Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1051/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-11-27

VII AGa 523/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 października 2018

Data publikacji: 26 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

weksel, roszczenie, uchylenie nakazu zapłaty, nienależne świadczenie, odpadnięcie podstawy świadczenia, pozwany, egzekucja, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, roszczenie, uchylenie nakazu zapłaty, wyegzekwowana kwota, nienależne świadczenie, stosunek podstawowy, cofnięcie pozwu, postępowanie nakazowe, odpadnięcie podstawy świadczenia, pozwany, poręczyciel wekslowy, egzekucja, proces przed sądem rejonowym, podstawa do wypełnienia, pozew, bezpodstawne wzbogacenie, nieprawidłowe wypełnienie weksla, zwolnienie z długu, awalista, powództwo ze zrzeczeniem
Zobacz»

I C 25/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 22 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

weksel, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa, postępowanie nakazowe, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności, wydanie nakazu zapłaty, umowa cesji, oznaczenie osoby, cesja wierzytelności, faktura i nota odsetkowa, spółka, siedziba, spółka w trybie, klauzula wykonalności postanowienia, plan podziału, suma wekslowa, numer porządkowy, twierdzenie i zarzut
Zobacz»

I ACz 204/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 lutego 2013

Data publikacji: 7 marca 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, cecha prawomocności, futro, zażalenie, podstawie weksli, zasądzone świadczenie, zasądzenie od wierzyciela kosztów, klauzula wykonalności z urzędu, świadczenie na drodze, weksel nakazu zapłaty, powodowy wierzyciel, wniosek powoda o nadanie, warrant, klauzula wykonalności przez sąd, rewers, koszt postępowań zażaleniowy, terminie zarzutów, uchylenie i zasądzenie, regulacja szczególna
Zobacz»

I ACz 721/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 maja 2013

Data publikacji: 4 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, weksel, wykonalność, zażalenie powoda, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, postępowanie nakazowe, wstrzymanie wykonalności zaskarżonego nakazu, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, przesłanka wstrzymania wykonalności nakazu, wadliwość doręczenia, natychmiastowa wykonalność orzeczenia, pozwany, istnienie zobowiązania wekslowego, rygor natychmiastowej wykonalności wyroku, natychmiastowa wykonalność wyroku zaocznego, przedmiotowa instytucja, nakaz zapłaty z weksla, zasadność wydanego nakazu, przesłanka do wstrzymania, aktualny etap
Zobacz»

VI GC 353/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 3 października 2016

Data publikacji: 30 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, zarzut od nakazów zapłaty, treść zarzutów od nakazu, nieznaczna wysokość, uprawnienie do wstrzymania, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, natychmiastowe wykonanie, podstawa do wstrzymania, podstawie weksli, cała kwota, wydział gospodarczy, inspektor, znajdą podstawy, posiedzenie niejawne, postanowienie, październik, leczo, światło, sprawa z powództwa, pozwany
Zobacz»

I ACz 1374/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2013

Data publikacji: 19 września 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, nieprawomocny nakaz zapłaty, koszt postępowań zażaleniowy, klauzula wykonalności, podstawie weksli, tytuł egzekucyjny, prawa wykonalność, wykonalność nieprawomocna, zażalenie, żądanie nadania, wniosek o wstrzymanie wykonalności, zaspokojenie roszczenia, wniosek powoda o nadanie, mający walor, wstrzymanie wykonalności nakazu, uchylenie i oddalenie wniosku, walor prawomocności, upływ terminu do zaspokojenia, przyczyna na podstawie przepisu, wierzyciel do żądania
Zobacz»

VIII Gz 235/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, popełnienie przestępstwa fałszerstwa, górnik, zażalenie, centrum, postępowanie nakazowe z weksla, uzasadniona wątpliwość, pozwane twierdzenie, podstawie weksli, pozwany, powiatowa policja, oddalenie wniosku o wstrzymanie, fakt złożenia zawiadomienia, podrobienie podpisów na dokumentach, zarzut od nakazów zapłaty, zasadność wydanego orzeczenia, wniosek do prokuratury, prokuratura rejonowa w pyrzycach, załączony weksel
Zobacz»

VIII Gz 43/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 marca 2016

Data publikacji: 29 marca 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty, podstawie weksli, warrant, rewers, czek, wniosek o wstrzymanie wykonalności, górnik, zażalenie, gorzów wielkopolski, upływ terminu do zaspokojenia, wykonalność, zapłata w postępowaniu nakazowym, postępowanie zażaleniowe, wykonanie nakazów, nakaz zapłaty w postępowaniu, tytuł wykonawczy, możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego, wniosek o uchylenie zabezpieczenia, skutek wstrzymania
Zobacz»

I ACz 492/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 marca 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, weksel, zwrot wyegzekwowanego świadczenia, wstrzymanie wykonania nakazu, wyegzekwowane świadczenie, zażalenie, wykonalność nakazu zapłaty, koszt postępowań zażaleniowy, dokonywanie merytorycznej oceny zasadności, ocena merytoryczna zasadności zarzutów, zarzut od nakazów zapłaty, proces naprawienia szkody, odzyskanie wyegzekwowanych kwot, zapłata ewentualnego odszkodowania, świadczenie i zapłata, dochodzenie w osobnym procesie, ocena zasadności stanowisk stron, wykonalność, definitywne rozstrzygnięcie, problem z odzyskaniem
Zobacz»

I ACz 2074/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 listopada 2012

Data publikacji: 21 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

weksel, uchylenie nakazu zapłaty, pozwany, wyegzekwowane świadczenie, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, uchylenie nakazu zapłaty, niepowetowana szkoda, zarzut od nakazów zapłaty, wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty, wniesienie zarzutów, warunek wypełnienia spornego weksla, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, dłużnik wekslowy, pozwany, stosunek podstawowy, prawdopodobieństwo powstania, porozumienie, wyegzekwowane świadczenie, niekonsekwencja w twierdzeniach powoda, zabezpieczenie wierzytelności, dłużnik, zarzut pozwanego wypełnienia weksla, przesłanka wstrzymania wykonalności, podobne zobowiązanie
Zobacz»

VI ACa 383/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

pozwany, podstawie weksli, roszczenie, uchylenie nakazu zapłaty, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • pozwany, stosunek podstawowy, wierzytelność, podstawie weksli, postępowanie nakazowe, data wydania nakazu zapłaty, zleceniobiorca, wykonanie umowy, roszczenie, pozwana kara umowna, uchylenie nakazu zapłaty, protokół akceptacji, zasądzony nakaz zapłaty, potrącenie, przedmiot umowy, dłużnik, weksel in blanco, stosunek prawy, zarzut od nakazów zapłaty, wykup weksli
Zobacz»

V AGz 79/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2020

Data publikacji: 6 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, wykonalność, podstawie weksli, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, wniosek o wstrzymanie wykonalności, wykonalność, podstawie weksli, niepowetowana szkoda, pozwany, zarzut od nakazów zapłaty, zażalenie, uwzględnienie wniosku o wstrzymanie, rygor natychmiastowej wykonalności wyroku, natychmiastowa wykonalność wyroku zaocznego, zapłata na podstawie weksla, skutek wykonania nakazu, kara umowna, przejęcie zobowiązania, upływ terminu do zaspokojenia, wydanie nakazu zapłaty, owczarek
Zobacz»

II Cz 189/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 19 marca 2013

Data publikacji: 23 marca 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, podstawie weksli, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, możliwość wstrzymania, wniesienie zarzutów od nakazu, wniosek o wstrzymanie, podstawie weksli, klauzula wykonalności, potrzeba nadawania, zarzut od nakazów zapłaty, obligatoryjne wstrzymanie, przypadek wstrzymania, prawdopodobieństwo powstania, skutek wniesienia skargi, wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty, wstrzymanie wykonania wyroku, warrant, zażalenie z mocy, upływ terminu do zaspokojenia, termin do wniesienia zarzutów, oddalenie przez sąd wniosków
Zobacz»

I ACz 1094/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2014

Data publikacji: 15 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, weksel, przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego, upływ terminu do zaspokojenia, zażalenie, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, wniesienie zarzutów, orzeczenie kończące w sprawie, wydanie nakazu zapłaty, wniosek o nadania, zasądzenie roszczenia pieniężnego, oddalenie i przyznanie kosztów, znaczenie dla uwzględnienia, strona powodowa o przyznaniu, orzeczenie w przedmiocie wniosku, wniosek o wstrzymanie wykonalności, żądanie strony powodowej zasądzenia, wydawanie zaskarżonego postanowienia, zaspokojenie roszczenia
Zobacz»

I ACz 1925/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 12 listopada 2015

Data publikacji: 9 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, podstawie weksli, wyegzekwowane świadczenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, niepowetowana szkoda, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, brak wstrzymania, podstawie weksli, wyegzekwowane świadczenie, skutek wykonania nakazu zapłaty, zła sytuacja finansowa, bessa, pozwany, wywołująca wątpliwość, autor wniosku, wyrażenie oceny, dostateczny majątek, rak, fakt wszczęcia, przedmiotowy nakaz zapłaty, postanowienie sądu apelacyjnego, wniosek o wstrzymanie, postępowanie nakazowe
Zobacz»

I ACz 1249/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 5 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykonalność, nakaz zapłaty, wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty, natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty, podstawie weksli, upływ terminu do zaspokojenia, zarzut nieważności poręczenia, generalna uwaga, przedawnienie roszczenia ze stosunku, roszczenie ze stosunku podstawowego, zaspokojenie roszczenia, wykonanie nakazów, wyrok zaoczny, porozumienie wekslowe, wypełnienie weksli, weksel w charakterze poręczyciela, zmiana poprzez wstrzymanie, wstrzymanie wykonalności zaskarżonego nakazu, formułowanie poglądów, możliwość skorzystania przez wierzyciela
Zobacz»

I ACz 485/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 marca 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, chęć pomocy, niepowetowana szkoda, skutek wykonania nakazu zapłaty, pomoc osób bliskich, zarzut od nakazów zapłaty, poręczenie, wniesienie zarzutów, rodzaj motywów, pozwany, obligatoryjne wstrzymanie, zażalenie, weksel, przypadek wstrzymania, ocena ważności i skuteczności, aktualna sytuacja procesowa, prawdopodobieństwo powstania, skutek wniesienia skargi, dostateczny majątek
Zobacz»

V ACa 622/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 lutego 2015

Data publikacji: 25 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

weksel, nakaz zapłaty, pozwana spółka, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, nakaz zapłaty, umowa pożyczki, pozwana spółka, odsetka, odsetka maksymalna, możliwość zarachowania, kara umowna, wypełnienie weksli, poręczyciel wekslowy, wystawca, postępowanie zabezpieczające, przedstawienie weksla, należność główna z nakazu, zasądzony nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa, odsetka ustawowa od należności, prowizja za udzielenie, wykup, wynik postępowania egzekucyjnego
Zobacz»

I C 4294/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 marca 2018

Data publikacji: 3 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

weksel, nakaz zapłaty, dowód nadania, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, nakaz zapłaty, siedziba, zarzut od nakazów zapłaty, oda, wykupienie weksli, wniesienie zarzutów od nakazu, weksel własny, weksel za kwotę, zasada na powodzie, dowód nadania, całkowite spełnienie świadczenia, rozliczenie odsetek, cecha druga, druga faza postępowania nakazowego, zdecydowanie niewystarczające, in blanco, zapłata w postępowaniu nakazowym, pozew, odwrócenie ciężaru dowodu
Zobacz»

I ACz 651/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2013

Data publikacji: 30 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, podstawie weksli, pozwany, wierzyciel, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, umowa pożyczki, zarzut od nakazów zapłaty, weksel in blanco, podstawie weksli, wyrażenie oceny, pozwany, postępowanie nakazowe, wniesienie zarzutów, cała kwota udzielonej pożyczki, warunek wstrzymania, wniosek o wstrzymanie nakazu, środek dowodowy na poparcie, określenie terminu zwrotu, wierzyciel, deklaracja wekslowa, dłużnik, złożenie wniosku o wstrzymanie, zaskarżalność postanowień
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Szałkiewicz-Łosiak
Data wytworzenia informacji: