Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I AGa 339/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2019-01-18

VI GC 677/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 14 listopada 2016

Data publikacji: 26 września 2017

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

upadłość, umowa sprzedaży energii, syndyk, sprzedaż energii elektrycznej, energia elektryczna i świadczenie, świadczenie usługi dystrybucji, prawo energetyczne, dostawa energii elektryczna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość, umowa sprzedaży energii, umowa sprzedaży energii elektrycznej, syndyk, sprzedaż energii elektrycznej, energia elektryczna i świadczenie, ogłoszenie upadłości, świadczenie usługi dystrybucji, prawo energetyczne, dostawa energii elektryczna, pozwany syndyk masy upadłości, wygaśnięcie zlecenia, stan licznika, pozwany, energia elektryczna do nieruchomości, wygaśnięcie umowy z dniem, umowa o dostawę energii, odsetka ustawowa za opóźnienie, treść zlecenia, demontaż
Zobacz»

I1 C 729/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 11 stycznia 2018

Data publikacji: 24 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

sprzedaż energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii, umowa kompleksowa, zużycie energii elektrycznej, prawo energetyczne, pozwany, świadczenie usługi dystrybucji, energia elektryczna i świadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • sprzedaż energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii, umowa kompleksowa, energia elektryczna do lokalu, zużycie energii elektrycznej, licznik energii elektrycznej, przesył energii, prawo energetyczne, siedziba, pozwany, świadczenie usługi dystrybucji, obowiązująca umowa, protokół zdawczo-odbiorczy, dostarczanie energii, wystawienie wezwania, sprzedawca energii, zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej, energia elektryczna i świadczenie, obsługa
Zobacz»

I Ca 346/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 7 września 2016

Data publikacji: 25 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

dostawa energii elektryczna, sprzedaż energii elektrycznej, faktura, umowa kompleksowa, pozwany, energia elektryczna i świadczenie, należność, świadczenie usługi dystrybucji, termin płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • dostawa energii elektryczna, nota odsetkowa, sprzedaż energii elektrycznej, faktura, umowa kompleksowa, pozwany, strona umowy kompleksowej, wyłączenie dostaw, strona powodowa, pierwszy dzień roboczy, energia elektryczna i świadczenie, łącząca strona, odbiorca, dodatkowy termin do zapłaty, należność, wypowiedzenie, świadczenie usługi dystrybucji, termin płatności, faktura i nota, umowa sprzedaży energii elektrycznej
Zobacz»

III Ca 1259/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 listopada 2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

usługa przesyłania, umowa o świadczenie usługi, umowa kompleksowa, paliwo gazowe, umowa sprzedaży energii, prawo energetyczne, sprzedaż energii elektrycznej, świadczenie usługi dystrybucji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • usługa przesyłania, umowa o świadczenie usługi, umowa kompleksowa, paliwo gazowe, umowa sprzedaży energii, prawo energetyczne, umowa sprzedaży energii elektrycznej, nielegalny pobór energii, dystrybucja energii elektrycznej, nielegalne pobieranie paliwa, sprzedaż energii elektrycznej, świadczenie usługi dystrybucji, dostarczanie paliwa gazowego, dostarczanie energii, pobieranie energii, pozwany, przyłączenie do sieci, usługa magazynowania paliw, usługa przesyłu, skraplanie
Zobacz»

I1 C 1211/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 15 września 2017

Data publikacji: 10 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

sprzedaż energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii, pozwany, świadczenie usługi dystrybucji, prawo energetyczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • punkt poboru, sprzedaż energii elektrycznej, licznik, umowa sprzedaży energii, pozwany, umowa sprzedaży energii elektrycznej, świadczenie usługi dystrybucji, sprzedawca, rozbiórka domu, wypowiedzenie umowy, świadczenie usług dystrybucji energii, lokalizacja, prawo energetyczne, dzień demontażu, demontaż instalacji, operator systemu dystrybucyjnego, opłaty handlowe, pismo, konto rozrachunkowe, odbiorca
Zobacz»

X GC 1045/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 września 2016

Data publikacji: 12 października 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

świadczenie usługi dystrybucji, faktura, umowa o świadczenie usługi, zużycie energii elektrycznej, prawo energetyczne, termin płatności, usługa przesyłania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • usługa dystrybucji energii elektrycznej, świadczenie usługi dystrybucji, faktura, okres rozliczeniowy, świadczenie usług dystrybucji energii, kurator procesowy, załącznik do faktury, umowa o świadczenie usługi, odczyt zużycia, energia elektryczna do lokalu, zużycie energii elektrycznej, prawo energetyczne, należność za świadczone usługi, termin płatności, dokument finansowy, miejsce pobytów, wskazanie układu, należność wynikająca z umowy, usługa przesyłania, odbiorca
Zobacz»

V ACa 462/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 19 listopada 2013

Data publikacji: 15 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

prawo energetyczne, sprzedaż energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii, energia elektryczna i świadczenie, pozwany, dostawa energii elektryczna, świadczenie usługi, dystrybucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • prawo energetyczne, sprzedaż energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii, usługa dystrybucyjna, umowa sprzedaży energii elektrycznej, nielegalny pobór energii elektrycznej, energia elektryczna i świadczenie, pozwany, wygaśnięcie umowy, dostawa energii elektryczna, okres sporny, energia elektryczna i usługa, świadczenie usługi, pozwana energia elektryczna, pobieranie energii elektrycznej, odbiór energii, zawarcie nowej umowy, umowa o dostawę energii, pisemna umowa, dystrybucja
Zobacz»

XIII Ga 731/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 marca 2016

Data publikacji: 15 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

umowa sprzedaży energii, sprzedaż energii elektrycznej, prawo energetyczne, pozwany, termin płatności, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży energii, sprzedaż energii elektrycznej, prawo energetyczne, umowa sprzedaży energii elektrycznej, dostarczanie energii elektrycznej, złożenie zamówienia, pozwany, termin płatności, odbiorca, przesłuchanie strony, moc urzędowa, następstwo prawne powoda, zamówienie na sprzedaż, potwierdzający fakt, przedawnienie, nota odsetkowa, złożeniu pełni, pozwana spółka, ciężar dowodu na stronę, licznik
Zobacz»

II C 507/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 24 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

paliwo gazowe, sprzedaż energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne, prawo energetyczne, umowa kompleksowa, usługa przesyłania, świadczenie usługi dystrybucji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • paliwo gazowe, sprzedaż energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne, prawo energetyczne, umowa przesyłowa, sprzedawca z urzędu, przedsiębiorstwo państwowe, świadczenie usługi kompleksowej, dystrybucja paliw gazowych, dopływ energii, umowa kompleksowa, odbiorca paliw gazowych, wybór sprzedawcy, usługa przesyłania, świadczenie usługi dystrybucji, warunek przyłączenia do sieci, umowa o przyłączenie, energia elektryczna w oparciu, kwota zadłużenia, protokół rozprawy
Zobacz»

I C 10/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2018

Data publikacji: 4 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sprzedaż energii elektrycznej, prawo energetyczne, umowa kompleksowa, dystrybucja, paliwo gazowe, pozwany, zużycie energii, usługa przesyłania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • prognoza zużycia, sprzedaż energii elektrycznej, punkt poboru, punkt odbioru, energia elektryczna i usługa, prawo energetyczne, umowa kompleksowa, dystrybucja, sprzedawca, dotyczących energii, klient, karta, paliwo gazowe, sprzedaż i dystrybucja, pozwany, faktyczne zużycie energii, usługa dystrybucyjna, zużycie energii, usługa przesyłania, przedsądowe wezwanie do zapłaty
Zobacz»

VI GC 1284/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 19 stycznia 2018

Data publikacji: 12 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

dostawa energii elektryczna, świadczenie usługi dystrybucji, faktura, przedawnienie, prawo energetyczne, termin płatności, umowa o świadczenie usługi, sprzedaż energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • zrzut ekranu, dostawa energii elektryczna, usługa dystrybucji energii elektrycznej, wznowienie dostaw, świadczenie usług dystrybucji energii, wydruk, świadczenie usługi dystrybucji, siedziba, odbiorca powoda, faktura, przedawnienie, prawo energetyczne, termin płatności, wznawianie, odbiorca energii elektrycznej, obowiązująca taryfa, umowa o świadczenie usługi, zmiana sprzedawcy, dostarczanie energii elektrycznej, sprzedaż energii
Zobacz»

X C 386/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 5 czerwca 2017

Data publikacji: 7 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

umowa kompleksowa, termin płatności, dystrybucja, paliwo gazowe, usługa przesyłania, prawo energetyczne, umowa o świadczenie usługi, przedawnienie, sprzedaż energii elektrycznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • umowa kompleksowa, grupa taryfowa, termin płatności, ogólny warunek umowy, dystrybucja, opłata abonamentowa, paliwo gazowe, sześciomiesięczny okres, usługa przesyłania, świadczenie usługi kompleksowej, odbiorca, prawo energetyczne, umowa o świadczenie usługi, okres rozliczeniowy, usługi przesyłowe, przedawnienie, sprzedaż energii elektrycznej, taryfa i cennik, sprzedaż i dystrybucja, przepis kodeksu cywilnego
Zobacz»

XVII AmE 218/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

świadczenie usługi dystrybucji, prawo energetyczne, umowa kompleksowa, umowa sprzedaży energii, sprzedaż energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • zmiana sprzedawcy, świadczenie usługi dystrybucji, prawo energetyczne, świadczenie usług dystrybucji energii, usługa dystrybucji energii elektrycznej, procedura zmiany, umowa kompleksowa, zawarcie umowy o świadczenie, sprzedawca energii elektrycznej, przedsiębiorstwo dystrybucyjne, odbiorca, umowa sprzedaży energii, sprzedaż energii elektrycznej, obowiązek zawarcia umowy, operator systemu dystrybucyjnego, umowa sprzedaży energii elektrycznej, prezes, ministerstwo edukacji narodowej, przedsiębiorstwo energetyczne, energia do obiektu
Zobacz»

I C 250/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2014

Data publikacji: 25 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa sprzedaży energii, sprzedaż energii elektrycznej, prawo energetyczne, dostawa energii, usługa przesyłania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii, sprzedaż energii elektrycznej, prawo energetyczne, strona powodowa, ważna umowa sprzedaży, pobieranie energii, nielegalny pobór energii, dostawa energii, układ pomiarowy, odbiorca energii, dostarczanie energii, paliwo, potrzeba gospodarstwa domowego, demontaż układów, sprawa mieszkaniowa, prawo i obowiązek, usługa przesyłania, energia elektryczna do lokalu, zafałszowanie pomiarów
Zobacz»

XVII AmE 2/11

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2013

Data publikacji: 27 lipca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

moc umowna, sprzedaż energii elektrycznej, świadczenie usługi dystrybucji, energia elektryczna i świadczenie, prawo energetyczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • linia kablowa, miejsce dostarczania, moc umowna, rozporządzenie taryfowe, sprzedaż energii elektrycznej, świadczenie usługi dystrybucji, świadczenie usług przesyłowych, prezes, świadczenie usług dystrybucji energii, energia elektryczna i świadczenie, usługa dystrybucji energii elektrycznej, odpowiedni układ, prawo energetyczne, sieć elektroenergetyczna, warunek przyłączenia, łącząca sieć, definicja przyłącza, rozdzielnia, rozporządzenie ministra gospodarki, stacja transformatorowa
Zobacz»

XVII AmE 110/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 listopada 2014

Data publikacji: 15 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

prawo energetyczne, sprzedaż energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii, umowa o świadczenie usługi, usługa przesyłania, dystrybucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • prawo energetyczne, sprzedaż energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii, umowa sprzedaży energii elektrycznej, wytwórca energii, odnawialne źródło energii, sprzedawca z urzędu, ustawa prawa, umowa o świadczenie usługi, prezes urzędu regulacji energetyki, zawarcie umowy sprzedaży energii, projekt umowy sprzedaży, eksploatacja sieci, grafik, usługa przesyłania, obowiązek zakupu, zakup energii, instrukcja, wytworzona energia, dystrybucja
Zobacz»

I ACa 30/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 września 2015

Data publikacji: 21 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

dostawa energii elektryczna, prawo energetyczne, sprzedaż energii elektrycznej, energia elektryczna i świadczenie, przedsiębiorstwo energetyczne, umowa sprzedaży energii, należność, faktura vat, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • licznik, dostawa energii elektryczna, reklamacja, świadczenie usług przesyłowych, prawo energetyczne, sprzedaż energii elektrycznej, odbiorca, energia elektryczna i świadczenie, przedsiębiorstwo energetyczne, umowa sprzedaży energii, sklep, wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii elektrycznej, zmiana adresów, należność, faktura vat, sporna faktura, wcześniejsza faktura, pozwany, dostarczanie energii
Zobacz»

VIII Ga 145/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 listopada 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

sprzedaż energii elektrycznej, faktura, prawo energetyczne, zużycie energii, umowa sprzedaży energii, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • przekładnik, sprzedaż energii elektrycznej, działanie układu, awaria, pobrana energia elektryczna, faktura, prawo energetyczne, element układu, korekta, zużycie energii, faktycznie pobrana energia, pomiar, umowa sprzedaży energii elektrycznej, dostarczona energia, umowa sprzedaży energii, sprzedawca, układ pomiarowy, własność odbiorcy, wystawiona faktura, pozwany
Zobacz»

XVII AmE 151/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 maja 2014

Data publikacji: 22 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

sprzedaż energii elektrycznej, prawo energetyczne, umowa sprzedaży energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • sprzedaż energii elektrycznej, kogeneracja, jednostka wytwórcza, publiczna sprzedaż, obowiązek publiczny, umowa ramowa, prawo energetyczne, zdolność wytwórcza, wytwarzanie energii elektrycznej, ilość energii elektrycznej, kara pieniężna, cała energia, cena energii elektrycznej, określenie przez strony, blok, zakup energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii, strona zasady, moc i energia, sprzedaż mocy
Zobacz»

I C 164/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2 marca 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

prawo energetyczne, sprzedaż energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii, pozwany, paliwo gazowe, usługa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • prawo energetyczne, kurator procesowy, usługa dystrybucyjna, sprzedaż energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii, energia elektryczna do lokalu, dostarczana energia elektryczna, nota odsetkowa, dostarczanie energii elektrycznej, adres, kserokopia pisma, pozwany, paliwo gazowe, ustawa prawa, usługa, zmiana miejsca zamieszkania, wola zawarcia umowy, miejsce pobytów, warunek wprowadzania
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Najda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Banasik,  Ewa Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: