Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1274/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2015-10-22

III Ca 1268/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powództwo o ustalenie, umowa pożyczki z dniem, brak interesu prawnego, stwierdzenie nieważności umowy pożyczki, nakaz zapłaty, powaga rzeczy osądzonej, nieważność, śródmieście w łodzi, interes prawny w sprawie, ustalenie nieistnienia wierzytelności, wina męża, prawo i stosunek prawny, pożyczkobiorca, oświadczenie o uznaniu długu, potrzeba prawna, ustalenie nieważności, wyrażanie woli, spór w przyszłości, niepewność stanu prawnego, data zawarcia umowy
Zobacz»

I C 1430/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 26 lutego 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, interes prawny, sąsiadka, stosunek zobowiązaniowy, dowód osobisty, córka powódki, pozwany, zeznanie powódki, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, podpis na umowach, informacja o jednostkach, pożyczkobiorca, istnienie interesu prawnego, usunięcie stanu niepewności prawnej, ochrona w drodze, neuroleptyk, porównanie podpisu, bezskuteczne poszukiwanie, żądanie zwrotu pożyczki, stwierdzenie braku interesu prawnego
Zobacz»

I C 799/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 8 maja 2018

Data publikacji: 2 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, stwierdzenie nieważności umowy, umowa pożyczki, tytuł wykonawczy, spółka, konina, poręczycielka, dokument w aktach, nakaz zapłaty, nieważność, uzyskanie nakazu zapłaty, interes prawny w stwierdzeniu, klauzula bez protestu, spłata raty pożyczki, stosunek prawny, weksel do zapłaty, wszczęcie i prowadzenie, zeznanie powódki, powództwo, weksel własny
Zobacz»

III Ca 28/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2016

Data publikacji: 31 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustalenie nieważności umowy poręczenia, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, powództwo o ustalenie, nieważność, pozwana spółdzielcza kasa, granica podmiotowa, stosunek prawny, umowa pożyczki, interes prawny w wytoczenia, niepewność, brak interesu prawnego, uznanie powództwa, powództwo o ustalenie nieważności, byt stosunku, wytoczenie powództwa o ustalenie, ustalenie nieważności umowy pożyczki, uprzednie przesądzenie, ochrona prawna, przesądzenie zasady, siedziba
Zobacz»

I C 991/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 17 listopada 2017

Data publikacji: 26 marca 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, stwierdzenie nieważności umowy, nieważność, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, konina, wydanie nakazu zapłaty, zapłata w postępowaniu nakazowym, umowa pożyczki pieniężnej, weksel, umowa pożyczki, sytuacja prawna powódki, interes prawny w stwierdzeniu, stosunek prawny, mediacja, zakończenie sporów, spółka, powództwo, wykonalność, sfera prawna
Zobacz»

I C 1462/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 18 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spółdzielcza kasa oszczędnościowo, interes prawny, powództwo o ustalenie, małżonka dłużnika, wspólność majątkowa małżeńska, ustanowienie rozdzielności majątkowej, udział małżonka, nadanie klauzul wykonalności, ustanie wspólności, prawdziwość twierdzenia, odrębna masa majątkowa, przesłanka dopuszczalności powództwa, rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami, wniosek o nadanie klauzul, pozwana spółdzielcza kasa, wniosek o przesłuchanie powódki, uprawnienie małżonka, komornik, ograniczenie odpowiedzialności do majątku, podział majątku
Zobacz»

I ACa 275/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 16 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, powództwo o ustalenie, poręczyciel, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, brak interesu prawnego, proces o ustalenie, prawdziwość twierdzeń powoda, żądanie ustalenia nieistnienia umowy, interes prawny w wytoczenia, możliwość skutecznego wystąpienia, nieważność umowy pożyczki, interes prawny w żądaniu, spółka, badanie i ustalanie, nieruchomość, ochrona, syndyk masy upadłości, brak interesu prawnego powoda, powrotne przeniesienie, stronę interesu
Zobacz»

I ACa 587/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2013

Data publikacji: 21 stycznia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pożyczka, zakwestionowana umowa, pozwana małżonka, interes prawny, nieruchomość, nieważność, ustalenie nieważności czynności prawnej, dowód z przesłuchania strony, umowa z obrotu prawnego, umowa, proces o ustalenie nieważności, ustalenie nieważności umowy, kwestia interesu prawnego, cena sprzedaży, spóźniony dowód, umowa z zasadami współżycia, interes publiczny, akt notarialny, zasady współżycia społecznego, zwłoka w rozpoznaniu sprawy
Zobacz»

VI ACa 298/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 lutego 2014

Data publikacji: 10 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa renty, umowa, interes prawny, działanie pod wpływem błędu, przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa, własnościowe prawo do lokalu, nieważność, bezpodstawne wzbogacenie, zasady współżycia społecznego, wartość lokali, oświadczenie woli, czynność prawna, nieważność umowy, stosunek prawny, pozwany, powództwo o ustalenie, sprzeczność z zasadami współżycia, legitymacja, konkretna zasada, ustalenie nieważności
Zobacz»

III Ca 1500/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 lutego 2016

Data publikacji: 12 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spółdzielcza kasa oszczędnościowo, następstwo nieszczęśliwe wypadku, atut, deklaracja zgody, karta zgonu, zgoda na przystąpienie, świadczenie ubezpieczeniowe, wysokość zadłużenia, wypłata sumy ubezpieczenia, przystąpienie do grupowego ubezpieczenia, interes prawny, przyczyna zgonów, zawał serca, siedziba, śmierć, zastosowanie i uznanie, świetle umów, część świadczenia, treść deklaracji, znaczenie dla sytuacji
Zobacz»

V ACa 194/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akt notarialny, pożyczka, przymusowe położenie, interes prawny, ustalenie nieważności umowy, umowa, położenie powódki, pozwany, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, notarialna umowa sprzedaży nieruchomości, nieważność, pozorność, doświadczenie życiowe oceny, powództwo o uzgodnienie treści, ocena mocy dowodowa, niewspółmierna korzyść, pieniądz, zasada logiki i doświadczenia, wola powódki, logika i doświadczenia życiowe
Zobacz»

XXV C 654/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2016

Data publikacji: 9 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki hipotecznej, umowa pożyczki, wpis hipoteki, nieruchomość, hipoteka zwykła i kaucyjna, pozwany bank, oświadczenie powódki, sfałszowane oświadczenia, odpis zwykły z księgi, księga wieczysta, ustanowienie hipoteki, interes prawny, stosunek do powódki, podpis powódki, ustalenie nieważności umowy pożyczki, ustalenie nieistnienia, pozwany, dłużnik hipoteczny, ówczesny mąż powódki, przedmiot współwłasności powódki
Zobacz»

X Ga 135/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 lipca 2014

Data publikacji: 3 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powództwo o ustalenie, interes prawny w żądaniu, brak interesu prawnego powódki, obowiązywanie umowy najmu, brak interesu prawnego, pozwany, guz, interes prawny w wytoczenia, opinia kominiarska, umowa, ustalenie istnienia stosunku prawnego, interes prawny w ustaleniu, sądowe postępowanie cywilne, istnienie interesu prawnego, działalność gastronomiczna, lokal, charakter deklaratywny, proces o ustalenie, pierwsze posiedzenie, ustalenie stosunku prawnego
Zobacz»

II Ca 937/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2017

Data publikacji: 7 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, powództwo o ustalenie, ustalenie nieważności, ryk, pożyczka, nieważność, księga wieczysta, interes publiczny, umowa sprzedaży, umowa, ochrona praworządności, małżonek, dom, podjęcie postępowań, notariusz, nieważna umowa, stosunek prawny, samochód, sprzedaż nieruchomości, nieważność przedmiotowej umowy
Zobacz»

V ACa 9/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2013

Data publikacji: 20 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, umowa o zarządzanie, powództwo o ustalenie, nieważność umowy, umowa, sfera prawna, istnienie interesu prawnego, niepewność, badanie prawdziwości twierdzeń powoda, wytoczenie powództwa o ustalenie, interes prawny powódki, nieważność, ustalenie istnienia, ustalenie nieważności, interes prawny w wytoczenia, ważność umowy, realna funkcja prawna, zagrożenie, istnienie stosunku prawnego, pisma przygotowawcze
Zobacz»

I C 853/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2018

Data publikacji: 10 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, powództwo o ustalenie, pokaz, oświadczenie o odstąpienia, stosunek prawny, umowa, interes prawny w ustaleniu, ustawa o prawie, interes faktyczny, istnienie interesu prawnego, odrębne powództwo, odstąpienie od umowy sprzedaży, przesłanka merytoryczna, prawny powód, powodu interesów, prawa konsumenta, materac, poduszka, skuteczne odstąpienie, wykonanie prawa
Zobacz»

IV C 781/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 maja 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stosunek prawny o treści, powództwo o ustalenie, naprawa, urząd rejestracji, ochrona zewnętrzna, umowa, powództwo o świadczenie, usterka i awaria, wykaz pomieszczeń, kopia wypisu, brak interesu prawnego, konserwacja, powierzchnia biurowa, produkt leczniczy, wyrób medyczny, ustalenie treści umowy, pojęcie interesu prawnego, strona łącza, przesłanka powództwa, istnienie stosunku prawnego
Zobacz»

III Ca 1460/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 22 stycznia 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, istnienie interesu prawnego, nieważność umowy, nieważność, prawny powód, umowa, umowa darowizny, zmiana treści wpisu, skuteczna ochrona prawna, stwierdzająca nieważność, treść wpisów w księgach, wpis w księdze wieczystej, stan prawny, świadome podjęcie decyzji, kancelaria notarialna, powództwo o ustalenie, nieruchomość, sfera prawna, udar, badanie zasadności
Zobacz»

IV P 49/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 24 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powództwo o ustalenie, interes prawny w powództwie, praca w szczególnych warunkach, interes prawny w ustaleniu, ustalenie wykonywania pracy, ustalenie stosunku prawnego, istnienie stosunku prawnego, ustalenie istnienia stosunku, przyznanie wcześniejszej emerytury, brak interesu prawnego, spodziewane kwestionowanie prawa, stanowisko starszego spawacza, interes prawny w żądaniu, zdobycie dowodów, istnienie interesu prawnego, roszczenie przeciwko zakładowi, wytaczanie powództwa o ustalenie, obiektywna niezgodność, badanie prawdziwości twierdzeń powoda, ustalenie rzeczywistej treści stosunku
Zobacz»

I Ca 111/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 14 maja 2014

Data publikacji: 5 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, umowa ugody, kola, ugoda strony, koło, możliwość wytoczenia, powództwo o ustalenie, kwota, nakaz zapłaty, różnica między wysokością, interes prawny w ustaleniu, przeterminowane zobowiązanie, wytoczenie powództwa o ustalenie, wysokość odsetek za zwłokę, niemożność egzekwowania zobowiązania, umowa pożyczki, interes prawny w żądaniu, strona z dniem, powodująca zmiana, postanowienie ugody
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Jachurska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Nowicka-Midziak
Data wytworzenia informacji: