Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 436/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2016-05-13

I C 1113/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2017

Data publikacji: 17 maja 2017

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prawo bankowe, wierzytelność, kredyt konsumencki, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszu, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, horyzont, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa kredytu konsumpcyjnego, prawo bankowe, wierzytelność, kredyt konsumencki, pożyczka pieniężna, przelew wierzytelności z umowy, działalność kredytowa, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszu, sporządzenie pisemne uzasadnienia, konsument, odsetka ustawowa za opóźnienie, skapitalizowana odsetka karna, wierzytelność z umowy kredytu, siedziba, opłata windykacyjna, strona powodowa
Zobacz»

I C 632/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 15 marca 2018

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa kredytów, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kredyt konsumencki, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kredyt konsumencki, prawo bankowe, koma, przeniesienie portfeli, portfel wierzytelności, pożyczka pieniężna, przelew wierzytelności z umowy, działalność kredytowa, wierzytelność z umowy kredytu, strona powodowa, kredyt konsumpcyjny, kamienna góra, umowa pożyczki, aport wierzytelności, umowa przeniesienia, konsument, przeniesienie wierzytelności
Zobacz»

II Ca 413/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 19 sierpnia 2015

Data publikacji: 15 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany, wierzytelność, księgi rachunkowe, prawo bankowe, umowa o kredyty, siedziba, wyciąg z księgi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kwota kredytów, ryk, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany, bank, wierzytelność, księgi rachunkowe, umowa o kredyt gotówkowy, prawo bankowe, umowa o kredyty, dowód wypłaty, czek, przedawnienie, przedmiotowa wierzytelność, zażalenie powodów na rozstrzygnięcie, kredyt na rachunek, siedziba, wyciąg z księgi, udzielenie kredytu, nakaz zapłaty
Zobacz»

XII C 90/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 18 czerwca 2018

Data publikacji: 6 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa kredytów, wierzytelność, kredytobiorca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany, ewidencja analityczna, wierzyciel pierwotny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, wierzytelność, kredytobiorca, umowa kredytu gotówkowego, strona powodowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, prokura, wypowiedzenie umowy kredytu, wyciąg z księgi rachunkowej, brak przedstawienia dowodów, przelew wierzytelności, cesja, pozwany, cały kredyt, ewidencja analityczna, wyliczenie kwot, dowód istnienia wierzytelności, dokument urzędowy, wierzyciel pierwotny
Zobacz»

I C 2210/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2015

Data publikacji: 16 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, kredytobiorca, odsetka, prawo bankowe, umowa o kredyty, siedziba, umowa przelewu wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, kredytobiorca, umowa o kredyt hipoteczny, odsetka, strona powodowa, kwota środków pieniężnych, prawo bankowe, umowa o kredyty, klauzula wykonalności, odsetki umowne, skapitalizowana odsetka karna, siedziba, stopa procentowa, niespłacone należności, umowa przelewu wierzytelności, kapitał, spełnienie świadczenia, pozwany
Zobacz»

I C 438/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2016

Data publikacji: 6 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

prawo bankowe, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, umowa o kredyty, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • brak spłaty zobowiązania, prawo bankowe, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, walor autentyczności, fakt zawarcia umowy kredytu, umowa o kredyty, bankowy tytuł egzekucyjny, odsetki umowne, zobowiązanie wynikające z umowy, pozwany, związek z brakiem, przedłożenie pełnej dokumentacji, wyciąg z ksiąg funduszu, termin do przedłożenia, egzekucja, nakaz zapłaty, spłata umowy, pozew w związku, nieuzasadnione przedłużenie
Zobacz»

I C 1050/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 27 stycznia 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kredytobiorca, umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, prawo bankowe, wierzyciel, siedziba, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredytobiorca, umowa konsolidacyjna, bank, kredyt gotówkowy, umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, strona powodowa, bankowy tytuł egzekucyjny, kwota środków pieniężnych, prawo bankowe, postępowanie egzekucyjne, świadczenie rentowe, wierzyciel, siedziba, prowizja, rejestr funduszy inwestycyjnych, pozwany, zobowiązanie kredytowe, zaciągnięte zobowiązanie, spłata kredytów
Zobacz»

I ACa 596/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 13 listopada 2014

Data publikacji: 26 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa kredytów, fundusz sekurytyzacyjny, wierzytelność, fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, kredytobiorca, pozwany, odsetka, księgi rachunkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, fundusz sekurytyzacyjny, wierzytelność, fundusz inwestycyjny, bank, wyciąg z księgi, kredytobiorca, utrata pracy, kredyt gotówkowy, pozwany, kredytobiorca kredytu, wypowiedzenie umowy kredytu, cesja wierzytelności, wyciąg z ksiąg funduszu, grupowe ubezpieczenie, ubezpieczyciel, stopa, odsetka, księgi rachunkowe, restrukturyzacja kredytu
Zobacz»

I C 850/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 28 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

pozwany, kredytodawca, fundusz inwestycyjny, umowa o kredyt konsumencki, umowa przelewu wierzytelności, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • moc pisma, poprzednik prawny powodów, referendarz sądowy w sądzie, pozwany, kredytodawca, zastosowanie dyspozycji przepisu, bank, fundusz inwestycyjny, cesja, sytuacja finansowa i zdrowotna, spłata raty, umowa o kredyt konsumencki, rejonowy lublin, rata kredytów, umowa przelewu wierzytelności, prawo bankowe, legitymacja czynna powódki, zachód, należność na raty, sprawa nakazu zapłaty
Zobacz»

III C 1155/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 23 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wierzytelność, fundusz inwestycyjny, umowa kredytów, kredytobiorca, wyciąg z księgi, prawo bankowe, numer, kredytodawca, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, fundusz inwestycyjny, umowa kredytów, kredytobiorca, wyciąg z ksiąg bankowych, wyciąg z księgi, prawo bankowe, umowa kredytowa, numer, kredytodawca, kredyt gotówkowy, roszczenie główne powoda, umowa sprzedaży wierzytelności, koszt egzekucji, niedopłata, umowa cesji, rok banki, przelew, uregulowań powstałych, odsetka
Zobacz»

V Ca 2292/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa kredytów, wierzytelność, odsetka, fundusz inwestycyjny, pierwotny wierzyciel, pozwany, siedziba, kredytobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, wierzytelność, odsetka, fundusz inwestycyjny, bank, pierwotny wierzyciel, niespłacony kapitał, pozwany, umowa kredytu gotówkowego, siedziba, rata kredytów, kredytobiorca, udzielony kredyt, moc umów cesji, dzień od dnia otrzymania, fakt nieistnienia wierzytelności, nieterminowa spłata, umowna odsetka karna, kwota, wypowiedzenie
Zobacz»

I C 1372/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 19 stycznia 2015

Data publikacji: 24 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

kredytobiorca, odsetka, umowa kredytów, pozwany, kredytodawca, uznanie powództwa, umowa przelewu wierzytelności, prawo bankowe, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wierzyciel, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredytobiorca, bank, strona powodowa, odsetka, umowa kredytów, odsetki umowne, pozwany, kredytodawca, odsetka karna, prowizja od udzielonego kredytu, kwota środków pieniężnych, uznanie powództwa, zwrot kredytu, stosunek zobowiązaniowy, dyspozycja kredytobiorcy, umowa przelewu wierzytelności, prawo bankowe, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wierzyciel, wyciąg z księgi rachunkowej
Zobacz»

I C 545/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 14 czerwca 2018

Data publikacji: 27 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

odsetka, umowa o kredyt konsumencki, kredytobiorca, pozwany, kredytodawca, przyrzeczenie udzielenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • łaska, odsetka, umowa o kredyt konsumencki, kredytobiorca, odsetka ustawowa za opóźnienie, kwota skapitalizowanych odsetek umownych, czterokrotność stopy lombardowej, ustawa o kredycie konsumenckim, niespłacony kapitał, porada, odsetka w wysokości czterokrotności, wysokość czterokrotności stopy kredytu, pozwany, opłata i prowizja, kredytodawca, przyrzeczenie udzielenia, stopa procentowa, pośrednik kredytowy, notarialny dokument, podwyższona odsetka
Zobacz»

II C 836/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2018

Data publikacji: 20 września 2018

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, kredytobiorca, bankowy tytuł egzekucyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prawo bankowe, umowa o kredyty, wierzyciel, siedziba, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bank, kredytobiorca, przedawnienie, przelew, bankowy tytuł egzekucyjny, cesjonariusz, umowa o kredyt konsolidacyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prawo bankowe, roszczenie, wypowiedzenie umowy, umowa o kredyty, wierzyciel, rata, umowa sprzedaży wierzytelności, nabywca wierzytelności, siedziba, pozwany, należność
Zobacz»

V GC 472/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 28 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa kredytów, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kredytobiorca, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, umowa ugody, bank, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, rachunek bieżący, spółka akcyjna, stopa, umowa kredytu w rachunku, kredytobiorca, bieżący numer, odsetka, strona powodowa, termin przedawnienia, odpis, sądowa klauzula wykonalności, usta, umowa sprzedaży wierzytelności, per
Zobacz»

I C 234/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 8 września 2017

Data publikacji: 3 października 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa kredytów, kredyt konsumencki, prawo bankowe, pozwany, moc prawna dokumentu urzędowego, siedziba, wyciąg z księgi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, kredyt konsumencki, prawo bankowe, zaległość z umowy, skapitalizowana odsetka karna, skapitalizowana odsetka umowna, pozwany, księga rachunkowa banku, podstawie wyciągów, niespłacony kapitał, moc prawna dokumentu urzędowego, kamienna góra, siedziba, opłata i prowizja, wezwanie na rozprawę, strona powodowa, wyciąg z księgi, poziom odsetek, przekaz treści, fakt zawarcia umowy kredytu
Zobacz»

I C 534/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 5 stycznia 2017

Data publikacji: 14 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa kredytów, kredytobiorca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, odsetka, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, kredytodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kapitał kredytu, komornik sądowy przy sądzie, wierzytelność, umowa kredytów, kredytobiorca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, egzekucja, bank, umowa kredytu hipotecznego, odsetka, poprzedni wierzyciel, akt komornika sądowego, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, odsetki umowne, kredyt lombardowy, oświadczenie kredytobiorcy, czterokrotność, kredytodawca
Zobacz»

VIII GC 488/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 sierpnia 2017

Data publikacji: 22 września 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, prawo bankowe, umowa kredytów, wierzytelność, wierzyciel pierwotny, kredytobiorca, odsetka, moc prawna dokumentu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, prawo bankowe, bank, umowa kredytów, wierzytelność, kwota kapitału, sekurytyzacja wierzytelności, wierzyciel pierwotny, dokument urzędowy, wypowiedzenie umowy kredytu, kredytobiorca, nadanie klauzul wykonalności, odsetka, odsetki umowne, uruchomienie kredytów, moc prawna dokumentu, pozwany, fakt wypowiedzenia umowy, umowa cesji, dokument prywatny
Zobacz»

I C 2169/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 20 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa kredytów, kredytobiorca, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, odsetka, prawo bankowe, księga rachunkowa funduszu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, bank, strona powodowa, kredytobiorca, wyciąg z załącznika, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, część w prawie własności, wydział ksiąg wieczysty, przedawnienie, odsetka, formy hipoteki, dzień cesji, prawo bankowe, kapitał, mieszkaniowy kredyt, księga rachunkowa funduszu, spłata udzielonych kredytów, kwota środków pieniężnych
Zobacz»

I C 175/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 15 lutego 2019

Data publikacji: 15 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kredytobiorca, prawo bankowe, pozwany, odsetka, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa o kredyt konsumencki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredytobiorca, prawo bankowe, ustawa prawo bankowe, rata, pozwany, wypowiedzenie umowy, księga rachunkowa banku, kapitał, umowa konsolidacyjna, trwała i całkowita niezdolność, złożenie wniosku o restrukturyzację, odsetka, kredyt gotówkowy, wyciąg z księgi rachunkowej, cofnięcie oświadczenia o wypowiedzeniu, aneks do umowy, umowa o kredyt konsumencki, wezwanie, zakres rachunkowości, dyspozycja kredytobiorcy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Olechno – Obolewicz
Data wytworzenia informacji: