Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 357/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim z 2017-02-13

I C 695/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

Data orzeczenia: 11 lutego 2016

Data publikacji: 8 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, rejonowy lublin, zachód
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa przelewu, strona powodowa, pierwotny wierzyciel, rejonowy lublin, zawieranie umowy przelewu, skuteczne nabycie wierzytelności, wysokość i data, przepis o przelewie wierzytelności, umowa zbycia wierzytelności, data wymagalności, zachód, fakt zawarcia umowy przelewu, niebędący przedsiębiorca, termin przedawnienia roszczenia banku, siedziba, dostarczanie materiału, roszczenie z przepisu
Zobacz»

I C 201/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 30 lipca 2018

Data publikacji: 22 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa przelewu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg, rejonowy lublin, pozwany, zachód
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa przelewu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, siedziba, przedmiot umowy przelewu, ramowe umowy, spółka, wyciąg, wyciąg z załącznika, rejonowy lublin, pozwany, umowa cesji, zachód, dokument dołączony do pozwu, odsetka maksymalna, umowa pożyczki, przedmiotowa umowa przelewu, oprocentowaniu odsetek, konkretnie oznaczona wierzytelność
Zobacz»

I C 524/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 21 lipca 2017

Data publikacji: 22 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, wyciąg, zawiadomienie o cesji wierzytelności, usługa telekomunikacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa przelewu, wyciąg, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, pierwotny wierzyciel, cedent, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, siedziba, pakiet wierzytelności, zawiadomienie o cesji wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesjonariusz, numery abonenckie, wyrok zaoczny, usługa telekomunikacyjna, nabywca, kolejny wierzyciel, strona powodowa
Zobacz»

I C 18/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 7 lutego 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, pozwany, wyciąg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa bankowa, umowa cesji wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu, wyrok zaoczny, wyciąg z księgi rachunkowej, twierdzenie powodów, pozwany, wyciąg, ramowy charakter, właściwość zobowiązania, bliżej nieokreślona umowa, zawiadomienie o nabyciu, weryfikacja twierdzeń pozwu, treść umowy sprzedaży wierzytelności, skuteczność umowy cesji
Zobacz»

VI GC 262/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 3 października 2017

Data publikacji: 7 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, nakaz zapłaty, pozwany, rejonowy lublin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, poprzednik prawny powodów, umowa przelewu, umowa ramowa przelewu wierzytelności, faktura, nakaz zapłaty, pozwany, nieistnienie roszczenia, zaskarżony nakaz zapłaty, cesja wierzytelności, umowa cesji, ciężar udowodnienia faktów, na stronie, płaszczyźnie cywilnoprawnej, zastosowana wykładnia, rejonowy lublin, treść stosunku prawnego, usługi multimedialne, pomoc analizy
Zobacz»

IX GC 491/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 21 września 2016

Data publikacji: 2 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, komornik, pozwany, umowa przelewu, postępowanie egzekucyjne, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, komornik, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, umowa przelewu, postępowanie egzekucyjne, umowa sprzedaży, część należności, odsetka, nakaz zapłaty, kwota i data, wpłata na poczet zadłużenia, zaświadczenie komornika sądowego, towar, zasądzone świadczenie, rozłożenie świadczenia na raty, opóźnienie, wierzyciel, pozew kwot, dłużnik
Zobacz»

I C 1472/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 14 lutego 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, siedziba, następca prawny pierwotnego wierzyciela, umowa przelewu wierzytelności, umowa przelewu, nabycie przez poprzednika, bezpośredni następca, wyrok zaoczny zgodnie, badaniu roszczenia, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, wierzytelność na nabywcę, strona faktyczna, poprzednik powoda, pozwana umowa kredytu, koszt odsetek, stornia, roszczenie o zaległe odsetki, umowa zobowiązująca do przeniesienia, wierzytelność na osobę trzecią
Zobacz»

I C 282/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 22 września 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, konkretna wierzytelność, wyrok zaoczny, nabycie wierzytelności w drodze, umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, umowa bankowa, wydruk, twierdzenie powoda o okolicznościach, cesja wierzytelności, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przedmiot przelewu, przedłożona umowa
Zobacz»

I C 68/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 9 maja 2017

Data publikacji: 9 października 2017

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, konkretna wierzytelność, wyrok zaoczny, nabycie wierzytelności w drodze, imieniu funduszy, fakt nabycia, umowa przelewu, umowa bankowa, wydruk, bank, twierdzenie powoda o okolicznościach, umowa przelewu wierzytelności, załącznik, cesja wierzytelności, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa cesji
Zobacz»

I C 294/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 22 września 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, konkretna wierzytelność, wyrok zaoczny, nabycie wierzytelności w drodze, imieniu funduszy, fakt nabycia, umowa przelewu, umowa bankowa, wydruk, bank, twierdzenie powoda o okolicznościach, umowa przelewu wierzytelności, załącznik, cesja wierzytelności, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa cesji
Zobacz»

I C 288/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 22 września 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, konkretna wierzytelność, wyrok zaoczny, nabycie wierzytelności w drodze, imieniu funduszy, fakt nabycia, umowa przelewu, umowa bankowa, wydruk, bank, twierdzenie powoda o okolicznościach, umowa przelewu wierzytelności, załącznik, cesja wierzytelności, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa cesji
Zobacz»

X GC 100/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 7 lipca 2015

Data publikacji: 5 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, pozwany, wyciąg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie w miejsce, cesja wierzytelności, aport, przejście wierzytelności, dokumentacja załączona do pozwu, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, wyciąg z księgi, komandytariusz, pozwany, pożyczka i kredyt, umowa kredytowa, przelew wierzytelności, udzielona pożyczka, wymagalna wierzytelność, wyciąg, rozwiązanie umowy kredytu, umowa o świadczenie, komornik sądowy, bankowy tytuł egzekucyjny
Zobacz»

I1 C 221/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zestawienie wierzytelności, wierzytelność hipoteczna, poprzednik prawny powodów, siedziba, minimalna rata, istnienie przedmiotowego roszczenia, portfel wierzytelności, numer, umowa przelewu, wierzytelność wchodząca w skład, przelew wierzytelności, wyciąg z załącznika, czterokrotność stopy procentowej kredytu, umowa wierzytelności, termin zapłaty kwot, dzień wniesienia pozwu, pozew do dnia zapłaty, polska w stosunkach
Zobacz»

I C 321/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 1 lipca 2016

Data publikacji: 7 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, wyciąg z księgi rachunkowej, konkretna wierzytelność, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, nabycie wierzytelności w drodze, fakt nabycia, umowa przelewu, należność główna, umowa bankowa, wydruk, twierdzenie powoda o okolicznościach, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa cesji, przedmiot przelewu
Zobacz»

I C 656/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Przeworsku

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 16 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, zestawienie wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa konsolidacyjna, pierwotny wierzyciel, siedziba, umowa bankowa, nazwisko dłużnika, wskazanie wierzytelności, kredyt gotówkowy, legitymacja czynna, pozwany, załącznik, umowa cesji wierzytelności, szczegółowe zestawienie, bank, umowa przelewu wierzytelności, umowa przelewu, kserokopia, wyrok zaoczny
Zobacz»

I C 463/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 17 maja 2016

Data publikacji: 14 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, usługa telekomunikacyjna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, rejonowy lublin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, usługa telekomunikacyjna, nabycie wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, udział w promocjach, nota obciążeniowa, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, zbywca wierzytelności, prawdziwy stan, naliczanie kary umownej, cedent, rejonowy lublin, brak umowy przelewu, istnienie konkretnych wierzytelności, przedmiot cesji wierzytelności, cennik świadczenia, istnienie dochodzonej wierzytelności
Zobacz»

I C 322/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, usługa telekomunikacyjna, pozwany, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel pierwotny, usługa telekomunikacyjna, dokument księgowy, umowa przelewu wierzytelności, dobrowolna spłata należności, pozwany, umowa przelewu, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, dowód załączony do pozwu, konto klientów, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, dowód na istnienie wierzytelności, brak dowodu na istnienie, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, siedziba, zapłacona faktura
Zobacz»

I C 307/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 17 czerwca 2016

Data publikacji: 14 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, konkretna wierzytelność, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu, nabycie wierzytelności w drodze, fakt nabycia, umowa przelewu, umowa kredytów, przelew wierzytelności, należność główna, umowa bankowa, siedziba, wydruk, twierdzenie powoda o okolicznościach
Zobacz»

I C 292/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 22 września 2017

Data publikacji: 27 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesjonariusz, cedent, wyciąg, zbywca, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu, dotychczasowy wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, umowa przelewu, podstawowy wynik, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, wynik przelewu wierzytelności, identyfikator
Zobacz»

I C 158/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 8 września 2017

Data publikacji: 9 października 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesjonariusz, cedent, wyciąg, zbywca, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu, dotychczasowy wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, umowa przelewu, podstawowy wynik, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, wynik przelewu wierzytelności, identyfikator
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krzywiel
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Przęczek
Data wytworzenia informacji: