Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 102/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Mrągowie z 2015-08-28

I ACa 1209/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 lutego 2013

Data publikacji: 30 marca 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, śmierć, osoba obowiązana, przestępstwo, zadośćuczynienie, krzywda, kodeks cywilny, dzień popełnienia przestępstwa, poznanie, dobra osobiste, roszczenie o naprawienia szkody, termin przedawnienia roszczenia, wyrządzenie szkody na osobie, cierpienie, bieg, występek, ojciec, nowela, zbrodnia, szkoda wynikła
Zobacz»

I ACa 721/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 15 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, roszczenie o naprawienia szkody, upływ lat, zadośćuczynienie, osoba obowiązana, zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, akt szkodowy, dzień popełnienia przestępstwa, czyny niedozwolone, nadużycie prawa, wyrządzające szkody, zdanie drugie, termin przedawnienia, zmniejszenie widoków na przyszłość, przerwanie, bieg, zasądzenie od strony, dzień otrzymania, gospodarcze przeznaczenie
Zobacz»

XII C 2193/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 24 stycznia 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, osoba najbliższa, upływ lat, osoba obowiązana, zadośćuczynienie, szkoda przez osoby, pojazd, zgłoszona szkoda, śmierć, szkoda wynikła ze zbrodni, dzień popełnienia przestępstwa, dążenie do określenia, pozwany, roszczenie o naprawienia szkody, stan nietrzeźwości, ubezpieczyciel, zwrot wypłaconego odszkodowania, odsetka ustawowa za opóźnienie, krzywda, wysokość zadośćuczynienia
Zobacz»

VIII Ga 362/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2015

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, pozwany, prowizja, przestępstwo, klient, wyłudzanie kredytów, zarzut przedawnienia, wyrok karny, majątek powódki, osoba obowiązana, moc wyroku sądu okręgowego, kara umowna, upływ lat, czyny niedozwolone, treść wyroku sądu rejonowego, roszczenie o naprawienia szkody, pozwane przestępstwo, prowizyjne wynagrodzenie, pozyskiwanie kredytów, bank
Zobacz»

V ACa 743/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 września 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, osoba obowiązana, pozwana jednostka penitencjarna, cela, szkoda, naprawienie, przedawnienie roszczeń, zadośćuczynienie, roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia, czyny niedozwolone, złe warunki, pobyt w pozwanych jednostkach, zarzut przedawnienia, ujemne następstwo, pierwsza instancja, roszczenie majątkowe, pozwany, podniesiony zarzut, niewłaściwy warunek, okres pobytów powoda
Zobacz»

V ACa 701/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 maja 2017

Data publikacji: 24 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, osoba obowiązana, pozwana jednostka penitencjarna, możliwość wystąpienia z roszczeniem, pozwany zarzut przedawnienia, początek biegu terminu przedawnienia, roszczenie o naprawienia szkody, czyny niedozwolone, uzyskanie wiedzy, upływ lat, pozwany, wiedza na temat możliwości, sądowe rozstrzygnięcie, aktualny zarzut, zarzut przedawnienia w kontekście, upływ terminu przedawnienia, zasadniczy termin, pełnomocnik kosztów zastępstwa, wywołująca szkoda, odpowiednie postępowanie dowodowe
Zobacz»

VIII Pa 36/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2017

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, szkoda, kręgosłup, zadośćuczynienie, dźwiganie ciężarów, osoba obowiązana, worek, naprawienie, ujemne następstwo, objawów powikłania, kompetentne źródło, początek biegów, zarzut przedawnienia, czas badania, przeciwwskazanie, okresowa dolegliwość bólowa, termin przedawnienia roszczenia deliktowego, zakres wykonywanej pracy, trzyletni termin przedawnienia, zdać sobie sprawę
Zobacz»

XII C 872/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 stycznia 2016

Data publikacji: 22 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, roszczenie o naprawienia szkody, upływ lat, osoba obowiązana, czyny niedozwolone, pismo powoda, dobra osobiste, zadośćuczynienie, skrócony akt, letni termin przedawnienia, roszczenie majątkowe, zadośćuczynienie pieniężne, szkoda wynikła ze zbrodni, dzień popełnienia przestępstwa, mąż i ojciec, sprawca szkody, krzywda, wypadek, zarzut przedawnienia roszczenia powoda, panujące przekonanie
Zobacz»

II C 1352/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 października 2018

Data publikacji: 16 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, przestępstwo, czyn, zarzut przedawnienia, roszczenie o naprawienia szkody, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pojazd uczestniczący w zdarzeniu, upływ lat, przedawnienie roszczeń, upływ terminu przedawnienia, osoba obowiązana, przestępstwo spowodowania wypadku komunikacyjnego, zdrowie powódki, zasada przewidziana w prawie, sprawca, stała obsługa prawna, ustalenie dotyczące istnienia, brak wniosku o ściganie, ustalenie dotyczące przebiegu, przebieg i przyczyna
Zobacz»

V ACa 273/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 4 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, odpłatne zatrudnienie, szkoda, osoba obowiązana, naprawienie, krzywda, zadłużenie alimentacyjne, równe szanse, przedawnienie roszczeń, nieobecność strony, brak zatrudnienia, szkoda i osoba, upływ lat, zarzut przedawnienia, termin rozprawy, zadośćuczynienie za krzywdy, możność, zadośćuczynienie, woli uczestnictwa, stawiennictwo
Zobacz»

I C 409/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 9 grudnia 2013

Data publikacji: 24 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, opóźnienie w dochodzeniu roszczenia, czyny niedozwolone, podniesienie zarzutu przedawnienia, krzywda, roszczenie o naprawienia szkody, upływ lat, osoba obowiązana, łaźnia, wcześniejsze dochodzenie roszczenia, fakt powstania szkody, kodeks cywilny, świadomość doznanej szkody, roszczenie z czynów, ujemne następstwo zdarzenia, zakład karny, osoba niepełnosprawna, termin przedawnienia roszczenia, moment uzyskania pewności, okres zachowań
Zobacz»

I ACa 857/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2014

Data publikacji: 12 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zarzut przedawnienia, wypadek przy pracy, szpital, niewłaściwe leczenie, przedawnienie roszczeń, błąd lekarski, szkody na osobie, nieprawidłowa diagnoza, pozwany skarb państwa, osoba obowiązana, diagnoza lekarska, roszczenie o naprawienia szkody, wojewoda, staw, upływ lat, roszczenie powodów, zadośćuczynienie, zdrowie, termin przedawnienia
Zobacz»

I ACa 69/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lipca 2018

Data publikacji: 22 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zadośćuczynienie, przedawnienie, krzywda, cierpienie, roszczenie o naprawienia szkody, matka i siostra powoda, śmierć matki i siostry, więź emocjonalna, naruszenie dobra osobiste, osoba bliska, roszczenie o zadośćuczynienia, żałoba, szkoda wynikła ze zbrodni, osoba obowiązana, kodeks cywilny, przedawnienie roszczenia o naprawienie, rodzina matki, szkoda na osobie, śmierć osoby, zadośćuczynienie za krzywdę powstałą
Zobacz»

I ACa 276/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 3 lipca 2015

Data publikacji: 28 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, szkoda, właściciel nieruchomości, archidiecezja, uraz, zarzut przedawnienia, budynek wydziału, szpital, głowa, ustalenie osoby, naprawienie, upadek powódki, budynek uczelni, roszczenie, osoba obowiązana, uszkodzenie błędnika, rozpoczęcie biegu przedawnienia, zdarzenie, wypadek, uniwersytet
Zobacz»

II Ca 184/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zadośćuczynienie, przedawnienie, nieuiszczoną opłatę, termin przedawnienia, roszczenie, wypłata należnego zadośćuczynienia, ubezpieczenie obowiązkowe, przejęcie odpowiedzialności, małżonek zmarły, sprawca, zasądzenie odsetek od zadośćuczynienia, dobro osobiste osoby trzeciej, kodeks cywilny, przyjęcie daty, pogorszenie sytuacji życiowe, data strony, śmierć członka rodziny, wypłacenie odszkodowania, możliwość wypłaty, ustawa z dniem
Zobacz»

I ACa 663/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2014

Data publikacji: 14 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zadośćuczynienie, matka powódki, szkoda wynikła ze zbrodni, naprawienie, dzień popełnienia przestępstwa, szkoda, śmierć matki, roszczenie majątkowe o zadośćuczynienie, charakter przepisów o przedawnieniu, kodeks cywilny z dniem, roszczenie majątkowe o naprawienie, termin przedawnienia, występek, roszczenie powódki, nagłe zerwanie więzi, naprawienie krzywdy niemajątkowej, przedawnienie w trybie, osoba obowiązana, zarzut przedawnienia
Zobacz»

I ACa 444/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 21 listopada 2019

Data publikacji: 5 czerwca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zadośćuczynienie, dobra osobiste, publiczny zespół zakładów opieki, samodzielny publiczny zespół zakładów, zespół zakładów opieki zdrowotnej, strona pozwana możliwości obrony, pozbawienie strony pozwanej możliwości, więź, pozwany, możliwość zastosowania w sprawie, córka powoda, szkoda, dziecko, małoletnia córka, roszczenie, naprawienie, osoba obowiązana, krzywda, błąd w sztuce lekarskiej
Zobacz»

I ACa 756/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2016

Data publikacji: 19 maja 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, wojewoda, mąż, zakażenie, wirusowe zapalenie wątroby, termin przedawnienia, szkoda, zarzut przedawnienia, śmierć mężów, naprawienie, mąż powódki, roszczenie, naprawienie szkody, szpital, wspólny rachunek bankowy, fakt odbierania, skarb państwa, marskość, warszawa, opinia biegłych psychologów
Zobacz»

V Ca 2077/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zarzut przedawnienia, szkoda, wyrok karny, opóźnienie w dochodzeniu, naprawienie, powództwo adhezyjne, warszawa, kodeks cywilny, komis, roszczenie powodów, wysokość szkody, naprawienie szkody, wniosek o nałożenie, samochód, błędne uznanie, stan nadużycia prawa, upływ lat, druk umowy, przerwanie biegu
Zobacz»

I Ca 424/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 14 listopada 2018

Data publikacji: 26 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zadośćuczynienie, śmierć, popełnienie przestępstwa, naruszenie przepisu prawa materialnego, wypadek, zasada ujęta w przepisach, ruch, jezdnia, medycyna sądowa, termin przedawnienia roszczenia, orzeczenie odsetek, naruszenie przepisu prawa procesowego, teren niezabudowany, przedmiotowe znamię czynu, dłuższy termin przedawnienia, toksykologia, zasadność zarzutu przedawnienia, daleko posunięta ostrożność, sprawca
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Girczyc
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Mrągowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Połomski
Data wytworzenia informacji: