Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 197/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie z 2018-11-02

II Cz 732/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 maja 2014

Data publikacji: 20 maja 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, udostępnienie nieruchomości, udzielenie zabezpieczenia, kłódka, interes prawny, brama, część kary pozbawienia wolności, roszczenie o przywrócenie posiadania, posiadanie nieruchomości, użytek codzienny, przedterminowe zwolnienie z odbywania, zachód, warunkowe przedterminowe zwolnienie, ochrona posiadania, wydanie kluczy, zabezpieczenie powództwa, komplet kluczy, rzeczona nieruchomość, możliwość korzystania z nieruchomości, grożąca szkoda
Zobacz»

XI GCo 43/20

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 marca 2020

Data publikacji: 13 maja 2020

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, brak zabezpieczenia, interes prawny, sprawa orzeczenia, interes w udzieleniu zabezpieczenia, nieruchomość, przyszłe orzeczenie, czynsz, osiągnięcie cel, komisarz, sprawa o wydanie, roszczenie, sens ochrony, hipotetyczne straty, ochrona prawna, wydanie nieruchomości, działanie przeciwników, przepis interesów, badanie w przypadku, wyrażenie zgody na odstąpienie
Zobacz»

I ACz 2081/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 23 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, plagiat, interes prawny, projekt realizowany przez powódkę, zastąpienie zasady swobodnej oceny, film, naruszenie dobra osobiste, osiągnięcie cel, prawo autorskie, rozpowszechnianie informacji, brak zabezpieczenia, zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego, sposób zabezpieczenia roszczenia, postępowanie w przypadku, etap sprawy, pozwana informacja, ocena dowolna, festiwal w latach, informacja na temat produkcji, pomysł
Zobacz»

VII Pz 27/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 19 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • środek uprawdopodobnienia, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, wynagrodzenie za prace, przeprowadzenie rozprawy, postępowanie zabezpieczające, uprawdopodobnienie roszczenia, pismo kwot, rozpoznanie wniosków, kwota i data, roszczenie o wynagrodzenie, niezdolność pracownika do pracy, zabezpieczenie dowodów, istnienie stosunków pracy, oświadczenie, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, kodeks postępowania cywilnego, wniosek o zabezpieczenie roszczenia, uprawdopodobnienie interesu prawnego, osobowe źródło
Zobacz»

I ACz 1528/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 września 2016

Data publikacji: 25 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, ustanowienie zakazu zbywania, lokal użytkowy, roszczenie ze skargi, akt księgi wieczystej, ustanowienie zakazu obciążania, stosowny wpis, zabezpieczenie roszczenia powoda, rygiel, szewczyk, sposób udzielenia zabezpieczenia, zakaz zbywania nieruchomości, związek z roszczeniami, dłużnik, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, prawomocne zakończenie, wydział ksiąg wieczysty, obciążanie nieruchomości, zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego, sposób zabezpieczenia roszczenia
Zobacz»

I Co 193/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 6 maja 2013

Data publikacji: 28 maja 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, udzielenie zabezpieczenia, nakazanie wpisania, majątek dłużników, umowa sprzedaży nieruchomości, sprzedaż sporna nieruchomości, wydział ksiąg wieczysty, ustanowienie zakazu zbywania, czynność prawna, interes prawny, pokrzywdzenie wierzyciela, nakaz zapłaty w postępowaniu, wspólny interes gospodarczy, internetowy dom, możliwość zaspokojenia, brak zabezpieczenia, wniosek o zabezpieczenia, nieruchomość z pierwszeństwem, odpowiednie ostrzeżenie, wykonalne orzeczenie sądu
Zobacz»

I ACz 1013/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 27 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, umowa dzierżawy, część nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, umowa dzierżawy, roszczenie o wydanie nieruchomości, futro, należyta ochrona prawna, część nieruchomości, spór o część, proces należności, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, brak zabezpieczenia, dewastacja nieruchomości, składowanie drewna, wydanie części nieruchomości, razie ustaleń, zaspokojenie w toku procesu, odpis księgi wieczystej nieruchomości, betonowa płyta, zagrożenie naruszenia praw, protokół wydania
Zobacz»

I ACz 1198/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sposób zabezpieczenia, roszczenie ewentualne, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, wykonanie zastępcze na koszt, czynność na koszt dłużnika, uprawniony sposób, granice wniosków, zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego, powództwo z roszczeniem, koszt przeprowadzonych prac, upoważnianie, roszczenie zasadnicze, wierzyciel, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, obowiązana spółka, usterka, współwłasność wnioskodawcy, podpiwniczenie, nieruchomość, roszczenie główne
Zobacz»

I ACz 966/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 17 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obligacja, udzielenie zabezpieczenia, posiadanie pozwanej spółki, certyfikat uczestnictwa, instrument finansowy, nakazanie wpisania, zbywania prawa, finansowa pozwana spółka, instrumentum finansowy, akcja, ustanowienie zakazu zbywania, stwierdzenie nieważności, zabezpieczenie przez ustanowienie, program emisji, obligatariusz, sposób zabezpieczenia roszczenia, nieważność uchwały, roszczenie o charakterze niepieniężnym, sprawa programu, zabezpieczenie roszczenia pieniężnego
Zobacz»

I ACz 1627/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 5 listopada 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, udział w nieruchomości, udzielenie zabezpieczenia, roszczenie osoby trzeciej, księga wieczysta, zakaz obciążania, nowy sącz, interes prawny, próba obciążenia nieruchomości, zgoda na obciążenie nieruchomości, zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego, powodu zabezpieczeń, ustanowienie zakazu, orzeczenie zakazów, ważniejsza sprawa, obciążanie udziałów, prawa własność nieruchomości, obciążenie udziału, pozwana określona kwota, hipoteka
Zobacz»

I ACz 2002/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2012

Data publikacji: 7 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sporna nieruchomość, nieruchomość, udzielenie zabezpieczenia, księga wieczysta ostrzeżenia, interes prawny, zabezpieczenie roszczenia poprzez ustanowienie, realny charakter, działanie rękojmi, ustanowienie zakazu zbywania nieruchomości, ewentualny nabywca, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, zażalenie, ochronne działanie, rzeczywisty stan prawny, wychowanie czwórki, interes w zabezpieczeniu roszczenia, rodzinne przedsięwzięcie, sposób zabezpieczenia, zakaz zbycia nieruchomości, ostrzeżenie o prowadzeniu
Zobacz»

I Cz 258/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 1 października 2013

Data publikacji: 25 października 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, interes prawny, brak podstaw do kontynuowania, zgłoszenie zarzutu potrącenia, zabezpieczenie powództwa, pozbawienie wykonalności, złożony pozew, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, istnienie roszczenia, zażalenie powódki, postanowienie referendarza sądowego, faktyczna ania prawna, fakt zgłoszenia, wierzytelność z wierzytelności, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, regulację materialnoprawną, dłużnik, czynność egzekucyjna, zdarzenie zależne od woli, wykonawcza wykonalność
Zobacz»

I Co 585/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 stycznia 2014

Data publikacji: 14 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, udzielenie zabezpieczenia, pozbawienie wykonalności, krzyk, zakończenie postępowania w przedmiocie, sądowe postępowanie egzekucyjne, zabezpieczenie przed wszczęciem, upadek zabezpieczenia, interes prawny, egzekucja sądowa, wnioskodawca, tytuł egzekucyjny, droga powództwa, wykonawcza wykonalność, roszczenie pieniężne, prawomocne zakończenie, osiągnięcie cel, zamiar wytoczenia, sentencja postanowienia, powództwo poprzez zawieszenie
Zobacz»

I AGz 470/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 20 listopada 2018

Data publikacji: 25 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, uprawdopodobnienie roszczenia, udzielenie zabezpieczenia, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wierzytelności pieniężne, zażalenie, uznanie przez sąd, koszt postępowań zażaleniowy, ważność umowy dzierżawy, wierzytelności niewymagalne, dowód istnienia roszczenia, uprawdopodobnianie, egzekucja wobec powodów, pozbawienie wykonalności, potrącenie nieistniejącej wierzytelności, późniejsze uzyskanie, pozorność, uprawdopodobnienie przez stronę
Zobacz»

I C 94/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 lutego 2013

Data publikacji: 22 marca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, udzielenie zabezpieczenia, powodowa spółka, tytuł egzekucyjny, pozwana gmina, pozbawienie wykonalności, wniosek o zabezpieczenia, strona gminy, strona powodowa, interes prawny, zakończenie budowy, kara umowna, egzekucja sądowa, nieruchomość, spółka na własność, obowiązek zabudowy nieruchomości, gmina w użytkowanie wieczyste, sporny obowiązek, wykonawcza wykonalność, roszczenie pieniężne
Zobacz»

VIII Gz 137/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 lipca 2016

Data publikacji: 12 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sposób zabezpieczenia, udzielenie zabezpieczenia, korzystanie z lokali, interes prawny, syndyk, zaspokojenie roszczenia, grożąca szkoda, kolejna osoba, uprawnienie do władania, władanie rzeczą, czas postępowań, wydanie lokali, zabezpieczenie roszczenia, podnajemca, masa upadłości, przekazanie lokalu, zdanie pierwsze, zażalenie, umowa użyczenia, centrum
Zobacz»

III Cz 169/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 12 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kant, dąbek, ochrona naruszonego posiadania, zażalenie, stara deska, jedyny dojazd, udzielenie żądanego zabezpieczenia, zagospodarowanie przedmiotowej działki, naruszenie posiadania powódki, prawidłowe odzwierciedlenie, dojazd do domu, stanowa droga, uprawdopodobnienie, sąsiadująca nieruchomość, udzielenie zabezpieczenia, klin, wyrys z mapy, mapa zasadnicza, własny sprzęt, jedyna droga
Zobacz»

I Co 129/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2013

Data publikacji: 18 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakazanie złożenia oświadczenia woli, udzielenie zabezpieczenia, ustanowienie zakazu zbywania, nakazanie, zabezpieczenie roszczenia, dostateczny stopień, nieruchomość, przedwstępna umowa sprzedaży, zawarcie umowy, aneks do przedwstępnej umowy, zakaz zbywania przedmiotów, oświadczenie woli uczestniczki, roszczenie pieniężne, sposób zabezpieczenia, zaspokojenie wnioskodawcy, wydruk z księgi wieczystej, interes prawny, wydział ksiąg wieczysty, protokół niestawiennictwa, tryb przymusowy
Zobacz»

I ACz 1197/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • księga wieczysta, nieruchomość, udzielenie zabezpieczenia, dłużnik, pokrzywdzenie wierzyciela, roszczenie o uznanie, proces ze skargi, roszczenie ze skargi paulińskiej, osoba czwarta, uznanie czynności prawnej, zbycie nieruchomości, sposób zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych, związek z roszczeniami, darowizna, wpisanie ostrzeżenia, zbywanie i obciążanie, osoby trzecie, rękojmia, ustanowienie zakazu, uznanie czynności za bezskuteczną
Zobacz»

I ACz 1309/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2015

Data publikacji: 27 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, sposób zabezpieczenia, eksmisja, bessa, wspólne małoletnie dziecko, zaspokojenie roszczenia, proces o rozwód, małoletni wnuk, rak, zażalenie powódki, grożąca szkoda, sprawa o rozwód, lokal mieszkalny, niekorzystny skutek, demoralizujący wpływ, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wytoczenie powództwa o rozwód, przepis kodeksu postępowania cywilnego, sprawa o zaspokojenie, dotyczących władz
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Kotulska-Tarnas
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Antoni Gołębiowski
Data wytworzenia informacji: