Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVIII C 2852/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2017-04-12

VIII Ga 411/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 lutego 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

umowa o dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzieło, utwór, umowa o dzieło, wykonanie projektów, termin przedawnienia, umowa, prawo autorskie, projekt budowlany, przepis kodeksu cywilnego, wykonanie projektów budowlanych, pozwany, należność, rzeczona faktura, lokal, dzień oddania dzieła, umowa o wykonanie projektu, roszczenie główne, termin płatności, roszczenie o odsetki, data oddania dzieła
Zobacz»

VI U 789/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2015

Data publikacji: 25 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

umowa o dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzieło, płatnik, nadzór autorski, projekt, umowa o dzieło, termin wykonania prac, transkrypcja, umowa, wersja elektroniczna, przebudowa sieci, nadzór, akt kontroli, projekt wykonawczy, telekom, kosztorys przebudowy, projektant, sprawdzanie dokumentacji, wykonanie dzieła, budowa, branża drogowa
Zobacz»

III AUa 717/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 lipca 2017

Data publikacji: 28 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa o dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzieło, projekt, umowa, umowa o dzieło, program operacyjny kapitał ludzki, beneficjent, umowa o dofinansowanie projektów, europejski fundusz społeczny, test, płatnik, uczestnik projektu, uczestnik szkolenia, konstytucja rp, wykładowca, składka, realizacja projektu, określony wskaźnik, umiejętność, umowa o świadczenie usługi, zlecenie
Zobacz»

I C 61/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 14 września 2017

Data publikacji: 6 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

umowa o dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzieło, budowa, filtr wody, umowa, dachówka, rynna, oddanie dzieła, pozwany, umowa o dzieło, prawo właściwe, drenaż, z polska, montaż, projekt, posadzka, okno, pozwolenie na budowę, dach, praca, więźba dachowa
Zobacz»

III AUa 786/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2016

Data publikacji: 25 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

dzieło, projekt, umowa, nadzór, projektant, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o dzieło
 • Ważne frazy
  • dzieło, umowa o dzieło, płatnik, nadzór autorski, projekt, umowa, termin wykonania prac, przebudowa sieci, projekt wykonawczy, nadzór, wykonanie dzieła, projektant, telekom, umowa o świadczenie usługi, sprawdzanie dokumentacji, kosztorys przebudowy, uaktualnienie, branża drogowa, budowa, sprawdzenie
Zobacz»

X GC 697/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 maja 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa o dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzieło, umowa o dzieło, umowa, kara umowna, wykonanie opisu, termin przedawnienia, warunek zabudowy, oddanie dzieła, uwarunkowania środowiskowe, generator, wykonanie projektów, rok wójta, projekt w terminach, roszczenie, elektrownia wiatrowa, umowa strony, stwierdzenie prawomocności, maszt, kopia decyzji, opis techniczny
Zobacz»

III AUa 498/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 marca 2016

Data publikacji: 12 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

dzieło, projekt, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o dzieło
 • Ważne frazy
  • dzieło, projekt, umowa, umowa o dzieło, płatnik, opinia o zgodności, materializacja, rozpoczęcie i ukończenie, rzeczoznawca, opiniowanie projektów, prawo budowlane, umowa zlecenia, praca na podstawie umowy, myśl techniczna, kreatywność, właściwość stosunku prawnego, ubezpieczenie społeczne, dzieło strony, opinia w przedmiocie, wykonujące prace
Zobacz»

III AUa 456/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2018

Data publikacji: 27 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa o dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzieło, umowa o dzieło, umowa, własne rozwiązanie, płatnik, inwestor, umowa o świadczenie usługi, układanie krawężników, wyrównanie terenu, sporna umowa, kierownik budowy, wykonanie wodociągu, czynność, wykonanie przyłącza wodociągowego, chodnik, ryzyko gospodarcze, przedmiot umowy, umowa zlecenia, część większego projektu, praca
Zobacz»

III AUa 1208/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 6 grudnia 2012

Data publikacji: 30 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

dzieło, projekt, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o dzieło
 • Ważne frazy
  • dzieło, projekt, umowa o dzieło, umowa, uczestnik, umowa zlecenia, dziennik zajęć, indywidualny plan pracy, wykluczenie społeczne, aktywne poszukiwanie pracy, ubezpieczenie, przyjmujące zamówienie, zakres treningu, indywidualny plan działania, warsztaty grupowe, program projektu, opracowanie materiałów szkoleniowych, zadanie projektu, umiejętności społeczne, kompetencja i umiejętność
Zobacz»

II Ca 122/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 października 2013

Data publikacji: 15 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

dzieło, projekt, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o dzieło
 • Ważne frazy
  • dzieło, oddanie dzieła, kara umowna, projekt, umowa, protokół zdawczo-odbiorczy, przyjmujące zamówienie, odebranie dzieła, odbiór dzieła, dzieło nieukończone, pozwany, dzień opóźnienia, wynagrodzenie, wada istotna, potrącenie, wymagalność wierzytelności, dokumentacja projektowa, prace projektowe, wartość umowy, forma projektu
Zobacz»

VIII U 1441/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 13 marca 2018

Data publikacji: 25 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa o dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzieło, krawężnik, umowa o dzieło, budowa, umowa, majster, praca, umowa o świadczenie usługi, podstawa zawartej umowy, chodnik, umowa zlecenia, m, płytka, kanalizacja deszczowa, odcinek robót, rów, robota budowlana, rura, wykop, podwykonawca
Zobacz»

VI U 1224/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 lutego 2015

Data publikacji: 20 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa o dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzieło, akt kontroli, umowa, umowa o dzieło, protokół przesłuchania świadków, wersja elektroniczna, płatnik, transkrypcja, umowa cywilnoprawna, farba, balustrada, wykonanie dzieła, kierownik budowy, ściana, organizacja placu budowy, omawiana umowa, wykonana praca na kwotę, umowa o świadczenie usługi, wynagrodzenie, ubezpieczenie
Zobacz»

VII U 320/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 6 listopada 2018

Data publikacji: 3 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa o dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzieło, autorski projekt, scenariusz zajęć, fundacja, umowa o dzieło, umowa, zajęcie sportowe, organizator, młodzież w wieku gimnazjalnym, projekt, regulamin programu, ankieta, snowboard, formularz zgłoszeniowy, trener, harmonogram, udział w programach, sportowiec, jednorazowy rezultat, umowa o współpracy
Zobacz»

III AUa 1339/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 września 2015

Data publikacji: 27 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa o dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzieło, umowa, wnioskodawczyni, sporna umowa, umowa zlecenia, zainteresowana czynność, umowa o świadczenie usługi, wniosek o odroczenie, odroczenie terminu rozprawy, określony rezultat, charakter umowy o świadczenie, nazwana umowa o dzieło, niestawiennictwo, określona czynność, staranne działanie, wykonanie dzieła, finalny rezultat, branża budowlana, przyczyna odroczenia, budowa
Zobacz»

III AUa 622/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 października 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa o dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzieło, umowa o dzieło, płatnik, umowa, przekazanie praw autorskich, baza danych, umowa o świadczenie usługi, moduł, zadanie, program komputerowy, tworzenie bazy, kokpit, portal, praca, umowa z dniem, projekt, zlecenie, algorytm, składka, elektroniczne usługi
Zobacz»

III AUa 978/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 października 2015

Data publikacji: 24 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa o dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzieło, umowa o dzieło, umowa, płatnik, kierownik budowy, umowa cywilnoprawna, istnienie wad fizycznych, sprawdzian, majster budowy, wykonanie powierzonych obowiązków, umówiony rezultat, umowa o świadczenie usługi, termin zakreślony w umowie, staranność pracy, czas pracy potrzebny, nadzór, harmonogram pracy, praca i wykonywanie, ustalony czas, możliwość poddania
Zobacz»

III AUa 650/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 października 2015

Data publikacji: 12 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa o dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzieło, umowa o dzieło, umowa, prace terenowe, metryka, praca geologiczna, dokumentacja geologiczna, wiercenie, umowa o świadczenie usługi, spółka, odwiert, sonda, umowa zlecenia, projekt, obsługa budowy, kwestionowana umowa, kodeks cywilny, przewóz sprzętu, ustawa systemowa, składka
Zobacz»

III AUa 1284/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 5 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa o dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzieło, umowa, wykonanie dzieła, podsypka, umowa o świadczenie usługi, przyjmujące zamówienie, zasypka wykopów, ryzyko pomyślnego wyniku, spełniana czynność, majster, metr, pająk, praca, zainteresowana umowa o dzieło, zlecenie, gazociąg, staranne działanie, przedmiot umowy, cykliczność, cecha
Zobacz»

VIII U 2056/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 7 listopada 2016

Data publikacji: 27 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa o dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzieło, mieszalnik, umowa o dzieło, umowa, malowanie proszkowe, wykonanie dzieła, powłoka, umowa o świadczenie usługi, warstwa ochronna, moduł, zbiorniki metalowe, remont zbiorników, umowa zlecenia, przygotowanie, protokół odebrania, załącznik do umowy, przyjmujące zamówienie, powstanie zwłoki, ubezpieczenie, zdrowotna kwota
Zobacz»

III AUa 447/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 14 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa o dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzieło, umowa o dzieło, płatnik, umowa, elementy stalowe, umowa o świadczenie usługi, szlifowanie elementów, spawanie, parametr, staranne działanie, schody, wykonanie dzieła, konstrukcja stalowa, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, składka na fundusz pracy, rysunek, jednorazowy rezultat, ilość elementów, przepis o umowie zlecenia, zamówienie w umowie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Szymon Olczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Kucharska
Data wytworzenia informacji: