Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 503/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2017-11-30

III Ca 824/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 6 listopada 2018

Data publikacji: 11 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

nakład, prawo zatrzymania, przedmiot dzierżawy, umowa dzierżawy, cesja, pozwany, prawo do nieruchomości, umowa użyczenia, pawilon handlowy, roku miasta, działka gruntów, tydzień od dnia uprawomocnienia, byłych dzierżawców
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa
 • Ważne frazy
  • nakład, prawo zatrzymania, przedmiot dzierżawy, zakończenie stosunku dzierżawy, umowa dzierżawy, cesja, pozwany, prawo do nieruchomości, umowa użyczenia, zarzut zatrzymania, pawilon handlowy, roszczenie o zwrot nakładów, roku miasta, forma prawna, działka gruntów, tydzień od dnia uprawomocnienia, obowiązek zwrotu rzeczy, wierzytelność, byłych dzierżawców, chwilą zaspokojenia
Zobacz»

I ACa 608/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 29 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

nakład, dzierżawca, przedmiot dzierżawy, nieruchomość, umowa dzierżawy, najem, pozwany, pawilon handlowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • nakład, dzierżawca, przedmiot dzierżawy, zakończenie umowy, nieruchomość, umowa dzierżawy, dzierżawiona nieruchomość, najem, poddzierżawa, pozwany, zwrot poniesionych nakładów, bazar, umowa najmu, przywrócenie nieruchomości do stanu, wartość nakładów, pawilon handlowy, roszczenie zwrotu, kupiec, tekst umowy, nakłady konieczne
Zobacz»

I C 989/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 23 października 2020

Data publikacji: 19 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, dzierżawca, właściciel, zwrot przedmiotu dzierżawy, zwrot nakładów, zakończenie dzierżawy, pozwany, przedmiotowa nieruchomość, uprawnienie do władania, władanie rzeczą
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, schronisko, dzierżawca, zwrócenie przedmiotu dzierżawy, ustna umowa dzierżawy, właściciel, zwrot przedmiotu dzierżawy, zwrot nakładów, przedmiot dzierżawy w stanie, zakończenie dzierżawy, pozwany, przedmiotowa nieruchomość, kosztorys, stosunek prawny, stan niepogorszony, właściciel uprawnienia, uprawnienie do władania, władanie rzeczą, oficjalna działalność, remont budynków
Zobacz»

V ACa 891/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 5 grudnia 2012

Data publikacji: 22 maja 2013

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, nieruchomość, dzierżawca, zwrot przedmiotu dzierżawy, nakład
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, nieruchomość, dzierżawca, zwrot przedmiotu dzierżawy, nakład, zwrot rzeczy, trwały zarząd, pozwany skarb państwa, starosta, zatrzymanie ulepszeń, wartość ulepszeń, ulepszenie rzeczy, sposób postępowania z ulepszeniami, chwilą zwrotu, brak zwrotu, port, zwrot dzierżawionej nieruchomości, ulepszenie przedmiotu dzierżawy, umowa z dniem, poczyniony nakład
Zobacz»

I C 200/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 16 października 2015

Data publikacji: 11 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

nakład, umowa dzierżawy, dzierżawca, nieruchomość, przedmiot dzierżawy, pawilon, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • nakład, umowa dzierżawy, dzierżawca, nieruchomość, przedmiot dzierżawy, tryb natychmiastowy, pawilon, nadzwyczajna zmiana stosunków, pawilony wystawiennicze, stosunek dzierżawy, rozliczenie nakładu, usta, rozwiązanie umowy dzierżawy, prezydent miasta, dzierżawiona nieruchomość, umowa dzierżawy z dniem, wypowiedzenie, rażąca strata, skarb państwa, zachowanie przedmiotów
Zobacz»

I ACa 46/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 września 2015

Data publikacji: 6 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, dzierżawca, nieruchomość, pawilon handlowy, zwrot nakładów, przedmiot dzierżawy, zakończenie dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, dzierżawca, pawilon usługowy, nieruchomość, kwestia nakładów, nowy nakład, pawilon handlowy, zwrot nakładów, dzierżawiony grunt, nieruchomość w stanie, przedmiot dzierżawy, wzniesienie, gmina, budynek, obiekt budowlany, ulepszenie rzeczy, ruda, stan niepogorszony, zespół mieszkaniowy, zakończenie dzierżawy
Zobacz»

I ACa 1408/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 lutego 2013

Data publikacji: 8 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, dzierżawca, wydanie nieruchomości, pozwany, nakład, pawilon, zwrot przedmiotu dzierżawy, miasto
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, dzierżawca, czynsz dzierżawny, zaległość, powództwo główne, wydanie nieruchomości, należność czynszowa, grunt, umowa dzierżawy z dniem, budynek, pozwany, nakład, pawilon, obniżenie czynszu, potrącenie, zwrot przedmiotu dzierżawy, przedmiot dzierżawy w stanie, przedmiot umowy dzierżawy, miasto, nieterminowe uiszczanie
Zobacz»

I C 1160/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 9 lutego 2015

Data publikacji: 4 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, nieruchomość, przedmiot dzierżawy, zwrot nakładów, byłych dzierżawców, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, nieruchomość, przedmiot dzierżawy, dzierżawiona nieruchomość, wartość ulepszeń, zbiornik wodny, zawezwanie do próby ugodowej, protokół zdawczo-odbiorczy, zwrot nakładów, gmina, starostwo powiatowe, umowa dzierżawy z dniem, ulepszenie przedmiotu dzierżawy, byłych dzierżawców, pozwany, zwrot rzeczy, wniosek o zawezwanie, wzrost wartości nieruchomości, zbiorcze zestawienie kosztów, działanie dzierżawcy
Zobacz»

I ACa 468/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 października 2013

Data publikacji: 1 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, dzierżawca, nakład, nieruchomość, przedmiot dzierżawy, pozwany, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, dzierżawca, nakład, na czas, nieruchomość, przedmiot dzierżawy, pozwany, prawo budowlane, wypowiedzenie, oświadczenie woli, zawarcie umowy dzierżawy, przepis kodeksu cywilnego, spółdzielnia, wypowiedzenie umowy, dzierżawiona nieruchomość, czynsz dzierżawny, żądanie przywrócenia stanu poprzedniego, rozliczenie nakładu, stosunek dzierżawy, obiekt
Zobacz»

V C 1193/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2017

Data publikacji: 25 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, nieruchomość, dzierżawca, przedmiot dzierżawy, wypowiedzenie, właściciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, nieruchomość, dzierżawca, czynsz, umowa darowizny, przedmiot dzierżawy, czynność prawna, za darmo, linia lakiernicza, ojciec, wypowiedzenie, interes prawny, pozwany dzierżawca, oświadczenie woli, hipoteka, powództwo o ustalenie, właściciel, bieżące użytkowanie, nieważność, licytacja
Zobacz»

I ACa 734/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 21 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, zwrot wartości ulepszeń, zgoda, nakład, dzierżawa nieruchomości, dzierżawca, pozwany, przedmiot dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, stosunek dzierżawy, spadkobierca, zwrot wartości ulepszeń, współwłaściciel, zgoda, starogard gdański, nakład, dzierżawa nieruchomości, spadek, umowa dzierżawy nieruchomości, dzierżawca, dokonane ulepszenie, dalsza odsetka ustawowa, zakres zwykłego zarządu, małżonek, pozwany, faktyczne uzasadniające żądanie, przedmiot dzierżawy, umowa dzierżawy z dniem
Zobacz»

I ACa 480/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2015

Data publikacji: 2 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

nieruchomość, umowa dzierżawy, dzierżawca, pozwany, zwrot przedmiotu dzierżawy, zwrot nakładów, pawilon handlowy, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, umowa dzierżawy, zwrot rzeczy, dzierżawca, pozwany, rozwiązanie umowy dzierżawy, podatek od nieruchomości, zwrot przedmiotu dzierżawy, zwrot nakładów, przedawnienie, lokal, zwrot dzierżawionej nieruchomości, najemca, pawilon handlowy, wynagrodzenie za pomoc prawną, władztwo, majątek odrębny, wypowiedzenie, całkowicie błędne ustalenie, czynsz
Zobacz»

XX GC 706/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2013

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, dzierżawca, nieruchomość, przedmiot dzierżawy, zgoda, pozwany, bezpłatne używanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, dzierżawca, nieruchomość, przedmiot dzierżawy, przedłużenie umowy dzierżawy, zgoda, pozwany, interes prawny, ewidencja gruntów, termin oznaczony w umowie, woli przedłużenia, powierzchnia w budynku, czynsz dzierżawny, wynajem, nieruchomość z przeznaczeniem, na czas, kolejna umowa dzierżawy, pisemna zgoda, forma pisemna, bezpłatne używanie
Zobacz»

I ACa 766/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 lutego 2017

Data publikacji: 25 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

dzierżawca, umowa dzierżawy, nieruchomość, przedmiot dzierżawy, wypowiedzenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • dzierżawca, umowa dzierżawy, nieruchomość, wada prawna, przedmiot dzierżawy, nieruchomość rolna, podatek rolny, wypowiedzenie, pozwany, przepis kodeksu cywilnego, uwzględnienie stawek, gospodarstwo rolne, grunt rolny, dochód możliwy do osiągnięcia, grunt gospodarstwa, przepis o dzierżawie, porozumienie, wypowiedzenie umowy, rata zobowiązania, uiszczanie czynszu
Zobacz»

I C 52/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 3 listopada 2015

Data publikacji: 14 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, dzierżawca, wypowiedzenie, przedmiot dzierżawy, nieruchomość, uprawnienie do władania, bezpłatne używanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, dzierżawca, wypowiedzenie, bydło, przedmiotowa umowa dzierżawy, przedmiot dzierżawy, obora, pożytek, gospodarstwo rolne, poddzierżawa, przepis kodeksu cywilnego, nieruchomość, dzierżawa gruntu rolnego, uprawnienie do władania, wypowiedzenie umowy dzierżawy, uprawnienie do wypowiedzenia umowy, bezpłatne używanie, poplon, ziemia w dzierżawę, zasiew kukurydzy
Zobacz»

I C 545/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2016

Data publikacji: 31 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, pawilon handlowy, pozwany, wypowiedzenie, przedmiotowa nieruchomość, dzierżawa nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, pawilon handlowy, pozwana umowa dzierżawy, pozwany, zeznanie powódki, czynsz dzierżawny, szkoda, wypowiedzenie, przedmiotowa nieruchomość, dzierżawa nieruchomości, stawka czynszu, nienależyte wykonanie, lokal, młyn, przepis kodeksu cywilnego, oferta dzierżawy, propozycja, umowa dzierżawy nieruchomości, spotkanie, sklep
Zobacz»

VI ACa 602/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 listopada 2019

Data publikacji: 7 września 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, dzierżawca, sporna nieruchomość, wydanie nieruchomości, pozwany, zwrot przedmiotu dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, dzierżawca, sporna nieruchomość, bezumowne korzystanie z nieruchomości, pozwana piekarnia, wydanie nieruchomości, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, pozwany, pozwana spółka, zwrot przedmiotu dzierżawy, obowiązek zwrotu nieruchomości, czynsz dzierżawny, wygaśnięcie umowy dzierżawy, wydanie spornej nieruchomości, przejęcie nieruchomości, dzień zakończenia umowy, budynek portierni, gotowość wydania, przedstawicielka powodów, dzień wydania nieruchomości
Zobacz»

I ACa 443/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 grudnia 2016

Data publikacji: 19 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

dzierżawca, umowa dzierżawy, nakład, nieruchomość, zwrot przedmiotu dzierżawy, zwrot wartości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • dzierżawca, umowa dzierżawy, nakład, stróżówka, urządzenie i budynek, strzeżony parking, dzierżawiony grunt, wartość ulepszeń, nieruchomość, rejonowy gdańsk, koszt realizacji inwestycji, ruchomość, północ, zwrot przedmiotu dzierżawy, koszt zagospodarowania, oświetlenie, kanalizacja, dzierżawiony teren, zwrot wartości, wartość rzeczy
Zobacz»

I ACa 1196/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2016

Data publikacji: 30 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

nakład, umowa dzierżawy, dzierżawca, nieruchomość, wypowiedzenie, zwrot przedmiotu dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • nakład, umowa dzierżawy, dzierżawca, nadzwyczajna zmiana stosunków, tryb natychmiastowy, nieruchomość, czynsz, rozliczenie nakładu, wygaśnięcie umowy, dzierżawiona nieruchomość, umowa dzierżawy z dniem, wypowiedzenie, prezydent miasta, rozwiązanie umowy dzierżawy, stosunek dzierżawy, obowiązywanie umowy, rażąca strata, zwrot przedmiotu dzierżawy, zapis umowy, zmiana prawa
Zobacz»

I ACa 585/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, nieruchomość, dzierżawca, przedmiot dzierżawy, wypowiedzenie, zgoda, pozwany, zwrot nakładów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa, umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, nieruchomość, dzierżawca, zasiedzenie, czynsz dzierżawny, małżonek, przedmiot dzierżawy, zachowanie terminów wypowiedzenia, wypowiedzenie, sprzedaż gospodarstwa rolnego, akt sprzedaży, poddzierżawa, stosunek dzierżawy, wydzierżawionych gospodarstwach, zgoda, pozwany, siedlisko, stwierdzenie nabycia własności, zwrot nakładów, zapłacony czynsz
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Braczkowska
Data wytworzenia informacji: