Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 735/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2013-09-23

III AUa 1607/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 marca 2015

Data publikacji: 17 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, różnica, ubezpieczenie, ustawa o systemie ubezpieczeń, lut, system ubezpieczeń społeczny, fundusz pracy, zapłata składki, okres przedawnienia, wnioskodawczyni, decyzja, wynik sprawy i treść, termin przedawnienia, wymiar składki, składka na ubezpieczenie społeczne, należność, organ rentowy, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz, wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej, przepis ustawy o systemie
Zobacz»

VII U 133/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 marca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, ubezpieczenie, składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, opłacenie składki, zaległość, płatnik składki, należna składka, odsetka za zwłokę, organ rentowy, opłacanie składki, ustawa systemowa, przedawnienie, dzień następnego miesiąca, należność, zaskarżona decyzja, kodeks postępowania administracyjny, miesiąc kalendarzowy, termin, zobowiązanie składkowe
Zobacz»

III AUa 386/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 7 grudnia 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, ubezpieczony pracownik, ubezpieczenie, płatnik składki, całość składki, przedawnienie składki, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, pracownicze ubezpieczenie społeczne, wysokość składki, składka należna, składka na pracownicze ubezpieczenie, kwota składki, indywidualne konto, wymiar składki, obowiązek składkowy, zaskarżona decyzja, system ubezpieczeń społeczny, organ ubezpieczeń społecznych, ustawa o systemie ubezpieczeń, konsekwencja uprawomocnienia
Zobacz»

IV U 884/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 12 listopada 2015

Data publikacji: 8 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zaległość, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie, fundusz pracy, odsetka od zaległych składek, podstawa wpisu hipoteki, ramach darowizny, decyzja, system ubezpieczeń społeczny, składka na fundusz, koszt upomnienia, składka na ubezpieczenia, ustawa składki, kwota odsetki, kwota składki, nieopłacone składki, zaległa składka, płatnik składki, zarzut podniesiony w odwołaniu, fundusz ubezpieczenia społecznego
Zobacz»

VIII U 2924/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 listopada 2014

Data publikacji: 27 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, fundusz pracy, przedawnienie, ubezpieczenie, należna składka, ubezpieczenie zdrowotne, wpłata składki, należność, konto, składka na ubezpieczenie społeczne, odsetka za zwłokę, składka za okresy, najwcześniejszy termin płatności, stan zaległości, organ rentowy, płatnik, dowód wpłaty, miesiąc kalendarzowy, deklaracja, fundusz emerytalny
Zobacz»

VIII U 1725/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 15 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, podstawa wymiaru składek, ubezpieczenie, płatnik składki, akt pozwanego organu rentowego, umowa o prace, ubezpieczenie społeczne, aneks, uzyskanie wyższego świadczenia, umowa sprzeczna z prawem, obejście prawa, wysokość wynagrodzenia, wymiar składki na ubezpieczenia, zmiana warunków pracy, imienny raport rozliczeniowy, etat, ustawa o systemie ubezpieczeń, zasady współżycia społecznego, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy
Zobacz»

IV U 436/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 28 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • składka, roczna podstawa wymiaru składek, składka na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie, prawidłowa wysokość, ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składka na ubezpieczenie społeczne, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, przekroczenie kwoty rocznej podstawy, płatnik składek o przekroczeniu, niedopłata, środek pracodawcy, system ubezpieczeń społeczny, nadpłatę składki, błędna informacja, opinia biegłego księgowego, wymiar składki na ubezpieczenia, ustawa o systemie ubezpieczeń, wynagrodzenie, należna składka na ubezpieczenia
Zobacz»

VIII U 224/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 stycznia 2019

Data publikacji: 19 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • składka, numer deklaracji, ubezpieczenie, zakres numerów, nienależnie opłacona składka, nadpłata, stanowiąca należność główna, koncertant, podstawa wymiaru składek, wymiar składki na ubezpieczenia, złożenie korekty, składka na ubezpieczenia zdrowotne, fundusz pracy, płatnik składki, system ubezpieczeń społeczny, składka na fundusz, usta, pobór, najwcześniejszy termin płatności, dobrowolne ubezpieczenie
Zobacz»

IV U 203/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 19 grudnia 2019

Data publikacji: 26 maja 2020

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, płatnik składki, ubezpieczenie, ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zobowiązany zakład, rzekome zobowiązanie, korekta deklaracji, składka za okresy, sprawa rozliczania składek, najwcześniejszy termin płatności, należność, śpiew, nauczyciel muzyki, akt kontroli organu rentowego, składka na ubezpieczenia, umowa zlecenia, opłata składki, gra na instrumentach, zadłużenie w opłatach
Zobacz»

VIII U 3786/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2015

Data publikacji: 15 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, podstawa wymiaru składek, ubezpieczenie, sprawa ryzyka, umowa o prace, etat, ubezpieczenie społeczne, płatnik składki, stanowisko specjalistów, ryzyko zawodowe, wysokość wynagrodzenia, umowa, matematyka, pracownik, organ rentowy, umowa sprzeczna z prawem, stan bezpieczeństwa, okres próbny, wypłacone wynagrodzenie za czas, zasady współżycia społecznego
Zobacz»

VII U 1097/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 23 stycznia 2019

Data publikacji: 26 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • składka, ubezpieczenie, składka na ubezpieczenie społeczne, odsetka za zwłokę, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz, podstawa wymiaru składek, składka na fundusz pracy, organ rentowy, składka na ubezpieczenia zdrowotne, działalność gospodarcza, ubezpieczenie emerytalne i rentowe, akt organów, kwota minimalnego wynagrodzenia, płatnik, stosunki pracy, wymiar składki na ubezpieczenia, dzień następnego miesiąca, zadeklarowana kwota, prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie, świadczenie szkoleniowe
Zobacz»

V U 3135/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 20 maja 2015

Data publikacji: 1 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, perfumy, ubezpieczenie, podstawa wymiaru składek, umowa o prace, wymiar składki na ubezpieczenia, roznoszenie ulotek, składka na ubezpieczenie emerytalne, płatnik składki, stosunki pracy, ubezpieczenie społeczne, minimalny wkład, zasady współżycia społecznego, wynagrodzenie zasadnicze, wyższe świadczenie, ubezpieczenie emerytalne i rentowe, organ rentowy, ustawa systemowa, pracownik, wysokość wynagrodzenia
Zobacz»

VI U 2144/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lutego 2013

Data publikacji: 6 kwietnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, dokument rozliczeniowy, ubezpieczenie, nadpłata, koncertant, stwierdzenie nieprawidłowości, płatnik składki, imienny raport miesięczny, wymiar składki na ubezpieczenia, zadeklarowana kwota, konto, wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego, kwota ograniczenia, składka na ubezpieczenie społeczne, stosunek ubezpieczenia, podwyższona podstawa wymiaru składek, roczna podstawa wymiaru składek, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, prowadząca działalność gospodarcza, system ubezpieczeń społeczny
Zobacz»

VIII U 1954/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 listopada 2017

Data publikacji: 22 października 2019

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, ubezpieczenie, umowa zlecenia, ubezpieczenie emerytalne i rentowe, fundusz pracy, osoba prowadząca pozarolnicza, ubezpieczenie zdrowotne, usta, odsetka za zwłokę, prowadząca pozarolnicza działalność gospodarcza, wymiar składki na ubezpieczenia, deklaracja rozliczeniowa, płatnik składki, umowa, ustawa systemowa, najniższa podstawa wymiaru składki, składka na ubezpieczenie emerytalne, składka na ubezpieczenie społeczne, organ rentowy, prowadzenie działalności gospodarczej
Zobacz»

III AUa 205/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 29 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, podstawa wymiaru składek, płatnik składki, ubezpieczenie, umowa o prace, wymiar składki na ubezpieczenia, wysokość wynagrodzenia, składka na obowiązkowe ubezpieczenia, rachunkowość zarządcza, godziwość, pracownik, obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, audytor wewnętrzny, umowa, firma, rotacja towarów, kierownik działu obsługi klienta, prawo ubezpieczenia społecznego, składka na ubezpieczenia zdrowotne, organ rentowy
Zobacz»

VI U 1508/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, podstawa wymiaru składek, spółka, ubezpieczenie, płatnik składki, raport, wskazanie wysokości, transkrypcja, wymiar składki na ubezpieczenia, podanie kwot, składki na ubezpieczenia społeczne, wypłata, plik, pismo naczelnika urzędu skarbowego, organ rentowy, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawie list, kwota składki, decyzja, zaległe wynagrodzenie
Zobacz»

VIII U 2229/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 września 2016

Data publikacji: 19 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, podstawa wymiaru składek, ubezpieczenie, przedawnienie obowiązku, umowa zlecenia, wymiar składki na ubezpieczenia, składka na ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składka na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie społeczne i fundusz, usta, wydanie decyzji, wygaśnięcie obowiązku, umowa, płatnik składki, praca na podstawie umowy, obowiązek zapłaty składki, system ubezpieczeń społeczny, obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, żądanie płatnika
Zobacz»

IV U 273/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 30 grudnia 2014

Data publikacji: 5 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, ubezpieczenie, obowiązek uiszczenia składki, ustawa o sus, umarzanie należności, ubezpieczenie społeczne, podstawa wymiaru składki, działalność gospodarcza, ustalanie wymiaru składek, składka na fundusz, wymiar składki na ubezpieczenia, składka na ubezpieczenie emerytalne, ustawa budżetowa, składka na ubezpieczenie chorobowe, pobór, prognozowane przeciętne wynagrodzenie, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, decyzja, płatnik
Zobacz»

III AUa 279/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 1 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, nienależnie opłacona składka, część miesięcy, płatnik, ubezpieczenie, ustawa systemowa, najniższa podstawa wymiaru składki, pomniejszenie podstawy wymiaru składek, zasiłek, obniżenie podstawy, wymiar składki na ubezpieczenia, korekta deklaracji, nadpłata, ubezpieczenie emerytalne, składka na ubezpieczenie społeczne, nadwyżka, niezdolność do prac, proporcjonalne zmniejszenie podstawy, zadeklarowana kwota, zmniejszenie podstawy wymiaru składki
Zobacz»

VII U 1398/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 9 maja 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, spółka, podstawa wymiaru składek, ubezpieczenie, nazwisko pracowników, deklaracja rozliczeniowa, składka na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie, wymiar składki na ubezpieczenia, składka na fundusz pracy, należność, nieopłacone składki, skarżona decyzja, wysokość i podstawa, zeznanie prezesa zarządu, hipoteka, ostatnia karta, ugoda, ustawa o systemie ubezpieczeń, kodeks postępowania administracyjny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Franciszka Niedzielko
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosław Trzaska
Data wytworzenia informacji: