Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 392/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2016-04-27

II Ca 1799/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 27 września 2017

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

pozwany, przedmiot dzierżawy, umowa dzierżawy, dzierżawca, teren, pawilon handlowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • pozwany, strona powodowa, przedmiot dzierżawy, umowa dzierżawy, spółdzielnia, zwrot przedmiotu dzierżawy, część nieruchomości, przywrócenie terenu do stanu, teren do stanu pierwotnego, kiosk, usunięcie pawilonów, władanie, dzierżawca, zabezpieczenie instalacji, działalność gospodarcza, teren, prawo do obrony, pawilon handlowy, krzyk, zarząd
Zobacz»

I C 545/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2016

Data publikacji: 31 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

pawilon handlowy, pozwana umowa dzierżawy, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • pawilon handlowy, pozwana umowa dzierżawy, zeznanie powódki, czynsz dzierżawny, szkoda, wypowiedzenie, przedmiotowa nieruchomość, stawka czynszu, nienależyte wykonanie, lokal, młyn, przepis kodeksu cywilnego, oferta dzierżawy, propozycja, umowa dzierżawy nieruchomości, sklep, budynek pawilonu, zainteresowanie, spotkanie z powódką, nakład
Zobacz»

III Ca 50/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2015

Data publikacji: 22 października 2015

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

pawilon, umowa dzierżawy, pozwany, przedmiot dzierżawy, dzierżawca, teren
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • pawilon, umowa dzierżawy, właściciel pawilonu, nowy właściciel, oddział gospodarowania, wygaśnięcie umowy dzierżawy, pozwany, przedmiot dzierżawy, część działki, umowa z dostawcami mediów, nowa umowa dzierżawy, dzierżawca, dzierżawiony grunt, teren, pełne władztwo, dostawca prądu, zwrot gruntu, teren dworca, podstawa protokołu, zakończenie umowy
Zobacz»

II C 1008/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 26 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, wypowiedzenie, dzierżawca, pawilon handlowy, przedmiot dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • prawo budowlane, umowa dzierżawy, wypowiedzenie, delegatura biura, wydział architektury i budownictwa, dzierżawca, właściwy organ, bieżąca konserwacja, wypowiedzenie umowy dzierżawy, łącząca strona, wiata, ustawa prawa, remont, stan pierwotny, pawilon handlowy, obiekt budowlany, przedmiot dzierżawy, pracownik delegatury, istniejący obiekt, nieruchomość
Zobacz»

I ACa 835/15

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 22 kwietnia 2016

Data publikacji: 8 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, pozwany, pawilon handlowy, dzierżawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • powodowa spółdzielnia, umowa dzierżawy, strona powodowa, pozwany, część pawilonu, czynsz dzierżawny, pawilon handlowy, gmina, żądanie zwrotu nakładów, cała budowla, dzierżawca, pawilon usługowy, właściciel pawilonu, wniosek o przedłużenie umowy, cały grunt, sporna nieruchomość, powierzchnia, odpis z księgi wieczystej, funkcjonalna całość, budowa
Zobacz»

V GC 317/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2014

Data publikacji: 15 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

pawilon handlowy, przedmiot dzierżawy, pozwany, umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • pawilon handlowy, woda i kanalizacja, przedmiot dzierżawy, pozwany, umowa dzierżawy, kanalizacja sanitarna, mapka, działka powoda, prawo budowlane, wada, prowadzenie działalności handlowej, tymczasowy obiekt budowlany, używanie rzeczy, umówiony użytek, energia, kanalizacja deszczowa, zapłata czynszów, ściek, pozwolenie, zawarcie umowy
Zobacz»

I C 1106/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 11 marca 2014

Data publikacji: 25 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

pawilon handlowy, umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • pawilon handlowy, budowa pawilonu handlowego, pawilon handlowy wraz, umowa dzierżawy, szkoda, koszt rozbiórki, kard, kiosk handlowy, urząd miasta, grunt, wybudowanie pawilonów, posiadacz w złej wierze, plan zagospodarowania przestrzennego, zwrot nakładów koniecznych, pozwolenie na budowę, uszczerbek w dobrach, prawomocny wyrok sądu rejonowy, zabudowa i zagospodarowanie terenu, warunek zabudowy i zagospodarowania, czyny niedozwolone
Zobacz»

I C 1485/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 16 marca 2015

Data publikacji: 13 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

pozwana umowa dzierżawy, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy z dniem, data pewna, interes prawny w wytoczenia, pozwana umowa dzierżawy, notarialna umowa sprzedaży, nieruchomość, umowa dzierżawy gruntów rolnych, wypowiedzenie, wypowiedzenie umowy dzierżawy, powództwo o ustalenie, wieś, stosunek prawny, sfera prawna, czas realizacji planu, relacja podmiotowa, nieważność i bezskuteczność, kolejny aspekt, nieistnienie stosunku zobowiązaniowego, zasiewanie, umowa sprzedaży gospodarstwa rolnego
Zobacz»

VI GC 1287/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 11 grudnia 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

przedmiot dzierżawy, umowa dzierżawy, dzierżawca, pawilon handlowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • przedmiot dzierżawy, umowa dzierżawy, kara umowna, dzierżawca, pawilon handlowy, pismo z dat, zwrot przedmiotu dzierżawy, czynsz, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, wierzytelność, umowa dzierżawy z dniem, bezumowne korzystanie, opóźnienie w przekazaniu przedmiotu, nakład, przekazanie przedmiotu dzierżawy, grunt, własne starania
Zobacz»

X GC 622/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

pawilon, umowa dzierżawy, przedmiot dzierżawy, dzierżawca, teren, świadek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • pawilon gastronomiczny, pawilon, przedłużenie dzierżawy, umowa dzierżawy, kara umowna, pracownik urzędu miasta, przedmiot dzierżawy, dzierżawca, wykaz nieruchomości, teren, rok gminy, zeznanie świadków, grunt, rada miasta, rozbiórka obiektu, okres dzierżawy, sesja rady, świadek, stanowiąca część, projekt uchwały
Zobacz»

I Ca 2/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 11 marca 2015

Data publikacji: 14 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, przedmiot dzierżawy, wypowiedzenie, dzierżawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, przedmiot dzierżawy, wypowiedzenie, wypowiedzenie umowy dzierżawy, wyłączenie gruntów, częsty przedmiot, nieruchomość rolna skarbu państwa, część przedmiotów, dokonanie wyłączenia, gospodarowanie nieruchomości, cesja, dzierżawca, usta, oświadczenie woli, możliwość wyłączenia, agencja nieruchomości rolna, zmiana umowy dzierżawy, stawka minimalna, prawo wypowiedzenia, nowelizacja
Zobacz»

II Ca 227/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 8 maja 2014

Data publikacji: 31 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

przedmiot dzierżawy, umowa dzierżawy, wypowiedzenie, pozwany, dzierżawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • przedmiot dzierżawy, umowa dzierżawy, wypowiedzenie, rok dzierżawny, obiekt, domek campingowy, wypowiedzenie umowy dzierżawy, cela prowadzenia działalności, stanowiąca część działki, pozwany, nieruchomość, strona powodowa, grunt rolny, władanie, prowadzenie działalności usługowej, dzierżawca, protokolarne przejęcie, przeznaczenie, ustalenie istnienia stosunku dzierżawy, termin wypowiedzenia
Zobacz»

I C 566/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 14 listopada 2018

Data publikacji: 14 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, wypowiedzenie, dzierżawca, pozwany, przedmiot dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, poddzierżawa, wypowiedzenie, dzierżawca, zakres turystyki, umowa najmu, przedmiotowa nieruchomość, legitymacja procesowa, zachowanie terminów wypowiedzenia, używanie nieruchomości, stajnia, przepis kodeksu cywilnego, opłata dzierżawna, zgoda, oddanie do używania, pozwany, umowa po zakończeniu, budynek dawny, relacja małżonków, przedmiot dzierżawy
Zobacz»

I C 302/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2018

Data publikacji: 5 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

pozwana umowa dzierżawy, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie umowy dzierżawy, oświadczenie powodów, wniosek o przyznanie dopłat, umowa dzierżawy z dniem, część nieruchomości powodów, roczny okres, modernizacja rolnictwa, agencja restrukturyzacji i modernizacji, pozwane oświadczenie, umowa dzierżawy nieruchomości rolnych, okres wypowiedzenia, wniosek o przyznanie płatności, rozmowa powoda, pozwana umowa dzierżawy, oświadczenie woli, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, umowa dzierżawy z zachowaniem, zakończenie sprawy, możliwość zapoznania, wniosek agencji
Zobacz»

III Ca 760/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 1 grudnia 2016

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, przedmiot dzierżawy, pozwany, teren, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, przedmiot dzierżawy, dąbek, bezumowne korzystanie z przedmiotu, wystawienie noty, teren przyległy, pozwany, teren, rozkład ciężaru dowodów, wyrok zaoczny, podstawa do wystawienia, nota księgowa, twierdzenie powodów, bezumowne korzystanie z terenu, dokument księgowy, charakter roszczenia, pozew, usługa komercyjna, istnienie i wysokości zobowiązania, roszczenie w świetle zasad
Zobacz»

XIII Ga 1618/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 grudnia 2019

Data publikacji: 16 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, wypowiedzenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, wypowiedzenie, pozwany, połączona sprawa, prawo użytkowania wieczyste, kwestia wypowiedzenia umowy, nieruchomość, uregulowanie sytuacji prawnej, wypowiedzenie umowy dzierżawy, uregulowanie stanu prawnego, nierozpoznanie istoty sprawy, uchylenie decyzji, ochrona własności, dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu, umowa najmu, złożyć zeznanie, dalsze związanie, dalsze realizowanie, sprawa w znaczeniu, miesiąc późniejszy
Zobacz»

XI C 106/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 24 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, park wiatrowy, zawarcie umowy dzierżawy, pozwana osoba fizyczna, roszczenie strony powodowej, umowa cesji, cesja praw i obowiązków, pozwany, strona umowy dzierżawy, instalacja i eksploatacja, spółka, projekt parków, niezakłócone korzystanie z przedmiotu, termin dzierżawy, akt notarialny w przedmiocie, moment uruchomienia, legitymacja łączna, wcześniejszy stosunek prawny, charakter współuczestnictwa jednolitego, współuczestnictwo w sporze
Zobacz»

I ACa 669/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 16 stycznia 2015

Data publikacji: 24 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, wypowiedzenie, pozwany, dzierżawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, wypowiedzenie, na czas, wypowiedzenie umowy dzierżawy, interes prawny, oświadczenie woli, najem, sześciomiesięczny okres wypowiedzenia, sporna umowa dzierżawy, negocjacja, stosunek prawny, bezskuteczność wypowiedzenia umowy, pozwany, wykładnia, powództwo o świadczenie, zamieszczenie w umowie, sprzedaż przedsiębiorstwa, wypowiadanie umowy, dzierżawca, swobodne wypowiadanie
Zobacz»

II Ca 1531/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 marca 2013

Data publikacji: 20 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

pawilon handlowy, pozwany, umowa dzierżawy, teren
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • pawilon handlowy, ciąg komunikacyjny, chodnik, lokal handlowy, miejsce upadku powódki, pozwany, umowa dzierżawy, słowo znaczenia, spółdzielnia, śnieg, teren, klient lokali, lewa ręka, data zdarzenia, wypadek powódki, odpowiedzialność, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem, komercyjne przeznaczenie, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń, należyty stan
Zobacz»

I C 52/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 3 listopada 2015

Data publikacji: 14 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, dzierżawca, wypowiedzenie, przedmiot dzierżawy, uprawnienie do władania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, dzierżawca, wypowiedzenie, bydło, przedmiotowa umowa dzierżawy, przedmiot dzierżawy, obora, pożytek, gospodarstwo rolne, poddzierżawa, przepis kodeksu cywilnego, nieruchomość, dzierżawa gruntu rolnego, uprawnienie do władania, wypowiedzenie umowy dzierżawy, uprawnienie do wypowiedzenia umowy, bezpłatne używanie, poplon, ziemia w dzierżawę, zasiew kukurydzy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Sznura
Data wytworzenia informacji: