Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 335/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim z 2019-01-30

I C 1428/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 10 lutego 2015

Data publikacji: 27 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pierwotny wierzyciel, nota, zbywca, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, przelew wierzytelności, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nota, zbywca, umowa o świadczenie usługi, dłużnik, element stosunku zobowiązaniowego, umowa przelewu, nota odsetkowa, pozew, umowa sprzedaży wierzytelności, nabywca wierzytelności, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, cesja, określenie stosunku
Zobacz»

I C 909/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 sierpnia 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, kara umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, agio, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa cesji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa o świadczenie usługi, kara umowna, abonent, wierzyciel pierwotny, faktura, umowa sprzedaży wierzytelności, rodzaj usług telekomunikacyjnych, sporna wierzytelność, pozwany, dochodzona zaległość, uiszczenie kary, rozwiązanie umowy przed upływem, jednostronne rozwiązanie umowy, przelew, liczba porządkowa
Zobacz»

I C 203/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 3 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, nota, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, cesjonariusz, regulamin świadczenia usługi, nota obciążeniowa, nota, umowa o świadczenie usługi, cesja, umowa ramowa przelewu wierzytelności, przeniesienie wierzytelności, reprezentacja podmiotu, regulamin promocji, faktura, abonent, porozumienie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, sieć telekomunikacyjna, kurator, list dłużników
Zobacz»

II Ca 298/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2016

Data publikacji: 29 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, nota, umowa o świadczenie usługi, pozwany, roszczenie, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, nota karna, faktura i nota, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, istnienie wymagalnej wierzytelności, nota, umowa o świadczenie usługi, podstawa do stwierdzenia istnienia, dochodzona wierzytelność, pozwany, roszczenie, dowód istnienia wierzytelności, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa przelewu wierzytelności, sprawa przekazania, podstawa żądania pozwu, przypadek roszczenia, istnienie skutecznej umowy, termin przedawnienia, prowadzenie przez bank
Zobacz»

I C 1536/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 3 listopada 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, nota, zbywca, umowa o świadczenie usługi, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, nota, przelew wierzytelności, nota odsetkowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zbywca, dłużnik, element stosunku zobowiązaniowego, umowa przelewu, umowa o świadczenie usługi, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, określenie stosunku, pozew, merytoryczna weryfikacja
Zobacz»

I C 1438/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 13 października 2014

Data publikacji: 20 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, zbywca, nota, umowa o świadczenie usługi, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zbywca, dłużnik, nota, element stosunku zobowiązaniowego, umowa o świadczenie usługi, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, określenie stosunku, nota obciążeniowa, merytoryczna weryfikacja, pozew, weryfikacja wysokości
Zobacz»

X GC 84/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 marca 2016

Data publikacji: 13 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przedawnienie, umowa o świadczenie, nota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cedent, cesjonariusz, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, nota odsetkowa, umowa ramowa, przelew, usługa powszechna, cesja wierzytelności, abonent, wykaz wierzytelności, zawiadomienie o cesji, przypadków płatności, przedawnienie, regulamin, umowa o świadczenie, nota, porozumienie, cennik, zapłata pierwsza raty
Zobacz»

I C 484/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2015

Data publikacji: 20 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wierzytelność, nota, pierwotny wierzyciel, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, nota, nota obciążeniowa, pierwotny wierzyciel, fundusz sekurytyzacyjny, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, fundusz inwestycyjny, nota odsetkowa, faktura, umowa o świadczenie usługi, opcja usługi, zasadność żądanych kwot, zawiadomienie o dokonanej cesji, wierzytelność od pierwotnego wierzyciela, moment wykazania, zasada kontradyktoryjności postępowania cywilnego, ściśle określona wierzytelność, umowa cesji, przelew, zawiadomienie o sprzedaży wierzytelności
Zobacz»

I C 1455/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 20 listopada 2017

Data publikacji: 23 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wierzytelność, przedawnienie, nota, umowa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, roszczenie, wymagalność, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przedawnienie, nota obciążeniowa, termin wymagalności, nota, dekoder, umowa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, roszczenie, umowa abonencka, zwrot sprzętu, wymagalność, abonent, umowa cesji, wyciąg elektroniczny, brak zwrotu, wierzyciel, zarzut spełnienia roszczenia, skuteczność umowy przelewu wierzytelności, okres podstawowy
Zobacz»

I C 1407/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 29 września 2014

Data publikacji: 27 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, zbywca, prawo telekomunikacyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, wyciąg z księgi rachunkowej, dłużnik, umowa o świadczenie usługi, cesjonariusz, ewidencja analityczna, wykazanie istnienia wierzytelności, dłużniczka, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa cesji, zbywca, przelew wierzytelności, poprzedni wierzyciel, prawo telekomunikacyjne, zbywca wierzytelności, dostawca usługi, bielsko podlaskie, wyrok zaoczny
Zobacz»

I C 2068/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 10 grudnia 2014

Data publikacji: 28 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, wierzyciel, zbywca, prawo telekomunikacyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa o świadczenie usługi, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa ramowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, kwota należności główna, cesja, ewidencja analityczna, wykazanie istnienia wierzytelności, wierzyciel, wierzytelność wobec dłużnika, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, zbywca, poprzedni wierzyciel, prawo telekomunikacyjne, zbywca wierzytelności
Zobacz»

I C 847/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 25 stycznia 2013

Data publikacji: 22 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wierzyciel, umowa o świadczenie usługi, zbywca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, dzień zapłaty, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, opiekun prawny, abonament, umowa przelewu, sieć komórkowa, wykaz wierzytelności, wierzyciel, umowa o świadczenie usługi, zgorzelec w sprawie, nota odsetkowa, nakaz zapłaty, adres, aneks, zbywca, połączenie telefoniczne, nabywca, pozwany, sprzeciw
Zobacz»

I C 604/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 6 czerwca 2016

Data publikacji: 14 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, przedawnienie, zbywca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, dłużnik, księga rachunkowa funduszu, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa o świadczenie usługi, przedawnienie, należność główna, kwota roszczenia, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, cesja, istnienie wierzytelności, bielsko podlaskie, zbywca, strona powodowa, cesjonariusz, pozwany
Zobacz»

I C 757/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 31 grudnia 2018

Data publikacji: 1 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wymagalność, pozwany, nota, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kwota do zapłaty, cesja wierzytelności, termin wymagalności, odsetki ustawowe, nota odsetkowa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, nakaz zapłaty, wyciąg z wykazu wierzytelności, dzień zapłaty, wymagalność, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, nota, cedent, poprzedni wierzyciel, faktura, umowa o świadczenie usługi, sprzeciw, pakiet wierzytelności
Zobacz»

I C 487/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 10 stycznia 2013

Data publikacji: 29 marca 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, sprzedane wierzytelności, istnienie wierzytelności pieniężnej, prawo do wierzytelności pieniężnej, kopia umowy sprzedaży wierzytelności, cesja wierzytelności, dzień nabycia wierzytelności, umowa cesji, żądana odsetka ustawowa, kopia zawiadomienia, częściowy wykaz wierzytelności, zapłata i zasądzenie, odsetka ustawowa i koszt, warunek otrzymania, umowa o przelew wierzytelności, świadczenie dłużnika, wierzytelność strony powodowej, żądanie pozwu
Zobacz»

I C 633/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 27 listopada 2017

Data publikacji: 28 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, pierwotny wierzyciel, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, dowód na istnienie wierzytelności, cesja wierzytelności, zawiadomienie o cesji, pierwotny wierzyciel, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, złożenie ostatecznych wniosków dowodowych, nota obciążeniowa, dłużnik, wniosek dowodowy i twierdzenie, specyfikacja zadłużenia, termin przedawnienia, twierdzenie pod rygorem, cygan, związek z rozporządzeniem, trzyletni termin, podstawa przelewu wierzytelności, istnienie legitymacji procesowej, rozwiązanie umowy przed terminem
Zobacz»

I C 1557/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 29 marca 2018

Data publikacji: 5 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wierzyciel, nota, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, termin rozprawy, wierzyciel pierwotny, wierzyciel, wyrok zaoczny, nota odsetkowa, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, nota, pozew, umowa o świadczenie usługi, strona powodowa, badaniu roszczenia, element stosunku zobowiązaniowego, twierdzenie o nabyciu, nabywca, proces o zapłatę należności, nota karna, forma pliku
Zobacz»

I C 339/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 20 maja 2016

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, nota, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, rejonowy lublin, zachód, siedziba, umowa o świadczenie usługi, cesja, kserokopia umowy, umowa ramowa przelewu wierzytelności, załącznik do protokołu przekazania, przekazanie wierzytelności, wydruk, kserokopia załącznika, elektroniczne postępowanie upominawcze, nakaz zapłaty, nota obciążeniowa, nota, pozew w elektronicznym postępowaniu, pozwany, dzień zapłaty
Zobacz»

I C 1063/15

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 18 lutego 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa o świadczenie usługi, pierwotny wierzyciel, twierdzenie powoda o okolicznościach, pozwany, księgowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa o świadczenie usługi, zgodność z oryginałem, kserokopia dokumentów, umowa przelewu wierzytelności, dokument księgowy, pierwotny wierzyciel, siedziba, odbitka, twierdzenie powoda o okolicznościach, pozwany, prawdziwe twierdzenie powoda, przepis kodeksu postępowania cywilnego, ksero, kopia, wydanie wyroku zaocznego, dzień sporządzenia pozwu, uzasadniona wątpliwość, dokument w rozumieniu przepisów, księgowy
Zobacz»

II Ca 1042/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 listopada 2013

Data publikacji: 12 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, kara umowna, termin przedawnienia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • opłaty specjalne, wierzytelność, dane osobowe, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, fundusz sekurytyzacyjny, umowa o świadczenie usługi, strona abonenta, przetwarzanie danych, rozwiązanie umowy, cesja wierzytelności, fundusz inwestycyjny, operator, kara umowna, zgoda dłużnika, wypowiedzenie umowy o świadczenie, tworzący fundusz, termin przedawnienia, księga funduszu, zawiadomienie o przelewie wierzytelności, pozwany
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krzywiel
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Przęczek
Data wytworzenia informacji: