Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1093/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2017-03-07

VIII C 3660/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 7 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • administracja zasobów, bieg terminu przedawnienia, opłata za świadczenia dodatkowe, zasób komunalny, pozwany, należność czynszowa, lokal do używania, przedmiotowy lokal, umowa o najem, czynsz za miesiąc, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, uiszczanie czynszu, czynsz i opłata, wypowiedzenie umowy najmu, powstała zaległość, zarzut przedawnienia roszczenia, na nowo, przedmiotowe powództwo, przerwanie i zawieszenie biegu
Zobacz»

VIII C 1222/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 28 września 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bieg terminu przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, koszt windykacyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, przedmiotowy zarzut, spółka komandytowa, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, pozwany, przerwanie i zawieszenie biegu, zasady współżycia społecznego, sprawa roszczenia, opłata za obsługę pożyczki, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia
Zobacz»

I C 352/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 5 czerwca 2017

Data publikacji: 28 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bieg terminu przedawnienia, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności, zarzut przedawnienia, kredyt, przedawnienie roszczeń, dłużnik, bank, pierwotny wierzyciel, postępowanie klauzulowe, umowa bankowa, roszczenie majątkowe, umowa zobowiązania, księga rachunkowa funduszu, tytuł wykonawczy, przedawnione roszczenie, wyciąg z księgi rachunkowej, nabywca wierzytelności, przerwanie
Zobacz»

VIII C 2315/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 marca 2017

Data publikacji: 14 marca 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, najemca, zarząd lokalu, sprzeciw, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa najmu, czynsz najmu, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przedmiotowy lokal, roszczenie o świadczenia okresowe, poprzednik prawny powodów, ego, rzetelność sporządzenia, przedmiotowe powództwo, zapłata czynszów, należność, stwierdzenie prawomocności nakazu zapłaty, trzyletni termin przedawnienia, zasady współżycia społecznego
Zobacz»

VIII C 1154/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 31 października 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, faktura vat, nota obciążeniowa, pozwana faktura, trzyletni termin przedawnienia, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, roszczenie związane z prowadzeniem, umowa o świadczenie usługi, przedmiotowe powództwo, podstawa faktyczna żądania, odsetka do dnia wytoczenia, usługa świadczona przez operatorów, zasady współżycia społecznego, momentu przedawnienia, przedawniona należność, procesowy odpowiednik, roszczenie majątkowe, wierzytelność
Zobacz»

VIII C 1221/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2017

Data publikacji: 25 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg terminu przedawnienia, umowa pożyczki, koszt windykacyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, pozwany, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, przedmiotowy zarzut, spółka komandytowa, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, przerwanie i zawieszenie biegu, siedziba, zasady współżycia społecznego, sprawa roszczenia, opłata za obsługę pożyczki, przedawniona należność, roszczenie majątkowe
Zobacz»

VIII C 2059/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 22 grudnia 2015

Data publikacji: 6 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bieg terminu przedawnienia, opłata sądowa od zarzutów, chwilę wymagalności, pozwany, wyciąg z ksiąg banku, roszczenie w zakresie kwot, nadpłacona opłata, przerwanie przedawnienia, opłata i prowizja, roszczenie związane z prowadzeniem, egzekucja komornicza, woli zaspokojenia, skuteczny zarzut przedawnienia roszczenia, obowiązek spłaty należności, spłata limitu kredytowego, kredyt niespłacony, roszczenie majątkowe, użytek sprzeczny z zasadami, wyjątek przewidziany w ustawie, zapłata za świadczone usługi
Zobacz»

VIII C 1325/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 19 września 2017

Data publikacji: 17 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg terminu przedawnienia, umowa pożyczki, śródmieście w warszawie, koszt windykacyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, pozwany, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, przedmiotowy zarzut, spółka komandytowa, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, przerwanie i zawieszenie biegu, zobowiązanie wobec pożyczkodawcy, zasady współżycia społecznego, sprawa roszczenia, przedawniona należność, roszczenie majątkowe
Zobacz»

VIII C 318/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 lipca 2016

Data publikacji: 13 października 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bieg terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie przedawnienia, wymagalność roszczenia, stop kredytu lombardowego, bank, stopa kredytu lombardowego, harmonogram spłaty, czterokrotność, podniesiony zarzut przedawnienia, elektroniczne postępowanie upominawcze, rata, rzetelność sporządzenia, przedmiotowe powództwo, rejonowy lublin, pożyczkobiorca, pożyczka, złożenie dyspozycji przelewu, przerwanie i zawieszenie biegu, pozwany
Zobacz»

VIII C 1042/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytów, kredyt samochodowy, zarzut przedawnienia roszczenia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przedmiotowe powództwo, przerwanie i zawieszenie biegu, pozwany, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, księga powoda, użytek sprzeczny z zasadami, możliwa data, wyjątek przewidziany w ustawie, wyciąg z ksiąg funduszu, oddalenie powództwa bez potrzeby, pozwany zarzut przedawnienia
Zobacz»

VIII C 1076/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 19 września 2017

Data publikacji: 18 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • abonent, bieg terminu przedawnienia, fundusz sekurytyzacyjny, załącznik do umowy cesji, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny, elektroniczne postępowanie upominawcze, umowa cesji wierzytelności, nota obciążeniowa, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie przedawnienia, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pozwany, operator, rzetelność sporządzenia, rejonowy lublin, wartość upustu, przerwanie i zawieszenie biegu, przyznany upust, dzień cesji wierzytelności
Zobacz»

VIII C 128/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2 sierpnia 2017

Data publikacji: 11 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kartoteka konta, czynsz najmu, dowód na wykazanie zasadności, przerwanie biegu terminu przedawnienia, stan finansowy, zarzut przedawnienia roszczenia, odpowiedź na sprzeciw, pozwany, wpłata lokatorów, kodeks cywilny, zarząd lokalu, wypowiedzenie umowy najmu, szkoda wspólnoty, należność, najemca, wspólnota samorządowa, najem ze skutkiem, zawodowy pełnomocnik, wydruk komputerowy, zasady współżycia społecznego
Zobacz»

VIII C 2099/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 14 marca 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opłata dodatkowa, bieg terminu przedawnienia, treść sprzeciwu, pozwany, raport kontroli, przepis porządkowy, lokalny transport zbiorowy, ważny bilet, zarzut przedawnienia roszczenia, wierzytelność, przerwanie przedawnienia, uchwała rady miejska, zapłata opłaty, złożyć podpis, zadanie zlecone przez gminę, bilet podróżny, odpowiedź na sprzeciw, powództwo, prawo przewozowe, następstwo zaistniałych zdarzeń
Zobacz»

V C 723/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 11 lutego 2015

Data publikacji: 1 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • komornik sądowy przy sądzie, egzekwowanie roszczeń, bieg terminu przedawnienia, tytuł wykonawczy, organ powołany do rozpoznawania, rozpoznawanie sprawy, sąd polubowny, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, dłużnik, tytuł egzekucyjny, na nowo, przerwanie biegu przedawnienia, wykonalność, przerwa w biegu przedawnienia, wpływ na bieg, wierzyciel, wszczęcie mediacji, wniosek egzekucyjny do komornika, wywołanie skutków, świadczenie okresowe
Zobacz»

VIII C 1733/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 22 stycznia 2016

Data publikacji: 22 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, bieg terminu przedawnienia, rata, zasądzenie kosztów pomocy prawnej, niewysoka wartość, kserokopia dowodu wpłaty, zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia, przerwanie przedawnienia, całe zadłużenie, spłata zadłużenia, elektroniczne postępowanie upominawcze, na nowo, rzetelność sporządzenia, przedmiotowe powództwo, pisma procesowe, ostatnia spłata, postawienie całego kredytu, pozew, zasady współżycia społecznego, przeciwnik procesowy
Zobacz»

VIII C 129/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, opłata dodatkowa, lokalny transport zbiorowy, przerwanie przedawnienia, przedawnienie roszczeń, uchwała rady miejska, zapłata opłaty, zapłata w postępowaniu upominawczym, pozwany, bilet podróżny, zadanie zlecone przez gminę, sprzeciw, nakaz zapłaty w postępowaniu, następstwo zaistniałych zdarzeń, upływ rocznego terminu przedawnienia, przerwanie i zawieszenie biegu, jazda bez biletu, prawo przewozowe, momentu przedawnienia
Zobacz»

I C 422/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2015

Data publikacji: 22 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, wierzyciel, pozwany, umowa kredytowa, przelew wierzytelności, egzekucja, cedent, roszczenie, przerwanie biegu terminu przedawnienia, umowa sprzedaży wierzytelności, zapłata ostatniej raty, układ faktyczny, wykonanie zobowiązania, umowa o kredyt gotówkowy, postanowienie komornika o umorzeniu, umorzenie postępowania egzekucyjne, rejonowy lublin, bezskuteczność, dłużnik, możliwość umorzenia
Zobacz»

I C 277/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 28 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, akt notarialny, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa pożyczki, tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, uznanie za stroną, przerwanie biegu terminu przedawnienia, zobowiązanie, śródmieście, wierzyciel, niemożliwość świadczenia, pozwany, przedawnienie roszczeń, działalność, wniosek o uznanie, uznanie właściwe, zgoda na przyłączenie, egzekucja
Zobacz»

I C 520/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 15 marca 2016

Data publikacji: 12 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • harmonogram spłaty, przerwanie biegu terminu przedawnienia, spółka akcyjna, zarzut przedawnienia, ostatnia rata, sprawa całości, stan wierzytelności, rozpoznanie sprawy do sądu, sprawa do sądu rejonowego, pozwany, wyjątek w ustawie, rata spłaty, roszczenie dochodzone przez powódkę, dłużnik świadczenia, zastosowanie do roszczenia, wynagrodzenie profesjonalnych pełnomocników, kwota i data, osoba radcy prawnego, pozew, równa wysokość
Zobacz»

I C 2283/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 29 marca 2016

Data publikacji: 26 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, kapitał wymagalny, umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, postępowanie egzekucyjne, przerwanie biegu terminu przedawnienia, sądowa klauzula wykonalności, strona powodowa, wierzytelność, nadanie klauzul wykonalności, odsetki umowne, pozwany, zarzut przedawnienia, odsetka karna, na nowo, postanowienie o nadanie, akt komorniczy, przedawnienie przedmiotowego roszczenia, wszczęcie mediacji, komornik
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Cichocka
Data wytworzenia informacji: