Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 833/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2015-10-06

I ACa 602/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2014

Data publikacji: 24 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

pawilon, użytkowanie wieczyste, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, grunt, lokalizacja stała, podstawa pozwolenia, własność budynków, dzierżawa, pozwolenie na budowę, powierzchnia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • pawilon, użytkowanie wieczyste, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, pierwsza opłata, grunt, lokalizacja stała, podstawa pozwolenia, współposiadacz, własność budynków, prawo użytkowania wieczyste, opłata roczna, dzierżawa, wieczyste grunty, wniosek o oddanie, pozwolenie na budowę, piętro pawilonu, nieruchomość na podstawie pozwolenia, spadkobierca, powierzchnia
Zobacz»

I ACa 301/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2013

Data publikacji: 8 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, lokalizacja, posiadacz, grunt, podstawa pozwolenia, budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, lokalizacja czasowa, ustawa o gospodarce, lokalizacja, posiadacz, grunt, podstawa pozwolenia, spółka jawna, obowiązek wniesienia pierwszej opłaty, opłata roczna, garaż, nieruchomość na podstawie pozwolenia, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, budynek, gospodarka gruntami, oświadczenie woli, wywłaszczanie nieruchomości, gmina, zwolnienie z pierwszej opłaty
Zobacz»

VI ACa 425/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 września 2012

Data publikacji: 19 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, użytkowanie wieczyste, grunt, ustanowienie użytkowania, posiadacz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, użytkowanie wieczyste, zmiana ustawy o gospodarce, targowisko, powodowa spółdzielnia, pierwotne brzmienie, prawo użytkowania wieczyste, przedmiotowy grunt, grunt, ustanowienie użytkowania, bazar, ograniczone prawo, grunt i wywłaszczenie nieruchomości, prawo rzeczowe, pierwsza opłata roczna, posiadacz, urząd dzielnicowy, poprzedniczka prawna, gospodarka gruntami
Zobacz»

VI ACa 240/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

ustanowienie użytkowania wieczystego, gospodarka nieruchomościami, posiadacz, ustawa o gospodarce, oddanie nieruchomości, pozwolenie na budowę, lokalizacja, podstawa pozwolenia, roszczenie, grunt w użytkowanie wieczyste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • ustanowienie użytkowania wieczystego, gospodarka nieruchomościami, decyzja lokalizacyjna, posiadacz, nieruchomość w użytkowanie wieczyste, ustawa o gospodarce, oddanie nieruchomości, pozwolenie na budowę, oddanie nieruchomości w użytkowanie, pierwsza opłata za użytkowanie, oświadczenie woli, roszczenie o oddanie nieruchomości, oddanie w użytkowanie wieczyste, lokalizacja, wniosek o oddanie, podstawa pozwolenia, roszczenie, spółdzielnia, grunt w użytkowanie wieczyste, roku gruntów
Zobacz»

VI ACa 1292/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2016

Data publikacji: 2 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, posiadacz, grunt, budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, obowiązek uiszczenia pierwszej opłaty, ustawa o gospodarce, posiadacz, brzmienie pierwotne, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, grunt, budynek, odrębna uchwała, pomoc publiczna, mapa, celów sądowych, zwolnienie z pierwszej opłaty, nieruchomość w użytkowanie wieczyste, przydział lokalu użytkowego, zwolnienie powoda z obowiązku, biegły sądowy geodeta, dokument o przekazaniu, zasób geodezyjny i kartograficzny
Zobacz»

V ACa 1615/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 grudnia 2018

Data publikacji: 21 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, budynek, posiadacz, budowa, gospodarka nieruchomościami, pozwolenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • zarząd główny, użytkowanie wieczyste, kort tenisowy, budynek, ośrodek, teren, plaża, posiadacz, administrowanie, zarząd i użytkowanie, stowarzyszenie, budowa, nieruchomość w użytkowanie, prawo użytkowania, przedmiotowa nieruchomość, gospodarka nieruchomościami, pozwolenie, wola władania, przystań, prezydium rady
Zobacz»

I ACa 180/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2014

Data publikacji: 26 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, miasto, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, dzierżawa, oddanie nieruchomości, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, wysokość pierwszej opłaty, miasto, ustawa o gospodarce, pozwane miasto, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna, dzierżawa, cena nieruchomości gruntowej, opłata za użytkowanie wieczyste, nieruchomość w użytkowanie wieczyste, oddanie nieruchomości, ustalenie pierwsze, pierwsza opłata za użytkowanie, stawka procentowa, wartość pawilonu, prawo użytkowania wieczyste, oddanie nieruchomości gruntowej, grunt, budowla i urządzenie
Zobacz»

I C 1418/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, użytkowanie wieczyste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, użytkowanie wieczyste, stawka procentowa opłaty roczna, zmiana stawki procentowej opłaty, użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwała zmiana sposobu, sposób korzystania z nieruchomości, poszukiwanie i wydobywanie, łączna powierzchnia, złoże kopaliny, wydobywanie węgla, plan ruchu, węgiel brunatny, akt notarialny, ustalenie opłaty, samorządowe kolegium odwoławcze, działalność górnicza, cena gruntów, rozpoznawanie i wydobywanie
Zobacz»

II C 74/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 30 czerwca 2015

Data publikacji: 31 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, własność budynków, grunt, gospodarka nieruchomościami, kserokopia, ustawa o gospodarce, miasto
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczyste, opłata roczna, użytkownik wieczysty, własność budynków, komunalizacja, grunt, przedmiotowa nieruchomość, gospodarka nieruchomościami, kserokopia, ustawa o gospodarce, użytkowanie wieczyste gruntu, decyzję komunalizacyjną, księga wieczysta, prawo własności budynków, prawo i roszczenie, miasto, przeniesienie, naniesienie budowlane, dotychczasowy użytkownik
Zobacz»

XXVII Cz 2414/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 lutego 2017

Data publikacji: 10 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, własność, grunt, budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, ustawa o gospodarce, dekret, gospodarka nieruchomościami, prawo pierwokupu, grunt będący w użytkowaniu, dokonanie czynności notarialnej, udział w użytkowaniu wieczystym, własność, prawo i roszczenie, realizacja roszczenia, grunt, wynik realizacji, budynek stanowiących odrębne nieruchomości, ustawa o własności lokali, lokal stanowiący odrębne nieruchomości, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, budynek, stanowiąca odrębna własność, ustawa reprywatyzacyjna
Zobacz»

V Ca 4045/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 września 2014

Data publikacji: 10 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, użytkowanie wieczyste gruntu, aktualizacja opłaty, jednorazowa opłata, użytkowanie wieczyste nieruchomości, ustalenie braku obowiązku, grunt, pierwotny użytkownik, wartość nieruchomości, brak obowiązku uiszczania, wysokość opłaty rocznej, opłata roczna za użytkowanie, dowód z opinii rzeczoznawcy, uiszczanie opłat rocznych, oddalenie wniosku o odroczenie, prawo użytkowania wieczyste, odroczenie rozprawy
Zobacz»

II Ca 1183/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 16 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, budynek, gospodarka nieruchomościami, oddanie nieruchomości, ustawa o gospodarce
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, sposób korzystania z nieruchomości, budynek, gospodarka nieruchomościami, oddanie nieruchomości, ustawa o gospodarce, budynek letniskowy, zmiany cel, zmiana stawki procentowej, powodująca zmiana, stawka procentowa opłaty roczna, oddanie nieruchomości gruntowej, cela mieszkaniowa, trwała zmiana sposobu, budynek mieszkalny, osiedle, plan zagospodarowania przestrzennego, zmiana sposobu użytkowania, oddanie w użytkowanie wieczyste, nieruchomość w użytkowanie wieczyste
Zobacz»

I ACa 1609/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 26 października 2016

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, gospodarowanie nieruchomości, nieruchomość rolna skarbu państwa, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, agencja nieruchomości rolna, ustawa o gospodarowaniu, szklarnia, zasób, przepis ustawy o gospodarce, prezydium, gospodarka terenami, dzielnicowa rada narodowa, wywłaszczanie nieruchomości, grunt, ustawa z dniem, pozwana agencja, mienie, decyzja administracyjna, gospodarka gruntami
Zobacz»

I ACa 415/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 31 października 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, użytkowanie wieczyste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, użytkowanie wieczyste, nieruchomość rolna skarbu państwa, gospodarowanie nieruchomości, aktualizacja opłaty rocznej, ustawa o gospodarowaniu, dotychczasowa opłata, powiat, nakład, przepis ustawy o gospodarce, opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty, wartość nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste, wartość rynkowa, usta, pozwana agencja, nieruchomość gruntowa, gmina
Zobacz»

III Ca 2033/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, użytkowanie wieczyste, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, stawka procentowa opłaty roczna, kościół, sposób korzystania z nieruchomości, zmiana stawki procentowej opłaty, zgoda właścicieli, wysokość stawki opłaty rocznej, przetarg, katecheza, zmiana wysokości stawki, trwała zmiana sposobu, wysokość stawki procentowej, grunt, spotkanie religijne, działalność usługowa, zarządzenie prezydenta miasta, uczeń szkoły podstawowej
Zobacz»

I C 1280/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 16 maja 2014

Data publikacji: 4 czerwca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ustawa o gospodarce, użytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, grunt, miasto
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • ustawa o gospodarce, użytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty, śródmieście w warszawie, użytkowanie wieczyste gruntu, dotychczasowa wysokość opłaty rocznej, grunt, opłata roczna za użytkowanie, miasto, roku miasta, procedura aktualizacyjna, stawka procentowa, prawo główne, aktualizacja, spadek, użytkownik wieczysty, użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, własność lokali, opłata za użytkowanie wieczyste
Zobacz»

II Ca 673/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 3 grudnia 2015

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, użytkowanie wieczyste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, użytkowanie wieczyste, aktualizacja opłaty, rzeczoznawca, starosta, dotychczasowa opłata roczna, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wysokość opłaty rocznej, nieruchomość i sporządzanie operatu, sporządzanie operatu szacunkowego, zasada wyceny nieruchomości, szacunek nieruchomości, wartość przedmiotowa nieruchomości, nieruchomość gruntowa, użytkownik wieczysty, biegły sądowy, komisja, orzeczenie samorządowego kolegium odwoławczego, przepis ustawy o gospodarce
Zobacz»

XXV C 273/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2016

Data publikacji: 17 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, wypowiedzenie, ustawa o gospodarce, księga wieczysta, gospodarka nieruchomościami, działka ewidencyjne, działka gruntów, grunt, użytkowanie wieczyste nieruchomości, prezydent, kolegium, dotychczasowa opłata, aktualizacja opłaty rocznej, użytkownik wieczysty, wysokość opłaty rocznej, operat, część powierzchni ziemskiej, wieczysta nieruchomość gruntowa, zaproponowana opłata, pojęcie nieruchomości
Zobacz»

I C 17/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 12 października 2015

Data publikacji: 27 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, prezydent miasta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, wysokość opłaty rocznej, rejestr zabytków, upust, użytkowanie wieczyste przedmiotowych nieruchomości, wysokość udzielonej bonifikaty, sejmik, prezydent miasta, państwa prezydentów, śródmieście w łodzi, odsetka ustawowa od kwot, zarządzenie wojewody, opłata za użytkowanie wieczyste, pozwany, przepis ustawy o gospodarce, aktualizacja, stawka procentowa
Zobacz»

V ACa 450/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 września 2013

Data publikacji: 14 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, grunt, budynek, pozwolenie na budowę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, rozwiązanie użytkowania wieczystego, państwowa jednostka organizacyjna, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, przeznaczenie, sposób korzystania z nieruchomości, warunek zabudowy, kubatura, decyzja administracyjna, prawo użytkowania wieczyste, wieczysta nieruchomość, grunt, budynek, moc prawa, zasada korzystania z nieruchomości, plan zagospodarowania, pozwolenie na budowę, żądanie rozwiązania
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Kania-Zamorska
Data wytworzenia informacji: