Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1055/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Raciborzu z 2016-04-05

I C 87/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 15 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa bankowa, przedawnienie, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, przedawnienie, pierwotny wierzyciel, umowa sprzedaży wierzytelności, bieg przedawnienia, pozwany, zwrot na warunkach, rata, wyciąg z elektronicznego załącznika, zobowiązanie, załącznik do umowy cesji, roszczenie, termin przedawnienia, umowa przelewu wierzytelności, wierzytelność na osobę trzecią, pozew, umowa kwot, bank, rozpoznanie w postępowaniu, cedent
Zobacz»

I C 2080/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2016

Data publikacji: 12 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, fundusz, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, fundusz inwestycyjny, umowa bankowa, załącznik, bank, umowa przelewu wierzytelności, wysokość roszczenia, legitymacja czynna, pozwany, czterokrotność stopy lombardowej, elektroniczne postępowanie upominawcze, fundusz, pozew w elektronicznym postępowaniu, pozew, wysokość czterokrotności stopy, przedłożona umowa, kwota pieniężna, nabywca, lublin, wierzytelność od poprzedniego wierzyciela
Zobacz»

XI GC 183/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, księga rachunkowa funduszu, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, transakcja handlowa, cesjonariusz, uprawnienie do odsetek, cedent, dotychczasowy wierzyciel, termin zapłaty w transakcjach, odzyskiwanie należności, równowartość kwot, żądanie spełnienia świadczenia, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, księga rachunkowa funduszu, nabycie uprawnienia, wydanie wyroku zaocznego, wyciąg z księgi rachunkowej, nabywca wierzytelności, pozew, norma zawarta w ustawie, dzień nabycia
Zobacz»

I C 307/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 13 września 2018

Data publikacji: 3 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, księga rachunkowa funduszu, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, wyciąg z księgi rachunkowej, konkretna wierzytelność, wydruk, księga rachunkowa funduszu, strona powodowa, dowód przemawiający za zasadnością, tabela, podstawa umowy przelewu wierzytelności, przedmiot przelewu, pozwany, załącznik, umowa sprzedaży wierzytelności, pozew, uwzględnienie rozważań, wysokość wierzytelności, strona umowy przelewu wierzytelności
Zobacz»

I C 859/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Choszcznie

Data orzeczenia: 8 lutego 2016

Data publikacji: 17 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

umowa bankowa, księga rachunkowa funduszu, umowa przelewu wierzytelności, pozew, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, księga rachunkowa funduszu, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, moc prawna dokumentu urzędowego, umowa banku, fakt nabycia wierzytelności, pozew, załącznik do umowy cesji, pierwotny wierzyciel, pozwany, postępowanie cywilne, wierzytelność na nabywcę, konstytucja rp, skuteczny przelew, ustawa o funduszach inwestycyjnych, cena, prokura, rozważana sprawa
Zobacz»

IX Ca 380/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 7 września 2017

Data publikacji: 9 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, księga rachunkowa funduszu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, umowa załączników, cesja wierzytelności, pierwotny wierzyciel, zgodność z oryginałem, brak rozpoznania przez sąd, zakres legitymacji, bankowy tytuł egzekucyjny, istnienie wierzytelności, umowa kredytu gotówkowego, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, księga rachunkowa funduszu, fakt nabycia, kserokopia umowy, wyciąg z księgi rachunkowej, legitymacja czynna powodów, wykładnia polegająca na uznaniu, strona powodowa
Zobacz»

I C 197/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 23 lipca 2019

Data publikacji: 30 września 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, umowa bankowa, księga rachunkowa funduszu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, konkretna wierzytelność, umowa bankowa, załącznik, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa z dniem, wydruk, transakcji sekurytyzacji, księga rachunkowa funduszu, dowód przemawiający za zasadnością, legitymacja strony powodowej, wyrok zaoczny, data wytoczenia powództwa, aneks, portal orzeczeń, pozwany, przedmiot przelewu, tabela, zasadność żądania, potwierdzająca wysokość
Zobacz»

XI GC 2076/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 lutego 2019

Data publikacji: 18 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

umowa bankowa, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, transakcja handlowa, uprawnienie do odsetek, cesjonariusz, dotychczasowy wierzyciel, termin zapłaty w transakcjach, przelew wierzytelności, cedent, odzyskiwanie należności, rejestr funduszy inwestycyjnych, równowartość kwot, żądanie spełnienia świadczenia, cesja wierzytelności, nabycie uprawnienia, wydanie wyroku zaocznego, umowa kwot, nabywca wierzytelności, norma zawarta w ustawie, dzień nabycia, dłużnik
Zobacz»

I C 210/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legionowie

Data orzeczenia: 14 maja 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność na nabywcę, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, prokura, skuteczne przeniesienie wierzytelności, zawarcie pomiędzy powodem, zbyta wierzytelność, wierzytelność zbywcy, wyciąg z elektronicznego załącznika, nieokreślona wierzytelność, sprzedającego prawa, załącznik do umowy cesji, skuteczny zbycie, legitymacja do dochodzenia roszczenia, prawo do wierzytelności, podstawa umowy przelewu wierzytelności, wierzytelność na osobę trzecią, element przedmiotowo istotny umowy, wierzytelność wynikająca z umowy, zgoda dłużnika
Zobacz»

XI GC 65/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 marca 2019

Data publikacji: 12 marca 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

umowa bankowa, przelew wierzytelności, księga rachunkowa funduszu, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, transakcja handlowa, uprawnienie do odsetek, cesjonariusz, dotychczasowy wierzyciel, termin zapłaty w transakcjach, przelew wierzytelności, cedent, odzyskiwanie należności, równowartość kwot, żądanie spełnienia świadczenia, cesja wierzytelności, księga rachunkowa funduszu, nabycie uprawnienia, wydanie wyroku zaocznego, wyciąg z księgi rachunkowej, nabywca wierzytelności, pozew, norma zawarta w ustawie, dzień nabycia
Zobacz»

I C 833/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 17 stycznia 2018

Data publikacji: 26 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, przedawnienie, umowa bankowa, pozew, pozwany, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, przedawnienie, umowa bankowa, cofnięcie pozwu, księgi rachunkowe, postępowanie zwykłe, pozew, wysokość wierzytelności, pozwany, postępowanie upominawcze, przerwanie biegu terminu przedawnienia, fundusz sekurytyzacyjny, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, sprzeciw pełnomocnika, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, pozew bez zrzeczenia, nakaz zapłaty, dopuszczalność cofnięcia
Zobacz»

I C 657/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 12 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, przedawnienie, umowa bankowa, pozew, przelew wierzytelności, fundusz, pozwany, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • fundusz sekurytyzacyjny, wierzyciel pierwotny, przedawnienie, cofnięcie pozwu, umowa bankowa, księgi rachunkowe, pozew, przelew wierzytelności, postępowanie zwykłe, fundusz, wysokość wierzytelności, pozwany, postępowanie upominawcze, należność, przerwanie biegu terminu przedawnienia, cesja wierzytelności, umowa przelewu, wyciąg z elektronicznego załącznika, sprzeciw pełnomocnika, załącznik do umowy cesji
Zobacz»

I C 760/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 21 września 2017

Data publikacji: 9 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

umowa bankowa, księga rachunkowa funduszu, umowa przelewu wierzytelności, skapitalizowana odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, księga rachunkowa funduszu, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, fakt nabycia wierzytelności, czynność bankowa, stan dowodów, załącznik do umowy cesji, zawiadomienie o cesji wierzytelności, dokonana cesja wierzytelności, wyrok zaoczny, dokonanie cesji wierzytelności, termin rozprawy, dzień rozliczenia, dokument prywatny, skapitalizowana odsetka, przedmiot przelewu
Zobacz»

I C 1319/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 11 stycznia 2017

Data publikacji: 9 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszu, umowa bankowa, pozwany, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa bankowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, cesja, istnienie wierzytelności, twierdzenie powodów, posiedzenie wyznaczone na rozprawę, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, pozwany, kserokopie zawiadomień, sprzedaż pakietów, istnienie zobowiązania, wierzytelność w księgach, umowa przelewu wierzytelności, zwrot na warunkach, badaniu roszczenia, istotna treść umowy
Zobacz»

I C 2331/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 20 września 2017

Data publikacji: 7 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

umowa bankowa, księga rachunkowa funduszu, pozwany, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy sprzedaży, umowa bankowa, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, księga rachunkowa funduszu, wierzyciel, nabywca, pozwany, komentarz pod red, konkretne odniesienie, świadome wystąpienie, przedmiot świadczenia, istnienie następstwa, cywilne rzeczy, wystąpienie negatywnych konsekwencji, umowa przelewu wierzytelności, dowód na okoliczność nabycia, dzień cesji, nabycie dochodzonej wierzytelności
Zobacz»

X C 4248/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 9 lutego 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, umowa bankowa, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszu, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pozew wierzytelności, uznanie twierdzeń powoda, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, załącznik do umowy cesji, ciężar udowodnienia faktów, ewidencja analityczna, umowa bankowa, kwota należności, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszu, przedmiot przelewu, pozew, nabywca, umowa sprzedaży wierzytelności, siedziba, zaległe odsetki, komentarz pod red
Zobacz»

X C 4161/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 9 lutego 2017

Data publikacji: 26 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, umowa przelewu wierzytelności, umowa bankowa, pozew, księga rachunkowa funduszu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pozew wierzytelności, wierzyciel pierwotny, uznanie twierdzeń powoda, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, załącznik do umowy cesji, ciężar udowodnienia faktów, ewidencja analityczna, umowa bankowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, prokura, księga rachunkowa funduszu, przedmiot przelewu, nabywca, odsetki naliczone, umowa sprzedaży wierzytelności, zaległe odsetki, komentarz pod red
Zobacz»

X C 1060/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 25 lutego 2016

Data publikacji: 11 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, istnienie długów, kodeks cywilny, czynność prawna przelewu, odroczenie rozprawy, strona umowy przelewu wierzytelności, rok bankowy, niezdolność do udziału, przewlekłość procesów, umowa o przyznanie limitu, skuteczność przelewu wierzytelności, proces w przedmiotowej sprawie, dzień wyrokowania w sprawie, dokonana umowa, przyznanie limitu kredytowego, zmiana stopy procentowej, stopa procentowa odsetek
Zobacz»

I C 1662/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 marca 2018

Data publikacji: 2 września 2019

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

fundusz, umowa przelewu wierzytelności, umowa bankowa, pozwany, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, powodowy fundusz, bank, fundusz, umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, kredytobiorca, rata, załącznik, warunek określony w umowie, wykaz wierzytelności, umowa bankowa, dokument, pozwany, fundusz inwestycyjny, forma papierowa, plik, przedawnienie, fundusz wierzytelności, kredytodawca
Zobacz»

I C 640/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 13 lipca 2018

Data publikacji: 31 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

wierzytelność, księga rachunkowa funduszu, umowa bankowa, umowa przelewu, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyrok zaoczny, umowa bankowa, zwrot na warunkach, umowa przelewu, dowód istnienia zobowiązania, zbywca, ważność umowy przelewu, warunek zawarty w umowie, pozew, twierdzenie powoda o okolicznościach, istnienie wierzytelności, zapis w księgach, dłużnik, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kaludia Markowski-Wedelstett
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Raciborzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Korzonek
Data wytworzenia informacji: