Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 605/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2019-03-01

VIII C 493/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 czerwca 2013

Data publikacji: 31 października 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

umowa najmu, pozwany, zapłata czynszów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, pozwany, kaucja, najemca, zapłata czynszów, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, kwota, czynsz najmu za miesiące, koszt zaopatrzenia, faktura, lut, termin wprowadzenia, podwyżka czynszu, bezumowne korzystanie z lokalu, umowa najmu lokali użytkowych, stosunek najmu, potwierdzenie nadania i odbioru, żądanie czynszu, zaopatrzenie w wodę, woda w okresach
Zobacz»

II Ca 579/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 9 października 2017

Data publikacji: 5 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

czynsz, umowa najmu, pozwany, najem garażu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • czynsz, umowa najmu, śmieć, zawarcie nowej umowy najmu, uiszczanie czynszu, pozwany, woda, kamienica, umowa najmu lokali mieszkalnych, najemca, wypowiedzenie, kaucja, czynsz za najem, lokal do końca, trzymiesięczny czynsz, poprzednia właścicielka, najem garażu, umowa najmu pomiędzy stronami, pracownik powoda, fakt podpisania umowy
Zobacz»

VI ACa 1196/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 listopada 2017

Data publikacji: 18 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

zapłata czynszów, umowa najmu, przedmiot najmu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • zapłata czynszów, obowiązek zapłaty czynszu, umowa najmu, najemca, przedmiot najmu, procesów interpretacyjnych, czynsz najmu, niezapłacony czynsz, przejęcie przedmiotu, dzień podpisania protokołu, protokół przejęcia, przekazanie przedmiotów, utracone korzyści, swoboda umów, zaległy czynsz, odstąpienie od umowy, dzień od daty doręczenia, oświadczenie pełnomocnika, budowa infrastruktury telekomunikacyjnej, względnie obowiązujący przepis
Zobacz»

I C 262/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 20 stycznia 2016

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa najmu, zapłata czynszów, przedmiot najmu, wysokość czynszu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, aneks, zapłata czynszów, powodowe stowarzyszenie, czynsz umowny, przedmiot najmu, wynajmowana powierzchnia, zestawienie wpłat, najemca, właściciel przedmiotów, wysokość czynszu, obowiązek zapłaty czynszu, zobowiązanie strony, ustanie stosunku najmu, lokal, czynsz najmu, brak zdolności sądowej, pozwany, zaległy czynsz, uprzednie wezwanie
Zobacz»

VIII Ga 227/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 września 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa najmu, przedmiot najmu, pozwany, zapłata czynszów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, porozumienie, przedmiot najmu, pozwany, zapłata czynszów, wrzesień i październik, nieruchomość, czynsz najmu za wrzesień, wstrzymanie płatności, roszczenie osoby trzeciej, powództwo państwa, bezumowne korzystanie, obowiązek zapłaty czynszu, płatność czynszu najmu, najemca, zapłata czynszu najmu, współużytkownik, umocowanie powódki, zaległy czynsz, roszczenie państwa
Zobacz»

III C 172/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 października 2015

Data publikacji: 16 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

czynsz, umowa najmu, przedmiot najmu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • czynsz, pomieszczenie suszarni, umowa najmu, przedmiot najmu, czynsz najmu, umowa najmu części nieruchomości, czynsz za sierpień, pozwany, mapa, masa upadłości, najemca, jedynie niewielki fragment, wcześniejsza firma, upadłość likwidacyjna, porozumienie, zobowiązanie, roszczenie odsetkowe, cała nieruchomość, umiejscowienie budynku, umowa najmu między stronami
Zobacz»

II Ca 193/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 lipca 2014

Data publikacji: 11 września 2015

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

umowa najmu, najem garażu, przedmiot najmu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, najem garażu, umowa najmu garażu, piwnica, zwrot przedmiotu najmu, stosunek najmu, nieodpłatne korzystanie, ustalenie istnienia prawa, przedmiot najmu, interes prawny, gmina, budynek, powództwo o ustalenie, istnienie prawa powoda, określenie własności, najemca garażu, własność pomieszczenia, lokal mieszkalny wraz, wspólnota mieszkaniowa, właściciel garażu
Zobacz»

V Ca 1104/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2013

Data publikacji: 9 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa najmu, wysokość czynszu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, wysokość czynszu, najemca, przelew, ustna umowa najmu, radca prawny, lokal, czynsz najmu, solidarność, dzień zapłaty, płatność czynszu, pozwana wpłata, upływ okresu wypowiedzenia, pozwany, granica sędziowskiego uznania, przyszły czynsz, wewnętrzne oznaczenie, małżonek, stawka czynszu, termin wypowiedzenia
Zobacz»

VI Ga 360/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2016

Data publikacji: 26 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

pozwany, przedmiot najmu, wysokość czynszu, umowa najmu z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • pozwany, przedmiot najmu, wysokość czynszu, kwota kaucji, faktura vat, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, zmiana wysokości czynszu, należność czynszowa, obniżenie czynszu, część czynszu, woda i kanalizacja, najem lokali, roszczenie windykacyjne, rygor nieważności, umowa najmu z dniem, aneks, zaległy czynsz najmu, waloryzacja czynszu, bezumowne korzystanie z przedmiotu, forma pisemna
Zobacz»

I C 226/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa najmu, pozwany, zapłata czynszów, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, pozwany, zapłata czynszów, cofnięcie pozwu, pozew, należność, główny najemca, nakaz zapłaty, opłacanie czynszu najmu, przedawnienie, solidarna odpowiedzialność, zapłata czynszu najmu, umówiony czynsz, równowartość czynszu, skapitalizowana odsetka, zapłata w postępowaniu upominawczym, obowiązek zapłaty czynszu, na raty, najem lokalu mieszkalnego, oświadczenie
Zobacz»

I C 423/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 13 lutego 2017

Data publikacji: 17 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa najmu, przedmiotowy garaż, sporny garaż, pozwany, najem garażu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, przedmiotowy garaż, sporny garaż, odpis pisma powódki, wypowiedzenie umowy najmu, pozwany, lokal garażowy, zamek, przesłuchanie powódki, najemca, najem garażu, lokal użytkowy, odpis umowy, potwierdzenie nadania pisma, pomoc prawna, okres wypowiedzenia, opróżnienie i opuszczenie, adres, najem z zachowaniem, adwokat
Zobacz»

XI GC 1005/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 marca 2016

Data publikacji: 8 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa najmu, zapłata czynszów, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, cała dochodzona kwota, spółka akcyjna, potwierdzenie zapłaty, protokół zdawczo-odbiorczy, zapłata czynszów, przejazd i przejście, potrzeba zapłaty, siedziba, faktura, załączone potwierdzenie, pismo prezesa zarządu, pozwany czynsz najmu, kwota czynszu najmu, sporna zaległość, pozwany, umowa najmu powierzchni, najemca, wygaśnięcie umowy najmu, podstawa norm
Zobacz»

I ACa 93/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 26 czerwca 2015

Data publikacji: 7 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

umowa najmu, zapłata czynszów, przedmiot najmu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, aneks, wypowiedzenie umowy najmu, rejonowy gdańsk, zapłata czynszów, północ, najemca, przedmiot najmu, stosunek najmu między stronami, waloryzacja czynszu, ustanie stosunku najmu, wiceprezes zarządu, roczny wskaźnik wzrostu cen, wierzytelność, kredyt, skuteczne wypowiedzenie umowy, faktura, umowa najmu powierzchni biurowej, przelew, bank
Zobacz»

II Ca 944/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 26 lipca 2017

Data publikacji: 22 marca 2018

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

umowa najmu, pozwany, zapłata czynszów, przedmiot najmu, wysokość czynszu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, rozwiązanie umowy najmu, najemca, pozwany, wynajęcie lokali, zapłata czynszów, stosunek najmu, mail, wypowiedzenie umowy, przedmiot najmu, klucz do lokalu, wysokość czynszu, opuszczenie, odbiór przedmiotu najmu, okres płatności, tryb natychmiastowy, płatność czynszu najmu, maj i czerwiec, termin na zapłatę, e
Zobacz»

I C 229/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie

Data orzeczenia: 18 maja 2016

Data publikacji: 28 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

umowa najmu, zapłata czynszów, wysokość czynszu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, wierzba, zapłata czynszów, wysokość czynszu, pozwany, najemca, stosunek najmu, nakaz zapłaty, należność czynszowa, wypowiedzenie umowy najmu, opróżnienie lokalu, najem lokalu mieszkalnego, aneks do umowy najmu, charakter solidarny, małżonek, zajmowane mieszkanie, przedawnienie roszczeń, wynagrodzenie za nieopłaconą pomoc, zobowiązanie, opłata czynszowa
Zobacz»

II Ca 138/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 30 marca 2016

Data publikacji: 28 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

czynsz, umowa najmu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • czynsz, umowa najmu, najemca, kaucja, wypowiedzenie, koszt zużycia energii elektrycznej, przepis kodeksu cywilnego, opłata za media, zapłacona kwota, pozwany, zryczałtowana opłata, umowa najmu lokali mieszkalnych, forma pisemna, wskazanie liczników, drzwi, umówiony czynsz, nadpłata, czynsz najmu, rygor nieważności, większy środek
Zobacz»

VII Ga 80/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 25 września 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wysokość czynszu, umowa najmu z dniem, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • podwyżka czynszu, wysokość czynszu, podwyższenie czynszów, najemca, lokal, wygaśnięcie umowy najmu, umowa najmu z dniem, zawarta umowa najmu, dotychczasowa wysokość czynszu, pozwany, okres wypowiedzenia, dokonanie podwyżki, brak zgody, opłata za parkingi, bezumowne korzystanie, faktura, ocena sądu rejonowego, wypowiedzenie wysokości czynszu najmu, kaucja, płatność
Zobacz»

II Ca 216/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 listopada 2013

Data publikacji: 9 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa najmu, wysokość czynszu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • nadpłata, umowa najmu, wysokość czynszu, stawka czynszu najmu, wysokość czynszu najmu, aneks, najemca, zmiana stawki czynszu, lokal, podwyższenie czynszów, forma pisemna, dowód ze świadków, zeznanie podatkowe, rzeczywista stawka, wypowiedzenie dotychczasowej stawki czynszu, korekta podatku, skutek wypowiedzenia, urząd skarbowy, umowna zmiana, nowa stawka czynszu
Zobacz»

I Ca 336/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 7 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

przedmiot najmu, umowa najmu z dniem, zapłata czynszów, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • przedmiot najmu, najemca, na czas, stosunek najmu, umowa najmu z dniem, termin wypowiedzenia, roszczenie o zapłatę czynszu, umowa najmu pomieszczenia, wypowiedzenie najmu, możliwość wypowiedzenia umowy, zmiana stawki czynszu, depozyt sądowy, waloryzacja czynszu, klucz, zapłata czynszów, przecinek, pozwany, faktura, zapłata czynszu najmu, wskaźnik inflacji
Zobacz»

I C 1201/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 marca 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa najmu, czynsz, pozwany, opóźnienie, odsetki ustawowe, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa najmu, najem, czynsz regulowany, czynsz
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, czynsz, umowa czynszu, najemca, czynsz najmu, pozwany, zarzut braku legitymacji procesowej, wypowiedzenie, cofnięcie pozwu, pierwotne żądanie pozwu, umowa użyczenia lokalu, pozwana kaucja, opłata eksploatacyjna, opóźnienie, odsetki ustawowe, wpływ błędów, zawarcie umowy najmu, umowa najmu spornego lokalu, pozew, korzystanie z lokali
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Łęgowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Daniel Mychliński
Data wytworzenia informacji: