody górnicze, rozbiórka fundamentów, odkształcenie poziome, budynek mieszkalny, fundamentum budynku, zgłoszenie rozbiórki, teren, utylizacja, mur fundamentowy, utrata wartości działki, prawo geologiczne i górnicze, eksploatacja górnicza, deformacja terenu, pochylenie, teren górniczy
Zobacz»

II Cgg 1/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 29 marca 2016

Data publikacji: 10 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, nieruchomość gruntowa powodów, szkoda w gruncie, szkody górnicze, działalność górnicza, biegły sądowy, szkoda w nieruchomości gruntowej, przywrócenie stanu poprzedniego, pompownia, wschód, wpływ górniczy, naprawienie szkody, składnik budowlany, teren, rejon, rektyfikacja, odległość, budynek gospodarczy, plan zagospodarowania przestrzennego, działka powoda
Zobacz»

I C 223/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 22 czerwca 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gmina, plan zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, rada gmin, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania, obszar eksploatacji, pozwana gmina, plan zagospodarowania przestrzennego obszaru, protokół rozprawy, udokumentowane złoże, kopalnia, wójt, studium uwarunkowań i kierunków, uwarunkowanie i kierunek zagospodarowania, kierunek zagospodarowania przestrzennego, kruszywo, prawo geologiczne i górnicze, teczka z dokumentacją, zmiana w studium, złoże kopaliny
Zobacz»

VIII Ka 166/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 września 2017

Data publikacji: 25 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kontrola operacyjna, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego, prawo geologiczne i górnicze, złoże kruszywa, plan ruchu zakładu górniczego, teren górniczy, gmina, rada miejska, kruszywo naturalne, udokumentowane złoże, decyzja marszałka województwa, kopalina, obszar górniczy, koncesja na wydobycie, upoważnienie burmistrza, sprawa miejscowa, studium uwarunkowań i kierunków, teren, uwarunkowanie i kierunek zagospodarowania
Zobacz»

II Cgg 16/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 20 grudnia 2017

Data publikacji: 5 marca 2018

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ruch zakładów górniczych, plan zagospodarowania przestrzennego, zakaz zabudowy, nieruchomość, teren górniczy, związek przyczynowy, pozbawienie właściciela możliwości, eksploatacja górnicza, szkody górnicze, możliwość zabudowy nieruchomości, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, działalność górnicza, budowa obiektu budowlanego, pismo urzędu miasta, nieruchomość powódki, przedsiębiorca górniczy, obiekt kubaturowy, składnik budowlany, teren, niemożność wykorzystania
Zobacz»

I Cgg 9/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 16 czerwca 2014

Data publikacji: 28 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • deformacja nieciągła, nieruchomość, prawo geologiczne i górnicze, przedawnienie, eksploatacja, występowanie deformacji, uszkodzenie gruntu, eksploatacja górnicza, wpływ górniczy, składnik budowlany, ruch górotworu, wpływ eksploatacji, szkody górnicze, koszt zabezpieczenia, utrata wartości działki, przepis kodeksu cywilnego, wartość rynkowa, zakład górniczy, budynek mieszkalny, wycena
Zobacz»

II Ca 299/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 1 marca 2018

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • działka o numerach, prawo geologiczne i górnicze, wydział ksiąg wieczystych sądu, księga wieczysta sądu rejonowego, ewidencja gruntów, likwidowany zakład, likwidacja zakładu górniczego, nieruchomość, wojewoda, rekultywacja wyrobiska, koncesja na wydobycie kruszywa, plan ruchu, odzysk odpadów, złoże kruszywa naturalnego, eksploatacja złóż kruszywa, obszar i teren górniczy, pozwany, koncesja na wydobywanie kruszywa, ochrona gruntów rolnych, grunt rolny i leśny
Zobacz»

II Cgg 19/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2014

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • górotwór, eksploatacja, budynek, pęknięcie, wstrząs, nieruchomość, nieruchomość powoda, zakończenie eksploatacji, ostatni remont, teren, kopalnia, pokład, uszkodzenie, deformacja, wpływ eksploatacji górniczej, szkody górnicze, zakład górniczy, obiekt, uskok, obszar górniczy
Zobacz»

I ACa 1005/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 lutego 2014

Data publikacji: 18 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, wycena nieruchomości, prawo geologiczne i górnicze, gospodarka nieruchomościami, naprawa szkody, nieruchomość powódki, zakres budownictwa i szkód, ustawa o gospodarce, wychylenie budynków, uprawnienie rzeczoznawcy majątkowego, wartość odtworzeniowa nieruchomości, określenie wartości, szkoda pochodzenia górniczego, wysokość odszkodowania w oparciu, pionowość, ustalenie wartości odtworzeniowej, garaż, rektyfikacja, wartość odtworzeniowa budynku, przywrócenie stanu poprzedniego
Zobacz»

XIII C 98/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 1 lutego 2017

Data publikacji: 10 marca 2017

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odwiert geologiczny, piezometr, miejsce odwiertu, dół w terminach, prace wiertnicze, dojazd do miejsca, pas terenów, przeprowadzenie badań hydrogeologicznych, termin miesiąca, miesiąc od zakończenia, prawo geologiczne i górnicze, korzystanie z powierzchni, wykonanie odwiertu, praca geologiczna, koncesja, podpisanie protokółów, protokół zdawczo-odbiorczy, korzystanie z części nieruchomości, prace poszukiwawcze, układ współrzędny
Zobacz»

I ACa 485/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 29 lipca 2014

Data publikacji: 30 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • eksploatacja górnicza, prawo geologiczne i górnicze, eksploatacja, pustki poeksploatacyjne, pozwany, wydobycie węgla, oświadczenie o zakończeniu, powodowa gmina, udział w sprawach, rozstrzygnięcie o odsetkach, obszar górniczy, podstawa skargi kasacyjna, szkody górnicze, ostatnia faktura, spełnienie świadczenia, pokład, punkt i podpunkt, kopalina, przedawnienie roszczeń, gmina
Zobacz»

I ACz 266/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 7 marca 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

ograniczenie prawa własności, eksploatacja węgla brunatnego, powierzchnia, prawo geologiczne i górnicze, część nieruchomości, obszar górniczy, kopalina, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ograniczenie prawa własności, eksploatacja węgla brunatnego, udzielenie zabezpieczenia, powierzchnia, prawo geologiczne i górnicze, część nieruchomości, siedlisko, eksploatacja złoża, konina, obszar górniczy, określoną koncesję, wejście i zajęcie, prawo do wydobywania, kopalina, praca wydobywcza, pozwany, szczególny przejaw interesu prawnego, wydobywanie węgla, hektar, czas trwania procesu
Zobacz»

V ACa 737/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 12 października 2018

Data publikacji: 10 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

szkody górnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkody górnicze, eksploatacja, poprzedniczka prawna powódki, nieruchomość, prawo geologiczne i górnicze, obiekt, szkoda w budynku, nieruchomość powódki, ruch zakładów górniczych, darowizna, pozwolenie na budowę, eksploatacja górnicza, pęknięcie ściany, teren górniczy, budynek gospodarczy wolnostojący, naprawa szkody, pokład, wpływ eksploatacji, koszt rozbiórki, odszkodowanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Brodecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Nawrocki
Data wytworzenia informacji: