Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVIII C 1428/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2016-10-25

XVII AmC 6565/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2015

Data publikacji: 2 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, klauzula, wzorzec umowny, prawo przewozowe, dobry obyczaj, przesyłka, uszkodzenie mechaniczne, strona internetowa, wzorzec umowy, reklamacja, umowa, republika czeska, regulamin sklepu internetowego, jurysdykcja krajowa, postanowienie umowne, lista przewozowa, deklarowana wartość, pozwany, wypełniony protokół, prawo i obowiązek
Zobacz»

XVII AmC 2726/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lutego 2016

Data publikacji: 10 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

konsument, regulamin sklepu internetowego, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, regulamin sklepu internetowego, klauzula, prowadząca działalność gospodarcza, uznanie postanowienia wzorca umowy, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie do rejestru, wzorzec umowny, przedsiębiorca, stosowanie, pozwany, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, interes konsumentów, pozwany regulamin, sprawa o uznanie postanowienia, towar, pozew, siedziba
Zobacz»

XVII AmC 1263/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 listopada 2016

Data publikacji: 22 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

konsument, umowa, regulamin sklepu internetowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, wcześniejsze uprzedzenie, treść regulaminów, obrót z udziałem konsumentów, umowa, klauzula, prawo do zmiany, dobry obyczaj, zmiana treści, regulamin sklepu internetowego, postanowienie wzorca umownego, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie, jednostronna zmiana, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, nowy regulamin, konkretna umowa, regulamin w brzmieniu, przedsiębiorca
Zobacz»

XVII AmC 832/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 stycznia 2017

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

konsument, regulamin sklepu internetowego, konkurencja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, aktualny regulamin, regulamin sklepu internetowego, uprzedzenie, połączona sprawa, wielokrotność, zmiana umowy bez ważnej, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie umowne, obrót z konsumentami, jednostronna zmiana, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie, strony konsumentów, interes konsumentów, pozew, kontrahent konsumenta, wytaczanie powództwa, konkurencja
Zobacz»

XVII AmC 944/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 lipca 2011

Data publikacji: 25 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

konsument, regulamin sklepu internetowego, pozwany, sprzedawca, firma
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, szkoda bezpośrednia, dobry obyczaj, pozwana firma, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, brak umiejętności, regulamin sklepu internetowego, prawo i obowiązek konsumentów, interes konsumentów, umowa o nazwach, główne świadczenie strony, pozwany, postanowienie wzorca umowy, sprzedawca, przedmiotowy wzorzec, ponosić odpowiedzialność, sporna klauzula, zakwestionowany zapis, firma, wykorzystywanie w obrocie
Zobacz»

XVII AmC 752/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lipca 2016

Data publikacji: 17 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

konsument, regulamin sklepu internetowego, pozwany, konkurencja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, wzorzec umowny, zgodność z oryginałem, siedziba dostawcy, realizacja regulaminu, postanowienie wzorca umowy, sklep i hurtownia, dobry obyczaj, pozew, prowadząca działalność gospodarcza, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów, regulamin sklepu internetowego, pozwany, niedozwolone postanowienie umowne, uznanie postanowienia, interes konsumentów, podpis mocodawcy, konkurencja, publikacja
Zobacz»

XVII AmC 36/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

konsument, umowa, wydruk, regulamin sklepu internetowego, sprzedawca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, prawo do zmiany, aktualna wersja, wersja regulaminu, postanowienie wzorca umowy, klauzula, umowa, połączona sprawa, wydruk, wielokrotność, regulamin sklepu internetowego, wytaczanie powództwa, sprzedawca, sprzeczność z dobrymi obyczajami, zmiana wzorca, naruszenie interesu konsumenta, główne świadczenie strony, pozwany, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca
Zobacz»

XVII AmC 4149/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2013

Data publikacji: 20 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, regulamin sklepu internetowego, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, obrót z konsumentami, radca prawny, zwykły tok, obniżenie stawki minimalnej, interes konsumentów, udostępnienie wzorca umowy, wykorzystywanie w obrocie, klauzula, koszt publikacji, rejestr, umowa, dobry obyczaj, uznanie postanowienia, treść regulaminów, uznanie powództwa, druga strona
Zobacz»

XVII AmC 2249/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 września 2011

Data publikacji: 24 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

konsument, regulamin sklepu, sklep internetowy, umowa, konkurencja, strona internetowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, regulamin sklepu, miejsce wykonania umowy, rozpatrywanie sporów, dobry obyczaj, spór wynikający z umowy, siedziba, sklep internetowy, umowa, właściwość sądu, konkurencja, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie umowne, główne świadczenie strony, niedozwolone postanowienie, strona internetowa, usunięciu klauzuli, miejsce zamieszkania konsumenta
Zobacz»

XVII AmC 600/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

konsument, umowa, sprzedawca, regulamin sklepu internetowego, transakcja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, prawo do zmiany, wykonująca działalność, postanowienie wzorca umowy, umowa, klauzula, sprzedawca, sprzeczność z dobrymi obyczajami, zmiana wzorca, główne świadczenie strony, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, rażące naruszenie interesów konsumentów, odniesienie do umowy, regulamin sklepu internetowego, zmieniony wzorzec, obrót z udziałem konsumentów, transakcja, prawo i obowiązek, jednostronna zmiana
Zobacz»

XVII AmC 849/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2017

Data publikacji: 27 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

konsument, regulamin sklepu internetowego, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, postanowienie wzorca umowy, regulamin sklepu internetowego, dobry obyczaj, prawo do zmiany, ochrona interesów konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, umowa, kwestionowane postanowienie wzorca umowne, pozew, przesłanka klauzuli, zrzut z ekranu, przesłanka postanowienia, złożenie zamówienia, pozwany, nadużycie prawa, prawo i obowiązek konsumentów, stała opłata sądowa, zmieniony wzorzec, stosowanie kwestionowanego postanowienia
Zobacz»

XVII AmC 1362/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 listopada 2016

Data publikacji: 10 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

konsument, regulamin sklepu, koszt dostawy, sklep internetowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, niedozwolone postanowienie, klauzula, towar, wartość kosztów transportu, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, przelew bankowy na konto, prowadząca działalność gospodarcza, regulamin sklepu, strona sklepu, potrącenie wartości, prawo do potrącenia, ochrona konkurencji i konsumentów, koszt dostawy, wzorzec umowny, przedsiębiorca, dzień roboczy, sklep internetowy, wydruk regulaminu
Zobacz»

XVII AmC 2722/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2011

Data publikacji: 27 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

konsument, regulamin sklepu, sklep internetowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dane osobowe, regulamin sklepu, cela marketingowa, prawidłowa realizacja umowy, realizacja umowy sprzedaży, zgoda na przetwarzanie, ochrona danych, nowy produkt, administrator, dobry obyczaj, sklep internetowy, celu prawidłowy, niedozwolone postanowienie umowne, interes konsumentów, promocja, baza danych, zakwestionowane postanowienie, postanowienie wzorców, wzorzec umowny
Zobacz»

XVII AmC 943/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 lipca 2011

Data publikacji: 8 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

konsument, regulamin sklepu internetowego, pozwany, sprzedawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, rok założenia, działań sklepu, dobry obyczaj, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prawo i obowiązek konsumentów, interes konsumentów, umowa o nazwach, nienależyte wykonanie zobowiązania, klauzula, regulamin sklepu internetowego, główne świadczenie strony, stosunek do zasady, postanowienie wzorca umowy, postanowienie umowne, obsługa techniczna, pozwany, sprzedawca, wykorzystywanie w obrocie, podmiot zewnętrzny
Zobacz»

XVII AmC 1627/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

konsument, umowa, pozwany, regulamin sklepu internetowego, konkurencja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, postanowienie wzorca umowy, rozpatrywanie sporów, złożenie zamówienia, umowa, spór wynikający z umowy, wzorzec umowny, uznanie za niedozwolone postanowienia, pozwany, regulamin sklepu internetowego, wydanie wyroku zaocznego, dobry obyczaj, konkurencja i konsument, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, interes konsumentów, zakwestionowany zapis, treść wzorca, pozew postanowienia, konkurencja
Zobacz»

VI ACa 1750/14

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

konsument, odstąpienie od umowy, regulamin sklepu internetowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, cena towaru, postanowienie wzorca umowy, odstąpienie od umowy, zwrot ceny, równa cena, dobry obyczaj, zwrot kwoty równej, przedsiębiorca, szkoda wyrządzona przez produkt, koszt wysyłki, regulamin sklepu internetowego, wykorzystywanie w obrocie, przekaz pocztowy, produkt niebezpieczny, koszty przesyłek, postanowienie wzorca umownego, naruszenie interesu konsumenta, prawo i obowiązek konsumentów, lokal przedsiębiorstwa
Zobacz»

XVII AmC 30943/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 17 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

konsument, firma, regulamin sklepu internetowego, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, działalność gospodarcza pod firmą, kliknięcie, prowadząca działalność gospodarcza, klauzula, dobry obyczaj, email, interes konsumentów, przedsiębiorca, złożone zamówienie, uznanie postanowienia wzorca umowy, niedozwolone postanowienie umowne, realizacja zamówienia, firma, regulamin sklepu internetowego, wzorzec umowny, umowa, prawo i obowiązek konsumentów, siedziba, zaprzestanie stosowania
Zobacz»

XVII AmC 11752/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2013

Data publikacji: 10 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

konsument, odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, interes konsumentów, odstąpienie od umowy, wpłaty ceny, wzorzec umowny, cena samochodu, dokument sprzedaży, klauzula, oświadczenie o odstąpienia, odmowa podpisania, niedokonanie wpłaty, podpisanie dokumentu, zachowanie konsumenta, główne świadczenie strony, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, prowadząca działalność gospodarcza, zaliczka
Zobacz»

XVII AmC 1643/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 października 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

konsument, regulamin sklepu internetowego, sprzedawca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, regulamin sklepu internetowego, otrzymanie listy, sprzedawca, adres pocztowy, rozpatrzenie reklamacji, interes konsumentów, dzień od dnia odbioru, pomoc poczty, odebranie towaru, firma kurierska, pozwany, rozsądny czas, prawo i obowiązek konsumentów, uznanie postanowienia wzorca umowy, informacja o sposobie, wymianę rzeczy
Zobacz»

XVII AmC 781/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2012

Data publikacji: 17 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

konsument, sklep internetowy, regulamin, paczka, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, sklep internetowy, podstawa do roszczenia, zgłoszenie reklamacyjne, rejestr klauzul, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, dołożenie wszelkich starań, nadany numer, regulamin, reklamacja klienta, paczka, zakładka, pozwany, interes konsumentów, reklamowany towar, będący konsument, postanowienie wzorca umowy, przewoźnik, serwis
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Szymon Olczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Kurosz
Data wytworzenia informacji: