Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 482/12 - wyrok Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2012-10-09

VI ACa 32/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 grudnia 2014

Data publikacji: 19 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kamień, kara umowna, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kamień, kara umowna, inżynier kontraktu, czas na ukończenie, odcinek, opóźnienie, osiągnięcie wartości, strona powodowa, rozpoczęcie robót, kalkulacja ceny, naliczenie kary umownej, szczegółowa kalkulacja, upadłość likwidacyjna, świadectwo płatności, te sprawy, zapłata kary umowna, zwłoka, syndyk masy upadłości, pierwsza instancja, kwota kontraktowa
Zobacz»

I ACa 324/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2015

Data publikacji: 2 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, potrącenie, opóźnienie, pierwszy etap, zobowiązanie, pozwany, praca, nienależyte wykonanie zobowiązania, konsorcjum, nienależyte wykonanie, etap inwestycji, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa, wypadek odstąpienia od umowy, termin zakończenia, budowa, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, robota budowlana
Zobacz»

I ACa 1055/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 listopada 2013

Data publikacji: 26 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pustak, dostawa, kara umowna, odstąpienie od umowy, harmonogram, dostarczony towar, niewłaściwe wykonanie umowy, sztuka, strona powodowa, cegła, pozwany, powodowa spółka, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, całość towaru, nienależyte wykonanie zobowiązania, jakość, wartość całości, zobowiązanie, oświadczenie powódki
Zobacz»

I ACa 675/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 15 listopada 2016

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, projektant, opóźnienie, harmonogram, potrącenie, wierzytelność, dokumentacja projektowa, upadłość, okno, projekt, pozwana gmina, inwestor, zmiana terminów, termin, wykonanie przedmiotu umowy, konstrukcja sufitu, pozwany, przedszkole, nowy wykonawca
Zobacz»

I C 2080/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 grudnia 2016

Data publikacji: 16 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, artykuły mleczarskie, pismo z dni, wartość umowna, dostawa, pozwany, dostawa artykułów, wypadek odstąpienia od umowy, czynność zwykłego zarządu, zapłata kary umowna, zastępca dyrektorów, jednokrotna stawka, dodatkowy termin, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, zastrzeżenie umowne prawa odstąpienia, termin do odstąpienia, dyrektor pozwanego szpitala, termin
Zobacz»

V GC 331/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 21 listopada 2012

Data publikacji: 12 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, skuteczne odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, umowa sprzedaży węgla brunatnego, naliczenie kary umownej, pozwany, brak skutecznego odstąpienia, odpowiedni dodatkowy termin, zwłoka, rygor odstąpienia od umowy, wypadek odstąpienia od umowy, wykonanie zobowiązania z umowy, kara umowna w związku, nienależyte wykonanie umowy, żądanie zapłaty kary umownej, kara umowna na wypadek, podstawa do domagania, cena, sprzedany towar
Zobacz»

VI GC 402/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 17 grudnia 2013

Data publikacji: 22 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dostawa pojazdów, termin dostawy, podnośnik, pozwany, naliczenie kary umownej, odstąpienie od umowy, dostarczenie pojazdu, powództwo wzajemne, nienależyte wykonanie, dostarczenie przedmiotu zamówienia, teren republiki czeskiej, wykonanie zobowiązania, przedmiotowa umowa, kolizja drogowa, termin dostarczenia, odszkodowawcza odpowiedzialność, pismo, dodatkowy termin, przedmiotowy pojazd
Zobacz»

I ACa 504/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2012

Data publikacji: 23 marca 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie w dostawie, dostawa rzeczy, powódkę kary, dzień złożenia zamówienia, potrącenie, pozwany, opóźnienie w realizacji zamówienia, drogę e-mailową, faktura, umowa, pozwana droga, zamówienie towarów, składanie zamówienia, oświadczenie o potrąceniu, zamówienie cząstkowe, zamówiony towar, opóźnienie powódki, twierdzenie i dowód, zamówione rzeczy
Zobacz»

VI GC 400/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 marca 2014

Data publikacji: 10 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, uznanie kary za rażąco, wykończenie robót, przypadek odstąpienia, nienależyte wykonanie, wynagrodzenie umowne, dochodzona kara umowna, skuteczność odstąpienia od umowy, żądanie zapłaty kary umownej, ukończenie dzieła, prawo do odstąpienia, umowa strony, uprawnienie do odstąpienia, skuteczne odstąpienie, skuteczność oświadczenia, miarkowanie kary umownej, umowa prawa
Zobacz»

V ACa 791/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 marca 2014

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, nota odsetkowa, zapłata części wynagrodzenia, pozwany, zobowiązanie, oświadczenie o odstąpienia, wykonanie przedmiotu umowy, funkcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, odstąpienie przez powódkę, wypadek odstąpienia od umowy, opóźnienie w zapłacie, naprawienie szkody wynikłej, bezskuteczny upływ, umowa o roboty budowlane, zobowiązanie niepieniężne, świadczenie niepieniężne, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej
Zobacz»

I ACa 847/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lutego 2016

Data publikacji: 9 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, koszula, pozwany, trzęsienie ziemi, umundurowanie, termin dostawy, zlecenie, rozwiązanie umowy, zamówienie cząstkowe, zwłoka, odstąpienie od umowy, naliczanie kary umownej, partia, opóźnienie, część umowy, zastrzeżenie kary umownej, zamówienie publiczne, produkcja, wartość brutto, sztuka
Zobacz»

X GC 44/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 marca 2015

Data publikacji: 7 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, termin dostawy, opóźnienie w dostawie, wysokość kary umowna, wartość zlecenia, działanie sygnalizacji, element i urządzenie, podstawa wyliczenia kary umownej, mail, dniowy termin, wartość zamówienia, umowa, sygnalizacja świetlna, przekazanie zlecenia, przekazywanie zleceń, potrącenie, pozwany, e, forma faksu, dostawa elementów
Zobacz»

VI ACa 354/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2013

Data publikacji: 7 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, zobowiązanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie
Zobacz»

I ACa 793/11

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 stycznia 2013

Data publikacji: 20 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, opóźnienie, instalacja kanalizacyjna, inwestycja, budowa, brak osprzętu elektrycznego, pozwany, naliczenie kary umownej, opóźnienie w realizacji robót, pomiar instalacji elektrycznej, brak współpracy, proces inwestycyjny, termin realizacji robót, pozwana spółka, brak instalacji, niewykonany pomiar instalacji, niewykonany robot w kotłowni, rozwiązanie instalacji, właściwy nadzór nad przebiegiem
Zobacz»

I ACa 197/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 24 czerwca 2015

Data publikacji: 20 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, inżynier kontraktu, program, wierzytelność, projekt budowlany, etap prac, robota budowlana, potrącenie, zwłoka w oddaniu, prace projektowe, pozwany, dokumentacja projektowa, lider konsorcjum, łóżko, pozwolenie, kara umowna za odstąpienie, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, zobowiązanie
Zobacz»

XXV C 926/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 kwietnia 2013

Data publikacji: 22 czerwca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, granica państwa, sposób naliczenia kary umownej, przedłużenie terminów, wykonanie przedmiotu umowy, nota księgowa, zwłoka, faktura wykonawcy, wykonanie rozbudowy, wartość, właściwość miejscowa sądu okręgowego, wynagrodzenie netto, wykonanie zobowiązania, prośba o przedłużenie, wymiana gruntów, brak właściwości, identyczność stron, potrącenie, świadczenie wykonawcy
Zobacz»

VI ACa 1008/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa o roboty budowlane, potrącenie, opóźnienie, realizacja przedmiotu umowy, projekt, zwłoka, pozwany, strop, wykonanie przedmiotu umowy, wartość przedmiotu umowy, wpływ na opóźnienie, wykonanie zobowiązania, budowa, powstałe opóźnienie, inwestycja, zjawisko, drobne braki
Zobacz»

VI ACa 1936/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, prawo odstąpienia, kara umowna za zwłokę, roszczenie o zapłatę kary, zapłata kary umowna, kara umowna na wypadek, słup średniego napięcia, zobowiązanie, zwłoka w wykonaniu zobowiązania, termin dodatkowy, termin końcowy, opóźnienie, termin, umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy, wyznaczenie terminów, pozwany, wypadek odstąpienia, umowa wzajemna
Zobacz»

I ACa 729/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 7 listopada 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, dalsza praca, pozwany, zgoda na rozpoczęcie, umowa z dniem, rozmowa telefoniczna, wartość umowy, realizacja przedmiotu umowy, dodatkowy termin, wykonanie zobowiązania, wypadek odstąpienia od umowy, podzielność świadczenia, oświadczenie woli, miarkowanie kary, wysokość kary umowna, zmniejszenie kary umownej, upadłość, syndyk, komenda
Zobacz»

I ACa 443/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 30 września 2015

Data publikacji: 31 marca 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, dziennik budowy, kara umowna za odstąpienie, słaby postęp, termin, wiadomość o okolicznościach, teren budowy, pozwany, postęp w robotach, kontrola budowy, limit finansowy, postęp pracy, naliczenie kary, robota budowlana, terminowe zakończenie, termin realizacji przedmiotu umowy, zapłata kary umowna, powzięcie wiadomości, prawdopodobne zakończenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Najda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosław Ożóg,  Ewelina Jokiel
Data wytworzenia informacji: