Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 99/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2017-06-13

III Ca 1777/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2019

Data publikacji: 23 października 2019

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wodomierz główny, podstawa wskazania, należność, woda i odprowadzanie ścieków, nieczystości ciekłe, solidarna odpowiedzialność, ilość wody, ilość odprowadzonych ścieków, pozwany, zawór za wodomierzem głównym, dostarczona woda, drugie mieszkanie, lokal, córka, zawarcie odrębnej umowy, dostawa wody i odprowadzanie, techniczne warunki, solidarność bierna, wskazanie wodomierza, zapłata
Zobacz»

I C 587/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 31 lipca 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dłużnik, współdłużnik, roszczenie regresowe, dłużnik solidarny, wierzyciel, region, weksel, część długu, nakaz zapłaty, odsetka, zapłata, opóźnienie, umowa pożyczki z dniem, ciężar długów, pożyczkobiorca, repartycja, spłata pożyczki, część równi, poręczyciel, zapłata długów
Zobacz»

II Ca 113/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 lipca 2016

Data publikacji: 11 października 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dowód wpłaty, ugoda, należność, woda i kanalizacja, fundusz remontowy, woda, należność za mieszkanie, centralne ogrzewanie, zestawienie wpłat, gaz, rata, spłata zaległości, bieżąca opłata, energia elektryczna, opłata za mieszkanie, medium, dowód uiszczenia opłaty, termin do końca, dłużnik solidarny, współwłaściciel mieszkania
Zobacz»

III Ca 390/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 czerwca 2015

Data publikacji: 29 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współdłużnik, roszczenie regresowe, udział w stratach, ugoda, spółka cywilna, częściowa spłata, przedawnienie, wierzyciel wspólnika, chwilą spłaty, celu zaspokojenia, stosunek spółki, działalność gospodarcza, spłacony dług, współdłużnik solidarny, spłata wierzycieli, zaspokojenie wierzyciela, przyjęcie koncepcji, wspólnik spółki, stosunek wewnętrzny, zaspokojenie roszczenia
Zobacz»

I C 315/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2018

Data publikacji: 21 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współdłużnik, poręczyciel, dłużnik, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik solidarny, roszczenie regresowe, wierzyciel, stosunek wewnętrzny, dłużnik główny, zarzut potrącenia, część równi, dłużniczka, wierzytelność, odsetka ustawowa za opóźnienie, pełnomocnik z urzędu powódki, wynagrodzenie za pełnienie, obowiązek pełnomocnika, zobowiązań regresowych, pozwany, opłata sądowa od pozwu
Zobacz»

I C 672/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 7 grudnia 2016

Data publikacji: 20 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dłużnik, roszczenie regresowe, współdłużnik, wierzyciel, dłużnik solidarny, postępowanie egzekucyjne, ugoda, akt notarialny, solidarna odpowiedzialność, opóźnienie, egzekucja, zapłata, zwolnienie z długu, komornik sądowy przy sądzie, obowiązek zapłaty ceny, ciężar długów, opóźnienie wykonania zobowiązania, repartycja, nakaz zapłaty sądu okręgowego, opatrzona klauzula wykonalności
Zobacz»

IV Ca 256/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 22 maja 2019

Data publikacji: 29 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współdłużnik, dłużnik, dłużnik solidarny, roszczenie regresowe, poręczyciel, stosunek wewnętrzny, zarzut potrącenia, część równi, dłużnik główny, złożone oświadczenie o potrąceniu, zobowiązań regresowych, zaspokojony wierzyciel, pozwany, przepis o solidarności, regres, częściowe zaspokojenie wierzyciela, pełnomocnik z urzędu powódki, świadczenie, wzajemna wierzytelność, wynagrodzenie za pełnienie
Zobacz»

II Ca 967/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 5 lutego 2015

Data publikacji: 5 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współdłużnik, kodeks cywilny, dłużnik solidarny, sygnatura, treść artykułów, dłużnik, współdłużnik solidarny, opóźnienie wykonania zobowiązania, świdnik, karta, pogląd sądu rejonowego, roszczenie regresowe, wierzyciel, chrzan, trafny pogląd sądu, wyrok sądu rejonowy, wyliczenie, roszczenie powódki, stan opóźnienia, regres
Zobacz»

I C 916/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 22 listopada 2016

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, roszczenie regresowe, korespondencja, współdłużnik, zeznanie powódki, zobowiązanie kredytowe, zaciągnięte zobowiązanie, zobowiązań regresowych, adres działalności, odsetka ustawowa za opóźnienie, spłata roszczenia, regres, fakt zawarcia umowy darowizny, wezwanie, kredyt hipoteczny, opóźnienie od kwot, działalność lecznicza, potwierdzenie przelewu, email, bank
Zobacz»

I ACa 59/13

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 lutego 2013

Data publikacji: 19 marca 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie regresowe, komornik rewiru, współdłużnik, udział w stratach, umowa spółki, wezwanie do spełnienia świadczenia, dłużnik, roszczenie zwrotne, postępowanie egzekucyjne, zobowiązanie, renta powódki, postępowanie komornicze, pozwany, zysk, radca prawny, stosunek wewnętrzny, zapłata kwot, przedawnienie, zaspokojenie wierzyciela, zasada dochodzenia roszczenia
Zobacz»

I C 11/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 3 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dłużnik, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, współdłużnik, przepis pod uwagę, nakaz zapłaty, rejonowy lublin, stan faktyczny bezspornie, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, zachód, wynagrodzenie pełnomocnika z wyboru, odpowiedzialność solidarna dłużników, zapłata, stan faktyczny jednoznacznie, odpis pozwów, istotę zobowiązania, zobowiązania solidarne, pierwsze wezwanie, uiszczona kwota
Zobacz»

I C 331/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 października 2014

Data publikacji: 15 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wyrok sądów karnych, pozwany, wyrok zaoczny, stosunek wewnętrzny, terminologię prawa, dłużnik, przestępstwo, wyrządzona szkoda, powstanie szkody, sentencja wyroku sądu, czyn, postępowanie egzekucyjne, granica odpowiedzialności, bilet, roszczenie zwrotne, pismo komornika sądowego, dobrowolna wpłata, kwota, naprawienie w całości szkody, sprzeciw
Zobacz»

I C 1247/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 22 lutego 2019

Data publikacji: 5 czerwca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rachunek, pozwany, stosunek wewnętrzny, mieszkaniowy kredyt, współdłużnik, zawarcie przez strony związku, koszt utrzymania nieruchomości wspólnej, związek małżeński, kredyt hipoteczny, rata, opłata za telewizję cyfrową, dziecko, połowa kwot, bank, mieszkanie, rodzina, wydatek, złotówka, lokal, przedmiotowy kredyt
Zobacz»

III Ca 540/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 lipca 2015

Data publikacji: 24 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stoisko, umowa z miastem, roszczenie regresowe, pozwany, współdłużnik, oświadczenie o potrąceniu, zakończenie działalności, zarzut potrącenia, wierzytelność, czynsz za lokal, część równi, obowiązek spłaty zadłużenia, ostateczne ustalenie stanu, wyznaczające granice, element wyposażenia, umowa, czynność prawna potrącenia, dokonanie określonych ustaleń, roszczenie regresowe powoda, dłużnik solidarny
Zobacz»

II Ca 1060/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 marca 2013

Data publikacji: 10 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie regresowe, postępowanie egzekucyjne, dłużnik, klauzula wykonalności, termin przedawnienia, akt egzekucyjny, bezpodstawne wzbogacenie, zwrot wkładów, majątek, dobrowolna wpłata, małżonka dłużnika, wkład pieniężny, zaświadczenie komornika sądowego, należność, pozwany, działalność gospodarcza, wspólnik spółki cywilnej, wpłata powoda, egzekwowana należność, kwota
Zobacz»

I C 846/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 16 grudnia 2019

Data publikacji: 25 czerwca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • najem mieszkania, współdłużnik, należność za mieszkanie, pozwany, opłata za telefon, odstępne, konto, stosunek wewnętrzny, wspólne gospodarstwo domowe, zawarta umowa najmu, gotówka, rozliczenie między stronami, połów kosztów, alimenty, konkubinat, umowa najmu lokali mieszkalnych, dłużnik solidarny, krótkotrwałe związki, odbyć wycieczki, swoista pożyczka
Zobacz»

III C 1277/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 lutego 2017

Data publikacji: 12 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • osoba zamieszkująca w lokalu, nakaz zapłaty, pokój, współdłużnik, koszt egzekucyjny, część opłaty, pozwany, współdłużnik solidarny, zaświadczenie o dokonanych wpłatach, wymiar czynszu, należność, egzekucja, należność za lokal, matka, zajmujący lokal, opłata egzekucyjna, część należności, opłata czynszowa, dłużnik solidarny, kwota
Zobacz»

XI C 1801/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 października 2016

Data publikacji: 6 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie regresowe, zasądzony nakaz zapłaty, zapłata w postępowaniu nakazowym, współdłużnik, umowa najmu hali, dłużnik solidarny, świadczenie w miejsce, wysokość zobowiązania, dłużnik, rozliczenie spółki, wydział gospodarczy, nakaz zapłaty w postępowaniu, akt notarialny, zapłata, część zobowiązania, umowa spółki, wspólnik spółki cywilnej, roszczenie regresowe dłużnika, umowa, zobowiązania solidarne
Zobacz»

I C 234/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 1 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie egzekucyjne, majątek małżonka, dłużnik, odsetki ustawowe, odsetka, plan podziału sumy, zapłata, kwota, pozwany, ugoda, nakaz zapłaty, wierzyciel, komornik sądowy przy sądzie, roszczenie regresowe, umowa spółki, zapłata w postępowaniu nakazowym, wspólnik spółki cywilnej, wyrok klauzuli wykonalności, wierzytelność, przedawnienie
Zobacz»

I C 44/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 1 marca 2016

Data publikacji: 16 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współdłużnik, stosunek wewnętrzny, sprawa rozwodowa, sprawa o podział majątku, roszczenie regresowe, dłużnik solidarny, rozliczenie pomiędzy małżonkami, zobowiązanie w sprawach, zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, opłata poza, koszt związany z lokalem, zadłużenie wobec spółdzielni, pełnomocnik powodów, wspólność ustawowa, dokument i okoliczność, analiza podstawy prawnej, warunek uruchomienia, konto spółdzielni, lokal mieszkalny stron
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Dhahir-Swaidan
Data wytworzenia informacji: