Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 85/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2017-10-02

II Ca 789/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 16 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, odsetka, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, kapitał, czterokrotność, umowa pożyczki, wierzyciel, bank, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, odsetka, rozliczenie wierzytelności, księga rachunkowa powoda, umowa cesji wierzytelności, odsetka maksymalna, przelew, dokument prywatny, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, kapitał, czterokrotność, umowa pożyczki, wyciąg z umowy cesji, wierzyciel, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, czterokrotność stopy, pozwany
Zobacz»

II C 457/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2017

Data publikacji: 15 maja 2017

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

bank, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, odsetki umowne, pozwany, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, rata, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, odsetki umowne, umowa pożyczki gotówkowej, bankowy tytuł egzekucyjny, przelew wierzytelności, wysokość odsetki, pozwany, pożyczkobiorca, odsetka za opóźnienie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa cesji, dwukrotność, rata, cesja wierzytelności, stosunek roczny, umowa przelewu, siedziba, dokonana cesja
Zobacz»

II C 1394/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2016

Data publikacji: 7 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetka karna, odsetki umowne, kapitał, cesja wierzytelności, bank, umowa, pozwany, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetka karna, umowa przelewu wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, dzień wystawienia bankowego, odsetki umowne, kapitał, cesja wierzytelności, bank, umowa kredytowa, odsetka od kredytu, umowa, umowa cesji wierzytelności, umowa o kredyty, pozwany, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, ustawowa stopa procentowa, podstawa prawna działalności, certyfikat inwestycyjny
Zobacz»

II C 284/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2019

Data publikacji: 30 września 2019

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cesja wierzytelności, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa cesji, zbywca, dokonana cesja wierzytelności, zbywana wierzytelność, dr hab., nabywca, dokument prywatny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, pozwany, numer, strona powodowa, pierwotny wierzyciel
Zobacz»

I C 406/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

bank, umowa pożyczki, kredyt, pozwany, odsetki umowne, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, umowa pożyczki, umowa sprzedaży wierzytelności, poprzedni wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, dwukrotność odsetek, kredyt, pozwany, legitymacja procesowa, wyciąg z załącznika, odsetki umowne, wyciąg z księgi rachunkowej, bieg przedawnienia, cesja wierzytelności, wierzyciel, dzień wniesienia pozwu, monitoring płatności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kapitał, klauzula wykonalności
Zobacz»

II C 299/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2019

Data publikacji: 30 września 2019

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cesja wierzytelności, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, zbywca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa cesji, dokonana cesja wierzytelności, zbywana wierzytelność, dr hab., nabywca, dokument prywatny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, pozwany, numer, strona powodowa, pierwotny wierzyciel
Zobacz»

II C 274/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 1 lipca 2019

Data publikacji: 9 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cesja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, zbywca, pożyczkodawca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, dokonana cesja wierzytelności, zbywana wierzytelność, umowa pożyczki, dr hab., umowa cesji wierzytelności, nabywca, dokument prywatny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, pozew, pozwany, strona powodowa
Zobacz»

II C 325/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2019

Data publikacji: 30 września 2019

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cesja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, zbywca, pożyczkodawca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, dokonana cesja wierzytelności, zbywana wierzytelność, umowa pożyczki, dr hab., umowa cesji wierzytelności, nabywca, dokument prywatny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, pozwany, strona powodowa, pierwotny wierzyciel
Zobacz»

I C 252/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2018

Data publikacji: 26 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel, umowa, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, dowód na istnienie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, wierzyciel, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, umowa, umowa bankowa, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wysokość czterokrotności stopy kredytu, pozwany, treść stosunku zobowiązaniowego, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, cesja, nabycie wierzytelności, przelew, pozew
Zobacz»

II Ca 1008/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 lutego 2016

Data publikacji: 4 października 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, pozwany, bank, umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, załącznik do umowy cesji, księga rachunkowa funduszu, umowa cesji wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, bank, umowa pożyczki, czterokrotność stopy lombardowej, księga rachunkowa powoda, postanowienie o nadanie klauzuli, nabycie wierzytelności, poprzedni wierzyciel, nadanie klauzul wykonalności, dokument, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, akt postępowań
Zobacz»

I C 412/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2019

Data publikacji: 24 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, transakcji sekurytyzacji, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z elektronicznego załącznika, ilość pieniędzy, wydruk, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, gatunek, kredyt konsumencki, konsument, pierwotna umowa pożyczki, wydanie wyroku zaocznego, umowa sprzedaży wierzytelności, należność główna, ewidencja analityczna, należność uboczna
Zobacz»

I C 1367/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 4 stycznia 2017

Data publikacji: 9 września 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, dłużnik, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pierwotny wierzyciel, określony dłużnik, umowa przelewu wierzytelności, dochodzona wysokość, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, uzasadniona wątpliwość, wierzyciel, istnienie i wysokości, dłużnik, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa, wierzytelność w drodze cesji, strona powodowa, wyciąg z elektronicznego załącznika, fakt zdarzenia, twierdzenie o nabyciu, nabywca, proces o zapłatę należności
Zobacz»

I C 332/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2019

Data publikacji: 29 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, dzień cesji wierzytelności, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, transakcji sekurytyzacji, ilość pieniędzy, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, wydruk, droga cesji, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, gatunek, kredyt konsumencki, dzień cesji wierzytelności, określona kwota pieniężna, wydanie wyroku zaocznego, kwota należności główna, pożyczkodawca, rata, ewidencja analityczna, umowa o kredyty
Zobacz»

II Ca 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, umowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, kredyt, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cesja wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, umowa, bankowy tytuł egzekucyjny, nabycie wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, wyciąg z załącznika, umowa kredytu na zakup, wierzyciel, przelew wierzytelności, kredyt, poprzedni wierzyciel, umowa kredytu ratalnego, powodów umów, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany, pakiet wierzytelności, wierzytelność w ogóle, legitymacja czynna
Zobacz»

I C 395/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2019

Data publikacji: 26 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, załącznik do umowy cesji, transakcji sekurytyzacji, umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, kredyt konsumencki, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, zbywca, ilość pieniędzy, wyciąg z księgi rachunkowej, pełnomocnik w osobie, pozwany, pożyczkodawca, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, gatunek, osobę adwokata, wydruk
Zobacz»

I C 983/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 31 października 2017

Data publikacji: 8 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, ugoda, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, oddział w polsce, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, ugoda, dzień rozliczenia, cesja wierzytelności, załącznik do umowy cesji, ewidencja analityczna, siedziba, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedmiot przelewu, umowa, zapis elektroniczny, dokonana cesja wierzytelności, pozew, wyrok zaoczny, dzień przejścia, wierzytelność przysługująca zbywcy
Zobacz»

X C 4530/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2019

Data publikacji: 13 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, dokument elektroniczny, siedziba, powodowy fundusz, wydruk, cesja wierzytelności, opłata przygotowawcza, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, załącznik do umowy, prawdziwe twierdzenie powoda, przedmiot przelewu, moc dowodowa dokumentów, nabywca, umowa ramowa, postępowanie cywilne, umowa pożyczki z dniem
Zobacz»

I C 457/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2019

Data publikacji: 18 września 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, transakcji sekurytyzacji, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, stan wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, ilość pieniędzy, wydruk, dzień podpisania umowy, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, gatunek, kredyt konsumencki, off, wydanie wyroku zaocznego, zbywca
Zobacz»

X C 4629/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 marca 2019

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, odbitka, zgodność z oryginałem, podpis, kserokopia za dokument, cesja wierzytelności, umowa przelewu, warunek uiszczenia, załącznik do umowy cesji, dokument elektroniczny, postępowanie cywilne, załącznik do umowy sprzedaży, dokument oryginalny, pożyczkodawca
Zobacz»

I C 307/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 17 czerwca 2016

Data publikacji: 14 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa, konkretna wierzytelność, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu, nabycie wierzytelności w drodze, fakt nabycia, umowa przelewu, umowa kredytów, przelew wierzytelności, należność główna, umowa bankowa, siedziba, wydruk, twierdzenie powoda o okolicznościach
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Wrońska-Machnicka
Data wytworzenia informacji: