Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 660/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2016-10-21

I C 193/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2016

Data publikacji: 15 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 97%

Wspólna treść

weksel, dłużnik, odstąpienie od porozumienia, wierzyciel, porozumienie wekslowe, powodowa spółka, umowa powierniczego przelewu wierzytelności, prawo wekslowe, strona powodowa, postępowanie upadłościowe, zobowiązanie wekslowe, regres ubezpieczeniowy, poręczyciel, pozwany, limit kredytowy, faktura, tydzień kalendarzowy, odszkodowanie, poręczenie wekslowe, towar
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel, dłużnik, odstąpienie od porozumienia, wierzyciel, porozumienie wekslowe, powodowa spółka, umowa powierniczego przelewu wierzytelności, prawo wekslowe, strona powodowa, postępowanie upadłościowe, zobowiązanie wekslowe, regres ubezpieczeniowy, poręczyciel, pozwany, limit kredytowy, faktura, tydzień kalendarzowy, odszkodowanie, poręczenie wekslowe, towar
Zobacz»

I C 735/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 5 lutego 2014

Data publikacji: 11 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, pozwany, wypełnienie weksli, powodowa spółka, poręczyciel, wykup weksli, porozumienie wekslowe, wierzytelność, deklaracja wekslowa, dłużnik, poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, treść weksla, weksel in blanco, siedziba, pozwany, wypełnienie weksli, powodowa spółka, poręczyciel, suma wekslowa, wystawca, wykup weksli, porozumienie wekslowe, wierzytelność, zeznanie powoda, zabezpieczenie płatności, deklaracja wekslowa, wspólnik powodowej spółki, dłużnik, wysokość zadłużenia, poręczenie
Zobacz»

I Ca 242/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2017

Data publikacji: 22 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wypełnienie weksli, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, deklaracja wekslowa, porozumienie wekslowe, uzupełnienie weksla, wierzyciel, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wypełnienie weksli, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, deklaracja wekslowa, kredyt konsumencki, porozumienie wekslowe, remitent, konsument, dłużnik wekslowy, uzupełnienie weksla, wierzyciel, pierwszy wierzyciel, umowa, wypowiedzenie umowy pożyczki, kredytodawca, wystawienie weksla, wystawca weksla, wypełniony weksel, weksel własny
Zobacz»

I ACa 164/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 sierpnia 2017

Data publikacji: 16 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

wierzytelność, wypełnienie weksli, dłużnik, spółka, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, porozumienie, pozwany, weksel in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • indos, wierzytelność, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, dłużnik, spółka, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, porozumienie, pozwany, zła wiara, rażące niedbalstwo, zbywca, zachowanie poufności, weksel in blanco, umowa partnerska, współpraca, zabezpieczenie, nabycie weksla, dłużnik wekslowy
Zobacz»

I ACa 1061/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 16 lutego 2017

Data publikacji: 28 marca 2017

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, porozumienie, zobowiązanie wekslowe, poręczenie, wypełnienie weksli, poręczyciel, umowa, pozwana spółka, przelew, wierzytelność, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, umowa o współpracy, weksel in blanco, wystawca, porozumienie, zakres rachunkowości, zobowiązanie wekslowe, poręczenie, wypełnienie weksli, poręczyciel, umowa, opłata wstępna, pozwana spółka, weksel własny, przelew, wierzytelność, deklaracja wekslowa, dłużnik wekslowy, podpis, posiadacz weksla
Zobacz»

I ACa 126/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 29 lipca 2016

Data publikacji: 13 września 2016

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, poręczyciel wekslowy, wypełnienie weksli, poręczenie, porozumienie, uzupełnienie weksla, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, wystawca weksla, dłużnik wekslowy, poręczyciel wekslowy, weksel własny, wypełnienie weksli, stosunek podstawowy, zawarte porozumienie, poręczenie, porozumienie, przedmiotowy weksel, uzupełnienie weksla, nieważność weksla, deklaracja wekslowa, odpowiedzialność poręczycieli, zobowiązanie poręczyciela wekslowego, awalista, remitent
Zobacz»

I ACa 886/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 marca 2017

Data publikacji: 21 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

pozwany, prawo wekslowe, wierzytelność, dłużnik, porozumienie, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, wypełnienie weksli, umowa, spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel, nakaz zapłaty, weksel własny
 • Ważne frazy
  • pozwany, prawo wekslowe, wierzytelność, materiał procesowy, dłużnik, porozumienie, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, wypełnienie weksli, umowa, skarga kasacyjna, wierzytelność wekslowa, dłużnik wekslowy, wyegzekwowana kwota, obsługa prawna, działanie na szkodę dłużnika, dług, spółka, indos, przymus
Zobacz»

V ACa 199/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2019

Data publikacji: 7 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, poręczyciel, zobowiązanie wekslowe, wierzytelność, wypełnienie weksli, poręczenie wekslowe, wykup weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, poręczyciel, zobowiązanie wekslowe, wierzytelność, umowa kredytów, weksel własny, wypełnienie weksli, suma wekslowa, roszczenie wekslowe, wystawca weksla, nakaz zapłaty, przedawnienie, stosunek podstawowy, poręczenie wekslowe, dzień płatności weksla, prokura, weksel do zapłaty, podpis, wykup weksli
Zobacz»

I ACa 659/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lutego 2020

Data publikacji: 16 kwietnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, porozumienie wekslowe, poręczyciel wekslowy, pozwany, zobowiązanie wekslowe, wykup weksli, uzupełnienie weksla, poręczenie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, suma wekslowa, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, wystawca weksla, porozumienie wekslowe, treść weksla, stosunek podstawowy, poręczyciel wekslowy, pozwany, zobowiązanie wekslowe, wykup weksli, uzupełnienie weksla, razie różnicy, wypełniony weksel, poręczenie wekslowe, nakaz zapłaty, zapis słowny, odsetka ustawowa za opóźnienie
Zobacz»

VI ACa 808/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2012

Data publikacji: 14 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

weksel in blanco, porozumienie wekslowe, zobowiązanie wekslowe, uzupełnienie weksla, wypełnienie weksli, pozwany, prawo wekslowe, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, porozumienie wekslowe, zobowiązanie wekslowe, uzupełnienie weksla, wypełnienie weksli, pozwany, porozumienie zawarte między stronami, spłata pożyczki, nakaz zapłaty, dolar amerykański, weksel własny, prawo wekslowe, koszt egzekucji, suma wekslowa, treść porozumienia, złoty polski, zobowiązanie o treści, wystawca, wierzytelność, płatność
Zobacz»

I ACa 487/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 17 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

prawo wekslowe, porozumienie wekslowe, weksel in blanco, powodowa spółka, pozwany, wierzytelność, zobowiązanie wekslowe, poręczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, treść weksla, wystawienie weksla, spółka jawna, porozumienie wekslowe, weksel in blanco, wystawca, powodowa spółka, pozwany, przedmiotowy weksel, wierzytelność, nakaz zapłaty, wyliczenie sumy wekslowej, zobowiązanie wekslowe, osoba fizyczna, postępowanie nakazowe, siedziba, wysokość zadłużenia, wydanie weksli, poręczyciel
Zobacz»

V ACa 795/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 listopada 2017

Data publikacji: 16 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, weksel in blanco, pozwany, spółka, zobowiązanie wekslowe, poręczyciel wekslowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, weksel in blanco, pozwany, sukcesja uniwersalna, przedmiotowy weksel, spółka, remitent, solidarność, współuczestnictwo, data wypełnienia weksla, weksel własny, nakaz zapłaty, wystawienie weksla, wystawca weksla, wykup, zobowiązanie wekslowe, poręczyciel wekslowy, wzmianka
Zobacz»

I C 465/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

weksel in blanco, porozumienie wekslowe, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, deklaracja wekslowa, uzupełnienie weksla, prawo wekslowe, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, porozumienie wekslowe, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, deklaracja wekslowa, uzupełnienie weksla, konsument, prawo wekslowe, kredytodawca, ustawa o kredycie konsumenckim, upoważnienie do wypełnienia, dłużnik wekslowy, czek, rynek kredytów, podstawa do uzupełnienia, umowa pożyczki, uprawnienie do wypełnienia weksla, wygaśnięcie wierzytelności, wierzyciel, zupełna swoboda
Zobacz»

II C 179/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 21 lipca 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, zobowiązanie wekslowe, poręczyciel, poręczenie wekslowe, faktura, in blanco, pozwana spółka, wypełnienie weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, zobowiązanie wekslowe, poręczyciel, poręczenie wekslowe, weksel własny, nakaz zapłaty, spółka osobowa, podpis, faktura, wystawienie weksla, wystawca, in blanco, oświadczenie poręczyciela, pozwana spółka, występujący wspólnik, nota odsetkowa, wypełnienie weksli, apteka, suma wekslowa
Zobacz»

I C 1968/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 5 lutego 2014

Data publikacji: 11 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

wypełnienie weksli, weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, dłużnik, poręczyciel, porozumienie wekslowe, pozwany, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • wypełnienie weksli, weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, płatność weksla, okazanie weksla, weksel własny, dłużnik, opłata od dokumentu, poręczyciel, dłużnik wekslowy, porozumienie wekslowe, wystawca weksla, zobowiązanie abstrakcyjne, powstanie zobowiązania wekslowego, przedawnienie roszczenia, pozwany, deklaracja wekslowa, akceptant, możliwość zapoznania
Zobacz»

I C 1094/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 grudnia 2013

Data publikacji: 12 marca 2014

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

weksel in blanco, pozwany, wierzytelność, zobowiązanie wekslowe, wypełnienie weksli, porozumienie, prawo wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, wystawienie weksla, pozwany, remitent, weksel własny, miejsce płatności, miejsce wystawienia, wierzytelność, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, sprawa wypełnienia, wypełnienie weksli, porozumienie, indosowanie, wręczenie weksla, nazwisko, prawo wekslowe, druk, koło, zwierzyna łowna
Zobacz»

I C 1233/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 10 marca 2014

Data publikacji: 4 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, deklaracja wekslowa, poręczyciel, zobowiązanie wekslowe, powodowa spółka, uzupełnienie weksla, porozumienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, deklaracja wekslowa, data wystawienia weksla, poręczyciel, nieważność weksla, zobowiązanie wekslowe, nota odsetkowa, powodowa spółka, wystawca weksla, uzupełnienie weksla, stosunek podstawowy, protest, umowa sprzedaży paliwa, porozumienie, aneks, nakaz zapłaty, pozwany, suma wekslowa
Zobacz»

I ACa 756/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 6 marca 2014

Data publikacji: 11 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, pozwany, wierzyciel, weksel in blanco, umowa, przelew wierzytelności, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, pozwany, remitent, wierzyciel, weksel in blanco, nakaz zapłaty, umowa, przelew wierzytelności, blankiet urzędowy, oświadczenie, kolejny dokument, wierzytelność cywilna, istnienie stosunku podstawowego, proces wekslowy, wysokość sumy wekslowej, umowa pożyczki z dniem, cesja, dłużnik, kwota pożyczki
Zobacz»

I C 388/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2019

Data publikacji: 26 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, wypełnienie weksli, porozumienie wekslowe, wykup weksli, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, wystawca weksla, wypełnienie weksli, porozumienie wekslowe, dłużnik wekslowy, wykup weksli, umowa, ilość pieniędzy, czek, kredytodawca, umowa o kredyt konsumencki, zobowiązanie z weksla, wypowiedzenie umowy pożyczki, gatunek, całe zadłużenie, wierzyciel wekslowy
Zobacz»

I ACa 1130/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 2 marca 2017

Data publikacji: 9 maja 2017

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, poręczyciel, weksel in blanco, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, porozumienie, poręczenie wekslowe, uzupełnienie weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, poręczyciel, weksel in blanco, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, porozumienie, wystawca weksla, weksel własny, nakaz zapłaty, poręczenie wekslowe, biuro obsługi klienta, suma wekslowa, data wystawienia weksla, przedstawienie weksla do zapłaty, oryginał weksli, data płatności, obowiązek spłaty należności, wniosek o odroczenie rozprawy, uzupełnienie weksla
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strojek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jan Kremer,  Jerzy Bess ,  Marek Boniecki
Data wytworzenia informacji: