Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 126/15 - wyrok Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2015-06-02

X GC 860/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 maja 2018

Data publikacji: 21 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

obowiązek zwrotu kosztów procesu, powodu obowiązków, sprawa z powództwa, zapłata, maj, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, dzień
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • obowiązek zwrotu kosztów procesu, powodu obowiązków, wydział gospodarczy, stażysta, sprawa z powództwa, zapłata, maj, kwiecień, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

I ACa 342/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, ugoda, obowiązek zwrotu kosztów procesu, pozwany, resztę zobowiązań, wygaśnięcie zobowiązania, obrona praw powoda, świadomość skutków prawnych, częściowa spłata zobowiązania, możliwość odstąpienia od obowiązku, cofnięcie na rozprawie, dług przez dłużnika, wniesienie przedmiotowego powództwa, moment wniesienia powództwa, zwolnienie z obowiązku uiszczenia, obciążanie powoda, zaspokojenie wierzyciela, odstąpienie od obowiązku zwrotu, świadomość obowiązku zwrotu, procesowa możliwość
Zobacz»

III Ca 58/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2019

Data publikacji: 29 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • obowiązek zwrotu kosztów, rozpoczęcie rozprawy, obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa, dopuszczalne cofnięcie pozwu, brzezina, przeciwnik procesowy, radca prawny, wszczęty proces, nałożenie na stronę obowiązku, wniosek o zasądzenie zwrotu, upoważnienie do występowania, strona obowiązku zwrotu kosztów, powodu obowiązków, ewentualne obciążenie, złożenie wniosku o zasądzenie, odstąpienie od nałożenia, konieczna zgoda, pozwany, trudna sytuacja finansowa powoda, sprawa przez pełnomocnika
Zobacz»

I ACa 37/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 26 czerwca 2015

Data publikacji: 2 września 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • obowiązek zwrotu kosztów, miesięczna renta, małoletni, zadośćuczynienie i odszkodowanie, apelacja strony, obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa, powodu obowiązków, wydatek na koszty opinii, zażalenie, treść uzasadnienia skarżonego wyroku, wypadek, koszt postępowań zażaleniowy, strona pozwana obowiązku zwrotu, śmierć męża i ojciec, subiektywne przekonanie, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, członek rodziny, podstawa zwolnienia, możliwość zarobkowa, kwota
Zobacz»

VI Gz 224/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 30 grudnia 2016

Data publikacji: 4 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • niewielki nakład pracy, ocena wystąpienia, pozwany, koszt procesu, koszt postępowań zażaleniowy, przebieg procesów, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, życiowa strona, zasada słuszności, pełnomocnik powodów, obowiązek zwrotu kosztów, ujemna konsekwencja, powody dalsze, majątkowa strona, finansowanie szpitali, możliwość zwolnienia strony, postanowienie sądu najwyższe, zakończenie sprawy, przeprowadzenie rozprawy, wydanie orzeczenia o kosztach
Zobacz»

I C 193/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 14 maja 2014

Data publikacji: 22 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • fundusz sekurytyzacyjny, fundusz inwestycyjny, obowiązek zwrotu kosztów procesu, sierpień i grudzień, istotne zdanie, trudna sytuacja, zwłoka w spłacie, pozwany obowiązek, sposób prowadzenia procesu, koszt procesu strony powodowej, zobowiązanie wobec strony powodowej, zwrot niedookreślony, zwrot kosztów procesu strony, reguła ogólna, świdnik, rok przejść, czynienie z sytuacją, argument natury, kłopot finansowy, dotyczących zwrotów
Zobacz»

V Pz 19/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 18 marca 2016

Data publikacji: 22 marca 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • rażące naruszenie reguł, ekwiwalent za urlopy, charakter sprawy, sytuacja wynikająca z charakteru, odpowiedzialność za wynik procesu, przekonanie strony o zasadności, obowiązek zwrotu kosztów procesu, rejonowy sąd pracy, zasada odpowiedzialności za wynik, postępowanie zażaleniowe, odniesienie do powoda, zażalenie, charakter żądania, strona przegrywająca kosztów procesu, subiektywne przekonanie strony, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, życiowa strona, norma czasu pracy, zasada słuszności, ewidencja czasu pracy
Zobacz»

VI ACa 632/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lutego 2015

Data publikacji: 26 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wypadek cofnięcia pozwu, umorzenie postępowania egzekucyjne, obowiązek zwrotu kosztów procesu, warszawa, obciążanie powódki, tytuł wykonawczy, cofnięcie pozwu na żądanie, skutek przywrócenia, wszczęcie przeciwko powódce, pozbawienie wykonalności, zaspokojenie przez pozwanego roszczenia, przywrócenie terminów, fakt umorzenia, uznanie powódki, nakaz zapłaty, postępowanie egzekucyjne w oparciu, wyrok i postępowanie, przyczyna cofnięcia, postępowanie egzekucyjne na wniosek, szczególność sytuacji
Zobacz»

II Ns 1839/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 11 stycznia 2016

Data publikacji: 27 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • orzeczenie o uznaniu, sprawa o sygnaturze, postanowienie o uznaniu, data zgonu, sygnatura, załączony akt, zgon osoby, akt sądu rejonowego, postępowanie o uchylenie, wniosek skarbu państwa, prezydent miasta, dom, wniosek z uzasadnieniem, wniosek o uchylenie postanowienia, ogłoszenie w siedzibie, skrócony odpis aktu urodzenia, uchylenie postanowienia sądu rejonowego, córka, budynek sądów, zmarła osoba
Zobacz»

I C 3117/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 listopada 2018

Data publikacji: 11 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, zarządzenie, następujący skład, sygnatura, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztu, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, tysiąc, tryba, wydział cywilny, pozwany, listopad, odsetka, kwota, sprawa z powództwa, koszt postępowań, styczeń, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»

V U 4/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 13 października 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • strona od obowiązku zwrotu, odpowiedzialność za wyniki, ubezpieczone koszty, dodatkowe obciążanie, przeniesienie odpowiedzialności za składki, ubezpieczenie społeczne w myśl, obowiązek zwrotu kosztów procesu, stosunek do przeciwnika, rozstrzyganie o zwrocie, uzupełnienie wyroku sądu okręgowego, koszty sądowe, oczywiście niewłaściwe postępowanie strony, postępowanie w procesie, szczególna zawiłość, prowadzenie procesu przez stronę, koszt w ogóle, następująca zasada, celowa obrona, podstawa oddalenia żądania, wyjątkiem opłaty
Zobacz»

II Cz 811/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, postanowienie zawarte w punktach, data wytoczenia pozwu, chwilę wytoczenia, celowe dochodzenie, dochodzenie prawa, uiszczona opłata skarbowa, powództwo roszczenia, pozwany, przeciwnik, celowa obrona, wielokrotność, obowiązek zwrotu kosztów, wytoczenie powództwa, koszt procesu, zażalenie, wystąpienie z powództwem, stawka minimalna, koszt postępowań zażaleniowy, opłata skarbowa od pełnomocnictwa
Zobacz»

II Cz 1137/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, buczek, proces zasady odpowiedzialności, koszt procesu zasady, rozważenie zastosowania, wzajemne zniesienie kosztów, przeciwnik, wykonalność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, strona kosztów procesu, koszt postępowań zażaleniowy, obowiązek zwrotu kosztów procesu, pozwany, ostateczny wynik sprawy, koszt zastępstwa adwokackiego, damy powodu, sprzedaż wierzytelności, dysponowanie przez wierzyciela, uwzględnienie żądania, całkowite uwzględnienie
Zobacz»

VI ACa 1925/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 21 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, suma odsetek ustawowych, nota odsetkowa, odsetka, kwota należności główna, rozłożenie należności na raty, odstąpienie od obciążania, pierwsza instancja, rozłożenie świadczenia, dostawa, punkt pierwszy, kwota, tysiąc, świadczenie na raty, zaskarżenie nakazu, treść zaskarżonego wyroku, cała należność główna, publiczna placówka, pozwany koszt, powództwo ze zrzeczeniem
Zobacz»

XVI C 2922/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 1 marca 2018

Data publikacji: 21 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik powoda w osobie, opłata skarbowa od dokumentu, obowiązek poniesienia kosztów procesu, występowanie z wnioskiem, zakres wydatków, osobę adwokata, dokument pełnomocnictwa, wynagrodzenie pełnomocnika powoda, potwierdzenie przelewu, obowiązek zwrotu kosztów procesu, kończące postępowanie, wyrok zaoczny, celowe dochodzenie, celowa obrona, dochodzenie prawa, centrum, odpowiedzialność za wynik procesu, opłata za czynności adwokackie, zasada odpowiedzialności za wynik, opłata od pozwów
Zobacz»

VI Cz 885/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • rata, postanowienie odnośnie kosztów, niskie świadczenie emerytalne, obowiązek zwrotu kosztów procesu, odstąpienie od obowiązku ponoszenia, zażalenie, sytuacja osobista, najwyższa ocena, suwerenne uprawnienie sądu, przedmiot rozważań sądu rejonowego, kontrola orzeczenia sądu, pozwany obowiązek, należność wobec powoda, ocena okoliczności rozpoznawanej sprawy, podstawa zwolnienia od kosztów, przedmiot kontroli instancyjnej, sytuacja wynikająca z charakteru, obowiązek ponoszenia kosztów procesu, rozpoznawanie środka, charakter dyskrecjonalny
Zobacz»

VIII Gz 52/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2018

Data publikacji: 18 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, wytoczenie powództwa, transakcja handlowa, ustawowa odsetka za opóźnienie, rozłożenie zaległości na raty, pozwany, centrum, wydanie nakazu zapłaty, wezwanie do zapłaty, wytoczenie sprawy, cofnięcie pozwu, zażalenie, postępowanie nakazowe, dochodzenie prawa, damy powodu, skierowanie sprawy na drogę, termin do spłaty zadłużenia, sprawa przestała, powództwo, odpowiedź na wezwanie
Zobacz»

I C 554/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 29 maja 2018

Data publikacji: 18 września 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • ustalenie opłaty, koszt wynagrodzenia fachowego pełnomocnika, koszt opinii biegłej, zlecenie wykonania opinii, prezydent miasta, uiszczona zaliczka na poczet, pozew bez zrzeczenia, opinia w przedmiotowej sprawie, pełnomocnik w stawce minimalnej, użytkowanie wieczyste, wniosek o odstąpienie, wyjątkowo trudna sytuacja, zgoda na cofnięcie pozwu, pozew przeciwko skarbowi państwa, ugodowe załatwienie sprawy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, rozpoczęcie rozprawy, sporządzanie opinii, osobiste stawiennictwo strony, wyrok stały
Zobacz»

I C 1008/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2019

Data publikacji: 16 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • asesor sądowy, miasto stołeczne warszawy, warszawa w warszawie, ustawowa odsetka za opóźnienie, miasto, wydział cywilny w składzie, sygnatura, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, ustawowe odsetki, tryba, wydział cywilny, pozwany, czerwiec, koszt zastępstwa procesowy, kwota, sprawa z powództwa, kwiecień, wyrok
Zobacz»

I C 1306/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 sierpnia 2019

Data publikacji: 16 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • asesor sądowy, miasto stołeczne warszawy, warszawa w warszawie, ustawowa odsetka za opóźnienie, miasto, wydział cywilny w składzie, sygnatura, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, ustawowe odsetki, tryba, wydział cywilny, pozwany, koszt zastępstwa procesowy, kwota, sprawa z powództwa, marzec, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Dhahir-Swaidan
Data wytworzenia informacji: