Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 97/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Tczewie z 2015-09-18

V GC 321/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 31 października 2016

Data publikacji: 13 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

radca prawny, odszkodowanie, przebieg postępowania likwidacyjnego, ubezpieczyciel, szkoda, wynagrodzenie, skorzystanie z pomocy pełnomocnika, postępowanie przedsądowe, roszczenie, zleceniobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • radca prawny, strona powodowa, pełnomocnictwo, odszkodowanie, przebieg postępowania likwidacyjnego, ubezpieczyciel, umowa cesji, kancelaria odszkodowawcza, szkoda, dochodzenie roszczenia, wynagrodzenie, skorzystanie z pomocy pełnomocnika, postępowanie przedsądowe, zgłaszanie szkody, koszt wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika, roszczenie, praca podmiotu, posiadane dowody, zleceniobiorca, zdarzenie
Zobacz»

IX GC 2508/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, ubezpieczyciel, przedawnienie, odszkodowanie, sprawca szkody, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, roszczenie, powstanie szkody, ubezpieczenie mieszkania, dobrowolne ubezpieczenie, ubezpieczyciel roszczenia, bieg terminu przedawnienia, czyny niedozwolone, odmowa wypłaty odszkodowania, pozwany, przedmiotowa szkoda, roszczenie regresowe, zarzut przedawnienia roszczenia, zdarzenie, odszkodowanie wypłacone w związku
Zobacz»

V Ga 86/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 15 maja 2017

Data publikacji: 19 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stosunek roczny, zalany lokal, ubezpieczyciel, regał, utrata zysków, etykieta na butelkach, odszkodowanie, elementy odszkodowania, skład spółki, raport końcowy, podmiot wchodzący w skład, pozwany, roszczenie, postępowanie likwidacyjne, środki obrotowe, likwidacja szkody, ciężar, usunięcie szkody, zgłoszenie szkody, protokół szkody
Zobacz»

V Ga 86/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 15 maja 2017

Data publikacji: 28 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stosunek roczny, zalany lokal, ubezpieczyciel, regał, utrata zysków, etykieta na butelkach, odszkodowanie, elementy odszkodowania, skład spółki, raport końcowy, podmiot wchodzący w skład, pozwany, roszczenie, postępowanie likwidacyjne, środki obrotowe, likwidacja szkody, ciężar, usunięcie szkody, zgłoszenie szkody, protokół szkody
Zobacz»

VIII GC 1495/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 stycznia 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, przedmiotowa szkoda, odszkodowanie, sprawca, pożar, ubezpieczyciel, kominek, rękojmia, kompensata szkody, dochodzenie roszczenia odszkodowawczego, radca prawny, roszczenie regresowe, wypłacone odszkodowanie, zaistniała szkoda, pozwane towarzystwo, ubezpieczyciel wierzytelności, pozwana odpowiedzialność, wyżej powołany dokument, legitymacja procesowa czynna strony, wyłączenie umowne
Zobacz»

X GC 639/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2017

Data publikacji: 10 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • motorower, ubezpieczyciel, szkoda, przedawnienie, roszczenie regresowe, dzień zapłaty odszkodowania, roszczenie, ubezpieczycielowi osoby, samochód, uczestnik wypadku, pojazd, odszkodowanie, obiektywnie nieprawidłowe zachowanie, wypadek, osoba trzecia odpowiedzialna, wyłączna przyczyna szkody, bieg przedawnienia roszczenia, szkoda osoby trzeciej, rachuba, przejście wierzytelności
Zobacz»

VII C 1480/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 27 marca 2014

Data publikacji: 7 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, ubezpieczyciel, szkoda, odszkodowanie, dzień zapłaty odszkodowania, termin przedawnienia, roszczenie, roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń, osoba wynagrodzenia, szkoda w ubezpieczonym mieniu, skutek nieszczelności, ubezpieczyciel pokryć, strona powodowa, bieg, osoba odpowiedzialna za szkodę, ściana w pokoju, pismo do powoda, osoba trzecia roszczenia, nieszczelność dachu, sufit i ściana
Zobacz»

I C 332/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2016

Data publikacji: 9 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akt postępowania likwidacyjnego, leczenie, regres nietypowy, odszkodowanie, szkoda, szpital, ubezpieczyciel, postępowanie likwidacyjne, przetoka, pojazd, pozwany, sprawca szkody, wypadek, roszczenie, zadośćuczynienie, rana, rejonowy poznań, historia choroby, zakażenie bakteryjne, przedawnienie
Zobacz»

I C 105/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 27 marca 2019

Data publikacji: 21 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, pozwany, odszkodowanie, szczególnie trudna sytuacja majątkowa, zasada regresu, postępowanie likwidacyjne, radio samochodowe, osoba trzecia odpowiedzialna, zgoda na rozłożenie, wyrok karny, rozłożenie zasądzonego świadczenia, kosztorys naprawy, wybicie szyb, zasądzone świadczenie na raty, zgłoszenie szkody, autocasco, dokonana zapłata, sprawca szkody, należność na raty
Zobacz»

XIII Ga 617/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 stycznia 2017

Data publikacji: 16 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

postępowanie likwidacyjne, pełnomocnik, radca prawny, zleceniobiorca, postępowanie przedsądowe, szkoda, wynagrodzenie, niezbędna kwalifikacja zawodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie likwidacyjne, pełnomocnik, zleceniodawca, radca prawny, umowa o dochodzenie roszczeń, zleceniobiorca, postępowanie przedsądowe, szkoda, fachowy pełnomocnik, pełnomocnik w postępowaniach, nakład prac, prowadzenie sprawy, wynagrodzenie, profesjonalny pełnomocnik, pełnomocnictwo, konieczność skorzystania, podmiot odpowiedzialny, niezbędna kwalifikacja zawodowa, siedziba, ankieta
Zobacz»

I C 1158/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 10 grudnia 2012

Data publikacji: 5 lutego 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, szkoda, awaria grzejnika, powodowy zakład ubezpieczeń, telefoniczne zgłoszenie, przedawnienie, dzień zapłaty odszkodowania, świadczenie z umowy ubezpieczenia, odszkodowanie, zaspokojony wierzyciel, ubezpieczyciel, odpis, postępowanie likwidacyjne, roszczenie, niewielki zaciek, awarią kaloryferów, kaloryfer w mieszkaniu, zaciekanie dachu budynku, wierzytelność o zapłatę odszkodowania, mieszkanie sąsiadki
Zobacz»

XIII GC 1723/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 19 lutego 2016

Data publikacji: 9 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, odszkodowanie, zalanie lokalu, szkoda, regres ubezpieczeniowy, śródmieście w łodzi, roszczenie ubezpieczyciela, płyta balkonowa, wspólnota mieszkaniowa, umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie pakietowe, świadczenie ubezpieczyciela, roszczenie, pierwszeństwo zaspokojenia, część szkody, sprawca szkody, wypłata odszkodowania, pozwany, zapłata, skierowanie sprawy na drogę
Zobacz»

I ACa 205/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawca szkody, przedawnienie, szkoda, strona powodowa, roszczenie, roszczenie regresowe, ubezpieczyciel, odszkodowanie, stan nietrzeźwości, bramownica, zdarzenie, rozdzielające jezdnie, fakt sporny między stronami, pozwany, regres nietypowy, nietrzeźwość sprawcy, termin przedawnienia roszczenia, posiadacz pojazdu mechanicznego, infrastruktura drogowa, bariera ochronna
Zobacz»

IX GC 1647/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, akt szkody na płycie, usługa, roszczenie regresowe, akt szkody, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, przedawnienie, roszczenie, ubezpieczyciel sprawcy szkody, dokumentacja zdjęciowa, koszt holowania uszkodzonego pojazdu, kolizja, pojazd mechaniczny, termin przedawnienia, możliwość odliczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, posiadacz pojazdu, regres, ramach ubezpieczeń
Zobacz»

I C 73/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przyczyna zalania, ubezpieczyciel, szkoda, zalany lokal, zalanie lokalu, wiedza specjalistyczna, regres, bojler, ochrona ubezpieczeniowa, kran, koszt usunięcia skutków, odszkodowanie, część zamienna do samochodów, roszczenie, ciężar dowodzenia, roszczenie regresowe, roszczenie ubezpieczyciela, udzielanie ochrony, wyższa kondygnacja, osoba trzecia odpowiedzialna
Zobacz»

XIII GC 3161/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 10 maja 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, zapłata od kwot, osoba współodpowiedzialna za szkodę, roszczenie regresowe, ubezpieczenie oc, pojazd, nabycie roszczenia, zadośćuczynienie za śmierć, spowodowanie wypadku, siedziba, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, osoba trzecia odpowiedzialna, dzień zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienie, pełnomocnik procesowy w osobie, odsetka ustawowa za opóźnienie, roszczenie, pozwany, rodzeństwo
Zobacz»

I C 1109/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 22 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, rower, na raty, zasądzone świadczenie, sprawca kolizji, pozwany, uszkodzony pojazd, kolizje komunikacyjne, odszkodowanie, wycena pojazdów, ubezpieczenie autocasco, zasada regresu, postępowanie likwidacyjne, zgłoszenie szkody, kalkulacja, wypłacone odszkodowanie, koszt naprawy uszkodzeń, dobrowolne ubezpieczenie, osoba trzecia odpowiedzialna
Zobacz»

V GC 435/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2014

Data publikacji: 26 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, wiatr, skutek zalania, pozwany, protokół likwidacji szkody, typ szkód, ubezpieczyciel, regres ubezpieczeniowy, odszkodowanie, obmiar, pokój dzienny, deszcz, sprawca szkody, strona powodowa, zalanie lokalu, gzyms, wartość szkody, wspólnota, kosztorys, odpowiedzialność
Zobacz»

IX GC 3593/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 października 2018

Data publikacji: 28 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, umowa ubezpieczenia, podejmowanie interwencji, kradzież z włamaniem, dokument ubezpieczenia, system alarmowy, lokalny system, przedawnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, roszczenie, pozwany, monitorowanie, odszkodowanie, dłużnik, osoba trzecia odpowiedzialna, zdanie drugie, przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej, obiekt w miejscowości, ubezpieczenie mienia
Zobacz»

II Ca 422/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 12 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, odszkodowanie, roszczenie regresowe powoda, zapłata odszkodowania, szkoda, oddalona część powództwa, regres, zalanie mieszkania, zakres kosztów, interwenient uboczny kosztów, koszt sądowy w sprawie, zmiana wierzyciela, pozwany, sprawa cywilna, kwota, nieuiszczony koszt sądowy, osoba odpowiedzialna za szkodę, koszt procesu między stronami, odsetki ustawowe, postępowanie likwidacyjne
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Solińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Tczewie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki
Data wytworzenia informacji: