Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 773/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Raciborzu z 2016-09-15

V GC 509/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 4 lutego 2015

Data publikacji: 3 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, strona powodowa, umowa o świadczenie usługi, wyciąg z listy, zobowiązanie w trybie, list dłużników, droga cesji, rozliczenie konta, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, konto abonenckie, operator, podstawa naliczenia wynagrodzenia, dokument, pełne rozliczenie, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, wyciąg z umowy przelewu, istnienie należności, podstawa wystawienia faktury, umowa właściwa
Zobacz»

I C 414/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2016

Data publikacji: 21 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, sprzeciw, umowa przelewu wierzytelności, pozew, zawiadomienie o cesji wierzytelności, nakaz zapłaty, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, faktura, załącznik do porozumienia, woli w warszawie, umowa o świadczenie usługi, poprzedni wierzyciel, pierwotny wierzyciel, strona powodowa, sprzeciw, siedziba w warszawie, umowa przelewu wierzytelności, kserokopia umowy, pozew, korzystanie z usług telekomunikacyjnych, zawiadomienie o cesji wierzytelności, regulamin promocji, nakaz zapłaty, pozwany, operacja gospodarcza, udowodnienie
Zobacz»

I C 3181/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 września 2015

Data publikacji: 15 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany, przelew wierzytelności, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pierwotny wierzyciel, dzień wydania wyroku, nota obciążeniowa, pozwany, zawarcie i treść umowy, abonent, należność za usługi telekomunikacyjne, przelew wierzytelności, regulamin, dzień zapłaty, umowa przelewu, obejmująca należność, cesjonariusz, kwota, fundusz, uznanie powództwa, odsetka od dnia wydania, oświadczenie o uznaniu
Zobacz»

I C 1064/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pozwany, sprzeciw od nakazu zapłaty, umowa przelewu wierzytelności, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, załącznik do porozumienia, poprzedni wierzyciel, faktura, cedent, pozwany, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, pierwotny wierzyciel, placówka pocztowa, data nadania, obecny adres, strona powodowa, nadanie klauzul wykonalności, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, zarządzenie, poświadczona kserokopia, nota odsetkowa, umowa o świadczenie usługi
Zobacz»

I C 102/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 14 czerwca 2016

Data publikacji: 25 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, baza prawna, fundusz sekurytyzacyjny, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny, umowa o świadczenie usługi, strona powodowa, księga rachunkowa funduszu, pozwany, elektroniczne postępowanie upominawcze, dokument księgowy, spóźnione twierdzenie i dowód, umowa przelewu wierzytelności, operator telekomunikacyjny, cesja, wyciąg z księgi rachunkowej, udowodnienie faktów, na stronie, ciężar dowodu, działanie i podejmowanie
Zobacz»

XI C 908/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 października 2014

Data publikacji: 24 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przelew wierzytelności, umowa o świadczenie usługi, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • poprzedni wierzyciel, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, strona powodowa, cedent, przelew wierzytelności, wyciąg z wykazu wierzytelności, wykonanie usługi telekomunikacyjnej, nota odsetkowa, umowa o świadczenie usługi, pozwany, cesjonariusz, postaci faktury, operacja gospodarcza, dokonana cesja, dokonanie cesji, regulamin świadczenia usługi, umowa o przelew wierzytelności, postępowanie reklamacyjne, pozew, pozwany list
Zobacz»

I Ca 440/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 31 października 2016

Data publikacji: 21 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, przelew wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, abonent, cedent, umowa o świadczenie usługi, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja, przelew wierzytelności, oryginał dokumentów, umowa ramowa, raport, złożenie oryginału, wyliczenie wartości ulgi, pozwany, tajemnica telekomunikacyjna, prawo telekomunikacyjne, kopia, poświadczona kserokopia, nabycie wierzytelności, operator, zbywana wierzytelność
Zobacz»

VIII C 759/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 listopada 2013

Data publikacji: 27 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, strona powodowa, umowa o świadczenie usługi, przedawnienie, kwota należności główna, siedziba, wydanie nakazu zapłaty, cesja wierzytelności, zapłata za świadczone usługi, korzystanie z usług telekomunikacyjnych, źródło dochodzonego roszczenia, przyjęty obowiązek, pozwany, ewidencja analityczna, kwota wymagalna, zapłata zaległych należności, umowa pierwotna, zawarta umowa o świadczenie
Zobacz»

V GC 543/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 22 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, umowa przelewu, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wydruk, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, strona powodowa, umowa o świadczenie usługi, przeniesienie wierzytelności, obejmująca kwota, pisemne wezwanie do zapłaty, telekom, nota obciążeniowa, zawiadomienie o przelewie, odpis dokumentu, numer, dokument księgowy, cesja, dokument prywatny, umowa przelewu, per, cywil, przelew wierzytelności, faktura vat
Zobacz»

I 1 C 2035/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 17 grudnia 2015

Data publikacji: 11 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pozwany, umowa o świadczenie usługi, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, cesjonariusz, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pozwany, operator telekomunikacyjny, umowa ramowa, umowa o świadczenie usługi, fundusz inwestycyjny, fundusz sekurytyzacyjny, brak legitymacji procesowej, nota odsetkowa, pakiet wierzytelności, pierwotny wierzyciel, plan taryfowy, porozumienie, należność, umowa przelewu wierzytelności, opłata za usługi telekomunikacyjne, wykaz wierzytelności, siedziba
Zobacz»

IX C 1761/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 lipca 2014

Data publikacji: 29 maja 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, opłata aktywacyjna, umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, cennik, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, załącznik do umowy, konsument, regulamin wykonywania usługi, wybrana taryfa, umowa o świadczenie usługi, usługa abonamentu, rodzaj dostępu, cesja, abonament telefoniczny, opłata wyrównawcza, cedent, przedmiot przelewu, fakt nabycia wierzytelności
Zobacz»

I C 244/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 10 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przelew wierzytelności, umowa o świadczenie usługi, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przelew wierzytelności, zaległe odsetki, faktura, umowa cesji, podpis na umowach, fundusz sekurytyzacyjny, zakres świadczenia usług, należność, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny, umowa o świadczenie usługi, postępowanie karne, właściwość zobowiązania, dłużnik, zaprezentowany stan faktyczny, zawiadomienie o dokonaniu przelewu, pozwany, siedziba, prokuratura rejonowa
Zobacz»

IX C 1536/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 września 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, częściowy wykaz wierzytelności, umowa o świadczenie usługi, elektroniczne postępowanie upominawcze, umowa o przelew wierzytelności, prawo telekomunikacyjne, zbywca wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, wierzytelności pieniężne, operator, data płatności, przepis o zleceniu, trzyletni termin przedawnienia, umowa przelewu wierzytelności, faktura za świadczenie usług, okres od daty wymagalności, pozwana zapłata, zarzut przedawnienia
Zobacz»

II Ca 1067/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 4 listopada 2014

Data publikacji: 8 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wizualizacja, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa sprzedaży wierzytelności, faktura, ostrowiec świętokrzyski, umowa o świadczenie usługi, zbywca, wyciąg z elektronicznego załącznika, adres, zawiadomienie o przelewie wierzytelności, nabywca, pierwotny wierzyciel, twierdzenie powoda o okolicznościach, będąca kopia, zawiadomienie dłużników, umowa przelewu wierzytelności, załącznik do umowy, wydruk komputerowy, uzasadniona wątpliwość, wierzytelności pieniężne
Zobacz»

I C 770/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2013

Data publikacji: 25 października 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przelew wierzytelności, umowa o świadczenie usługi
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o przelew wierzytelności, przelew wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa o świadczenie usługi, należność płatna, dochodzona należność, warunkiem powództwa, szereg wierzytelności, wykaz wierzytelności do umowy, zawiadomienie o przelewie wierzytelności, zapłata za wykonane usługi, różny termin, częściowy wykaz wierzytelności, zbywca wierzytelności, roszczenie o zapłatę odsetek, podstawa umowy cesji, zapłata odsetek ustawowych, lublin, przedmiot obrotu
Zobacz»

I C 1689/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 16 stycznia 2015

Data publikacji: 19 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wierzytelność, umowa o świadczenie usługi, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wierzytelność, umowa o świadczenie usługi, kodeks cywilny, faktura na kwotę, pozwany, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bielsko podlaskie, zaległość w opłatach, zobowiązanie z umowy, potwierdzenie przelewu, droga postępowania windykacyjnego, usługa telefonii stacjonarnej, pracownik operatora, stanowcza postawa, świadczenie usługi internetowej, poprzednia faktura, rozwiązanie umowy o świadczenie, siedziba
Zobacz»

II C 1093/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 marca 2016

Data publikacji: 19 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, umowa przelewu wierzytelności, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, termin przedawnienia, dostawca usługi, umowa przelewu wierzytelności, abonament, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, zarzut przedawnienia, dostęp do sieci internetowej, odłączenie usługi, załącznik, cześć umów, przedawnienie roszczeń, należność, pozew, usługa telefoniczna, wydruk, istnienie wierzytelności, działalność gospodarcza
Zobacz»

II Ca 915/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 31 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany, umowa przelewu, pozew, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, dochodzona wierzytelność, przedmiot umowy cesji, umowa o świadczenie usługi, pozwany, prawo telekomunikacyjne, legitymacja procesowa czynna, operator telefoniczny, wyciąg z listy wierzytelności, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, umowa cesji wierzytelności, pozwana faktura, dłużnik, wierzyciel pierwotny, umowa przelewu, pozew, pozwana umowa, przelew wierzytelności, błędne uznanie, podczas gdy
Zobacz»

I C 1428/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 10 lutego 2015

Data publikacji: 27 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przelew wierzytelności, umowa o świadczenie usługi, umowa przelewu, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, przelew wierzytelności, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zbywca, umowa o świadczenie usługi, dłużnik, element stosunku zobowiązaniowego, umowa przelewu, nota odsetkowa, pozew, umowa sprzedaży wierzytelności, nabywca wierzytelności, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, cesja, określenie stosunku, merytoryczna weryfikacja, siedziba
Zobacz»

I C 711/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legionowie

Data orzeczenia: 30 grudnia 2013

Data publikacji: 19 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, istniejąca i wymagalna wierzytelność, wierzytelność na nabywcę, wymagalna wierzytelność pieniężna, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, abonent, rejonowy lublin, dokument świadczący o zawarciu, zawiadomienie o dokonanej cesji, istnienie wierzytelności, skuteczne przeniesienie wierzytelności, postępowanie upominawcze do sądu, umowa przelewu, umowa ramowa przelewu wierzytelności, zbyta wierzytelność, wierzytelność zbywcy, umowa cesji, zachód
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kaludia Markowski-Wedelstett
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Raciborzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Korzonek
Data wytworzenia informacji: